A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2008. december 11., csütörtök

Sumonyi Zoltán: Magyar szabadkőművesek és rotaryánusok

Sumonyi Zoltán: Magyar szabadkőművesek és rotaryánusok

Gabo Könyvkiadó, Budapest, 2007.12.17., 206 oldal


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A 260 éves magyar szabadkőművesség történetének megírására irodalomtörténeti tanulmányaim inspiráltak. Több mint húsz évvel ezelőtt írtam meg Kazinczy és Batsányi című drámámat arról, hogy kiélezett történelmipolitikai helyzetekben milyen különbözően viselkedik a magyar értelmiség. A korszak irodalmi termékeinek olvasásakor került kezembe Pálóczi Horváth Ádámnak 1792-ben megjelent Felfedezett titok c. könyve, amely az első és mindmáig egyetlen magyar szabadkőműves regény. Némi változtatással innen kölcsönöztem ennek a „regényes" történetnek az alcímét. A kötet megjelenése után több budapesti rotary klubban tartottam előadást, és megismerve tevékenységüket, amely sok tekintetben átvette a száz évvel ezelőtti szabadkőműves páholyok karitatív misszióját, méltányosnak tartottam, hogy ismertessem a magyarországi rotary klubok és más, hasonló szerveződések rövid történetét.

Sumonyi Zoltán

A Könyvtárellátó ismertetése

Sumonyi Zoltán 1998-ban adta közre a magyarországi szabadkőművesség történetét a 18. század elejétől a 20. század végéig feldolgozó munkáját Újrafelfedett titok címen (legutóbb: 200111008). A könyv, melynek címe az egyetlen magyar szabadkőműves regényre, Pálóczi Horváth Ádám 1792-ben megjelent Felfedezett titok című munkájára utal, olvasmányos stílusban rajzolta meg a jelentősebb hazai szabadkőműves páholyok viharos sorsát, életét, jelentős személyiségek pályafutását, a rend belső hagyományait és rítusait, miközben új oldalról világította meg az újkori magyar történelmet is. Későbbi bírálói elsősorban azt kifogásolták, hogy túlságosan elnagyolt a rendszerváltás utáni időszak históriája. Ezt a hiányt pótolja most a szerző, amikor közreadja a könyvet számos új fejezettel és néhány új illusztrációval kiegészítve. Ezekben ismerteti az újjáalakuló hazai szabadkőművesség eltérő irányzatait (a legitimitási viták, mondhatni harcok révén bepillantást engedve a szervezet emberi gyengéibe is), de külön-külön fejezeteket szentel ezeknek az irányzatoknak, magyarországi létrejöttüknek, tevékenységük jellemzőinek, és kitér a szabadkőműves berkekben máig nagy sérelemként emlegetett páholyház-ügyre is (a Millennium évében hatalmas költségen emelt Podmaniczky utcai székházat 1950-ben államosították, de a szervezet hiába kérte vissza, magántulajdonba került). Újdonsága a kötetnek, hogy - miként arra a cím is utal - kiegészült azoknak a szervezeteknek a bemutatásával, amelyek nem tartoznak szabadkőműves kötelékbe, de valaha szabadkőművesek hozták létre és annak eszmeiségéhez állnak közel, ilyen mindenekelőtt a Rotary klubok hálózata. A könyvészettel és a korábbi kiadás függelékével ellátott művet elsősorban a 18-19., illetve a 20. századi magyar történelem és művelődéstörténet iránt érdeklődők figyelmébe érdemes széles körben ajánlani. A jó minőségű, könyvészeti szempontból is igényes kötet állományfrissítésre is kiválóan alkalmas.

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2008/12/eloadas-konyvbemutato-sumonyi-zoltan.html

Kapcsolódó hír: http://szkp3.blogspot.com/2008/12/konyvbemutato-sumonyi-zoltan-magyar.html

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2009/01/radio-kossuth-gondolat-jel.html

A könyv előző változata: http://szkp2.blogspot.com/1998/06/sumonyi-zoltan-ujrafelfedett-titok.html

2008. november 11., kedd

Mucha, Sarah: Mucha

Mucha, Sarah: Mucha

Helikon Kiadó, Budapest, 2008, 160 oldal

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


ISBN: 978 963 227 159 0
A New York Sunday a világ legnagyobb „art nouveau művészének” nevezte Alfons Muchát, aki 1904-ben először járt Amerikában, és a századforduló legbriliánsabb személyiségeinek kijáró fogadtatásban volt része. Alfons Mucha művészete és a szecesszió elválaszthatatlanul összetartozik, hiszen ez a stílus (akár art nouveau-nak, akár Jugendstilnek nevezzük) első virágkorát éppen az ő műveiben érte el, olyannyira, hogy az 1900 körüli időszakot szokás „le style Mucha”-ként emlegetni.

Aztán évtizedekig mintha elfeledkeztünk volna erről a sokoldalú művészről. Kötetünk, amely reprezentatív keresztmetszetét adja Mucha teljes alkotói tevékenységének, bebizonyítja, mennyire részei az ő művei egész vizuális kultúránknak. A kötetet neves szakértők írták, a könyv lapjain pedig nem csupán az ismert, hanem az eddig kevésbé hozzáférhető Muchaművek is igazolják, hogy a művész munkássága egészen rendkívüli módon gazdag és sokrétű volt.

[A könyv végén a 154. oldalon szó van Mucha szabadkőművességéről, egy fénykép 33. fokozatú vállszalaggal ábrázolja a (nagy)mestert és több általa tervezett szabadkőműves jelvény képe is látható.]

Forrás: http://www.helikon.hu/kinalatunk/albumok/htmls/1345

2008. október 1., szerda

Morgan, Pat: A szabadkőművesek titkai

Morgan, Pat: A szabadkőművesek titkai

Eredeti cím: The Secrets of the Freemasons
Fordító: Varga Judit

Saxum Kiadó, Budapest, 2008 , 192 oldal

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Pat Morgan könyvében megismerkedhetünk ennek az ősi testvériségnek a kezdeteivel, valamint azzal, hogy milyen fontos szerepet játszott a demokrácia elveinek megformálásában.
Betekintést nyerhetünk a titkos rituálék, például a beavatási szertartások rejtelmeibe - bepillantást nyerhetünk a zárt ajtók mögé.
Felfedezhetjük a különféle titkos jelek és szimbólumok -például a titkos kézfogás- jelentését.
Megismerhetjük a szabadkőművesek körüli botrányok részleteit, ugyanakkor megismerhetjük a valóság és valótlanság közötti igazságot.


A Könyvtárellátó ismertetése

Nehéz egy olyan ellentmondásosan megítélt, sokszínű szervezetről, mint a szabadkőművesség, olyan tömör áttekintést adni, amely nemcsak a szervezet történetét, a köréje szőtt legendákat mutatja be, de felvillantja különféle arcait, bevezet rituáléjába, belső életébe, és megkísérli felmutatni azt a vonzerőt is, ami miatt oly sokan csatlakoznak köreihez. Pat Morgan könyve, mely rengeteg fekete-fehér fotót közöl páholyokról, régi metszetekről, a rend kialakulásának története után tárgyilagos fejezetekben ismerteti meg az olvasót a szabadkőművesek titkos jeleivel, szimbólumaival, híres szabadkőművesekkel, akárcsak a rossz magaviseletű testvérekkel, illetve azokkal a személyekkel, akiket a közvélemény (még maguk a szabadkőművesek is) szabadkőművesnek tartanak, holott nem voltak azok. Természetesen sokat ír a különféle mendemondákról (a skót rítus megreformálójának, Albert Pike-nak esetleges Ku-Klux Klán tagsága, a P2-páholy, Hasfelmetsző Jack), de szót ejt a kőművesség történetének valóban sötét foltjairól, botrányairól is, így pl. a hírhedt amerikai Morgan-gyilkosságról. Alapos elemzésnek veti alá az összeesküvés-elméletek egyik kedvelt célpontját is, az egydolláros bankjegyen látható jelképeket, mégpedig felkínálva az olvasónak egy lehetséges szabadkőműves olvasatot és egy valószínűbb történeti megközelítést (e szerint pl. a sas nem Szent Jánosra, a szabadkőművesek védőszentjére, hanem a függetlenségre utal, a tizenhárom csillag a tizenhárom gyarmatra és így tovább). A kötet végén kissé szokatlan módon néhány fejezet információkkal szolgál a szervezet iránt az átlagolvasónál is élénkebben érdeklődők számára a szabadkőművesek megtalálása, a kapcsolatfelvétel és a páholytagság felé tett lépések módjaira vonatkozóan. Az itt-ott sajtóhibákkal tarkított magyar szöveg láthatóan hozzáértő szerkesztői megjegyzésekkel is kiegészül. Széles körben ajánlható.

