A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2013. május 17., péntek

Raffay Ernő: Szabadkőműves béklyóban, Ady Endre és a szabadkőművesség I. (1899-1905)

Raffay Ernő: Szabadkőműves béklyóban, Ady Endre és a szabadkőművesség I. (1899-1905)

Kárpátia Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, 2013, 280 oldal

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Eddig megjelent három, a magyarországi szabadkőművességgel foglalkozó könyve után Raffay Ernő ezúttal a költőóriás Ady Endre publicisztikáját veti össze a szabadkőműves páholyok levéltárban fennmaradt irataival, részletesen feltárva azon körülményeket is, melyeknek következtében Ady teljesen azonosult a baloldali radikálisok nézeteivel.A Könyvtárellátó recenziója:

RECENZIÓ

A szerző és kötet közös erénye a konzervatív felfogásnak, illetve a vállalkozás végcéljának a Trianon előtti állapotok helyreállításának felvállalása. Az olvasó ezáltal tudja, milyen írói attitűdre számíthat az Ady szellemi fejlődését szokatlan megvilágításba helyező, ám egyszersmind magyar és európai korrajznak is szánt könyvben. A szerző a zseniális költő és (szerinte) gyönge újságíró életének állomásai szerint tagolja művét három nagy fejezetre: Nagyvárad, Ady megrontója; Párizs, a szabadkőművesség fővárosa; Budapest, a bűnös város. S miközben bemutatja olvasóinak a keresztapákat és keresztanyákat akiket Ady szellemi, illetve testi és lelki megfertőzésével vádol. A keresztapák kiléte kétségtelen: emberileg kevés kivételtől eltekintve züllött alakok, politikai beállítottságukat tekintve baloldaliak, akiknek kellett valaki, aki magyarként előkészíti a terepet a magyarországi zsidóság addiginál is nagyobb tér-, sőt honfoglalására amiként a keresztanyák esetében is előre kell bocsátanunk, hogy Ady életében különleges szerepe van () zsidó nemzetiségű nőknek is. A szerző a nacionalizmus összekötését is felrója főhősének a klerikalizmussal és az antiszemitizmussal mondván, ezzel szélesre bővíti gyűlöletszótárát , ám a nagyváradi korszakról írva egyazon mondatba kerül nála szellemi rombolás, balra sodródás, gyógyíthatatlan betegség, alkoholizmus és erkölcsi gátlástalanság. Raffay Ernő munkája mindazonáltal alapos kutatómunka eredménye, mely a már valamelyes (irodalom)történeti ismeretekkel és oldalfüggetlen, kritikai szemlélettel rendelkező olvasóknak ajánlható. "www.kello.hu minden jog fenntartva"Kapcsolódó link: http://www.magyarmenedek.com/products/8751/Szabadkomuves_beklyoban_-_Raffay_Erno.htm

2013. május 8., szerda

Kelet 2013 / 1

-: Kelet 2013 / 1.

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2013/1.

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja

LVI. évfolyam [56. (20.) évf. 1. ]

Tartalom

6 A felvilágosodás fedett műhelye
17 Versenytársaink, az alkémisták
20 Katedrálisok és építőmestereik

27 Draskovich Observance (A Draskovich Alkotmány)
35 Die Draskovich Observanz
43 Párbajok, Ady, szabadkőművesek
47 Vázlatok egy Mesterműhöz (List Ferenc emlékének)
53 A szabadkőművesség és a rockzene kapcsolódási pontjai
57 Saint-Germain grófja
62 Szónoki köszöntő
63 QC-kör
     Thiard Laforest József testvér élete és működése
67 A fekete hattyú
71 Emlékkönnyem
72 A Szív kőművese
73 Az iniciációt követő beszéd
     (Emulációs Páholyban a Nagytiszteletű Mester tartja)
74 Mosolyszünet

Népszerű könyvek

Blogarchívum