A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2013. május 17., péntek

Raffay Ernő: Szabadkőműves béklyóban, Ady Endre és a szabadkőművesség I. (1899-1905)

Raffay Ernő: Szabadkőműves béklyóban, Ady Endre és a szabadkőművesség I. (1899-1905)

Kárpátia Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, 2013, 280 oldal

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Eddig megjelent három, a magyarországi szabadkőművességgel foglalkozó könyve után Raffay Ernő ezúttal a költőóriás Ady Endre publicisztikáját veti össze a szabadkőműves páholyok levéltárban fennmaradt irataival, részletesen feltárva azon körülményeket is, melyeknek következtében Ady teljesen azonosult a baloldali radikálisok nézeteivel.A Könyvtárellátó recenziója:

RECENZIÓ

A szerző és kötet közös erénye a konzervatív felfogásnak, illetve a vállalkozás végcéljának a Trianon előtti állapotok helyreállításának felvállalása. Az olvasó ezáltal tudja, milyen írói attitűdre számíthat az Ady szellemi fejlődését szokatlan megvilágításba helyező, ám egyszersmind magyar és európai korrajznak is szánt könyvben. A szerző a zseniális költő és (szerinte) gyönge újságíró életének állomásai szerint tagolja művét három nagy fejezetre: Nagyvárad, Ady megrontója; Párizs, a szabadkőművesség fővárosa; Budapest, a bűnös város. S miközben bemutatja olvasóinak a keresztapákat és keresztanyákat akiket Ady szellemi, illetve testi és lelki megfertőzésével vádol. A keresztapák kiléte kétségtelen: emberileg kevés kivételtől eltekintve züllött alakok, politikai beállítottságukat tekintve baloldaliak, akiknek kellett valaki, aki magyarként előkészíti a terepet a magyarországi zsidóság addiginál is nagyobb tér-, sőt honfoglalására amiként a keresztanyák esetében is előre kell bocsátanunk, hogy Ady életében különleges szerepe van () zsidó nemzetiségű nőknek is. A szerző a nacionalizmus összekötését is felrója főhősének a klerikalizmussal és az antiszemitizmussal mondván, ezzel szélesre bővíti gyűlöletszótárát , ám a nagyváradi korszakról írva egyazon mondatba kerül nála szellemi rombolás, balra sodródás, gyógyíthatatlan betegség, alkoholizmus és erkölcsi gátlástalanság. Raffay Ernő munkája mindazonáltal alapos kutatómunka eredménye, mely a már valamelyes (irodalom)történeti ismeretekkel és oldalfüggetlen, kritikai szemlélettel rendelkező olvasóknak ajánlható. "www.kello.hu minden jog fenntartva"Kapcsolódó link: http://www.magyarmenedek.com/products/8751/Szabadkomuves_beklyoban_-_Raffay_Erno.htm

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum