A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2007. június 13., szerda

Uhrman György: Mozart csendestársa?

Uhrman György: Mozart csendestársa? Intarziajáték egy különös élet lapjaival/

Vince kiadó, 2007, Budapest

Hiteles kordokumentumok és fikciók lenyűgöző szövedéke ez a páratlan alkotás, amely különleges színfolttal gazdagítja a Mozart korát bemutató kultúrtörténeti és szépirodalmi munkák sorát. Különlegességének egyik kulcsa, hogy A varázsfuvola egy vitatott, gyakran - talán méltatlanul- hazugnak, kalandornak bélyegzett társszerzőjét, Gieseckét állítja a középpontba. A szerző e kevéssé ismert figura bőrébe bújva, az "ő szemével" mutatja meg mindazt, amit a XVIII-XIX. század fordulójából, kedvenc kultúrtörténeti korszakából megismert és megismertetni fontosnak vélt.Terjedelem: 584 oldal
Méret: C168
ISBN: 9789639731172

Ismertetés:

http://www.vincekiado.hu/titles/mozartcs.shtml

A szerző életrajza és részletes ismertetés: http://kalaka08december.homestead.com/UGY.pdf

2007. június 6., szerda

Futaky István: Göttinga

Futaky István: Göttinga, A göttingeni Georg-August Egyetem magyarországi és erdélyi kapcsolatai a felvilágosodás idején és a reformkor kezdetén

MTA Egyetemtörténeti Albizottsága, ELTE Levéltára, Budapest, , 2007 oldal
ISBN: 978-963-463-950-3Tartalom:

...

VII.4.5. A szabadkőműves páholyok levéltára 153

...

VIII.4.1. Szabadkőműves páholyok 160 - 163

...

Péterfy Gergely: ORPHEUS ÉS MASSINISSA - Kazinczy Ferenc és Angelo Soliman

Péterfy Gergely: ORPHEUS ÉS MASSINISSA - Kazinczy Ferenc és Angelo Soliman

PhD értekezés

Miskolci Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Irodalomtudományi Doktori Iskola , Miskolc, 2007, 166 oldal

Kapcsolódó regény: http://szkp2.blogspot.com/2014/06/peterfy-gergely-kitomott-barbar.html

Olvasható: http://kvt99.lib.uni-miskolc.hu:8080/servlet/eleMEK.server.fs.DocReader?id=347&file=peterfydissz.pdf

Péterfy Gergely - ORPHEUS ÉS MASSINISSA

2007. június 1., péntek

A szabadkőművesség teográfiája

: A szabadkőművesség teográfiája

Nyugati Kapu Páholy, Budapest, 2007., 47 oldal


Nyugati Kapu Könyvek 5.

Redondela, Antonia: A tarot 1000 titka

Redondela, Antonia: A tarot 1000 titka

Napraforgó Könyvkiadó, Budapest, 2007, 318 oldal

From Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


ISBN 978 963 445 059 7
Illusztráció: Sandra Silva
Fordító: Prainer Zsuzsanna


A Tarot nem más, mint a felismerés útja. A kártyavetés lehet spirituális vezető, de segíthetünk vele másoknak is, a lényeg az így szerzett tapasztalat, amelynek segítségével jobban megismerhetjük önmagunkat és embertársainkat, a jövőnkben rejlő lehetőségeket, képességeink kihasználásának legjobb módját. A leosztások magyarázatait káprázatosan gazdag illusztrációs anyag teszi még érdekesebbé.


Tartalom

...
A tarot és a szabadkőművesek 42 - 43
...
A Szimbolikus szabadkőműves Tarot 57
...

H. Balázs Éva - Krász Lilla - Kurucz György (szerk): Hétköznapi élet a Habsburgok korában

H. Balázs Éva - Krász Lilla - Kurucz György (szerk): Hétköznapi élet a Habsburgok korában

Corvina Kiadó, Budapest, 2007, 196 oldal


A H. Balázs Éva, Krász Lilla és Kurucz György történészek szerkesztésében készült kiadvány az 1740-től, Mária Terézia uralkodásának kezdetétől 1815-ig, a Szent Szövetség megalakulásáig tartó, mintegy nyolcvanéves korszak köznapi életét tekinti át.

A Corvina Kiadó sorozata, amely a hétköznapi élet eseményein keresztül ismertet meg az emberiség történetével, a világtörténelmi témák mellett eredeti művekben dolgozza fel a magyar történelem fontos korszakait. A legújabb kötet a Habsburgok uralkodásának felvilágosodás kori periódusával, illetve annak mindennapjaival foglalkozik. A H. Balázs Éva, Krász Lilla és Kurucz György történészek szerkesztésében készült kiadvány az 1740-től, Mária Terézia uralkodásának kezdetétől 1815-ig, a Szent Szövetség megalakulásáig tartó, mintegy nyolcvanéves korszak köznapi életét tekinti át, szemléletes képet nyújtva ezen időszak családi életéről, lakókörülményeiről, öltözködéséről és divatjáról, ételeiről-italairól, társadalmi rendjéről, kultúrájáról, szórakozási szokásairól, hitéletéről, munkakörülményeiről, hadseregéről, közlekedéséről és más egyéb témákról. A szöveget korabeli idézetek és mintegy 300, nagyrészt színes illusztráció gazdagítja, a pontosabb eligazodást pedig időrendi áttekintés és irodalomjegyzék segíti.
Tudományos képeskönyv a 18. század mindennapi életéről - multkor.hu

A hétköznapok forgatagáról írni - még ha a 18. századról van is szó - látszólag hálás feladat, azonban a szerteágazó ismeretanyag közérthető összefoglalása már nehézségekbe ütközhet. A Corvina Kiadó népszerű sorozatának újabb kötetében a feltételek remekül találkoztak: a mindennapi élet egy-egy szegmensét a korszak forrásaival naponta találkozó kutatók írták meg - rendkívül olvasmányos és érdekfeszítő stílusban.


A kötetben a mindennapi életet tíz nagyobb fejezet segítségével követhetjük nyomon. A szerkesztők szerencsére szélesen vették ezt a fogalmat, így gyakorlatilag a hétköznapok minden rétege a szemünk elé tárulhat. A fejezetek elején rövid tartalmi összefoglalást olvashatunk, amelyet egy-egy korabeli idézet tesz még érzékletesebbé. A képszerkesztők remek munkát végeztek, az illusztrációkat a témáknak megfelelően, alaposan válogatták össze. A kötet külcsíne (tördelés, tipográfia) elegáns, a könyvbe örömmel lapozhat bele az olvasó.

A kötet szerkezetét a 2006-ban elhunyt professzorasszony, H. Balázs Éva határozta meg. (A kötet szerzői közül többen a tanítványai voltak) Az időkereteket az 1740 és az 1815 évszámok fémjelzik: Mária Terézia trónra lépése a felvilágosult abszolutizmus kezdetét jelentette Magyarországon (is), míg a bécsi kongresszus egyrészt megpecsételte Napóleon sorsát, másrészt átalakította Európa rendszerét. A kötetben tárgyalt korszak rendkívül színes és pergő, a szerzők a történelmi folyamatok elemzésével nem maradnak adósak, ugyanakkor egy-egy általuk felidézett irodalmi alkotás, könyv, napló, levéltöredék teljesen más szempontra világít rá.

A társadalom alapját jelentő család a házasság megkötése után jöhetett létre. A frigy voltaképpen egy szerződést jelentett, amelyhez szükség volt a közvetlen felmenők, vagy rokonok beleegyezésére. A fejezetet író Krász Lilla minden fontos részletre kitért, így például a bábák szerepkörei mellett a szexualitást is taglalta, elismeréssel emlékezett meg Mária Terézia egészségügyi reformjairól. A 18. században a lakáskultúra is komoly változásokon ment át, a gazdagabb nemesek szívesen alkalmazták a francia vagy a bécsi mintát. A kerteket tudatosan megtervezték, "az ánglus módi" egyre inkább helyet követelt magának. A városok, falvak és tanyák világa más-más kihívást jelentett az ott lakók számára.

A külföldi hatások az öltözködésben kevésbé érhetők tetten. A magyaros divat népszerű volt, a nagyobb városok polgárai azonban a nyugati áramlatokat követték. A meghatározó ruhadarabokat minden társadalmi réteg hordta, ám a viseletnek olykor politikai töltete volt: II. József halála után a nemesség egy része még magyaros ruházatával is igyekezett hangsúlyozni az udvarral való szembenállását. A hétköznapi élet tárgyalása elképzelhetetlen az ételek és italok bemutatása nélkül. Balázs György és Kurucz György ebben segít az olvasók segítségére. (A remek receptek miatt éhgyomorra nem ajánlott böngészni.)

A társadalom és a társadalmi rend szókapcsolatok első hallásra kissé száraz tartalmat sejtetnek, de jelen esetben nem erről van szó. Az udvar szempontját figyelembe vevő megközelítés remek lehetőségnek bizonyult. Megismerhetjük a főbb szereplőket, Soós István írásának köszönhetően közel kerül hozzánk a "gyanús" főherceg, József nádor alakja is. A kultúra és a szórakozás sokrétűsége jellemző volt a korszakra. Oktatásszervezés, könyvforgalmazás, tudós gyűjtemények, szabadkőműves páholyok jelentik a főbb kulcsfogalmakat. Kulcsár Krisztina találóan világított rá arra a játékszenvedélyre, amelyet a tiltások sem tudtak lelohasztani.

A hitélet és a vallásosság sokat változott. Mária Terézia 1777-ben a vallási türelmet még veszélyesnek tartotta, legalábbis ennek elvetését tanácsolta fiának, erről komoly viták alakultak ki köztük. A papi pálya egyfajta felemelkedést jelentett, a tanulás komoly erőfeszítést igényelt. A mindennapi élet szerves része a munka, ennek megfelelően a dologidős tevékenységeket külön fejezet foglalta össze. Nem volt önálló magyar hadsereg, ugyanakkor magyar katonák Európa szinte minden frontján harcoltak, életük egyáltalán nem tekinthető "gyöngy" életnek. A 18. században egyre nagyobb számú magyar és külföldi utazó kezdte felfedezni Magyarországot. A vállalkozások azonban időnként felértek egy kalandtúrával, mivel szembe kellett nézniük a rossz utakkal és a haramiákkal.

A kötet végén időrendi áttekintés és tárgymutató található. A további tájékozódást 4 oldalas bibliográfia segíti.

Steiner, Rudolf: Történelmi szimptomatológia

Steiner, Rudolf: Történelmi szimptomatológia

Magyar Antropozófiai Társaság, Budapest, 2007, 227 oldal

Szerkesztő: Drahos Sándor
Fordító: Szemes Éva
ISBN-szám: 963-04-6045-9


Tartalom

Első előadás (Dornach, 1918. október 18.) 10
...


Második előadás (Dornach, 1918. október 19.) 32

Az újkor szimptomatológiája

...

A szabadkőművesség

...

Steiner, Rudolf: A templomlegenda és az aranylegenda

Steiner, Rudolf: A templomlegenda és az aranylegenda

Genius Kiadó, Budapest, 2007, 152 oldal

Cím: A templomlegenda és az aranylegenda
Szerző: Steiner, Rudolf (1861-1925)
Egyéb szerző: Drahos Sándor (1935-) (ford.)
Nyelv: Magyar
Tárgyszó: antropozófia
teozófia
titkos társaság
szabadkőművesség
okkultizmus
kultúrtörténet
ISBN: 978-963-9772-03-8
ETO: 141.332
141.333
061.236.5
061.236.61
133.25
930.85(100)
ÚK szám: 200805016
Kiadás: Budapest,Genius [!M. Antropozófiai Társ.],2007
Egyéb: 152 p.
21 cm

Antalóczy Zoltán: Írjátok meg az igazságot!

Antalóczy Zoltán: Írjátok meg az igazságot!

Unicus Kiadó, Budapest, 2007, 348 oldal

Antalóczy Zoltán arra tesz kísérletet kétkötetes munkájában, hogy a kiegyezéssel megszülető modern Magyarország politikai és társadalmi történetét összefoglalja, mégpedig elsősorban egy mai katolikus értelmiségi nézőpontjából. Az első kötet a kiegyezéstől a fordulat évéig ível, és a jelentősebb korszakhatárok mentén haladva tárgyalja az új nemzedék, az új Magyarország kialakulását: a liberális polgári gondolat, a szocialista eszmék és az ezt körbevevő kulturális mozgalmak, fórumok orgánumait, képviselőit. Ugyanígy a következő rész az első világháborút és a forradalmakat tárgyalja, külön fejezet foglalkozik a Magyar Hiszekegy korával: a tanácsköztársaság, Trianon, a kommunista emigráció, illetve a revíziós politika mozzanataival és ez utóbbi következményeivel, az ország háborúba való sodródásával. A Nehéz idők cím alatt a második világháborút tárgyalja a szerző, elsősorban a nemzet megmaradásának szempontjából. Szót ejt az ellenállási mozgalomról, a holokausztról, Horthy kiugrási kísérletéről, akárcsak a lakosságcserékről és végül a fordulat évéről. A kötet erénye, hogy hosszabb-rövidebb idézetekből válogat, számtalan háttéreseményt mutat be (pl. a kormányzóhelyettes-választás, a kiugrás előtti kormányzótanácsi tárgyalások stb.) fekete-fehér fotóanyag kíséretében, gyengéje viszont, hogy nézőpontja szubjektív, viszonylag esetleges és rendszertelen a tárgyalásmódja. A kiegyezés korának szellemiségét pl. úgy akarja érzékeltetni, hogy rövidebb történeti visszapillantás után a szabadkőművesség magyarországi befolyásáról elmélkedik, arra a következtetésre jutva, hogy a páholyok a Magyarország pusztulásához vezető ateizmus melegágyai voltak. Végül, hogy érzékeltesse e szervezet lényegét, egy magyar jezsuita római teológiai tanulmányai során szerzett szóbeli információira hivatkozva állítja, hogy az összes mai szekta alapítója Ron Hubbardtól Rudolf Steinerig szabadkőműves volt. Az ilyen féligazságok, sőt hamis állítások, csúsztatások (Steiner a szabadkőműves szimbolikáról szóló egyik könyvében leszögezi: nem tagja a szervezetnek) miatt a könyv csak fenntartásokkal ajánlható, főleg a szerzőhöz hasonlóan gondolkodó, konzervatív, klerikális olvasók kereshetik.

Cím: Írjátok meg az igazságot!
Alcím: 1867-1948
Szerző: Antalóczy Zoltán (1923-)
Nyelv: Magyar
Tárgyszó: magyar történelem, 19-20. század
ISBN: 978-963-06-2371-1
ETO: 943.9"1867/1945"
Raktárszám: 943.9
ÚK szám: 200809167
Kiadás: Budapest,Unicus,2007
Egyéb: 348 p.
24 cm

Népszerű könyvek

Blogarchívum