A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2007. november 13., kedd

Duchane, Sangeet: Szabadkőművesség


Duchane, Sangeet: Szabadkőművesség

Vince Kiadó, 2007
Mi a szabadkőművesség? Honnan származik? Netán valamiféle sötét összeesküvés része?
Ez csak néhány a kérdések sokaságából, melyekre könyvünk választ ad, miközben végigköveti a szabadkőművesség történetét Európában és az Amerikai Egyesült Államokban, és megmagyarázza a titokzatos testvériség tanításaiban és szertartásaiban előforduló szimbólumok spirituális jelentését.Előszó

A szabadkőművesség a 17. század óta létező testvériség. Azóta is fraternitásként, vagyis fivérek szervezeteként működik, jóllehet időközben létrejöttek rokon női testvériségek is. A szabadkőműves páholyok azért szerveződtek, hogy egyfajta misztikus iskolaként működjenek, ahol a fivérek összejöhetnek, hogy támogassák egymást a szellemi fejlődésben, és átadják egymásnak az ősi bölcsességet. A tagok szabadkőműves szervezetüket Céhnek nevezik.
A szabadkőművesség a deizmus egy formájaként jött létre, ami ebben az esetben annyit jelentett, hogy a résztvevők hittek egy Legfelsőbb Lényben, egy Teremtő Istenségben, akit A Világegyetem Nagy Építőmesterének tartottak (V.E.N.É.M.). A szabadkőművesség nem törődik az olyan részletekkel, hogy a különböző csoportok - a zsidók, a keresztények, a mohamedánok, a hinduizmus vagy bármely más vallás hívei - miként nevezik a Teremtőt. Jehova, az Atyaisten, Allah, Brahma egyaránt elfogadható számukra.
A szabadkőműves mozgalom a nagy vallási viszályok idején jött létre, amikor az egymással vetélkedő vallási csoportok véleménye csak egy dologban egyezett meg: aki nem ért egyet velük, azt meg kell semmisíteni, nevetségessé kell tenni, mégpedig a lehető legkíméletlenebb, legkegyetlenebb módon. Látva a mérhetetlen emberáldozatot, a szabadkőművesek megfogadták, hogy távol tartják magukat a vallási vitáktól, és arra törekszenek, hogy a nemzedékeken át öröklődő bölcsességeket személyes fejlődésük érdekében használják fel.

A szerzőről:

Sangeet Duchane eredetileg ügyvédként tevékenykedett. A kaliforniai Berkeley Egyetem nagy hírű teológiai szakán doktorált teológiából. Hosszú évekig foglalkozott spirituális kérdésekkel, meditációval és ezotériával. Élt Indiában és Japánban. Munkásságának középpontjában a vallási és a filozófiai hagyományokat összehasonlító tanulmányok állnak.A Könyvtárellátó ismertetéseA szabadkőművességről egyre több színvonalas ismeretterjesztő kötet látott napvilágot az utóbbi években magyar és külföldi szerzők tollából egyaránt. A művelődéstörténeti népszerűsítő sorozat nyitó kötete ehhez képest némileg leegyszerűsítő képet nyújt erről a sokat vitatott szervezetről. Az amerikai szerző arra törekedett ugyan, hogy e különös társulás különféle jellegzetességeit egyaránt felmutassa (ezoterikus vonatkozások, politikai szerep, megítélés, legendák és szimbólumok, a rítusokon használt vagy a páholyok felszerelései közé tartozó tárgyak, a különböző fokozatok, tanítások stb.), ám az egyes fejezetek információtartalma, mélysége meglehetősen egyenetlen. A szabadkőművesek legendás eredetmítoszának bemutatása, mely Hiram Abif építőmesterhez és Salamon királyhoz köti a kezdeteket, valamint e legenda szimbolikus ábrázolásainak magyarázatai vagy az egyes fokozatok bemutatása például kellően érdekesek a témával ismerkedőknek, ám az ún. magasabb fokozatok közül csak a nálunk kevésbé ismert Royal Arch (Királyi Ív) nevű rendszert ismerteti, holott még számos egyéb létezik, egyébként is az ún. skót rítus sokkal ismertebb. Nem szól az angol és francia irányzat viszonylag közismert szembenállásáról, viszont az amerikai vonatkozásoknak (érthető módon) nagyobb teret szentel, a templomos és gnosztikus gyökerek kapcsán pedig a Da Vinci-kódból ismert elméleteket visszhangozza. Annál jobb viszont a színes illusztrációs anyag, amivel viszont az a baj, hogy a forrásmegjelölésektől eltekintve, a szövegből nem mindig derül ki, mit ábrázol. Hasonlóképpen bibliográfiát sem közöl. Iskolai használatra, alapvető tájékoztatásra alkalmasint megfelel.Keménytáblás, védőborítóval, 152 oldal, 16 x 16 cm
Eredeti cím : THE LITTLE BOOK OF FREEMASONRY
Nyelv : magyar
EAN : 9783836502023
ISBN : 3836502023
Megjelenés : 2007.
Kötésmód : cérnafűzött kötött, védőborítóval
Oldalszám : 152
Méret [mm] : 163 x 160 x 20
Tömeg [g] : 360
Regisztrálás : 2007.09.27.


[No, ez is jó néhány nyelven megjelent, van már angol, francia, német és spanyol kiadása is.

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum