A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2010. december 6., hétfő

Raffay Ernő: Szabadkőművesek Trianon előtt

Raffay Ernő: Szabadkőművesek Trianon előtt

Kárpátia Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, 2010., 254 oldal

ISBN: 9789638846631


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A Nagy Magyarország Könyvek harmadik köteteként megjelent Raffay Ernő Szabadkőművesek Trianon előtt című könyve, amely a magyarországi szabadkőművesség történetét ismerteti 1867–1918 között.

Raffay Ernő: Szabadkőművesek Trianon előttRaffay Ernő új könyvében egyedülálló módon, kifejezetten szabadkőműves levéltári források alapján mutatja be a titkos szervezet Trianon előtti működését a történelmi Magyarországon. Részletesen vizsgálja az 1867. évi kiegyezés utáni évek történetét, amikor megalakultak a kétféle rítushoz tartozó szabadkőműves páholyok. Bemutatja a két nagypáholy közötti tárgyalásokat, amelyek végül 1886-ban az egyesüléshez vezettek. A szerző arra is rávilágít, hogy milyen okok miatt és milyen tartalmi elemekkel változik, alakul át a hazai szabadkőművesség. Kiderül, miért fordul radikális irányba a titkos társaság, illetve miért kezdi meg a küzdelmet a magyar államrend ellen.

A könyv szerzője, dr. Raffay Ernő a szegedi József Attila Tudományegyetemen történelem–Kelet-Európa története szakán végzett. 1994-től a Károli Gáspár Református Egyetem tanára, tudományos rektorhelyettese, a Bölcsészettudományi Kar dékánja, az Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék tanszékvezetője. Az általa alapított Balkanisztikai Kutatócsoport vezetője. Országgyűlési képviselő (1989–1994), a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára (1990–1993), a Magyar Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának alelnöke (1990), az Erdélyi Szövetség társelnöke (1988–1990), a Trianon Társaság elnöke, majd tiszteletbeli elnöke (1997). 2007-ben egyik alapítója a Trianon Kutatóintézet Közhasznú Alapítványnak és szerkesztője a 2009 januárjában indult Trianoni Szemle című tudományos szakfolyóiratnak. Kutatási területe a 19–20. századi magyar történelem és a balkáni népek története, főként a magyar–román kapcsolatok, Erdély és a trianoni békediktátum története.

Forrás: http://tortenelemportal.hu/2010/12/szabadkomuvesek-trianon-elott-megjelent-raffay-erno-uj-konyve/

A Könyvtárellátó recenziója:

"Célom a pártatlan elemző munka elvégzése szigorúan a tények, a források alapján..." - olvasható a neves történész bevezetőjében, melyet a hazai szabadkőművesség 19. század végi, 20. század eleji politikai szerepéről szóló könyve elé írt. Az 1920-as betiltáskor lefoglalt hatalmas szabadkőműves levéltári anyagra támaszkodó elemzés célja: bizonyítani, hogy a trianoni országvesztés legfőbb okozói a páholyokban térnyerő radikálisok voltak. A szabadkőművesség két legfőbb ága, a filozofikusabb "angol" és a társadalmilag aktívabb "francia" páholyok Magyarországon egyedülálló módon egy közös nagypáholy alá sorakoztak az 1880-as években. Raffay a kiegyezést követően a párizsi Nagyoriens védnöksége alatt újjászervezett "franciákhoz" csatlakozó, magát "progresszívnek" nevező - szerinte inkább "agresszív" - csoport (főként a Jászi vezette és Adyt is befogadó Martinovics páholyban tömörülők) térnyerését vázolja. A történeti áttekintést követően a zárt, páholymunkákon elhangzott antiklerikális, sőt marxista előadásokat, a szabadkőművesség körüli 1910-1911-es parlamenti vitát, a korabeli konzervatív sajtóvisszhangot és egyes szabadkőművesek önkritikus nyilatkozatait elemezve jut arra a következtetésre, hogy e "harci élcsapat" tudatos frontot nyitott a keresztény Magyarország, valamint az egyház ellen és fordította a Magyarországi Symbolikus Nagypáholyt, ezáltal az egész hazai szabadkőművességet "az ország magyar népének legfontosabb stratégiai létérdekeivel" szembe. Így vált végül az ország szétdarabolásának okozójává. A könyv valódi erénye a számtalan korábban elzárt irat bőséges idézése, ám kifogásolható a szerző - célkitűzését megkérdőjelező - prekoncepciózus érvrendszere. Hogy a páholyoknak a valódi magyar progressziótól való "idegenségét" bizonyítsa, azt hangsúlyozza, hogy nagy reformkori politikusaink vonakodtak azokba belépni. Holott történelmi tény: 1795 óta hazánkban császári rendelet tiltotta működésüket! Még elgondolkodtatóbb, hogy a 21. század elején, az első demokratikus kormány egykori államtitkára az általános és titkos választójog követelését felforgatónak minősíti. Végül pedig a könyv minden erényét lerombolja a szerző alapkoncepciója, miszerint az egész história hátterében nem más áll, mint "a magyarországi régi, illetve az országba újabban bevándorló, zömmel galíciai... zsidóság többségbe jutása, főleg a fővárosi szabadkőműves páholyokban". Csakis az elfogulatlan és kellően tájékozott nagyközönségnek ajánlható a jegyzetekkel, névmutatóval és fekete-fehér képmelléklettel záródó, vitára késztető mű.
Kapcsolódó könyv: http://szkp2.blogspot.com/2011/10/raffay-erno-harcolo-szabadkomuvesseg.html

Kapcsolódó programok:
http://szkp1.blogspot.com/2010/12/konyvbemutato-raffay-erno.html

http://szkp1.blogspot.com/2010/12/konyvbemutato-raffay-erno_08.html 

http://szkp1.blogspot.com/2010/12/tv-echo-ejjeli-menedek-raffay-erno.html

2010. október 1., péntek

2010. szeptember 20., hétfő

Márton László szerk.: Tisztelet Martinovicsnak : [100 év Martinovics]

Márton László szerk.: Tisztelet Martinovicsnak : [100 év Martinovics]

Oriens, Budapest, [2010], 71 oldal

ISBN: 978-963-06-9686-9
Tartalom


Rendületlenül (P. Szűcs Julianna) 5

Kilár István(1935) 14

Konok Tamás(1930) 21

Papp Oszkár(1925) 29

Roskó Gábor(1958) 37

Végh András(1940) 41

Barta Lajos(1899-1986) 49

Kolozsvári Zsigmond(1899-1983) 50

Pátkai Ervin(1937-1985) 52

Rozsda Endre(1913-1999) 59

Székely Péter(1923-2001) 65


Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2010/10/kiallitas-ot-mester-valtozatok-egy.html

Kapcsolódó esemény: http://szkp3.blogspot.com/2010/10/tisztelet-martinovicsnak-kiallitas.html

2010. szeptember 1., szerda

Fekete Ignácz: A szabadkőművesség rövid története

Fekete Ignácz: A szabadkőművesség rövid története

Fraternitas Mercurii Hermetis Kiadó, [Miskolc], [2010], 85 oldal

ISBN: 978-615-5032-00-4

Olvasható: http://mtdaportal.extra.hu/books/a_szabadkomuvesseg_rovid_tortenete.pdf


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A szabadkőművesség történetét megírni annyi, mint az emberiség történetét megírni. A szabadkőművesség olyan régi, mint az emberi társadalom. E kettőnek a sorsa mindig kölcsönhatással volt egymásra.
Minden polgári társadalomnak minden időben megvolt a maga szabadkőművessége, és amilyen a társadalom volt, olyan volt a szabadkőművesség is. Egészséges államélet jele a szabadkőművesség virágzása. És akár tűrje az állam, akár nem, a szabadkőművesség az államban titkon vagy nyíltan, de mindig megvolt, megvan és mindig meglesz.

Fekete Ignácz könyvének hasonmás kiadását veheti kezébe a tisztelt Olvasó és ismerheti meg a szabadkőművesség hazai és nemzetközi történetét.


Könyvtárellátó recenzió

A szabadkőművesség témája mindig is izgatta a misztikum iránt érdeklődő olvasókat. Fekete Ignác, a dualizmus kora és az azt követő időszak egyik meghatározó újságírójának 1891-ben napvilágot látott könyve sokáig szinte "szakirodalomnak" számított a hazai közönség körében, melynek most a reprint kiadása jelenik meg. A szerző felvázolja a szabadkőművesség angliai kezdeteit, majd területenként (Nagy-Britannia, Francia-, Német- és Olaszország, az Ibériai-félsziget, Skandinávia, Németalföld és Belgium, a szláv államok, Svájc, Ausztria, a Balkán-félsziget, valamint a tengerentúli országok) tekinti végig a szabadkőműves páholyok történetét, külön fejezetet szentelve a magyarországi hagyományoknak. A szabadkőművesség "eredményeinek" bemutatásával záródó kötet minden, a téma iránt érdeklődő olvasó számára ajánlható.

Eredeti kiadás: http://szkp2.blogspot.com/1970/01/fekete-ignacz-szabadkomuvesseg-rovid.html

2010. június 28., hétfő

Greer, John Michael: Az elveszett jelkép titkai

Greer, John Michael: Az elveszett jelkép titkai, Útmutató a titkos társaságokhoz, a rejtett jelképrendszerekhez és a miszticizmushoz

Bioenergetic Kiadó, Budapest, 2010, 192 oldal

ISBN: 9789632910482


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Az elveszett jelkép titkai azon Dan Brown-rajongók elengedhetetlen forrásirodalma, akik szeretnék megismerni a fikció mögött ejlő tényeket. A titkos társaságok, misztikus hagyományok, okkult gyakorlatok és rejtett kódok útmutatója feltárja a mai modern
világot kialakító – és még mindig benne lakozó –, rejtett hagyományok rég elfeledett, titokzatos történetét. Tudja mi a Boáz és milyen anyagból áll a Bölcsek Köve? Szeretné megtudni az igazságot a szabadkőművesekről – Brown sikerkönyvének egyik fő
témájáról – azok rituáléiról, templomairól és leghíresebb alakjairól? Szívesen megismerné a rózsakeresztesek vagy Salamon Templomának igaz történetét? Érdeklik az ősi, okkult rítusok? E könyvben mindezt megtalálja!

John Michael Greer okkult kutató, számos ezoterikus témájú könyv szerzője. Harminc éves mágusi gyakorlatával, a nyugati misztikus hagyományok mestereként olyan összetett szakmai háttérrel rendelkezik, amelyben az egyetemi tanulmányok egységet alkotnak az okkult és druida rendekben szerzett képzéseivel és beavatásaival.

Kapcsolódó könyv: http://szkp2.blogspot.com/2009/11/brown-dan-az-elveszett-jelkep.html

2010. június 18., péntek

Waite, Arthur Edward: Templomos rendek a szabadkőművességben - Az ősi és primitív szabadkőműves rítus (Memphis-Mizraim)

Waite, Arthur Edward: Templomos rendek a szabadkőművességben - Az ősi és primitív szabadkőműves rítus (Memphis-Mizraim)

Fraternitas Mercurii Hermetis Kiadó, [Miskolc], [2010], 90 oldal

ISBN:978-963-8840-97-4

ford.: Németh Gábriel és Poroszkai László


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A szabadkőművesség világszerte több millió taggal rendelkező ún. titkos társaság, amely az erkölcsi értékek, valamint a szellem szabadságának egyetemességét vallja és a felvilágosodás eszméjét követve tevékenykedik. A tagok rituális beavatási szertartás keretén belül ismerhetik meg a szabadkőművesség kőművesmesterséghez kapcsolódó szimbólumainak mélyebb jelentését.
Arthur Edward Waite tanulmánya bemutatja a Templomos Rendek és a szabadkőművesség közötti kapcsolatot, valamint a Memphis-Mizraim ősi okkult-hermetikus beavatási rítusát.


A Könyvtárellátó recenziója

A múlt századforduló neves okkultista szerzőjének két munkáját vehetik kézbe az olvasók a karcsú kötettel. A Templomos rendek a szabadkőművességben egy, a szabadkőműves szerzők által ma is vitatott eredetmítosz gyökereit kutatja. Egy bizonyos Andrew Michael Ramsay nevű skót szabadkőműves 1737-ben előadást tartott egy franciaországi páholyban, és azt állította, hogy a kőművesség a keresztes hadjáratok idején született, valójában a páholyok a betiltott és üldözött templomos lovagok fedőszervei voltak. Ennek az összefüggésnek a történelmi tényét azóta sem sikerült bizonyítani, mindenesetre a 18. század közepén Franciaországban hamarosan számos olyan elemet vontak be a szabadkőműves rituáléba, amelyek valaha a templomosokhoz, illetve egyéb lovagrendekhez kapcsolódtak, így jöttek létre a legény-inas-mester hármas fokozatra ráépülő ún. magas fokú rítusok. A szerző összeszedte az általa elérhető legrégibb szertartáskönyveket, és összevetette azok mintáival, a vonatkozó történelmi forrásokkal, arra a következtetésre jutva, hogy történelmi kapcsolat a templomosokkal nem mutatható ki. Könyvében ugyanakkor megvilágítja a középkorból átvett egyes fokok szabadkőműves (és keresztény) értelmezését. A második mű az egyik magas fokú beavatási rítus, az egyiptomi elemekből kialakított Memphis-Mizraim rendszerét mutatja be. Sajnos a kiadás hemzseg az értelemzavaró, súlyos sajtóhibáktól. A magas fokú szabadkőműves rítusok iránt érdeklődőknek mindazonáltal érdemes ajánlani.

2010. június 6., vasárnap

Javor, Martin: Slobodomurárske Košice

Javor, Martin: Slobodomurárske Košice

SOFA, , 2010, 224 oldal

ISBN: 978-80-89033-67-6


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Szakál Gyula: Vállalkozó győri polgárok 1870-1940

Szakál Gyula: Vállalkozó győri polgárok 1870-1940

L'Harmattan, Budapest, 2002, 450 oldal
ISBN 963 9457 12 4


"Győr ősidőktől fogva minden ízében kalmárváros volt, okos, számító, takarékos és praktikus, s ezt Győrnek nem kell szégyellnie, sőt büszke lehet rá. Csak azok győzik a modern idők versenyfutását, akikre ezekbol az erényekből örökséget hagyott a múlt." E napjainkban is helytálló sorok 1896 tavaszán jelentek meg a városi polgárok színvonalas napilapjában. A könyv szerzője a település anyagilag legsikeresebb polgárainak vállalkozói tevékenységét vizsgálja. Milyen foglalkozási csoportoknál halmozódott fel a legtöbb vagyon? Miképpen alakult az egyes személyek életútja? Ezzel párhuzamosan kitér a mértékadó városi lakosság társadalmi értékeire és politikai állásfoglalásira. Különös figyelmet szentel annak a folyamatnak, amelynek során egy virágzó kereskedelmi város megoldotta gazdasági válságát és sikeres iparvárossá vált. Miben rejlik a siker titka és kiknek köszönhető mindez? A monográfia erre a kérdésre keresi a választ.


Szakál Gyula - Vállalkozó győri polgárok 1870-1940 (A liberális polgárság szerveződése - szabadkőműves páho...                                                            

2010. június 3., csütörtök

Hahner Péter: 100 történelmi tévhit

Hahner Péter: 100 történelmi tévhit

Animus Kiadó, Budapest, 2010, 319 oldal

ISBN-szám: 978-963-9884-95-3


Miért is kérdőjeleznénk meg egy történelmi esemény leírását, egy hadvezér vagy király jellemzését, amikor iskolában is tanultunk, filmet láttunk, olvastunk róla? Néró felgyújtotta Rómát, a Szent Koronát a pápa adta Szent Istvánnak, a mohácsi vereségért a magyar nemesség a felelős, Jaltában osztották fel a világot. – Kívülről fújjuk mindannyian. Csakhogy sok esetben a biztosnak vélt tudás cáfolható. Mégpedig nem egy másik hiedelemmel, hanem tényekkel. E könyv szerzője 100 történelmi tévhitet oszlat el, s állít velük szembe hiteles forrásokat és történészi következtetéseket.
100 állítás – 100 cáfolat – 100 talány a régmúlttól napjainkig.

Hahner Péter történész a Pécsi Tudományegyetem Újkortörténeti Tanszékének vezetője. Több francia és angol klasszikus történelmi művet és életrajzot ültetett át magyarra. Most megjelent könyve a tizenkettedik önálló kötete. Korábbi munkái Franciaország és az Amerikai Egyesült Államok történelmével foglalkoztak. A történelem iránt érdeklődők a Rubicon című folyóiratban is rendszeresen találkozhatnak írásaival.


Tartalom

...

A szabadkőművesség rendívül ősi eredetű, titkos szervezet 115 - 117.

...

Ablonczy Balázs: Trianon-legendák

Ablonczy Balázs: Trianon-legendák

Jaffa Kiadó, Budapest, 2010, 180 oldal

ISBN: 9789639971288Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Vajon milyen szerepet játszott Georges Clemenceau francia miniszterelnök magyar menye a trianoni döntésben? Tényleg szabadkőműves összeesküvés állt Magyarország felosztása mögött? Valóban hajózható folyónak állítottak be az utódállamok néhány patakot, csakhogy nagyobb területhez jussanak? Tudatlanok lettek volna az antant döntéshozói? És egyáltalán: hol írták alá a trianoni békeszerződést: a Kis- vagy a Nagy-Trianon-palotában? Esetleg másutt? Lejár a békeszerződés? Van titkos záradéka?
ABLONCZY BALÁZS könyve ezekre és más kérdésekre keresi a választ, hogy megérthessük a kilencven éve aláírt békeszerződés körülményeit és hatását. Trianon a XX. századi magyar történelem egyik legtragikusabb eseménye, amely mély nyomokat hagyott a magyar történeti tudatban és a politikában. A kötet jó kiindulópont lehet mindazoknak, akik az eseménytörténeten túl kíváncsiak a mélyebb összefüggésekre, és értelmezni kívánják a mai közéletben és publicisztikában is rendszeresen felbukkanó hiedelmeket, spekulációkat, legendákat.

Ablonczy Balázs 1974-ben született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán végzett történelem-francia szakon, ugyanitt szerezte doktori címét, és egykori iskolájában, a művelődéstörténeti tanszéken oktat. Tanult és kutatott Párizsban, Londonban, Berlinben. 2009-2010-ben a bloomingtoni Indiana University vendégtanára volt. Szakterülete a két világháború közötti Magyarország története. Főszerkesztője a Kommentár című kéthavi folyóiratnak. Teleki Pálról szóló életrajza a 2005-ös év egyik legjobb társadalomtudományi kötete volt. Budapesten él, nős, két gyermek apja.


A Könyvtárellátó ismertetése

1920. június 4. - a trianoni békeszerződés aláírása. Egy történelmi esemény, egy
"hibás politikai stratégia mentén, és jelentős részben igazságtalanul" meghozott döntés, mely alapvetően változtatta meg hazánk történetét, s mind a mai napig folyamatosan viták tárgya, egy kibeszéletlen trauma a magyarság életében. S mint ilyen, telis-tele van a vele kapcsolatos közvélekedés tévedésekkel. Sokan azt sem tudják, mikor írták alá a szerződést, mely területeket csatolták el, vagy milyen egyéb kitételei voltak a szerződésnek. S rengeteg a gyakran összeesküvés-elméleteket is feltételező hipotézis? Vajon milyen szerepet játszott Georges Clemenceau francia miniszterelnök magyar menye a trianoni döntésben? Tényleg szabadkőműves összeesküvés állt Magyarország felosztása mögött? Valóban hajózható folyónak állítottak be az utódállamok néhány patakot, csakhogy nagyobb területhez jussanak? Tudatlanok lettek volna az antant döntéshozói? És egyáltalán: hol írták alá a trianoni békeszerződést: a Kis- vagy a Nagy-Trianon-palotában? Esetleg másutt? Lejár a békeszerződés? Van titkos záradéka? Ezekre a gyakran feltett kérdésekre keresi a választ a fiatal történész szerző, vagyis nem a puszta eseménytörténetről ír. Jó kiindulópont lehet mindazoknak, akik kíváncsiak a mélyebb összefüggésekre, és értelmezni kívánják a mai közéletben és publicisztikában is rendszeresen felbukkanó hiedelmeket, spekulációkat, legendákat. Az Ünnepi Könyvhétre megjelenő kötet minden történelem iránt érdeklődő olvasó számára nyugodtan ajánlható.


Tartalom

...
Szabadkőművesek 97 - 112.
...

Ismertetések:

http://hetivalasz.hu/itthon/tevhitek-es-legendak-a-trianoni-bekeszerzodes-korul-29805/

http://index.hu/belfold/2010/06/04/trianon/

2010. május 26., szerda

Selmeczi Tibor: Beavatás

Selmeczi Tibor: Beavatás

Garbo Kiadó, Budapest, 2010, oldal

ISBN: 9789638784599


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Már a tartalomjegyzéket böngészve is joggal vonja fel a szemöldökét a tisztelt olvasó. Alig értelmezhető szókapcsolatokra bukkan, mint "Főmesteri székfoglaló", "Gondolatok a vakolásról" vagy "Örök nyugat". Az is felvetődhet benne, hogy mit keres egymás közelében "Mithrász", "Rosslyn", a "Tulipománia" és a "Nagy éhínség". Ám a magyarázat ott olvasható a könyvben. Egy magát szabadkőművesként megtalált ember vándorlásait, útkeresését követhetjük nyomon a szeretetet kereső gyermektől, a nyugtalan fiatalemberen át, a beavatott mesterig. Aki úgy próbál eligazodni világunkban, hogy közben meg is őrizze belső harmóniáját. A "Beavatás" ennek az útnak a legérdekesebb szakaszait jeleníti meg előttünk, miközben bepillantást enged egy sokszor félreértett, támadott zárt közösség, a szabadkőművesség életébe. Amelynek egyéb, szinte csak a tagokra vonatkozó szabályai közül magasan emelkedik ki a legfőbb, amit az egyik páholy alapító főmestere hagyott testvéreire: a szeretet sugározzon szívünkből.


A Könyvtárellátó ismertetése

A neves humorista az Ünnepi Könyvhét alkalmából megjelent kötetében egy, a nagyközönség előtt teljesen ismeretlen arcát mutatja meg. Azokat az írásait gyűjtötte csokorba, amelyek a szabadkőműves páholyban végzett munkájához kapcsolódnak. A néhány lapra terjedő fejezetek egyike-másika ún. "rajzolat", vagyis a páholyban elhangzott beszéd, még egy főmesteri székfoglalót is olvashatunk. A gyűjtemény tehát egyfajta ízelítő e számos legenda övezte társaság belső életéből. Selmeczi Tibor a kellő komolyságot a tőle megszokott fanyar humorral ötvözi. Elmeséli pl. az idős szabadkőműves történetét, aki fölszólalását "Kedves elvtársak!"-kal kezdte, máskor elképesztően izgalmas kultúrtörténeti kalandozásra invitál, pl. a szabadkőművesek által "vakolásnak" nevezett lakomák, agapék eredetét kutatva, megtoldva egy általa költött "munkadallal", melybe a vakolás szimbolikus elnevezéseit rejtette. Egy másik fejezet az "Irodalmi Bizottság" (amint a fejezetből kiderül, ez a szervezettel kapcsolatban megjelent írásokat vizsgálja) műhelytitkaiba nyújt bepillantást. A kötet borítóján látható fiatalember (maga a szerző fiatalkorában) a természet lágy ölén szundikál, nyilvánvalóan utalva a beavatatlan "keresőre", aki még nem látta meg a világosságot, amelyet a szabadkőművesség jelent. De miben is áll ez a világosság? Selmeczi Tibor könyvét lapozva gondolhatunk a szeretetre, az együttérzésre, az összetartozásra, a józanságra, az önnevelésre. A beavatás izgalmaitól a mester kétségeiig, legvégül egy neves idős mesterre való emlékezésig ívelő mű - miként a fülszövegben olvasható - kimondottan "útmutató, segédkönyv a keresőknek". A társaság szellemisége iránt érdeklődőknek jó szívvel ajánlható, tartalmas olvasmány.

Kapcsolódó esemény: http://szkp3.blogspot.com/2010/06/konyvbemutato-selmeczi-tibor-beavatas.html 

Kapcsolódó vélemény: http://hieratica.freeblog.hu/archives/2011/01/22/Selmeczi_Tibor_Beavatas/

2010. május 25., kedd

Debreczeni Attila és Gönczy Monika szerk.: Ragyogni és munkálni

Debreczeni Attila és Gönczy Monika szerk.: Ragyogni és munkálni

Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010, 486 oldal

Olvasható: http://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/2437/123206/1/file_up_Ragyogni.pdf

Tartalom:

...
Granasztói Olga: Kazinczy és a korai angol tájképi kertek Magyarországon 193 - 206.
---
Hász-Fehér Katalin: Szabadkőműves mintázatok Kazinczy Ferenc fogsága utáni kapcsolatrendszerében 371 - 389.
...
Kovács Ida: „Atyámfiai Apollóban”, Kazinczy Pálóczi Horváth Ádámnál tett látogatása 390 - 406.
...

2010. május 20., csütörtök

Zelnik József: A nagy szertartás

Zelnik József: A nagy szertartás, a bor csodája a mitikus időktől dionüszoszon keresztül az eucharisztiáig

Kairosz Könyvkiadó, Budapest, 2010, 200 oldal


ISBN: 9789636622756Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A szerző a Vízözön előtti időktől követi nyomon a bor misztikus-mágikus valóját a történelem során, érintve az egyiptomi, a zsidó, az iszlám kultúrában betöltött szerepét. Külön fejezet foglalkozik az Eucharisztiával, a bor Grál-létezésével, de az alkímiában és a szabadkőművességben megfigyelhető jelentőségével. A könyv végig színes, illusztrált, igazi ínyencség az olvasónak.


Tartalom

...
A szabadkőművesek és a bor 135 - 140.
...

2010. május 13., csütörtök

Gál Péter: A New Age keresztény szemmel

Gál Péter: A New Age keresztény szemmel

Szent István Társulat, Budapest, 2010, 476 oldal

ISBN: 9789632771861


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A kötet nagy felkészültséggel és irodalmi háttérrel mutatja be a New Age mozgalom gyökereit (gnoszticizmus, szabadkőművesség, jóga, okkultizmus, mágia és modern pszichológiai iskolák), majd teszi azt a józan ész és a Biblia mérlegére, végül pedig lexikonszerűen leírja a New Age mozgalom eszméit, iskoláit és különféle megjelenési formáit.


Tartalom

...
Gyökerek II.: A szabadkőművesség
...

Olvasható: http://www.ppek.hu/k407.htm

2010. május 10., hétfő

Szabadkőműves páholymunkák

-: Szabadkőműves páholymunkák

Oriens, Budapest, [2010], 175 oldal

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Olvasható részletek: http://szabadkomuvesseg.hu/ajanlott-irodalom/szabadkomuves-paholymunkak

Tartalom

Előszó 5
A beavatás 7
A beavatásról 8
A titok 12
Avatási élmény 15
Sötétből a világosság felé,szimbólumok estje 20
Mi történt velem? 22
Avatási élmények, találkozás önmagammal 24
Jó hírű szabad férfiak és a testvériség 26
A hallgatás szabadsága 31
Szimbolika 33
Szimbolikus munka: V.I.T.R.I.O.L. 34
A függőón és a szépség 37
A derékszög és a körző 42
A vízszintező 47
A kalapács és a véső szimbóluma 51
A három oszlop 55
Mozaikpadló, inas szőnyeg 59
A Lángoló Delta 66
Munkám címe a négy elem: A föld, a levegő, a tűz és a víz 69
A durva kő és a csiszolt kőkocka szimbolikus vonatkozásai 80
A Világegyetem Nagy Építőmesterének Dicsőségére 84
A hármas jelszó 89
A bor szimbolikája 94
Vándorlás - rítus - beavatás 102
Táblák 107
Szabadkőművesség és egyetemlegesség 108
Szabadkőműves szimbólumok Mozart "Varázsfuvola" című operájában 115
Hit - vallás - egyház 124
Hippokratész, avagy az orvosi etika a XX. század végén 134
Rendhagyó életrajz 139
Virtuális világ 143
Virtuális világ 144
Divat a halhatatlanság 148
Korszakváltás - virtuális világ 156
Virtuális világ 162
János halála 167

2010. május 1., szombat

Jacq, Christian: Mozart III. - A Tűz fivére

Jacq, Christian: Mozart III. - A Tűz fivére

Európa Könyvkiadó, Budapest, 2010, 328 oldal

ISBN: 978 963 07 8889 2
Fordító: Rácz Judit

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Christian Jacq négykötetes Mozart-ciklusának 1785-től folytatódó harmadik része is élvezetesen mesél Mozart viselt dolgairól, munkásságáról és a XVIII. század végi szabadkőműves-mozgalom rejtelmeiről.

Mozart, hű barátja, Thamos támogatásával lelkesen merül alá a szabadkőműves-rítusokban, boldog szerelemben él, egy kisfiú büszke apja, karrierje jól halad, özönlenek a felkérések, híres énekesnők kopogtatnak az ajtaján… mígnem újabb fenyegetések árnyékolják be a jövőjét.

Fenyegetnek a féltékeny muzsikusok – leginkább Salieri, a nagy intrikus –, akik igyekeznek megakadályozni, hogy két varázslatos operáját, a Figaro házasságá-t és a Don Giovanni-t előadják, sikerre vigyék, és mindent megtesznek azért, hogy anyagilag is tönkretegyék.

Ugyanakkor erősödik a hatalom fenyegetése, amely a szabadkőműves-páholyok túlzott befolyásától tartva rendőri felügyelet alá helyezi azokat, s besúgókkal figyelteti a páholyok tagjait. A veszély abban rejlik, fogalmazza meg a Birodalom-hű rendőrkopó, Joseph Anton, aki különös figyelemmel követi Mozart útját, hogy Mozart más, mint a többi muzsikus, mert az operáin keresztül képes közvetíteni a beavatás gondolatát, melynek varázslata még a hitetleneket is megérinti.

A jövő minden nappal sötétebbnek látszik: Ausztria a törökök elleni háborúra készül, a francia társadalom forrong, a monarchia épülete recseg-ropog, a figyelő tekintetek Párizs felé fordulnak, s nem kell nagy jóstehetség annak megjövendöléséhez, hogy földindulás közeleg.

Mozart alkot, küzd, figyel – látja a körülötte zajló, dúló csatákat, de nem sejti, hogy őt is komoly veszély fenyegeti…

2010. április 24., szombat

drMáriás: Szabadkőműves szex

drMáriás: Szabadkőműves szex

Noran 2004 Kiadó, Budapest, 2010, 192 oldal

ISBN: 9632830407


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A szerző sokrétű, sodró, izgalmas és félelmetes regénye megannyi módon értelmezhető, de az irodalmi aktualitásoknál maradva leginkább Dan Brown Az elveszett jelkép című thriller-regénye paródiájanak tűnik, hiszen története a Capitolium csillogó termei, hatalmas limuzinok, dörzsölt politikusok és misztikus professzorok helyett egy hajléktalan megvilágosodásáról szól.
A főhős egy zivataros temetésen tévedésből beesik a sírgödörbe, elföldelik, majd miután kijáratot ás onnan magának belőle, berendezi és belakja mint szeretett új otthonát, aztán nappalait kilátástalan munkavállalóként a legkülönbözőbb torz véglényekkel küzdve pénz és élelem reményében tölti, nem egyszer szexrabszolgaként, miközben éjszakáin fokozatosan megnyílik előtte egy titokzatos világ, a kőcsiszoló holtak birodalma, akik különböző próbatételekkel próbálnak a jövevénytől megszabadulni, s míg próbálkozásaik rendre sikertelenek, hősünk rádöbben élete értelmére, valahol félúton egy romkápolna és egy hotelszoba között.
Persze, ez a páratlanul izgalmas történet nem csak ezen a módon értelmezhető, hiszen a szöveg igazából egy nagyívű szellemi utazást ír le, amelyen a számos meghalás és feltámadás során Dosztojevszkij, Tar vagy Bukowski figuráira emlékeztető főhős végül ebben a húsba maróan kelet-európai miliőben megtalálja kiútját. Mert Máriás ezúttal egy olyan pszicho-kriminek vagy pornóregénynek álcázott üdvtörténetet írt meg, ami szellemes párbeszédeivel szórakoztat, miközben mély lelki világával a lét legszélére sodródott, teljesen kiszolgáltatott ember vívódását írja meg, amely nem egy krimitörténet színes színfalai között zajlik, s nem gondtalan happy end-el végződik, hanem valósan groteszk világunkban játszódik, ahonétt egyetlen kivezető útként az ég meghódítását mutatja fel.


A Könyvtárellátó ismertetése

Az avantgárd képzőművész, performer, zenész és író újabb műve egészen bizarr világot nyit meg az olvasó előtt. Az egyetlen hatalmas, nyelvileg is bravúrosan megkomponált lírai áradású monológ elbeszélő hőse egy olyan halott, akit eltemettek ugyan, de teljesen nem halt meg - éjjelente kikászálódik kényelmesen berendezett kriptájából, és a legaberráltabb kalandokba keveredik. Kínzó éhség gyötri, pénzt akar keresni, ezért egy borzalmas pornóforgatásra szerződik el, de próbálkozik koldulással és jövendőmondással is, miközben halálra vágyó vagy épp félhalott, olykor kéz és láb nélküli szexéhes asszonyok karmai közé kerül, egyszer pedig egy hajléktalan koldust kénytelen megölni, aki beköltözött a sírjába. Az éhség és a nemi vágyak, a mindennapi létért folyó állati küzdelem világával szemben a sír csöndes nyugalma jelent menekvést. Egyszer azonban feltűnik egy különös társaság: a talpig feketébe öltözött urak kardot szegeznek hősünknek, majd esküre kényszerítik, hogy titkukat soha ki nem adja illetékteleneknek. A vezetőjük, egy ősz hajú úriember, rendszeresen megjelenik nála, és meginvitálja egy szomszédos kriptába, ahol éjjelente összejönnek e "halálosan" nyugodt férfiak, hogy a temetőn kívüli valóságot, a pénzt, érdekeket kirekesztve maguk közül, megteremtsék az igazi testvériséget, és egymást segítve eljussanak a legteljesebb halál - az örök élet nyugvópontjára. A történet végén hősünket ünnepélyes szertartás keretében, immár végleg eltemetik új barátai, majd miután magához tért a Nap Szállóban, egy vonzó, szőke nő személyében megismeri a véget nem érő vágy azelőtt soha nem tapasztalt örömét. A 33 fejezetből álló regény a szabadkőműves beavatás fokozatain vezeti végig az olvasót, aki csak akkor értheti meg a történetet, ha maga is felismeri: a mélység és a magasság, a profán és a szent egy és ugyanarról a tőről fakad, valamint ha legyőzi magában a félelmet, melyet a halállal szemben táplál. A fekete humorra és a szimbolizmusra fogékony, vájt fülű olvasóknak ajánlható.

Részlet a könyvből: http://litera.hu/irodalom/drmarias-szabadkomuves-szex


Kapcsolódó recenziók:

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=21292

http://www.magyarszo.com/fex.page:2010-05-08_Halott_testben_elo_lelkek.xhtml

http://www.pestiest.hu/cikk/79667/drmarias_szabadkomuves_szex 

http://www.nagyitas.hu/common/main.php?pgid=cikk&cikk_id=1597&tema_id=31

http://www.es.hu/2010-08-29_a-halottak-vegen

Kapcsolódó blogbejegyzés:

http://aprofan.blogspot.com/2010/04/szabadkomuves-hecc.html

Kapcsolódó programok:

http://szkp1.blogspot.com/2010/04/felolvasoszinhaz-drmarias-szabadkomuves.html

http://szkp1.blogspot.com/2010/04/dedikalas-drmarias-szabadkomuves-szex.html

2010. április 15., csütörtök

Steiner, Rudolf: Az emberiség történelme és a kultúrnépek világszemléletei

Steiner, Rudolf: Az emberiség történelme és a kultúrnépek világszemléletei

Új Mani-Fest Kiadó, Budapest, 2010, 280 oldal

Fordító: Drahos Sándor
Munkás sorozat 7.
ISBN-szám: 9789638657893

Rudolf Steiner életművében különleges helyet foglalnak el az 1922-24-es évek úgynevezett munkásoknak tartott előadásai. Ezek témájukat tekintve nem zárt előadásciklusok voltak, és nem is az antropozófiát már jól ismerő hallgatósághoz szóltak. Keletkezésük története az, hogy amikor a svájci Dornachban az Antropozófiai Társaság székhelyének, a Goetheanumnak az építése folyt, Rudolf Steiner az ott dolgozó munkásoknak a kezdetben kötetlen beszélgetések nyomán és az érdeklődés hatására előadásokat kezdett tartani, amelyek végül rendszeressé váltak. A kérdések és témák spontán módon merültek fel, a résztvevők igényeinek megfelelően, amit Steiner mindig szemmel tartott, és azokhoz igazodva fejtette ki az antropozófia világképét. Különösen figyelemre méltó a Munkás-előadások atmoszférája, az a frissesség és közvetlenség, ami belőlük árad. A nyolckötetnyi, összesen 113 előadás kitűnik abban, ahogyan hidat ver a hétköznapi élet kérdései és a már tisztán szellemi témák között, vagyis ahogyan a látható világra irányuló megismerésünket fokról fokra és szinte észrevétlenül átvezeti a nem látható világ megismerésébe.

A hetedik kötet tartalmából:
A régi indiaiak, egyiptomiak, babilóniaiak és zsidók világszemlélete. A kereszténység megjelenése az antik világban. Csillagbölcsesség, hold- és napvallás. Európa a kereszténység elterjedése idején. A Szentháromság. A kereszténység három formája és az iszlám. A keresztes hadjáratok. A régi és az újabb idők Krisztus-felfogásai. A húsvét ünnepe. A szellemtudományos kozmológia megalapozásához. A zsidóságról. A kabbala Életfája. Az üstökösök és a naprendszer. Az állatöv és egyéb állócsillagos égboltok. A Nap természete. A szabadkőművesség eredete. Az ember és a szellemi hierarchiák.


Tartalom


...
A szabadkőművesség eredete

...

2010. március 30., kedd

Harwood, Jeremy: A szabadkőművesség

Harwood, Jeremy: A szabadkőművesség

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2010, 96 oldal

Sorozat cím: Misztikus történelem


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A könyv rövid tartalmi ismertetője: A szabadkőművesség története, amelyben történelmi tények és legendák keverednek össze, része a hosszú múltra visszatekintő nyugati miszticizmus történetének. A szabadkőműves szertartások és jelképek többsége évszázadok során alakult ki, és jórészt a középkori kőfaragók szokásain alapulnak. A tagok felvétele és beavatása mind a mai napig színpadias szertartások során zajlik, amelyek során az egykori kőfaragók hagyományos szerszámai és szokásai szolgálnak allegórikus útmutatóul. A könyv bemutatja a szabadkőművesség titkos történetét és a mozgalmat övező legendákat: a középkori kezdetet, kapcsolatukat a templomos lovagokkal, az alkímiával, kiemelkedő tagjaik szerepét az Egyesült Államok alapításával, működésüket a felvilágosodás korában, a viktoriánus korban egészen napjainkig. Részletesen foglalkozik a jelképekkel, az épületeken megjelenő szimbólikákkal. A gazdagon illusztrált kötet izgalmas olvasmányt kínál mindazoknak, akik érdeklődnek a szabadkőművesség története és jelképei iránt. 


A Könyvtárellátó ismertetése

A Nemzeti Tankönyvkiadó reprezentatív történelmi ismeretterjesztő sorozat kiadására vállalkozott, jó szolgálatot téve az iskolai oktatás kiegészítésével. A könyvsorozat címe tökéletesen lefedi a célt, miszerint rejtélyes, misztikus ködbe burkolózó szervezetekről, jelenségekről, hagyományokról kívánják lerántani a leplet. Misem alkalmasabb téma, mint a titkokkal körüllengett társaság, a szabadkőművesek nemzetközi szervezetének feldolgozása. A brit szerző átfogóan és részletesen ismerteti a szabadkőművesek nézeteit, szertartásait, jelképeit és nem utolsósorban a mozgalom történetét. Betekintést nyerhetünk abba a titkos történetbe, amelyet mindvégig előítéletek kísértek és amelyben történelmi tények és legendák keverednek. A remek illusztrációs anyagnak (színes fotók, metszetek, festmények reprodukciói, "magyarázótáblák") köszönhetően az olvasó szeme előtt megelevenedik a középkori kezdet, a kapcsolat a templomos lovagokkal, az alkímiával, kiemelkedő tagjainak részvétele az Egyesült Államok alapításában, működésük a felvilágosodás korában, a viktoriánus korban egészen napjainkig. Jeremy Harwood külön fejezetekben foglalkozik az épületeken megjelenő szabadkőműves szimbolikával, a hosszú múltra visszatekintő jelképrendszerrel (szerszámok, égitestek, piramis, oszlopok, mindent látó szem, lépcsők, létrák, geometriai alakzatok, szimbolikus városok, kötény stb.). Az összefoglaló jellegű, informatív munkát kislexikon, név- és tárgymutató, valamint angol nyelvterületről válogatott bibliográfia teszi teljessé.

ISBN: 9789631966923

2010. február 5., péntek

Beyer, Thomas R. (Jr.): 33 kulcs Az elveszett jelképhez - Dan Brown regényének titkai

Beyer, Thomas R. (Jr.): 33 kulcs Az elveszett jelképhez - Dan Brown regényének titkai

Gold Book Kiadó, Debrecen, 2010, 192 oldal

Fordította: Békési József

ISBN: 978 964 426 162 9


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvekBeyer professzort A Da Vinci-kód elolvasása óta foglalkoztatja, miként használja fel Dan Brown a tényeket kitalált történeteiben. A hét részbe rendezett témák a regény cselekményét követve érintik Washington építészetét és műalkotásait, a titkosírásokat, a szabadkőművességet, a titkos tanításokat, a tudományt, a regényben szereplő embereket és helyeket.

Dan Brown regényei a műtárgyakra, rejtélyes feliratokra, misztikus jelképekre, szimbolikusan megtervezett épületekre, titokzatos szervezetekre, rítusokra rengeteg utalást tartalmaznak, felébresztve az olvasó kíváncsiságát a fikció mögötti "tények" iránt. Erre az olvasói magatartásra buzdít most Thomas R. Beyer is, aki könyvében 33 kulcsot ad az író legújabb regényéhez, Az elveszett jelképhez, minden fejezet végén feltüntetve a témába vágó internetes oldalak linkjeit. A rövid, fekete-fehér illusztrációkkal kiegészülő fejezetekben a szerző először a Brown által használt nevek szimbolikus jelentésére, a korábbi két Brown-regény szereplőihez való ugyancsak jelképes viszonyukra világít rá. Ezt követően Az elveszett jelképben kulcsfontosságú washingtoni helyszíneket járjuk be, szintén a történelmi tények és a jelképes (elsősorban a szabadkőműves) jelentések után kutatva. A továbbiakban néhány művészi alkotásról (Dürer Melancholia I. című metszete, Franklin bűvös négyzete), illetve szabadkőműves tárgyról.


Dan Brown regényei a műtárgyakra, rejtélyes feliratokra, misztikus jelképekre, szimbolikusan megtervezett épületekre, titokzatos szervezetekre, rítusokra rengeteg utalást tartalmaznak, felébresztve az olvasó kíváncsiságát a fikció mögötti "tények" iránt. Erre az olvasói magatartásra buzdít most Thomas R. Beyer is, aki könyvében 33 kulcsot ad az író legújabb regényéhez, Az elveszett jelképhez (200926298), minden fejezet végén feltüntetve a témába vágó internetes oldalak linkjeit. A rövid, fekete-fehér illusztrációkkal kiegészülő fejezetekben a szerző először a Brown által használt nevek szimbolikus jelentésére, a korábbi két Brown-regény szereplőihez való ugyancsak jelképes viszonyukra világít rá. Ezt követően Az elveszett jelképben kulcsfontosságú washingtoni helyszíneket járjuk be, szintén a történelmi tények és a jelképes (elsősorban a szabadkőműves) jelentések után kutatva. A továbbiakban néhány művészi alkotásról (Dürer Melancholia I. című metszete, Franklin bűvös négyzete), illetve szabadkőműves tárgyról (pl. a Rejtelmek keze), a regényben említett különös tudományágról (ilyen a szcientológusok alkotta noetika), majd egy külön részben magáról a szabadkőművességről (eredete, rítusai és szimbólumai, az alapító atyák és a kőművesség kapcsolata), míg az utolsó fejezetekben a Láthatatlan Kollégiumról, Manly Hallról és a szabadkőműves Bibliáról olvashatunk. Érdekesség: a játékos kedvű olvasók az egyik fejezet segítségével megfejthetik a fejezetcímek alatt szabadkőműves titkosírással feltüntetett szavak jelentését is. A forrásokat bemutató utószóval és a szerző életrajzával (itt email-címe is megtalálható) záródó ismeretterjesztő könyv a Dan Brown-rajongók és a szabadkőműves szimbolika szerelmeseinek figyelmére számíthat.

