A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2007. november 21., szerda

Johnstone, Michael: Szabadkőművesek

Johnstone, Michael: Szabadkőművesek

Saxum Kiadó, 2007

Michael Johnstone színes képekkel gazdagon illusztrált könyve a szabadkõmûvesség gyökereit, elterjedését, szerepét
vizsgálja.

A modernkori szabadkőművesség megalapítása 1717-re tehető, amikor négy vagy több páholy tagjai összegyűltek Londonban, és úgy döntöttek, létrehozzák a nagypáholyt. Meg is tették: Keresztelő Szent János napján, június 24-én a "Lúdhoz és rostélyhoz" címzett vendégfogadóban hatalmas lakomát csaptak, és megválasztották a nagymestert. Azóta jóformán a világ összes országában alakultak páholyok, és sok híres történelmi személyiség büszkélkedhet azzal, hogy tagja a szövetségnek.


A Könyvtárellátó ismertetése

Michael Johnstone a szabadkőművesség történetén kalauzolja végig az olvasót kiváló reprodukciók: színes festmények, régi metszetek, épületbelsők, címlapfotók kíséretében. A kötet, mely a mitikus kezdetektől a történelmi vonatkozásokon át a rítusok és a tanítások, valamint a női rendek bemutatásáig ível, kisebb hibái ellenére minden érdeklődő számára ajánlható. Különösen izgalmasak azok a fejezetek, amelyekben a középkori kőművesek páholyon belüli életét mutatja be, pl. bepillantást nyújt a regensburgi nagygyűlés rendelkezéseibe, sőt a híres Ősi Kötelmek szövegét egy oklevélmásolat formájában teljes egészében közli is. Szót ejt olyan nem jelentéktelen apróságokról is, mint a kövekbe vésett különféle kőművesjelek, a falépítők és a páholyon kívüli, ún. cowanek. Ír a szabadkőműves kifejezés különféle magyarázatairól, és foglalkozik a páholy eredeti jelentésével és későbbi használatával. Hosszasan foglalkozik a modern kori szabadkőművesség előzményeivel is (Ashmole és a skót, illetve az angliai nagypáholy), és bár nem hangsúlyozza, a társaság kontinentális elterjedése kapcsán kitér a francia maszonéria radikálisabb jellegzetességeire is (a Nagyoriensre és a körülötte kialakult szakadásra). Érdekesek és tartalmasak a jelképeket, illetve a páholymunkát bemutató részek is. A hazai olvasók számára szintén új lehet mindaz, amit Johnstone a világ különböző pontjaira átterjedő szabadkőművesség eltérő hagyományairól ír, különösen izgalmas az amerikai testvérek szerepének ecsetelése a bostoni teadélután eseményeiben. Erényei mellett sajnos hibái is számosak. Először is semmiféle hivatkozást, ajánlott bibliográfiát nem tartalmaz. Azután a rend mitikus előtörténete kapcsán kissé közhelyes filozófiatörténeti hátteret fest (Püthagorasz fiatal korától kezdve tanulmányozta a görög kultúrát, a szabadkőművesek lehetséges ősei közül talán a legromantikusabb életű férfiak... a Templomos Lovagok, a késő középkortól kezdődően a kabbalisták néven ismert férfiak varázslatok és anagrammák kiagyalásán és megfejtésén törték a fejüket). Egy-két történelmi pontatlanság is fölfedezhető. Hazánkkal kapcsolatban pl. azt írja a szerző, hogy bár 1794-ben betiltották a páholyokat, 1870-ben nagypáholy alakult. Nos, a szerző nyilvánvalóan nem tudja, hogy 1867 után Magyarország és Ausztria belügyei szétváltak, minálunk, a társországgal szemben, a kiegyezéskor engedélyezték működésüket, és már 1869-ben megalakult egy nagypáholy, egy másik 1870-ben, a kettő viszont csak 1886-ban egyesült. Mindeme erényekre és hiányosságokra figyelemmel érdemes ajánlani az érdeklődő nagyközönségnek 


Eredeti cím : THE FREEMASONS - THE ILLUSTRATED BOOK OF AN ANCIENT BROTHERHOOD
Nyelv : magyar
EAN : 9789632480053
ISBN : 9632480053
Megjelenés : 2007.
Kötésmód : cérnafűzött kötött, védőborítóval
Oldalszám : 232
Méret [mm] : 175 x 240 x 21
Tömeg [g] : 880
Regisztrálás : 2007.10.04.


Ismertetés: http://www.metropol.hu/kultura/cikk/204923

Mintaoldalak a könyvből: http://www.konyvnet.hu/konyv.php?mit=lapozzbele&melyik=mintaoldalak&sorszam=2&konyv_id=41149&kategoria_id=1740&knsid=HzplOow51Vbb7xLqR4CwZpTK4idAuRrLqg#nk

2007. november 13., kedd

Duchane, Sangeet: Szabadkőművesség


Duchane, Sangeet: Szabadkőművesség

Vince Kiadó, 2007
Mi a szabadkőművesség? Honnan származik? Netán valamiféle sötét összeesküvés része?
Ez csak néhány a kérdések sokaságából, melyekre könyvünk választ ad, miközben végigköveti a szabadkőművesség történetét Európában és az Amerikai Egyesült Államokban, és megmagyarázza a titokzatos testvériség tanításaiban és szertartásaiban előforduló szimbólumok spirituális jelentését.Előszó

A szabadkőművesség a 17. század óta létező testvériség. Azóta is fraternitásként, vagyis fivérek szervezeteként működik, jóllehet időközben létrejöttek rokon női testvériségek is. A szabadkőműves páholyok azért szerveződtek, hogy egyfajta misztikus iskolaként működjenek, ahol a fivérek összejöhetnek, hogy támogassák egymást a szellemi fejlődésben, és átadják egymásnak az ősi bölcsességet. A tagok szabadkőműves szervezetüket Céhnek nevezik.
A szabadkőművesség a deizmus egy formájaként jött létre, ami ebben az esetben annyit jelentett, hogy a résztvevők hittek egy Legfelsőbb Lényben, egy Teremtő Istenségben, akit A Világegyetem Nagy Építőmesterének tartottak (V.E.N.É.M.). A szabadkőművesség nem törődik az olyan részletekkel, hogy a különböző csoportok - a zsidók, a keresztények, a mohamedánok, a hinduizmus vagy bármely más vallás hívei - miként nevezik a Teremtőt. Jehova, az Atyaisten, Allah, Brahma egyaránt elfogadható számukra.
A szabadkőműves mozgalom a nagy vallási viszályok idején jött létre, amikor az egymással vetélkedő vallási csoportok véleménye csak egy dologban egyezett meg: aki nem ért egyet velük, azt meg kell semmisíteni, nevetségessé kell tenni, mégpedig a lehető legkíméletlenebb, legkegyetlenebb módon. Látva a mérhetetlen emberáldozatot, a szabadkőművesek megfogadták, hogy távol tartják magukat a vallási vitáktól, és arra törekszenek, hogy a nemzedékeken át öröklődő bölcsességeket személyes fejlődésük érdekében használják fel.

A szerzőről:

Sangeet Duchane eredetileg ügyvédként tevékenykedett. A kaliforniai Berkeley Egyetem nagy hírű teológiai szakán doktorált teológiából. Hosszú évekig foglalkozott spirituális kérdésekkel, meditációval és ezotériával. Élt Indiában és Japánban. Munkásságának középpontjában a vallási és a filozófiai hagyományokat összehasonlító tanulmányok állnak.A Könyvtárellátó ismertetéseA szabadkőművességről egyre több színvonalas ismeretterjesztő kötet látott napvilágot az utóbbi években magyar és külföldi szerzők tollából egyaránt. A művelődéstörténeti népszerűsítő sorozat nyitó kötete ehhez képest némileg leegyszerűsítő képet nyújt erről a sokat vitatott szervezetről. Az amerikai szerző arra törekedett ugyan, hogy e különös társulás különféle jellegzetességeit egyaránt felmutassa (ezoterikus vonatkozások, politikai szerep, megítélés, legendák és szimbólumok, a rítusokon használt vagy a páholyok felszerelései közé tartozó tárgyak, a különböző fokozatok, tanítások stb.), ám az egyes fejezetek információtartalma, mélysége meglehetősen egyenetlen. A szabadkőművesek legendás eredetmítoszának bemutatása, mely Hiram Abif építőmesterhez és Salamon királyhoz köti a kezdeteket, valamint e legenda szimbolikus ábrázolásainak magyarázatai vagy az egyes fokozatok bemutatása például kellően érdekesek a témával ismerkedőknek, ám az ún. magasabb fokozatok közül csak a nálunk kevésbé ismert Royal Arch (Királyi Ív) nevű rendszert ismerteti, holott még számos egyéb létezik, egyébként is az ún. skót rítus sokkal ismertebb. Nem szól az angol és francia irányzat viszonylag közismert szembenállásáról, viszont az amerikai vonatkozásoknak (érthető módon) nagyobb teret szentel, a templomos és gnosztikus gyökerek kapcsán pedig a Da Vinci-kódból ismert elméleteket visszhangozza. Annál jobb viszont a színes illusztrációs anyag, amivel viszont az a baj, hogy a forrásmegjelölésektől eltekintve, a szövegből nem mindig derül ki, mit ábrázol. Hasonlóképpen bibliográfiát sem közöl. Iskolai használatra, alapvető tájékoztatásra alkalmasint megfelel.Keménytáblás, védőborítóval, 152 oldal, 16 x 16 cm
Eredeti cím : THE LITTLE BOOK OF FREEMASONRY
Nyelv : magyar
EAN : 9783836502023
ISBN : 3836502023
Megjelenés : 2007.
Kötésmód : cérnafűzött kötött, védőborítóval
Oldalszám : 152
Méret [mm] : 163 x 160 x 20
Tömeg [g] : 360
Regisztrálás : 2007.09.27.


[No, ez is jó néhány nyelven megjelent, van már angol, francia, német és spanyol kiadása is.

2007. november 1., csütörtök

Salagean, Tudor - Eppel, Marius: Masoneria in Transilvania

Salagean, Tudor - Eppel, Marius szerk.: Masoneria in Transilvania

Editura Nestor, Bukarest, 2007, 192 + 22 színes oldal

Szerzők: Cristina Anisescu, Ioan Chindris, Daniela Comsa, Mihaela Cosma, Mariana Danes, Anton Dorner, Marius Eppel, Nicolae Ionita, Antoniu Martin, Gelu Neamtu, Virgil Stefan Nitulescu, Catalina Opaschi, Katiusa Parvan, Tudor Salagean, Attila Varga

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

[A Szabadkőművesség Erdélyben című könyvnek készül a második kiadása, és szó van magyarra fordításáról is. ]

Forrás volt: http://www.mason-shop.ro/?p=productsMore&iProduct=529


A második kiadásé: http://www.mason-shop.ro/?p=productsMore&iProduct=748Kapcsolódó blogbejegyzés: http://aprofan.blogspot.com/2008/09/egy-kolozsvari-kiallitasrol-megkesve.html

A második kiadás: http://szkp2.blogspot.com/2009/06/salagean-tudor-eppel-marius-masoneria.html

2007. október 5., péntek

Bunyevácz Zsuzsa: A SZENT GRÁL ÜZENETE


Bunyevácz Zsuzsa: A SZENT GRÁL ÜZENETE
Az eltitkolt magyar vonatkozások
Alexandra Kiadó, 2007
 

Bunyevácz Zsuzsa újságíróként - a neves külföldi szerzők által felvetettek alapján - közös nyomozásra hívja az olvasót. Elsősorban nem arra kereste a választ, hogy mi is az a Szent Grál, hanem annak eddig kevésbé kutatott, Kr. e. 1000 előtti és Jeruzsálemen kívüli vonatkozásaival foglalkozott... És a "hivatalos" állásponttól merőben eltérő következtetésre jutott például az utolsó vacsora kelyhével, a Torinói lepellel, a szabadkőművesség eredetével vagy a holt-tengeri tekercsekkel kapcsolatban.Nyelv : magyar
EAN : 9789633703212
ISBN : 9633703212
Megjelenés : 2007.
Kötésmód : cérnafűzött kötött, védőborítóval
Oldalszám : 488
Méret [mm] : 148 x 215 x 44
Tömeg [g] : 700
Regisztrálás : 2007.09.28.

Tartalom...
Salamon gyermekei
Építők és kőművesek 301
Az első nagymester: Nimród 313
A szabadkőművesség és a Szent Grál 336
...

[Bunyevácz Zsuzsa úgy véli, hogy a "hivatalos álláspont" szerint 1717-ben született meg a szabadkőművesség.

Továbbá azt is vélelmezi, hogy ez nem igaz. Szerinte a szabadkőművesség sokkal régebbi. Az első nagymester Nimród volt. Erre a Regius kézirat a bizonyíték. A Bibliában Énok néven tulajdonképpen Nimród szerepel. Knight és Lomas alapján egyértelműnek tartja, hogy Nimród népe hagyta Salamon királyra az első Templom alapozása közben megtalált titkokat, a világ minden bölcsességét és szépségét.

Persze aztán a szabadkőművesség elkorcsosult, s ma már (ahogy Evola helyesen megállapítja) csupán álbeavatásokat végez.]


http://aprofan.blogspot.com/2007/11/bunyevacz-zsuzsa-es-az-o-velemenye.html

2007. október 1., hétfő

Kelet 2007

-: Kelet 2007

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2007, oldal

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja, L. évfolyam,

Főszerkesztő: Jászberényi JózsefSzármazási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvekTartalom

A konszenzusos szabadkőművesség 3
Benedek Marcell 1948-as főmesteri székfoglalója, és kökövetkezik-e ebből valami 2007-ben? 8
Csontváz a szekrényben - avagy a Szabadság hadserege 23
Szónoki köszöntő 37
Szabadkőműves balvélekedések 38Történelmi lecke inasoknak és legényeknek 48
A délszláv államok Nagypáholyai 61
A mentor kötelességei 67
A szabadkőművesség, a zeneés a XXI. század 75
Szabadkőművességem első egy éve 79
Néhány gondolat  a Regularitásról 84
Hírek 87

2007. június 13., szerda

Uhrman György: Mozart csendestársa?

Uhrman György: Mozart csendestársa? Intarziajáték egy különös élet lapjaival/

Vince kiadó, 2007, Budapest

Hiteles kordokumentumok és fikciók lenyűgöző szövedéke ez a páratlan alkotás, amely különleges színfolttal gazdagítja a Mozart korát bemutató kultúrtörténeti és szépirodalmi munkák sorát. Különlegességének egyik kulcsa, hogy A varázsfuvola egy vitatott, gyakran - talán méltatlanul- hazugnak, kalandornak bélyegzett társszerzőjét, Gieseckét állítja a középpontba. A szerző e kevéssé ismert figura bőrébe bújva, az "ő szemével" mutatja meg mindazt, amit a XVIII-XIX. század fordulójából, kedvenc kultúrtörténeti korszakából megismert és megismertetni fontosnak vélt.Terjedelem: 584 oldal
Méret: C168
ISBN: 9789639731172

Ismertetés:

http://www.vincekiado.hu/titles/mozartcs.shtml

A szerző életrajza és részletes ismertetés: http://kalaka08december.homestead.com/UGY.pdf

2007. június 6., szerda

Futaky István: Göttinga

Futaky István: Göttinga, A göttingeni Georg-August Egyetem magyarországi és erdélyi kapcsolatai a felvilágosodás idején és a reformkor kezdetén

MTA Egyetemtörténeti Albizottsága, ELTE Levéltára, Budapest, , 2007 oldal
ISBN: 978-963-463-950-3Tartalom:

...

