A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2006. június 1., csütörtök

Kovács Gábor: Mágia és hit

Kovács Gábor: Mágia és hit

Szt. István Társulat, , 2006, 186 oldal

"Racionalizálódó korunk furcsa ellentmondása, hogy a tapasztalati tudományra épülő világszemléletünk ellenére egyre többen fordulnak az asztrológia, a spiritizmus, az okkult jelenségek és egyéb ezoterikus praktikák felé" - olvashatjuk a kötet fülszövegében. A liberális szellemiségű olvasók bizonyára szörnyülködni fognak Kovács Gábor atya igencsak konzervatív nézetein, ám ő művét "a hívő és imádkozó katolikus olvasónak" szánta, hogy segítséget nyújtson a mágia felismerésében és leküzdésében. Előfordulhat ugyanis, hogy még a jóravaló keresztényeket is megtévesztik "ezek a vallási köntösbe öltöztetett szellemi áramlatok", pedig a mágikus praktikákat a Szentírás és az egyház is egyértelműen elítéli. Az atya könyvének anyaga korábban tizenhat félórás előadás formájában hangzott el a Mária Rádióban. Ismerteti híveivel a spiritizmus veszélyeit, ír a talizmánokról és a továbbküldés esetén szerencsét hozó lánclevelekről, a "sátáni csodákról", a New Age mozgalom "vadhajtásairól", az elváltozott tudatállapotról, az Alfa-állapotról, a meditációról, sőt, a Harry Potter-könyvekről is. Olvashatunk Helena Blavatskyról, a teozófia megalapítójáról, a zen filozófiáról, a miszticizmusról, a kereszténységet és a pogányságot elegyítő szinkretikusokról, a jógáról, de a szerző nem rejti véka alá elmarasztaló ítéletét az Ószövetséget kritizálók, az antiszemiták, illetve Badiny Jós Ferenc "eltorzított" Jézus-ábrázolása, az "agg istenkáromló" zavaros gnosztikus mágusvallása felett sem. Természetesen a valódi csodák és szentségek mibenlétét is megmagyarázza híveinek, hogy aztán ennek tükrében állítsa pellengérre a természetgyógyászat és a lélekvándorlás hirdetőit, no meg a szabadkőműveseket. Elsősorban vallásukat gyakorló keresztény olvasók figyelmébe ajánlható.

Cím: Mágia és hit
Szerző: Kovács Gábor
Nyelv: Magyar
Tárgyszó: okkultizmus
hit
ISBN: 963-361-849-5
ETO: 133.25
211
Raktárszám: 133
ÚK szám: 200702013
Kiadás: Budapest,Szt. István Társ.,2006
Egyéb: 186 p.
20 cm

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum