A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2008. május 23., péntek

Lessing, Ephraim Gotthold: Szabadkőműves párbeszédek

Lessing, Gotthold Ephraim: Szabadkőműves párbeszédek

Pallas Kiadó, Budapest, 2008 xxx oldal
(Pallas Páholy Kulturális és Kiadói Kft.)

Lessing A bölcs Náthán példázatával egy időben írta Szabadkőműves párbeszédeit, amely kétszáz évvel az eredeti kiadás után Márton László fordításában és bevezető tanulmányával jelenik meg magyar nyelven.


A Könyvtárellátó recenziója

A felvilágosodás eszméinek költői lelkületű apostola vagy még inkább propagátora volt Gotthold Ephraim Lessing. Esztétikai művei és drámái, főleg a Bölcs Náthán mellett kevésbé ismert, ám nem kisebb jelentőségű munkája a Szabadkőműves párbeszédek című ötrészes tandráma. A fiatal Ernst és az idős Falk dialógusa a szabadkőművesség apológiája. Az első három részben a lelkes profán és az idős, szkeptikus szabadkőműves beszélgetésében sorra veszik a szabadkőművesség eszmerendszerét, a szervezet történetét, legendás alakjait. A következő rész, a negyedik, ötödik párbeszéd már a szabadkőművessé avatott Ernst és az őt kezdetben eltántorítani akaró, továbbra is távolságtartó, de mint kiderül korántsem hitehagyott idős mester közt folyik. Mint a fordító előszavában hangsúlyozza, Lessing önéletrajzi elemeket is fölhasznált. A mű első részében a lelkes, fiatal Ernst maga az útkereső Lessing, míg az író alteregója a második részben a bölcs mester, aki nem rejti véka alá véleményét a látszólag üres formaságokról, a gyarló emberek alkotta szervezet hibáiról, ám az örök érvényű igazságokra hívja fel fiatal társa figyelmét, így a dialógus tulajdonképpen Lessing személyes fejlődésrajza. A mű keletkezéstörténeti hátteréhez hozzátartozik, hogy az akkori tartományi nagymester a rend kritikája miatt hathatósan le akarta beszélni Lessinget a megjelentetésről, de az Egyesült Német Nagypáholy nagymestere, Lessing munkaadója révén a mű mégis megjelenhetett. Érdekes módon azonban angolul csak a huszadik század elején, 1915-ben, franciául csupán 1980-ban jelent meg, míg magyarul első ízben most lát napvilágot. A Márton László értő fordításában, előszavával és jegyzeteivel ellátott, Papp Oszkár művészi linómetszeteivel illusztrált, könyvészeti szempontból is igényes kiadványt érdemes a 18. század eszméi, a felvilágosodás és a szabadkőművesség iránt érdeklődők figyelmébe ajánlani.

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvekA könyv bemutatója: http://www.klubhalo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=7262

Recenzió: http://szkp4.blogspot.com/2008/10/somhegyi-zoltan-szabadkomuves.html

Kacsolódó gondolatok: http://aprofan.blogspot.com/2008/07/nagy-zsofia-vakolokanalas-bolcsek.html

Mintaoldalak a könyvből: http://www.konyvnet.hu/konyv.php?mit=lapozzbele&melyik=mintaoldalak&sorszam=1&konyv_id=49413&kategoria_id=18&knsid=HzplOow51Vbb7xLqR4CwZpTK4idAuRrLqg#lb

Olvasható volt: http://www.nagyoriens.hu/irodalom/lessing_szabadkomuves_parbeszedek.html

Olvasható volt: http://www.zsolnay_paholy.extra.hu/Lessing_m.html

Népszerű könyvek

Blogarchívum