VII.4.5. A szabadkőműves páholyok levéltára 153

...

VIII.4.1. Szabadkőműves páholyok 160 - 163

...

Péterfy Gergely: ORPHEUS ÉS MASSINISSA - Kazinczy Ferenc és Angelo Soliman

Péterfy Gergely: ORPHEUS ÉS MASSINISSA - Kazinczy Ferenc és Angelo Soliman

PhD értekezés

Miskolci Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Irodalomtudományi Doktori Iskola , Miskolc, 2007, 166 oldal

Kapcsolódó regény: http://szkp2.blogspot.com/2014/06/peterfy-gergely-kitomott-barbar.html

Olvasható: http://kvt99.lib.uni-miskolc.hu:8080/servlet/eleMEK.server.fs.DocReader?id=347&file=peterfydissz.pdf

Péterfy Gergely - ORPHEUS ÉS MASSINISSA

2007. június 1., péntek

A szabadkőművesség teográfiája

: A szabadkőművesség teográfiája

Nyugati Kapu Páholy, Budapest, 2007., 47 oldal


Nyugati Kapu Könyvek 5.

Redondela, Antonia: A tarot 1000 titka

Redondela, Antonia: A tarot 1000 titka

Napraforgó Könyvkiadó, Budapest, 2007, 318 oldal

From Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


ISBN 978 963 445 059 7
Illusztráció: Sandra Silva
Fordító: Prainer Zsuzsanna


A Tarot nem más, mint a felismerés útja. A kártyavetés lehet spirituális vezető, de segíthetünk vele másoknak is, a lényeg az így szerzett tapasztalat, amelynek segítségével jobban megismerhetjük önmagunkat és embertársainkat, a jövőnkben rejlő lehetőségeket, képességeink kihasználásának legjobb módját. A leosztások magyarázatait káprázatosan gazdag illusztrációs anyag teszi még érdekesebbé.


Tartalom

...
A tarot és a szabadkőművesek 42 - 43
...
A Szimbolikus szabadkőműves Tarot 57
...

H. Balázs Éva - Krász Lilla - Kurucz György (szerk): Hétköznapi élet a Habsburgok korában

H. Balázs Éva - Krász Lilla - Kurucz György (szerk): Hétköznapi élet a Habsburgok korában

Corvina Kiadó, Budapest, 2007, 196 oldal


A H. Balázs Éva, Krász Lilla és Kurucz György történészek szerkesztésében készült kiadvány az 1740-től, Mária Terézia uralkodásának kezdetétől 1815-ig, a Szent Szövetség megalakulásáig tartó, mintegy nyolcvanéves korszak köznapi életét tekinti át.

A Corvina Kiadó sorozata, amely a hétköznapi élet eseményein keresztül ismertet meg az emberiség történetével, a világtörténelmi témák mellett eredeti művekben dolgozza fel a magyar történelem fontos korszakait. A legújabb kötet a Habsburgok uralkodásának felvilágosodás kori periódusával, illetve annak mindennapjaival foglalkozik. A H. Balázs Éva, Krász Lilla és Kurucz György történészek szerkesztésében készült kiadvány az 1740-től, Mária Terézia uralkodásának kezdetétől 1815-ig, a Szent Szövetség megalakulásáig tartó, mintegy nyolcvanéves korszak köznapi életét tekinti át, szemléletes képet nyújtva ezen időszak családi életéről, lakókörülményeiről, öltözködéséről és divatjáról, ételeiről-italairól, társadalmi rendjéről, kultúrájáról, szórakozási szokásairól, hitéletéről, munkakörülményeiről, hadseregéről, közlekedéséről és más egyéb témákról. A szöveget korabeli idézetek és mintegy 300, nagyrészt színes illusztráció gazdagítja, a pontosabb eligazodást pedig időrendi áttekintés és irodalomjegyzék segíti.
Tudományos képeskönyv a 18. század mindennapi életéről - multkor.hu

A hétköznapok forgatagáról írni - még ha a 18. századról van is szó - látszólag hálás feladat, azonban a szerteágazó ismeretanyag közérthető összefoglalása már nehézségekbe ütközhet. A Corvina Kiadó népszerű sorozatának újabb kötetében a feltételek remekül találkoztak: a mindennapi élet egy-egy szegmensét a korszak forrásaival naponta találkozó kutatók írták meg - rendkívül olvasmányos és érdekfeszítő stílusban.


A kötetben a mindennapi életet tíz nagyobb fejezet segítségével követhetjük nyomon. A szerkesztők szerencsére szélesen vették ezt a fogalmat, így gyakorlatilag a hétköznapok minden rétege a szemünk elé tárulhat. A fejezetek elején rövid tartalmi összefoglalást olvashatunk, amelyet egy-egy korabeli idézet tesz még érzékletesebbé. A képszerkesztők remek munkát végeztek, az illusztrációkat a témáknak megfelelően, alaposan válogatták össze. A kötet külcsíne (tördelés, tipográfia) elegáns, a könyvbe örömmel lapozhat bele az olvasó.

A kötet szerkezetét a 2006-ban elhunyt professzorasszony, H. Balázs Éva határozta meg. (A kötet szerzői közül többen a tanítványai voltak) Az időkereteket az 1740 és az 1815 évszámok fémjelzik: Mária Terézia trónra lépése a felvilágosult abszolutizmus kezdetét jelentette Magyarországon (is), míg a bécsi kongresszus egyrészt megpecsételte Napóleon sorsát, másrészt átalakította Európa rendszerét. A kötetben tárgyalt korszak rendkívül színes és pergő, a szerzők a történelmi folyamatok elemzésével nem maradnak adósak, ugyanakkor egy-egy általuk felidézett irodalmi alkotás, könyv, napló, levéltöredék teljesen más szempontra világít rá.

A társadalom alapját jelentő család a házasság megkötése után jöhetett létre. A frigy voltaképpen egy szerződést jelentett, amelyhez szükség volt a közvetlen felmenők, vagy rokonok beleegyezésére. A fejezetet író Krász Lilla minden fontos részletre kitért, így például a bábák szerepkörei mellett a szexualitást is taglalta, elismeréssel emlékezett meg Mária Terézia egészségügyi reformjairól. A 18. században a lakáskultúra is komoly változásokon ment át, a gazdagabb nemesek szívesen alkalmazták a francia vagy a bécsi mintát. A kerteket tudatosan megtervezték, "az ánglus módi" egyre inkább helyet követelt magának. A városok, falvak és tanyák világa más-más kihívást jelentett az ott lakók számára.

A külföldi hatások az öltözködésben kevésbé érhetők tetten. A magyaros divat népszerű volt, a nagyobb városok polgárai azonban a nyugati áramlatokat követték. A meghatározó ruhadarabokat minden társadalmi réteg hordta, ám a viseletnek olykor politikai töltete volt: II. József halála után a nemesség egy része még magyaros ruházatával is igyekezett hangsúlyozni az udvarral való szembenállását. A hétköznapi élet tárgyalása elképzelhetetlen az ételek és italok bemutatása nélkül. Balázs György és Kurucz György ebben segít az olvasók segítségére. (A remek receptek miatt éhgyomorra nem ajánlott böngészni.)

A társadalom és a társadalmi rend szókapcsolatok első hallásra kissé száraz tartalmat sejtetnek, de jelen esetben nem erről van szó. Az udvar szempontját figyelembe vevő megközelítés remek lehetőségnek bizonyult. Megismerhetjük a főbb szereplőket, Soós István írásának köszönhetően közel kerül hozzánk a "gyanús" főherceg, József nádor alakja is. A kultúra és a szórakozás sokrétűsége jellemző volt a korszakra. Oktatásszervezés, könyvforgalmazás, tudós gyűjtemények, szabadkőműves páholyok jelentik a főbb kulcsfogalmakat. Kulcsár Krisztina találóan világított rá arra a játékszenvedélyre, amelyet a tiltások sem tudtak lelohasztani.

A hitélet és a vallásosság sokat változott. Mária Terézia 1777-ben a vallási türelmet még veszélyesnek tartotta, legalábbis ennek elvetését tanácsolta fiának, erről komoly viták alakultak ki köztük. A papi pálya egyfajta felemelkedést jelentett, a tanulás komoly erőfeszítést igényelt. A mindennapi élet szerves része a munka, ennek megfelelően a dologidős tevékenységeket külön fejezet foglalta össze. Nem volt önálló magyar hadsereg, ugyanakkor magyar katonák Európa szinte minden frontján harcoltak, életük egyáltalán nem tekinthető "gyöngy" életnek. A 18. században egyre nagyobb számú magyar és külföldi utazó kezdte felfedezni Magyarországot. A vállalkozások azonban időnként felértek egy kalandtúrával, mivel szembe kellett nézniük a rossz utakkal és a haramiákkal.

A kötet végén időrendi áttekintés és tárgymutató található. A további tájékozódást 4 oldalas bibliográfia segíti.

Steiner, Rudolf: Történelmi szimptomatológia

Steiner, Rudolf: Történelmi szimptomatológia

Magyar Antropozófiai Társaság, Budapest, 2007, 227 oldal

Szerkesztő: Drahos Sándor
Fordító: Szemes Éva
ISBN-szám: 963-04-6045-9


Tartalom

Első előadás (Dornach, 1918. október 18.) 10
...


Második előadás (Dornach, 1918. október 19.) 32

Az újkor szimptomatológiája

...

A szabadkőművesség

...

Steiner, Rudolf: A templomlegenda és az aranylegenda

Steiner, Rudolf: A templomlegenda és az aranylegenda

Genius Kiadó, Budapest, 2007, 152 oldal

Cím: A templomlegenda és az aranylegenda
Szerző: Steiner, Rudolf (1861-1925)
Egyéb szerző: Drahos Sándor (1935-) (ford.)
Nyelv: Magyar
Tárgyszó: antropozófia
teozófia
titkos társaság
szabadkőművesség
okkultizmus
kultúrtörténet
ISBN: 978-963-9772-03-8
ETO: 141.332
141.333
061.236.5
061.236.61
133.25
930.85(100)
ÚK szám: 200805016
Kiadás: Budapest,Genius [!M. Antropozófiai Társ.],2007
Egyéb: 152 p.
21 cm

Antalóczy Zoltán: Írjátok meg az igazságot!

Antalóczy Zoltán: Írjátok meg az igazságot!

Unicus Kiadó, Budapest, 2007, 348 oldal

Antalóczy Zoltán arra tesz kísérletet kétkötetes munkájában, hogy a kiegyezéssel megszülető modern Magyarország politikai és társadalmi történetét összefoglalja, mégpedig elsősorban egy mai katolikus értelmiségi nézőpontjából. Az első kötet a kiegyezéstől a fordulat évéig ível, és a jelentősebb korszakhatárok mentén haladva tárgyalja az új nemzedék, az új Magyarország kialakulását: a liberális polgári gondolat, a szocialista eszmék és az ezt körbevevő kulturális mozgalmak, fórumok orgánumait, képviselőit. Ugyanígy a következő rész az első világháborút és a forradalmakat tárgyalja, külön fejezet foglalkozik a Magyar Hiszekegy korával: a tanácsköztársaság, Trianon, a kommunista emigráció, illetve a revíziós politika mozzanataival és ez utóbbi következményeivel, az ország háborúba való sodródásával. A Nehéz idők cím alatt a második világháborút tárgyalja a szerző, elsősorban a nemzet megmaradásának szempontjából. Szót ejt az ellenállási mozgalomról, a holokausztról, Horthy kiugrási kísérletéről, akárcsak a lakosságcserékről és végül a fordulat évéről. A kötet erénye, hogy hosszabb-rövidebb idézetekből válogat, számtalan háttéreseményt mutat be (pl. a kormányzóhelyettes-választás, a kiugrás előtti kormányzótanácsi tárgyalások stb.) fekete-fehér fotóanyag kíséretében, gyengéje viszont, hogy nézőpontja szubjektív, viszonylag esetleges és rendszertelen a tárgyalásmódja. A kiegyezés korának szellemiségét pl. úgy akarja érzékeltetni, hogy rövidebb történeti visszapillantás után a szabadkőművesség magyarországi befolyásáról elmélkedik, arra a következtetésre jutva, hogy a páholyok a Magyarország pusztulásához vezető ateizmus melegágyai voltak. Végül, hogy érzékeltesse e szervezet lényegét, egy magyar jezsuita római teológiai tanulmányai során szerzett szóbeli információira hivatkozva állítja, hogy az összes mai szekta alapítója Ron Hubbardtól Rudolf Steinerig szabadkőműves volt. Az ilyen féligazságok, sőt hamis állítások, csúsztatások (Steiner a szabadkőműves szimbolikáról szóló egyik könyvében leszögezi: nem tagja a szervezetnek) miatt a könyv csak fenntartásokkal ajánlható, főleg a szerzőhöz hasonlóan gondolkodó, konzervatív, klerikális olvasók kereshetik.

Cím: Írjátok meg az igazságot!
Alcím: 1867-1948
Szerző: Antalóczy Zoltán (1923-)
Nyelv: Magyar
Tárgyszó: magyar történelem, 19-20. század
ISBN: 978-963-06-2371-1
ETO: 943.9"1867/1945"
Raktárszám: 943.9
ÚK szám: 200809167
Kiadás: Budapest,Unicus,2007
Egyéb: 348 p.
24 cm

2007. május 23., szerda

Pipes, Daniel: Összeesküvések - A paranoia évezredes története

Pipes, Daniel: Összeesküvések - A paranoia évezredes története


Agave kiadó, 2007, • A neves Közel-Kelet-szakértő első könyve magyarul
 • Az első, tudományos igényű összefoglaló munka az összeesküvés-elméletekről
 • Nemcsak tankönyvként vagy jegyzetként hasznos, hanem a téma iránt érdeklődő laikusok számára is élvezetes olvasmány Daniel Pipes lebilincselően elemzi a Nyugat összeesküvés-elméleteit és azok borzasztó hatásait ebben a szellemes és provokatív műben. Kimutatja, hogy Európa hogyan fejlesztette ki a keresztes háborúktól kezdve az összeesküvés-elméletgyártás két irányzatát. Az egyik a titkos társaságok alakját vette fel a templomos lovagoktól a szabadkőműveseken át egészen a Külkapcsolatok Tanácsáig. A másik azt bizonygatta, hogy a "nemzetközi zsidóság" mozgatja a világot.

  Pipes megjeleníti azt a rettegést, amely szerint az egyik vagy másik fenti tényező főzte ki a francia és orosz forradalmakat, a két világháborút és a modern történelem más kulcsfontosságú eseményeit. Bemutatja az összeesküvés-elméletek iszonyú következményeit abban a korban, amikor Hitler és Sztálin hatalomra jutottak, és amikor 1945-öt követően ez gondolkodás a nyugati hatalom központjából a politikai és földrajzi perifériára tevődött át.
  Eredeti cím : CONSPIRACY - HOW THE PARANOID STYLE FLOURISHES AND WHERE IS COME FROM
  Nyelv : magyar
  Fordító: SZÉCSI NOÉMI
  EAN : 9789637118616
  ISBN : 9637118616
  Megjelenés : 2007.
  Kötésmód : ragasztott kartonált
  Oldalszám : 336
  Méret [mm] : 131 x 195 x 21
  Tömeg [g] : 280
  Regisztrálás : 2007.05.24.

  http://www.agavekonyvek.hu/ism_pipes.html

 • Olvasható: http://www.agavekonyvek.hu/pipes_01.html

  Recenzió: http://hvg.hu/velemeny/20070716_pipes_chomsky_wtc_terror.aspx
  (A cikk elolvasásához regisztrált felhasználónak kell lenni.)

  2007. április 28., szombat

  Aprisko, P. P.: Az orosz filozófia története

  Aprisko, P. P.: Az orosz filozófia története

  Osiris Kiadó, 2007.

  Aprisko műve az eddigi legteljesebb orosz filozófiatörténeti munka. A 11. századtól a 20. század végéig kíséri nyomon az orosz filozófiát és eszmetörténetet, bemutatva a legkülönfélébb irányzatokat. Betekintést nyerhetünk többek között az orosz kultúra kereszténység előtti gondolatvilágába, a bizánci kereszténység orosz változatának sajátosságaiba, a világi filozófia kialakulásába, a felvilágosodás oroszországi megvalósulásába, a romantikus filozófiába, a szabadkőműves-páholyok, az irodalmi és filozófiai szalonok működésébe, a szlavofil-nyugatos vitába, a klasszikus orosz irodalom képviselőinek filozófiai rendszerébe.
  A kötet megjelentetésével lehetőség nyílik arra, hogy a magyar olvasó is tájékozódni tudjon egy nagy múltú, jelentős kultúra eszmetörténetében.

  Kiadó: Osiris Kiadó
  Kiadás éve: 2007
  ISBN: 9633898749
  Terjedelem: 889 oldal
  Kivitel: keménytáblás  http://www.osiriskiado.hu/bookfull.php?book_id=926

  [Az orosz szabadkőművességről szóló mintegy 8 oldalnyi alfejezet az első páholy megalapításától (1731) az 1822-es betiltásig tekinti át a mozgalomnak a filozófiai gondolkodásra gyakorolt hatását. Az áttekintés nem foglalkozik a szervezeti keretekkel, csak a szabadkőművesség és a rózsakeresztesség külföldi és orosz eszmetörténetével, hatásával a korabeli orosz filozófiára.]


  Gyurátz Ferenc: A szabadkőmívességről


  Gyurátz Ferenc: A szabadkőmívességről
  Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2007.

  Gyurátz Ferenc (1841–1925) jobbágycsaládból származott, a Répce menti Alsóbükön született, Németországban tanult. A Magyarországi Evangélikus Egyház egyik legfelkészültebb és legnagyobb hatású, az utókorban is számontartott püspöke lett. A szabadkőmívességről című művét még egyszerű lelkészként írta s jelentette meg Pápán, 1886-ban. A könyv nem vert nagy visszhangot, és hamar elfeledték, pedig a nevezett titkos társaságról szóló bőséges irodalomban mindmostanáig egyedül áll. Magyar protestáns részről ez a téma egyetlen komoly kritikai feldolgozása. A keresztyén hitéhez és egyházához szilárdan hűséges Gyurátz nagy felkészültsége, mérsékelt hangvétele, okos érvelése kivált üdítően hat ma, az elmúlt több mint 120 év annyiféle indulata és rombolása múltán − vagy inkább közepette.

  http://www.magyarnyugat.hu/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=11&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=106
  Kapcsolódó programok:

  http://szkp1.blogspot.com/2007/06/eloadas-konyvbemutato-gyuratz-ferenc_01.html

  http://szkp1.blogspot.com/2007/06/eloadas-konyvbemutato-gyuratz-ferenc.html

  http://szkp1.blogspot.com/2007/06/eloadas-konyvbemutato-gyuratz-ferenc_30.html

  2007. április 12., csütörtök

  Baigent, Michael - Leigh, Richard: Az inkvizíció

  inkBaigent, Michael - Leigh, Richard: Az inkvizíció

  General Press Kiadó, Budapest, [2007], 367 oldal
  fordította: Bíró Blanka

  Különleges könyvek, ISSN 1585-6860
  ISBN 9789639648500

  Fülszöveg

  "Megszületésekor az inkvizíció egy brutális, érzéketlen és tudatlan világ terméke volt. Nem meglepő, hogy ennek következményeképpen maga is brutális, érzéketlen és tudatlan szervezet volt. Nem számított azonban rosszabbnak kora számtalan más világi vagy egyházi intézményénél. Ugyanannyira, mint ezek, az inkvizíció és része közös örökségünknek. Ezért nem utasíthatjuk és vethetjük el egyszerűen. Szembe kell vele néznünk, tudomásul kell vennünk a létezését, meg kell kísérelnünk megérteni minden túlzással és előítéletével egyetemben, majd új teljesség részeként kell néznünk. Az, ha csupán mossuk kezeinket, egyenértékű azzal, ha megtagadjuk önmagunk egy részét a civilizáció fejlődésében és kibontakozásában - ami tulajdonképpen az öncsonkítással érne fel."


  Tartalom

  Köszönetnyilvánítás 5
  ...

  A szabadkőművesség és az inkvizíció 199

  A Pápai Állam meghódítása 225
  ...

  2007. április 1., vasárnap

  Fischer, Lisa: Eden hinter den Wäldern, Samuel von Brukenthal: Politiker, Sammler, Freimaurer in Hermannstadt/Sibiu

  Fischer, Lisa: Eden hinter den Wäldern, Samuel von Brukenthal: Politiker, Sammler, Freimaurer in Hermannstadt/Sibiu

  Böhlau, Wien , 2007, 222 oldal

  ISBN: 978-3-205-77634-5

  Sibiu ist zusammen mit Luxemburg 2007 europäische Kulturhauptstadt. Dieser Titel gebührt der Perle im Karpatenbogen nicht nur durch eine bezaubernde Altstadt, sondern vor allem durch jenen Aspekt ihrer Geschichte, der sie zu diesem Titel geradezu prädestiniert: der Blüte der europäischen Aufklärung im 18. Jahrhundert in Hermannstadt. Durch die Aktivitäten zahlreicher Personen, allen voran Samuel von Brukenthal (1721–1803), wurde Siebenbürgen zum Eden hinter den Wäldern. Als solches hinterließ die Zeit ein immaterielles Erbe, das als Modell über Europa in die Welt führt. 1777 wurde Samuel von Brukenthal von Maria Theresia als erster Sachse zum Gouverneur der Provinz ernannt. Selbst Freimaurer, stand er mit den lokalen und internationalen Brüdern in den jeweiligen Denkwerkstätten und Handlungsräumen in enger Kooperation. Als sozialer Aufsteiger hatte er in Halle studiert, seine Karriere aber über Maria Theresia und Wien gemacht. Als Politiker war er aber auch Sammler. Brukenthals Bildergalerie umfasste an die 1300 Werke, die er 1790 für ein breites Publikum öffnete. Seine Bibliothek beherbergte an die 15000 Bände, unter ihnen wertvolle Inkunabeln, und wurde von Samuel Hahnemann, Freimaurer und Begründer der Homöopathie, von 1777 bis 1779 verwaltet. Brukenthal konzipierte seinen Landsitz in Freck/Avrig als landwirtschaftliches Mustergut. Es galt als "Klein Schönbrunn" und wurde das "Siebenbürgische Eden" genannt. Um eine Teilung zu verhindern, vermachte Brukenthal in seinem Testament 1802 seine Galerie und die Sammlungen der Öffentlichkeit und setzte damit eine kulturpolitische weitreichende Tat. Das Brukenthal-Palais wurde 1817 feierlich als Museum, als "Tempel der Wissenschaften und der Kunst" eröffnet. Es ist mit seinen Schätzen nicht nur das bedeutendste von Rumänien, sondern von ganz Südosteuropa.

  2007. február 16., péntek

  Vurm, Bohumil: Európa titkos története

  Vurm, Bohumil: Európa titkos története, Atlantisztól napjainkig

  Sziget Könyvkiadó, Budapest, 2007, 892 oldal

  Fordító: Barna Ottilia
  ISBN szám: 9637268458

  A könyv szerzőjét régóta foglalkoztatják az európai történelem rejtélyei, olyan jelenségek, események, összefüggések, amelyekről a klasszikus értelemben vett történelemkönyvekben nem esik szó, jóllehet ezek nagymértékben befolyásolták az európai civilizáció fejlődését.
  Számos a könyvben szereplő tény és adat csak nemrég került napvilágra; történelmi jelentőségük megállapítására a szerző vállalkozik először.


  Tartalom

  ...
  Kőművesek és rózsakeresztesek
  A Királyi Társaság
  Rózsa és szögmérő
  Szabadkőművesek
  "Az elveszett szó"
  A szabadkőművesség eredete
  A szabadkőművesség történelmi gyökerei
  A Rosslyn-kápolna
  Egyiptomi hatás
  A szabadkőműves-páholy
  Megváltók vagy sátánisták?
  Sporck grófja
  Az üldözött kiadó
  Szabadkőműves és rózsakeresztes
  Kuks fürdője
  Braun Betlehemje és bűnős szenvedélyei
  ...
  Cagliostro és Saint Germain
  A nagy kopt
  A szegény ördögből lett gróf
  A királynő nyakéke
  Az inkvizíció karmaiban
  Az egyiptomi rítus
  Saint Germain gróf
  A történelmi Saint Germain
  ...
  Varázsfuvola
  Egyiptomi kőműves-misztérium
  Goethe és a Varázsfuvola
  Casanova
  ...
  Vörös vagy szabadkőműves forradalom?
  ...
  Alfons Mucha
  Mucha stílusa
  A beavatott
  A szabadkőműves
  A legragyogóbb főparancsnok
  ...
  Árják, szabadkőművesek és az alkímia
  ...
  Szabadkőművesek a 20. században
  A nem egységes szervezet
  Napjaink nagypáholyai
  Kiket tekinthetünk napjainkban valódi szabadkőművesnek?
  Szabadkőművesség a harmadik évezredben
  ...
  Szabadkőművesek a Vatikánban
  ...

  Mintaoldal: http://konyvnet.hu/konyv.php?mit=lapozzbele&melyik=mintaoldalak&sorszam=2&konyv_id=41293&kategoria_id=113&knsid=b6eESvqBK8fZPblvhbJkgWAKfSRiR2VPWvN3bmf9jWolyJvVzN#nk

  Népszerű könyvek

  Blogarchívum