A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

1977. június 6., hétfő

Nagy Zsuzsa, L.: Szabadkőművesség a XX. században

Nagy Zsuzsa, L.: Szabadkőművesség a XX. században

Budapest, 1977, Kossuth Könyvkiadó, 177 oldal

Különös rítusaival, jelképrendszerével tudatosan a titokzatosság homályába burkolózott a több évszázados múltra visszatekintő szabadkőműves mozgalom. Egyes időszakokban, főképp Európa polgári átalakulásának periódusában jelentős befolyása volt a kontinens közéletére, politikájára. Tagjai sorában olyan történelmi személyiségek nevét is megtaláljuk, mint Voltaire, Kazinczy Ferenc, Kossuth Lajos vagy a közelmúltban Ady, Einstein, VI. György angol király, Franklin D. Roosevelt, Eduard Benes stb. A tanulmány szerzője rövid történelmi visszapillantás után főként azt vizsgálja, hogy milyen társadalmi bázisra támaszkodva élt tovább a mi századunkban a mozgalom, milyen elvek alapján működött, milyen szerepet játszott a két világháború közötti évtizedek politikai életében. A kötet jellemzi az angol, francia, olasz stb. szervezeteket, és először nyújt kimerítőbb tájékoztatást a magyarországi szabadkőművesség tevékenységéről. A szabadkőművesség pozitív vonásai, antimilitarista, antiklerikális, a fasizmussal, fajüldözéssel szembeforduló állásfoglalása mellett liberális, kispolgári, filantróp mozgalom maradt, mely a második világháborút követő új történelmi feltételek között mindinkább anakronisztikussá vált.Tartalom

A mozgalom XVIII. századi hőskora 5
A szervezet és szimbólumai 14
Szabadkőművesség a század eleji Európában 19
A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy története 24
Közép- és kelet-európai körkép 34
A betiltott magyar szabadkőművesség 44
A nemzetközi szervezetek megalakulása 54
Az Emberi Jogok Ligája 62
A magyar szabadkőművesség és nemzetközi kapcsolatai 65
Az olasz fasizmus ellen 79
A Páneurópa mozgalom 89
Ellentétek 96
A válság és a kibontakozás lehetősége 100
Hitler hatalomra jutása és következményei 105
A Spanyol Köztársaságért 115
A magyar szabadkőművesség a harmincas években 117
Erősödő nemzetközi támadás 122
A belső ellentétek elmélyülése 130
A háború előestéje 135
A második világháború következményei 143
A béke és az újrakezdés 147
Rövidítések jegyzéke 156
Jegyzetek 157
Névmutató 171

Kapcsolódó cikk: http://szkp4.blogspot.com/1978/11/romsics-ignac-l-nagy-zsuzsa.html

1977. június 1., szerda

Boreczky Beatrix: A magyar jakobinusok

Boreczky Beatrix: A magyar jakobinusok

Gondolat Kiadó, Budapest, 1977, 239 oldal

Sorozatcím: Magyar HistóriaISBN-szám: 963-280-561-5
Kötéstípus: Ragasztott papírkötés


Tartalom

"Példa kellett, hogy rettegjen az ország" 7
A forradalom kísértete Európában 10
A felvilágosodás eszméi Magyarországon 13
Szabadkőművesek 21
A kalapos király 25
"Vigyázó szemetek Párizsra vessétek" 35
Éljen a magyar szabadság! 40
Tervek, elképzelések 47
Országgyűlés 57
II. Lipót 63
Martinovics abbé 72
A gyermekkori barát 83
I. Ferenc és az 1792.évi országgyűlés 88
A klubok 94
Pest és Buda a 18.század végén 105
A megyék 115
"Országunk ellehetne király nélkül" 123
"Én nevetek és megingathatatlan maradok" 129
Az összeesküvés 138
A káték 148
Hajnóczy József 158
Terjedelmek és káték 175
A bécsi jakobinusok 184
Az udvar és a nemesi ellenzék 191
A magyar jakubinusok elleni felségsértési és hazaárulási per 196
Sándor Lipót főherceg, a nádor 211
A Deling-ügy 217
"Ezen században mégis aratni nem lehet" 221
A magyar jakobinus mozgalom értékelése a történeti irodalomban 225
Irodalom 231
Időrendi áttekintés 233
A képek jegyzéke 237

Népszerű könyvek

Blogarchívum