EAN: 9789632480282
ISBN: 9632480282
Oldalszám: 192
Méret[mm]: 131 x 188 x 18

Régi ISBN: 9632480287

Mintaoldalak: http://konyvnet.hu/konyv.php?mit=lapozzbele&melyik=mintaoldalak&sorszam=1&konyv_id=51834&kategoria_id=1740&knsid=b6eESvqBK8fZPblvhbJkgWAKfSRiR2VPWvN3bmf9jWolyJvVzN#nk

Profán gondolatok a könyvről: http://aprofan.blogspot.com/2008/09/dezsavu-pat-morgan-szabadkomuvesseg.html

2008. augusztus 26., kedd

Jacq, Christian: Mozart I. A Nagy Mágus

Jacq, Christian: Mozart I. A Nagy Mágus

(Mozart. Le Grand Magicien )
Fordította: Rácz Judit

Európa Könyvkiadó, Budapest, 328 oldal


Formátum: 152x235
ISBN 978 963 07 8597 6
Megjelenés dátuma: 2008.08.26

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Hogy Mozart zenéje és az ősi egyiptomi civilizáció milyen szorosan fűződnek egymáshoz � ez a gondolat szolgál Christian Jacq négykötetes Mozart-ciklusának alapjául, melyben az író feltárja a zenetörténet egyik legnagyobb zsenijének szellemi kalandját és titkos életét.

Mozart huszonhárom évesen, Thamos, Egyiptom királya című színpadi muzsikáját alkotva kerül kapcsolatba a szabadkőművesekkel, ami élete meghatározó élménye lesz, s miután 1784 decemberében részesül a beavatás világosságában, egyetlen célt tűz ki maga elé: tovább kell adnia, amit kapott � ő lesz a révész Egyiptom és a szimbolikus szabadkőművesség között.

Az író a valóságos hős, Wolfgang Amadeus mellé odakölti Thamost, Théba ifjú grófját, aki Egyiptomból indul el, hogy megkeresse a világot a káosz széléről visszarántani hivatott Nagy Varázslót. Szabadkőművesek segítik, mígnem találkozik a szépreményű koncertező fiúval, akihez hozzászegődik őrző angyalaként, művészi lelkiismereteként.

Mozartot páratlan képességei sem kímélhették meg a buktatóktól, a gyötrelmektől, a meghasonlottságtól, az apai pedagógia s a koncertturnék sikereit beárnyékolja, hogy az érdem mégsem nyeri el jutalmát � nincs szabadulás Salzburgból, a hercegérsek szolgálatából, a megalázó közönytől.

Christian Jacq Mozart zenei fejlődésének jelentősebb állomásai mellett szót ejt a kor szabadkőművességének jeles alakjairól, s az ellenük folyó hajszáról is, szórakoztatóan kalauzol e világban, megmutatja, hogy a zenetörténet és a kalandregény bízvást összefér.

Recenziók:

http://www.momus.hu/article.php?artid=4840

2008. június 16., hétfő

Smoley, Richard: Tiltott hit

Smoley, Richard: Tiltott hit

Gold Book Kiadó, Debrecen, 2008, 365 oldal

ISBN: 9789634261018


Fülszöveg

Kik voltak a gnosztikusok? Tényleg eretnekek voltak? Vagy az antik idők legnagyobb viziornáriusai, akik bepillantást nyertek a kereszténység legmélyebb misztériumaiba? Honnan származtak? Voltak követőik? Miért tagadta meg és taszította el őket a korai egyház? Miért bukkant fel újra és újra szellemi hagyatékuk a történelem során? Richárd Smoley Tiltott hit című könyve elsőként tesz kísérletet, arra, hogy átfogó, egyben közérthető képet adjon a gnoszticizmus titkos tradíciójának történetéről, amely számos formában és elnevezéssel, de túlélte az évszázadok viharait. Richárd Smoley az ezoterikus kereszténység szakértőjeként arra vállalkozik, hogy a kezdetektől fogva nyomon kövesse a gnosztikus örökség útját. Á kiindulópont az Egyiptomban felfedezett Tamás-evangélium; majd elkalauzol bennünket a Római Birodalom gnosztikus közösségéibe, amelyek a 11. század első felében élték virágkorukat A gnosztikus örökség következő állomása a Közép-Ázsiában tetőző manicheizmus. A szerző bemutatja, hogyan és miért fojtotta el a gnosztikus eszmevilág szikráit a korabeli közgondolkodás. De annak is tanúi lehetünk, miként kerülte el a gnózis, hogy feledésbe merüljön, és mi módon lelt táptalajra több középkori keresztény irányzatban. A könyv kimerítően foglalkozik a titokzatos kathar mozgalommal, amelyben megújult erővel tört a felszínre a gnosztikus örökség. Megtudjuk, milyen szerepet játszott a kathar eretnekségben az udvari szerelem középkori hagyománya, és hogy milyen sorsot szánt az inkvizíció a katharoknak. S a történetnek ezzel még nincs vége. Smoley meggyőző erővel demonstrálja, hogy a gnosztikus örökség hosszú és viszontagságos folyamat eredményeképpen a modern éra szerves részévé vált. Köszönhető ez többek között a zsidó kabbalának, a szabadkőművességnek, William Blake költészetének, a XIX. századi amerikai teozófia intuitív meglátásainak és Carl Gustav Jung műveinek. Végül megismerkedhetünk azokkal a - második reneszánszukat élő - gnosztikus tanokkal, amelyek napjaink komolyabb vagy könnyedebb kulturális műfajaiban is jelentős visszhangra találtak. Az előbbire Harold Bloom kritikája, az utóbbira Philip K. Dick tudományos fantasztikus világa szolgálhat eklatáns példaként. De Smoley ide sorol olyan népszerű hollywoodi filmeket is, mint a Mátrix vagy A Da Vinci-kód.

2008. június 6., péntek

Sierra, Javier: A tiltott út

Sierra, Javier: A tiltott út

Ulpius-ház Kiadó, Budapest, 2008, 400 oldal

Fordító: V. Pánczél Éva
ISBN: 9789632541884


Ha ezt az utat végigjárod, máshogy nézed a világot. Mi a teljes igazság Amerika felfedezéséről? Elképzelhető, hogy Salamon kincsei a Vatikán birtokában vannak? Milyen titkos üzeneteket olvashatunk ki a világhírű festők képeiből? Javier Sierra tizenkét országot járt be, hogy megírhassa A tiltott utat. A már fiatalon világhírű író úgy ír ősi rejtélyekről, soha meg nem fejtett talányokról, amelyeket – úgy hittük – ismerünk, hogy folyamatos meglepetéssel szolgál. Kutatásainál gyakran hozzáférhetetlen vagy eddig ismeretlen forrásokat is felhasznált, tiltott helyekre nyert bebocsáttatást, sok évszázadon át jól őrzött ajtók nyíltak meg előtte, s ennek eredményeként A tiltott út egyedülálló, semmihez sem hasonlítható könyv lett. Egy kulcs a titkainkhoz, a múltunkhoz, a jövőnkhöz. Javier Sierra mára a legsikeresebb spanyol szerzők egyike, akinek művei huszonöt nyelven, több millió példányban fogynak. Sikerét egyesek Paulo Coelhóéhoz mérik. A titokzatos vacsora Spanyolországban idáig tizennyolc kiadást ért meg, itthon pedig A kék dáma titka című regénye a tavalyi év bestsellere volt.

Tartalom

...
Negyedik célpont
Egyiptomiakról és szabadkőművesekről
...

25. fejezet
George Washington szabadkőműves-titka 208
Elnökök bőrkötényben 212

26. fejezet
Blasco Ibanez, a fény fia 214
Don Vicente, a szabadkőműves 216
...

Westcott, William Wynn: A számok okkult ereje

Westcott, William Wynn: A számok okkult ereje
ford.: Tamás Csaba 

Hermit, [Miskolc], [2008], 150 oldal


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A számok szoros összefüggésben vannak az ember életével, de az egész emberi történettel is. Először titkos, okkult tanítások részeként jelenik meg, de jelen van a mitológiában, a mesékben, a kabbala numerikus rendszerében és az emberi sors fordulóiban, valamint a különböző életszakaszok változásánál is fellelhető.
„A számok kulcsok a kozmogónia ősi nézeteihez – annak legtágabb értelmében, mind szellemi, mind fizikai szempontból, a jelenlegi emberi faj evolúciójának céljával; a vallási miszticizmus minden egyes rendszere számokon alapszik. A számok szentsége a Nagy Első Okkal, az Eggyel, kezdődik, és csupán a semmivel, avagy nullával – a végtelen és határtalan univerzum szimbólumával – végződik.” – írja H. P. Blavatsky: A leplezetlen Ízisz című könyvében.
„Minden szám. A szám minden dolog alapja. A jelenben kell látnod a jövőt.” – Püthagorasz.


A Könyvtárellátó recenziója:

A századforduló neves ezoterikus írója a számok okkult erejét a püthagoreus számmisztika, az erre alapozott európai numerológia, a kabbala, az asztrológia és a keleti ezoterikus tanítások keresztmetszetében fejti ki. Könyve elején röviden bemutatja a számokról alkotott püthagoreus elképzeléseket, akárcsak a kabbalista számfelfogást, a héber betűkhöz kötődő számokat és értelmezéseket, majd sorra veszi a számokhoz kötődő misztikus elképzeléseket, a rájuk vonatkozó bibliai, talmudi, gnosztikus utalásokat, a szabadkőműves és rózsakeresztes beavatási rituálé vonatkozásait 1-től 13-ig külön-külön fejezetben, illetve a további nagyobb számokat összefoglalóan. Westcott tulajdonképpen mindent összeszedegetett, amit a számok ezoterikus jelentései kapcsán tudni érdemes. És hogy valódi beavatott vezeti be az olvasót a témába, arra nézve álljon itt a 11-es számról írt fejtegetésének egy részlete, figyelemmel 2001. szeptember 11-re: Ez láthatólag egy minden nép körében rossz hírű szám volt. A kabbalisták a Dekád tökéletességével állították szembe, és ahogyan a sephirotikus szám minden jó dolog formája, úgy a tizenegy az esszenciája mindennek, ami bűnös, káros és tökéletlen. A Tíz Sephirah-val állították szembe a Tizenegy Idegenkedő Sephirah-t, a pusztítás, erőszak, vereség és halál szimbólumait. A legrégebbi tarot kártyák esetén a villám által sújtott Torony nevezetű, XVI számú adun az egyik oldalon a Tíz Isteni Szephirah, a másikon a Tizenegy Idegenkedő Sephirah látható; a modernebb tarot kártyák sokkal egyszerűbbek. Az 1890-es angol nyelvű kiadáson alapuló kötet könyvészeti szempontból nem elsőrangú, ettől függetlenül érdemes a számmisztika iránt érdeklődőknek ajánlani.

2008. június 1., vasárnap

Varga Attila: Biserica, Stat si Franc-masonerie in Banat si Ungaria (1848-1889)

Varga Attila: Biserica, Stat si Franc-masonerie in Banat si Ungaria (1848-1889)

Argonaut, Cluj, 2008, (2 volume) 622 oldal


Kecskeméti Károly: Magyar liberalizmus 1790–1848

Kecskeméti Károly: Magyar liberalizmus 1790–1848

Argumentum Kiadó, Budapest, 2008, 412 oldal

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Tartalom

...
X. 3. A szabadkőművességtől a liberalizmusig 309 - 321. oldal
...

2008. május 23., péntek

Lessing, Ephraim Gotthold: Szabadkőműves párbeszédek

Lessing, Gotthold Ephraim: Szabadkőműves párbeszédek

Pallas Kiadó, Budapest, 2008 xxx oldal
(Pallas Páholy Kulturális és Kiadói Kft.)

Lessing A bölcs Náthán példázatával egy időben írta Szabadkőműves párbeszédeit, amely kétszáz évvel az eredeti kiadás után Márton László fordításában és bevezető tanulmányával jelenik meg magyar nyelven.


A Könyvtárellátó recenziója

A felvilágosodás eszméinek költői lelkületű apostola vagy még inkább propagátora volt Gotthold Ephraim Lessing. Esztétikai művei és drámái, főleg a Bölcs Náthán mellett kevésbé ismert, ám nem kisebb jelentőségű munkája a Szabadkőműves párbeszédek című ötrészes tandráma. A fiatal Ernst és az idős Falk dialógusa a szabadkőművesség apológiája. Az első három részben a lelkes profán és az idős, szkeptikus szabadkőműves beszélgetésében sorra veszik a szabadkőművesség eszmerendszerét, a szervezet történetét, legendás alakjait. A következő rész, a negyedik, ötödik párbeszéd már a szabadkőművessé avatott Ernst és az őt kezdetben eltántorítani akaró, továbbra is távolságtartó, de mint kiderül korántsem hitehagyott idős mester közt folyik. Mint a fordító előszavában hangsúlyozza, Lessing önéletrajzi elemeket is fölhasznált. A mű első részében a lelkes, fiatal Ernst maga az útkereső Lessing, míg az író alteregója a második részben a bölcs mester, aki nem rejti véka alá véleményét a látszólag üres formaságokról, a gyarló emberek alkotta szervezet hibáiról, ám az örök érvényű igazságokra hívja fel fiatal társa figyelmét, így a dialógus tulajdonképpen Lessing személyes fejlődésrajza. A mű keletkezéstörténeti hátteréhez hozzátartozik, hogy az akkori tartományi nagymester a rend kritikája miatt hathatósan le akarta beszélni Lessinget a megjelentetésről, de az Egyesült Német Nagypáholy nagymestere, Lessing munkaadója révén a mű mégis megjelenhetett. Érdekes módon azonban angolul csak a huszadik század elején, 1915-ben, franciául csupán 1980-ban jelent meg, míg magyarul első ízben most lát napvilágot. A Márton László értő fordításában, előszavával és jegyzeteivel ellátott, Papp Oszkár művészi linómetszeteivel illusztrált, könyvészeti szempontból is igényes kiadványt érdemes a 18. század eszméi, a felvilágosodás és a szabadkőművesség iránt érdeklődők figyelmébe ajánlani.

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvekA könyv bemutatója: http://www.klubhalo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=7262

Recenzió: http://szkp4.blogspot.com/2008/10/somhegyi-zoltan-szabadkomuves.html

Kacsolódó gondolatok: http://aprofan.blogspot.com/2008/07/nagy-zsofia-vakolokanalas-bolcsek.html

Mintaoldalak a könyvből: http://www.konyvnet.hu/konyv.php?mit=lapozzbele&melyik=mintaoldalak&sorszam=1&konyv_id=49413&kategoria_id=18&knsid=HzplOow51Vbb7xLqR4CwZpTK4idAuRrLqg#lb

Olvasható volt: http://www.nagyoriens.hu/irodalom/lessing_szabadkomuves_parbeszedek.html

Olvasható volt: http://www.zsolnay_paholy.extra.hu/Lessing_m.html

2008. április 1., kedd

Nemere István: Titkos társaságok Magyarországon

Nemere István: Titkos társaságok Magyarországon

Anno Kiadó, [Budapest], MMVII [2008] yyy oldal

Az utolsó ötezer évben világszerte rengeteg titkos társaság működött. Minden kontinensen, minden politikai és társadalmi rendszerben valósággal nyüzsögtek az efféle szervezetek, mozgalmak. Magyarország miért lett volna kivétel? Ha nem is volt belőlük sok, azért akadt egynéhány szervezet, amelyik magán viselte a titkos társaságok szokásos jeleit.

Megtudhatjuk, miképpen zajlott le egy Habsburgellenes összeesküvés a tizenhetedik században. Hogyan szervezett egyetlen ember két titkos társaságot azzal a távoli céllal, hogy majdan az egyik semmisítse meg a másikat? Voltak-e magyar szabadkőművesek (voltak, vannak!), és mi is ez a szervezet, mi zajlik összejöveteleiken? Vajon az első világháborút kirobbantó Fekete Kéz társaságnak volt-e valami kapcsolata a magyarokkal?
Az izgalmas kérdésekre még izgalmasabb válaszokat kap az olvasó.

Oldalszám: 200
Kötés: Puhatábla
Méret: 140x200 mm
Kiadás éve: 2007 [2008]
Termékkód: ISBN 9789633755204
Tartalom:

A szerző lelkiismeretes figyelmeztetései az olvasónak 5

Első fejezet - Titkos társasággal a hatalom ellen 11

Második fejezet - Egy alapító, két társaság 33

Harmadik fejezet - Egy világmozgalom titkai 117

Negyedik fejezet - Lecsap a Fekete Kéz 185

[A második fejezet Martinovics Ignácról szól, a harmadik pedig a szabadkőművességről általában és különösen Magyarországon.]
Mintaoldalak a könyvből: http://www.konyvnet.hu/konyv.php?mit=lapozzbele&melyik=mintaoldalak&sorszam=1&konyv_id=45790&kategoria_id=113&knsid=HzplOow51Vbb7xLqR4CwZpTK4idAuRrLqgtZQdZJHYgLml3zW8#lb

2008. március 31., hétfő

Carranza, Andreu - Martín, Esteban: A Gaudí-kulcs

Carranza, Andreu - Martín, Esteban: A Gaudí-kulcs

Athenaeum Kiadó, 2008

A spanyol szerzőpáros könyve méltó párja Dan Brown Da Vinci-kódjának: egy újabb izgalmas, misztikus elemekkel átszőtt kultúrtörténeti thrillerregény…

