A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2006. június 22., csütörtök

Bradley, Michael: Titkos társaságok könyve

Bradley, Michael: Titkos társaságok könyve

Alexandra, Pécs, 2006, 144 oldal

ford.: Bárdos Péter

ISBN:963-369-579-1Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A tikos elit klubok mindig is nagy hatással voltak a társadalmak életére. Az ilyen szervezetek kezdetben csak erőt gyűjtenek, azután felhasználnak másokat, azok tudtával vagy anélkül, hogy lábukat szilárdan megvethessék, és tovább növeljék befolyásukat. Végül a társadalom elpusztítására törnek. Egyesek közülük jelenleg is markukban tartják a világot. A könyv legkényelmetlenebb felfedezése éppen az, hogy a legerősebb titkos társaságok már most maguk irányítják a világ életét, azt kutatják, hogyan puszíthatják el a tisztességet, a morált, miközben nyíltan éppen ezen értékek védelmezőiként lépnek fel. Pusztító fegyverük az idő és a hatalom. A hatalom már az övék, s csak idő kérdése, mikor jut el a világ sötét terveik végcéljához.
Ez a könyv huszonegy megfoghatatlan, de mégis létező társaságot mutat be. Mélyen elbizonytalanító, esetenként riasztó elemhzéseiben részletesen feltárja, hogyan manipulálták évszázadok óta, és manipulálják ma is a világot a gazdaságon, a mesterségesen szított háborúkon keresztül, hogyan befolyásolják a társadalmak életét, hogy végül majd elérjék az általuk hőn vágyott új világrendet.


A Könyvtárellátó recenziója

A szenzációra éhes olvasók étvágyának csillapítására született az a rendkívül igényes kivitelű, számtalan kiváló fekete-fehér fotóval és régi metszetek, képek reprodukcióival illusztrált, név- és tárgymutatóval kiegészített kiadvány, amely a világ huszonegy legveszélyesebb titkos társaságát mutatja be dióhéjban - miként az előszó ígéri. Noha a szerző valóban sok érdekes adatot, művelődéstörténeti, történelmi tényt sorol fel az assasinok, a Római Klub, a Külügyek Tanácsa, a szabadkőművesek, az illuminátusok, a templomosok, a Ku-Klux-Klan, a maffia, az Opus Dei, a Koponya és Csontok, a Sion Rendje, a rózsakeresztesek és néhány kevésbé ismert szervezet működéséről, tagjainak pályafutásáról, a mű egészét mégis inkább az összeesküvés-elméletek gyanakvó alapállása jellemzi. A bulvársajtótól megszokott leegyszerűsítő fejtegetések közé olykor durva tévedések is csúsznak, a szerző állításait pedig egy-két kivételtől eltekintve (akkor is csak a szerzőt és a mű címét idézve) sehol sem adatolja. Meglehetősen súlyos kijelentéseit nem ritkán a sokan úgy vélik, állítólag, sok elemző szerint típusú érvekkel támasztja alá. A Sion Rend kapcsán pl. a Da Vinci-kódból ismert teljességgel bizonyíthatatlan legendákat visszhangozza, így például kiderül, hogy a rend nagymesterei közt volt Leonardo, Newton és Jean Cocteau is. "A szóbeszéd szerint a jelenlegi nagymester egy spanyol ügyvéd, még a Pablo Norberto nevet is emlegetik, de a tényleges személyt nem sikerült azonosítani. Mások szerint a rend mai vezetője Belgiumban él."

2006. június 10., szombat

Ritualisztika

: Ritualisztika

Nyugati Kapu Páholy, Budapest, 2006, 138 oldal


Nyugati Kapu Könyvek 3.

2006. június 6., kedd

Jászberényi József: "Bölcsesség vezesse"

Jászberényi József: "Bölcsesség vezesse", Szabadkőműves tárgyú írások

Nyugati Kapu Páholy, Budapest, 2006., 102 oldal

Nyugati Kapu Könyvek 2.


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

David Southwell, Sean Twist: Rejtélyes esetek

David Southwell, Sean Twist: Rejtélyes esetek, A legérdekesebb összeesküvés-elméletek

Alexandra Kiadó, Pécs, 2006, 191 oldalTartalom

...
Titkos társaságok 134-147.
...

2006. június 1., csütörtök

Sastoll, 2. szám

-: Sastoll, 2. szám

A legszebb tollaink
(válogatás a páholyban elhangzott rajzolatokból)

Sas páholy kiadványa, Budapest, 2006., 36 oldal


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


A szerkesztő előszava

Heinmann Pál: A régi Árpád páholyról 3

K. I. : A Sas páholyról és a nevéről 8

Kveite: Indulásom (Egy inas bemutatkozása) 13

L. I. : Hasonlóság és különbözőség 21

Settembrini: A színház és a szabadkőművesség 28

Miskolczy Ambrus: A modern magyar demokratikus kultúra "eredeti jellegzetességeiről"

Miskolczy Ambrus: A modern magyar demokratikus kultúra "eredeti jellegzetességeiről"

Napvilág Kiadó, Budapest, 2006, 151 oldal

A modern demokrácia, mint a nyugati kultúra alapvetése évezredes fejlődés eredménye. A demokratikus kultúra "magába foglalja mindazt, amit a felvilágosodás és a romantika, a liberalizmus és a demokratizmus jelentett, pontosabban mindebből az egyenlőségre való törekvés" - olvashatjuk a szerző előszavában. Miskolczy Ambrus újabb kötetében a modern magyar demokratikus kultúra eredeti sajátosságait kívánja feltárni. Elsőként a felvilágosodás és a liberalizmus viszonyát elemzi a 18-19. század fordulójának hazai politikai és kulturális miliőjében. Részletesen kitér arra a - magyar történetírásban vitatott - témára, hogy létezik-e folytonosság az 1790-es évek és az 1830-as évek reformtörekvései között. Ezt követően a titkostársasági demokratikus kultúráról, s a magyar szabadkőművességről olvashatunk, s betekintést nyerhetünk az ún. magántársasági demokratikus kultúrába, melynek révén a felvilágosodás szelleme és eszmeisége családi, baráti körökben, iskolákban, egyházközségekben és művelődési társaságokban élt tovább. Megtudhatjuk azt is, miként létezett a korban egymás mellett a nacionalizmus, a romantika és a liberalizmus. A demokratikus kultúra és a rendiség című fejezetben a tömegek és az elit viszonya, a francia modell és a magyar valóság közti különbség, illetve a magyar demokratikus kultúra ellentmondásossága kerül kifejtésre, kiegészítve a korabeli rendhagyó nemzetiségpolitikát elemző kitekintéssel. Ez utóbbi téma kapcsán végül az 1850-es évek magyar-román dialógusáról, illetve a magyar demokratikus kultúra lehetőségeiről tájékozódhatunk. A lábjegyzetekkel ellátott kötetet névmutató zárja.


Cím: A modern magyar demokratikus kultúra "eredeti jellegzetességeiről"
Alcím: 1790-1849
Szerző: Miskolczy Ambrus (1947-)
Nyelv: Magyar
Tárgyszó: politikai filozófia
demokrácia
Magyarország
18-19. század
ISBN: 963-9350-98-2
ETO: 321.01(439)
321.7(439)"179/1849"
Kiadás: Budapest,Napvilág,2006
Egyéb: 151 p.
21 cm

Kovács Gábor: Mágia és hit

Kovács Gábor: Mágia és hit

Szt. István Társulat, , 2006, 186 oldal

"Racionalizálódó korunk furcsa ellentmondása, hogy a tapasztalati tudományra épülő világszemléletünk ellenére egyre többen fordulnak az asztrológia, a spiritizmus, az okkult jelenségek és egyéb ezoterikus praktikák felé" - olvashatjuk a kötet fülszövegében. A liberális szellemiségű olvasók bizonyára szörnyülködni fognak Kovács Gábor atya igencsak konzervatív nézetein, ám ő művét "a hívő és imádkozó katolikus olvasónak" szánta, hogy segítséget nyújtson a mágia felismerésében és leküzdésében. Előfordulhat ugyanis, hogy még a jóravaló keresztényeket is megtévesztik "ezek a vallási köntösbe öltöztetett szellemi áramlatok", pedig a mágikus praktikákat a Szentírás és az egyház is egyértelműen elítéli. Az atya könyvének anyaga korábban tizenhat félórás előadás formájában hangzott el a Mária Rádióban. Ismerteti híveivel a spiritizmus veszélyeit, ír a talizmánokról és a továbbküldés esetén szerencsét hozó lánclevelekről, a "sátáni csodákról", a New Age mozgalom "vadhajtásairól", az elváltozott tudatállapotról, az Alfa-állapotról, a meditációról, sőt, a Harry Potter-könyvekről is. Olvashatunk Helena Blavatskyról, a teozófia megalapítójáról, a zen filozófiáról, a miszticizmusról, a kereszténységet és a pogányságot elegyítő szinkretikusokról, a jógáról, de a szerző nem rejti véka alá elmarasztaló ítéletét az Ószövetséget kritizálók, az antiszemiták, illetve Badiny Jós Ferenc "eltorzított" Jézus-ábrázolása, az "agg istenkáromló" zavaros gnosztikus mágusvallása felett sem. Természetesen a valódi csodák és szentségek mibenlétét is megmagyarázza híveinek, hogy aztán ennek tükrében állítsa pellengérre a természetgyógyászat és a lélekvándorlás hirdetőit, no meg a szabadkőműveseket. Elsősorban vallásukat gyakorló keresztény olvasók figyelmébe ajánlható.

Cím: Mágia és hit
Szerző: Kovács Gábor
Nyelv: Magyar
Tárgyszó: okkultizmus
hit
ISBN: 963-361-849-5
ETO: 133.25
211
Raktárszám: 133
ÚK szám: 200702013
Kiadás: Budapest,Szt. István Társ.,2006
Egyéb: 186 p.
20 cm

Lévi, Eliphas: A ragyogás könyve, A Tarot, a Kabbala, a Számmágia és a Szabadkőművesség belső misztériumai

Lévi, Eliphas: A ragyogás könyve, A Tarot, a Kabbala, a Számmágia és a Szabadkőművesség belső misztériumai

Hermit Könyvkiadó, [Miskolc], [2006], 152 oldal

A test és a lélek szövetsége a fény és az árnyék házassága. A csillagok kilélegzik fényes lelküket és egymáshoz vonzzák fényességüket. A föld lelke, a gravitáció kikerülhetetlen törvényeinek foglya megszabadul az elkülönülés réven, áttör az áldozati ösztönökön, és eljut az emberi értelemig. E lélek bebörtönzött része néma, de írásban megőrzi a természet titkait, a szabad rész nem tudja elolvasni ezt a baljós írást anélkül, hogy azonnal el ne vesztené a szabadságát. Az ember nem jut el a néma vegetatív szemlélődéstől a szabad élő gondolatig, kivéve, ha megváltoztatja az érzékszerveit és a környezetét. Ebből származik a feledékenység, amely a születés és még szörnyűbb előérzeteink bizonytalan emlékeinek velejárója, amelyek mindig hasonlítanak révületeink és álmaink vízióira.

Cím: A ragyogás könyve
Alcím: [bevezetés a hermetikus hagyományba]
Szerző: Constant, Alphonse Louis (1810-1875)
Egyéb szerző: Kozma Mihály (ford.) - Kássa László (1959-) (ford.)
Tárgyszó: Kabbala, okkultizmus
ISBN: 963-9654-03-5
Kiadás: [Miskolc],Hermit,[2006]
Egyéb: 150 p.
21 cm

Népszerű könyvek

Blogarchívum