Kapcsolódó könyv: http://szkp2.blogspot.com/2009/11/brown-dan-az-elveszett-jelkep.html

Kapcsolódó recenzió: http://marlonbrandy.nolblog.hu/archives/2010/07/13/33_kulcs_Az_elveszett_jelkphez/

2010. február 1., hétfő

Kelet 2010 / 1.

-: Kelet 2010 / 1.

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2010/1., 76 oldal

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Tartalom

Húsz év 3
Külügyeink 11
A blogger beszól - interjú Lalóval 15
A szabadkőműves testvériségről 21
Konzum-szabadkőművesség 25
A színek szimbolikája és pszichológiája 33
Hercegi tanoncévek viharidézésig 41
Szabadkőműves szimbólumok a popzenében 47
Egy ideig nem tud részt venni a munkában 55
"Csak kölcsönkaptuk e világot" 57
Egy magyar művelődéstörténet próbája 61
A Da Vinci klón 67
A díszoklevél 71

2010. január 26., kedd

Popély Gyula: Felvidék 1914-1920

Popély Gyula: Felvidék 1914-1920

Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2010, 448 oldal

ISBN: 9789638846709


A kitűnő történész hézagpótló, az eddigi ismereteket árnyaló kötetében az 1914-1920 közötti sorsfordító időszakot tekinti át: az első világháborút közvetlenül megelőző hónapoktól a geopolitikai átrendeződés lezárulásáig. Különös figyelmet fordít a cseh aspirációk alakulására, s a legújabb forrásokra alapozva újszerű megvilágításba helyezi a magyar Vörös Hadsereg harcait.

Egy recenzióból:

"Annál többet időzik a párizsi Nagy Orient szabadkőműves páholy 1917. június 28.-i ülésénél. Itt röpke néhány óra alatt - legalább is Popély szerint - a nemzetközi szabadkőművesség, zsigerből gyűlölvén a katolikus monarchiát, eldöntötte Magyarország szétdarabolását és megrajzolta a Trianoni határokat, már másnap leközölvén ilyen térképet a francia lapokban. Mint Ablonczy Balázs tanulmányában [1] bizonyította, e egészében jelentéktelen találkozón Magyarország neve egyáltalán nem hangzott el, és semmiféle térkép sem jelent meg."

http://www.watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=337:kniha-tydaa-het-koenyve-popely-gyula-felvidek&catid=39:default&Itemid=60

2010. január 19., kedd

Collins, Tim: Az elveszett jelkép nyomában

Collins, Tim: Az elveszett jelkép nyomában

Gabo Könyvkiadó, Budapest, 2010, 232 oldal
Fordító: Jutai Péter
ISBN: 9789636893484Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Mi rejtőzik Az elveszett jelkép hátterében? Az elveszett jelkép nyomában hiteles útmutató Dan Brown új regényének alapját képező történelmi tényekhez és fogalmakhoz. Betekintést nyújt a könyv hátteréül szolgáló szertartásokba, helyszínekbe, jelképekbe, történelembe és tudományba. A szócikkekből - melyek tele vannak kereszthivatkozásokkal Dan Brown legújabb regényére, valamint annak elődjeire történő utalásokkal - az olvasó többek között megtudhatja az igazságot:
- a szabadkőművesség Amerika alapító atyáira gyakorolt hatásáról,
- A Kryptosszal, a CIA langley-beli központjában álló rejtélyes szoborral való kapcsolatról,
- Washington szabadkőműves építészetéről
Ezt a könyvet változatos tárgyú szócikkeivel, melyek egyéb titokzatos és rejtélyes témák mellett Albrecht Dürerről, a szentélyesekről, Malakhról, az Ősi misztériumokról, a szabadkőműves titkosírásról, a skót rítusról, a Láthatatlan Kollégiumról, Salamon templomáról és természetesen magáról az "elveszett jelképről" szólnak, régi rajongók és új olvasók egyaránt haszonnal forgathatják.


Alighogy megjelent Dan Brown újabb nagy sikerű bestsellere, a szabadkőművesekről szóló Az elveszett jelkép (200926298) című regénye, máris megjelent a műhöz írott útmutató. A brit újságíró könyvében alfabetikus rendben sorakoznak a regény kulcsfogalmai (az özvegy fia, deizmus, Albrecht Dürer, Egyesült Államok Nagy Pecsétje, harminchárom, illuminátusok, Láthatatlan Kollégium, noetika, Albert Pike, rózsakeresztesek, Salamon temploma, skót rítus, szabadkőműves titkosírás, világegyetem nagy építőmestere, George Washington stb.), a szerző ezekhez készített néhány lapos kommentárokat. Célja többrétű: egyrészt elmagyarázza e jelképek valós jelentését, eredetét, a regényben szereplő személyiségek történelmi, kultúrtörténeti jelentőségét; másrészt bemutatja és eloszlatja a hozzájuk kapcsolódó különféle tévhiteket és előítéleteket; harmadrészt leleplezi az író szándékos, többnyire a szenzációt fokozó csúsztatásait. Az adataiban pontos, stílusában szellemes kötet függelékében a washingtoni Capitolium épülete alatt lévő szabadkőműves piramis - a regény egyik kulcsfontosságú eleme - szimbólumainak ábrázolásai és magyarázatai kaptak helyet, a képmellékletről pedig megtekinthetők a regény jelentősebb helyszínei. Dan Brown rajongótábora és a szabadkőműves szimbolika iránt érdeklődőknek jó szívvel ajánlható.

Kapcsolódó könyv: http://szkp2.blogspot.com/2009/11/brown-dan-az-elveszett-jelkep.html

Népszerű könyvek

Blogarchívum