A 20. század eleji Barcelona növekszik, a modernizmus szelleme ellenállhatatlan hatással van a sötét oldal híveire. A szabadkőműves páholyok, a titkos társaságok révén a város az ezotéria központjává növi ki magát. Antonio Gaudíról, az építészről pedig kiderül, hogy a Moria-lovagok nagymestere és egy évezredeken átívelő jóslat kulcsfigurája. A szabadkőművesség egy elfajzott ága azonban mindvégig a háttérben munkálkodik. Gaudí élete kockáztatásával adja tovább utódjának a kereszténység legnagyobb titkát, melynek őrzésére a lovagok felesküdtek.Szerző: Andrea Carranza - Esteban Martín
Kiadó: Athenaeum 2000 Könyvkiadó Kft.
Oldalszám: 440
Kiadás éve: 2008
ISBN: 9789639797307
Nyelv: magyar
Kötés módja: cérnafűzött, keménytáblás
Szélesség: 140 mm
Magasság: 220 mm
Vastagság: 25 mm

A Könyvtárellátó recenziója

A hazájában bestsellerré vált spanyol bűnügyi regény már címében is Dan Brown Da Vinci-kódjára (200616110) emlékeztet. A borítón Antonio Gaudí legismertebb lakóháza, a barcelonai Casa Mil sejtelmes homlokzata látható. A lepusztult, barlangokkal szaggatott hegyre hasonlító épületben (melyet a helybéliek csak Kőbánya-ként La Pedrera emlegetnek) a neves katalán mester, akinek művészetét egyre nagyobb értetlenség vette körül, szinte egész életművét összegzi. A városban készült további művei is szerepet kaptak az izgalmas, misztikus elemekkel átszőtt történetben, így a híres Güell park, vagy a máig befejezetlen Sagrada familia (Szent család-templom). Ez utóbbi alapkövét 1882-ben tették le. Gaudí élete hátralévő negyvenhárom évét áldozta a tökéletes mű, e szürreális, mesebeli építmény megalkotására. A gigantikus vállalkozás – tervezője szerint – mintegy 200 év múlva nyeri el végső formáját. Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a középkori katedrálisépítők gyakorlatát követő építkezés eredményeként még ma is csak az apszis, a homlokzat és a kripta készült el. A kultúrtörténeti thrillerben a modernizmus szellemével áthatott, dinamikusan fejlődő Barcelona az ezotéria központjává válik. Gaudíról kiderül, hogy a Moria-lovagok nagymestere és egy évezredeken átívelő jóslat kulcsfigurája. A szabadkőművesség egy elfajzott ága azonban mindvégig a háttérben munkálkodik. Az építész élete kockáztatásával adja tovább utódjának a kereszténység legnagyobb titkát, melynek őrzésére a lovagok felesküdtek.

2008. február 1., péntek

Kelet 2008 / 1.

-: Kelet 2008 / 1.

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2008/1., 124 oldal

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja - LI. évfolyam, 1. szám

Főszerkesztő: Jászberényi JózsefSzármazási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Tartalom

A regularitásról 3
Mit mondhatunk a profánoknak a szabadkőművességről? 8
Olvasni, olvasni, olvasni - avagy a Levéltár titkai 14
Ki a szabadkőműves? 20
Az én szabadkőművességem 25
Kimondva is kimondatlanul 36
A magyarországi szabadkőművesek népművelői és jótékonysági tevékenysége 1867 és 1919 között 44
A magyar szabadkőművesség története 1945 és 1950 között: módszerek és célkitűzések 62
Egy hírhedett kalandor a 20. századból 77
Az erdélyi szabadkőművesség 87
Szabadkőműves-páholyok és -körök alapítása az Osztrák-Magyar Monarchiában és az I. Köztársaságban (1868-1938) 96
Autópálya és tavaszi mező - Interjú Dr. Peter Stiegnitz-cel 100
A személyes isten 106
Főmesteri székfoglaló 112
Főmesteri beszéd 118
HÍREK 121

2008. január 14., hétfő

Péterfy Gergely: Kazinczy és az angyal

Péterfy Gergely: Kazinczy és az angyal

Kalligram, Bratislava, 2007

ISBN: 9788081010057

Egy, a Kazinczy-hagyatékban 2001-ben felfedezett dokumentum a kiindulópontja Péterfy izgalmas és elegáns nyomozásának, amely bevezet bennünket Kazinczy Ferenc szabadkőműves kapcsolataiba. A bécsi levéltári kutatások és magyar szövegemlékek írói megjelenítése nagy erénye e könyvnek: minden érdeklődő élvezettel olvashatja.

A Litera irodalmi portálon Péterfy Gergely olvas fel tavasszal megjelenő kötetéből, a Kazinczy és az angyal-ból:

http://www.litera.hu/media/szerecsencsel

A Magyar Narancsban Jászberényi Sándor interjúját olvashatjuk a könyv kapcsán:

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=15982

Kapcsolódó POSZT előadás: http://www.litera.hu/hirek/poszt-2005

Kapcsolódó színházi előadás: http://www.litera.hu/hirek/preparalt-angyal

Kapcsolódó félkész színdarab: http://angelosoliman.blogspot.com/2009/12/peterfy-gergely-angelo-soliman-egy.html

Egy interjúban a szerző a következőket mondta:

"Most már lassan tizedik éve dolgozom azon a regényen, ami Kazinczyról, Angelo Solimanról, Báróczy Sándorról, Török Sophie-ról szól, valamint a szabadkőművességről, koleráról, emberi testek preparálásáról… A Gödörben bemutatott dráma is ennek az anyagnak egyfajta első megfogalmazása, körbejárása volt. Jövő könyvhétre, remélem, kész leszek vele!"

Forrás: http://www.vasarnapihirek.hu/izles/a_szabadsag_terepasztalai_paros_interju_peterfy_borival_es_peterfy_gergellyel

[A kiadótól származó legújabb információ szerint a karácsonyi vásárra fog csak megjelenni a könyv.
2009. januárjában pedig azt mondták a Pesti Kalligram Kiadóban, hogy a kéziratot még le sem adta a szerző...
Péterfy Gergely 2009. március 20-i nyilatkozatában (http://www.es.hu/index.php?view=doc;22420) azt mondta: "Angelo Solimanról, egy fekete bőrű bécsi szabadkőművesről, Kazinczy Ferenc barátjáról akarok regényt írni, akit halála után kitömtek, és kiállítottak a bécsi Természettudományi Múzeumban."]

Kapcsolódó program:

http://szkp1.blogspot.com/2008/04/phd-vedes-peterfy-gergely-orpheus-es.html


Újabb információk a Soliman regényről (2010.05.16.):

Kérdez: Onagy Zoltán (OZ)

Válaszol: Péterfy Gergely (PG)

OZ: Azt olvastam valahol, hogy a Halál Budán című regényedet egy Soliman nevű fekete bőrű szabadkőműves regénye követi, és kedvcsinálónak megjegyezted, a fickó a nyelvújító Kazinczy barátja volt, és hogy a fickót halála után kitömve látványossággá tették a bécsi Természettudományi Múzeumban. Ezzel szemben egy másik - ugyancsak történelminek tűnő - regényből adtál az Irodalmi Jelennek (Pannon Mese), a tizenkettedik fejezetet, ami azt jelenti, Passuth-méretű történelmi regény lesz.

PG: A Soliman-regény is munka alatt van, csak a Pannon Mese előbbre tolakodott.
...

OZ: A Kazinczy-Soliman barátságából írtad doktori disszertációdat, ráadásul a megjelentét 2007-re ígérted, mi történt? Az ember úgy gondolja, egy kész disszertációt az írója kifordítja, hogy megváltozzanak a doktorihoz kötelező paraméterek, és máris szabadabban nyúl hozzá. Mi történt?

PG: A kiadóval azt beszéltük meg, hogy majd a regény mellett, után jelentetjük meg a monográfiát, ez lehet, hogy helyes döntés volt, lehet, hogy nem. Az anyaggyűjtés idejét rettentően élveztem, fél évet töltöttem Bécsben, meg aztán még hónapokat a Széchenyi könyvtárban, és nagyon közel kerültem a történethez meg a korhoz. Másrészt viszont, ha úgy vesszük, a regényhez az egész anyag felesleges. Tudomány és irodalom irtózatos távolságban vannak egymástól, legalábbis e regény esetében, ahol megint csak nem az érdekel, hogy az olvasót egy dekoratív történelmi sétára invitáljam, ahol kockázatmentesen ereszkedhet a múlt veszélyes örvényébe, ahol börtön, halál, kolera és pestis dúl, királyokat nyakaznak és négereket tömnek ki – ez bizony merő giccs volna. Tehát nem az történik, hogy a disszertáció anyagát – amely egyébként hallatlanul érdekes – felcicomázom metaforákkal és felvizezem dialógusokkal, hanem radikálisan más módon kell kezelnem az anyagot – hogy hogyan, azt majd a könyvben megláthatja az olvasó.

Forrás: http://www.irodalmijelen.hu/?q=node/5230

Végre megjelent  Kitömött barbár címen: http://szkp2.blogspot.com/2014/06/peterfy-gergely-kitomott-barbar.html

2008. január 1., kedd

Mi a szabadkőművesség? (Kérdések és feleletek)

-: Mi a szabadkőművesség? (Kérdések és feleletek)

Kézirat gyanánt

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2008., 14 oldalSzármazási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Népszerű könyvek

Blogarchívum