A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2009. december 15., kedd

Jeffers, H. Paul: Az amerikai szabadkőművesek

Jeffers, H. Paul: Az amerikai szabadkőművesek

Gabo Kiadó, Budapest, 2009.12.15., 248 oldal

Fordító: JUTAI PÉTER

ISBN: 9789636893378

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A szabadkőművesség George Washingtontól Dan Brown legújabb regényéig, Az elveszett jelképig sok alkalommal és meglepő módon befolyásolta az Egyesült Államok történelmét és gondolkozását.

Amerikában él a világ hatmillió szabadkőművesének csaknem a fele, nem csoda, hogy az országra minden más államnál erősebben hatott a szervezet. Ez a könyv, mely megkísérli felderíteni azt az erőt, melyet a szabadkőművesség az USA-ban képvisel, betekintést nyújt a mozgalom amerikai történetébe a gyarmati időszaktól egészen máig, felfedve érdekes és sokszor félelmetes történelmét.
Mióta Philadelphiában Benjamin Franklin is bábáskodott az első amerikai páholy megalapítása körül, a kőművesek soraiból került ki huszonöt amerikai elnök – köztük George Washington , Andrew Jackson, Theodore és Franklin Roosevelt- és harmincöt legfelsőbb bírósági tag- például Earl warren és Thurgood Marshall legfelsőbb bírák. H. Paul Jeffers vizsgálja a szervezet és a katolikus egyház ellenséges viszonyát, kitér arra is, utóbbi miért tiltotta meg híveinek, hogy a kőművesség soraiba lépjenek. Jeffers bemutatja, miként van jelen az USA alapvető dokumentumaiban a szabadkőműves szellemiség, és ismerteti a templomos lovagok ellentmondásos történelmét is- a keresztes hadjáratoktól A Da Vinci-kódig. Bőségesen tájékozódhatunk a fekete kőművességről is.
A könyv régi anekdoták és elemzések segítségével különíti el a kőművességet körülvevő mítoszokat a tényektől, egyedülálló módon mutatva be az amerikai szabadkőművesség múltját, jelenét és jövőjét.


A Könyvtárellátó ismertetése

Benjamin Franklin, Louis Armstrong, Theodore Roosevelt, George C. Marshall, Davy Crockett, John Jakob Astor, Harry S. Truman, Buffallo Bill, Walter P. Chrysler, Douglas Fairbanks, Louis B. Meyer, Jesse Jackson Mi köti össze ezeket a személyeket? A szerző szerint mindannyian tagjai voltak az amerikai szabadkőműves páholyoknak. Azoknak a titkos társaságoknak, melyeket mind a mai napig körül leng a titokzatosság fátyla. Dan Brown nagysikerű Da Vinci kód (20616110) című regénye óta a templomosokkal együtt ott vannak a szabadkőművesek is az érdeklődés homlokterében. Az mindenképpen megállapítható, hogy sok alkalommal és meglepő módon befolyásolta az Egyesült Államok történelmét és gondolkozását ez a titkos, elitista társaság. A szerzők szerint ennek az az oka, hogy Amerikában él a világ hatmillió szabadkőművesének csaknem a fele. Ez a könyv betekintést nyújt a mozgalom amerikai történetébe a gyarmati időszaktól egészen máig. Mióta Philadelphiában Benjamin Franklin is bábáskodott az első amerikai páholy megalapítása körül, a kőművesek soraiból került ki tizennégy amerikai elnök és harmincnégy legfelsőbb bírósági tag. Olvashatunk a titkos társaság elleni tiltakozásokról, William Morgan 1826-ös meggyilkolásáról és a Kőművesellenes Pártról is. A kötet vizsgálja a szervezet és a katolikus egyház ellenséges viszonyát, s azt is megtudhatjuk, hogy miért küzd a társaság az utóbbi időkben taglétszámcsökkenéssel. A könyv régi anekdoták és elemzések segítségével különíti el a kőművességet körülvevő mítoszokat a tényektől. A kötetet az amerikai szabadkőművesség kronológiája, a híres amerikai szabadkőművesek listája és a gyakran ismételt kérdésekre adott válaszok zárják.

2009. december 1., kedd

Javor, Martin: Slobodomurárske hnutie v českých krajinách a v Uhorsku v 18. storočí

Javor, Martin: Slobodomurárske hnutie v českých krajinách a v Uhorsku v 18. storočí

PERFEKT, Bratislava, 2009, 180 oldal

2009. november 26., csütörtök

Brown, Dan: Az elveszett JELKÉP

Brown, Dan: Az elveszett JELKÉP

Gabo Kiadó, Budapest, 2009.12.10., 736 oldal

Olvasható: http://www.scribd.com/doc/24656738/Az-elveszett-jelkep

ISBN: 9789636893316

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Megkerült, ami elveszett...

Robert Langdont, a Harvard szimbólumkutatóját az utolsó percben kérik fel egy esti előadásra a washingtoni Capitolium épületében. Közvetlenül megérkezése után azonban egy hátborzongató szimbólumokkal rejtjelezett, nyugtalanító tárgyat fedeznek fel a Rotunda kellős közepén. Langdon egy ősi meghívót közvetít benne, amely a titkos ezoterikus bölcsesség rég letűnt világába invitálja megfejtőjét.
Amikor brutálisan elrabolják Peter Solomont, a híres filantrópot és szabadkőművest, Langdon nagyra becsült mentorát, a professzor ráébred, hogy csak úgy mentheti meg barátja életét, ha elfogadja a rejtélyes meghívást és követi az utat, akárhova vezessen is.
Langdon gyorsan ott találja magát Amerika legnagyobb hatalmi központjának színfalai mögött, a város láthatatlan termeiben, templomaiban, alagútjaiban. Ami mindeddig ismerős volt, az most átváltozik egy mesterien elleplezett múlt titokzatos, félhomályos világává, amelyben szabadkőműves rejtélyek és sosem látott felfedezések vezetik őt az egyetlen lehetséges és felfoghatatlan igazsághoz.

Az elveszett jelkép az eltitkolt históriák, misztikus ikonok és kódok ragyogóan összecsómozott szőttese; intelligens, vllámgyors tempójú thriller, amelyben egymást érik a meglepetések. Hiszen- miként azt Robert Langdon felfedezi- nincs páratlanabb vagy megrendítőbb, mint az a titok, amely mindvégig a szemünk előtt volt...

Az első fejezet olvasható: http://bookline.hu/nimg/Az_elveszett_jelkep.pdf

Az Index beharangozója az Elveszett jelképről:

http://index.hu/kultur/media/2009/11/30/decemberben_jelenik_meg_magyarul_az_uj_dan_brown/?rnd=635

A Napvilág véleménye:

http://www.napvilag.net/irodalom/20091215/dan_brown_az_elveszett_jelkep

Bőgel György véleménye: http://www0.kfki.com/hu/blog.php?blogId=1438%2366994d11&year=&month=

Az Élet és irodalom recenziója: http://www.es.hu/index.php?view=doc;25017

Egy videó a könyv tévedéseiről: http://dokumentumfilmek.epoc.hu/sulyos-elferditesda-vinci-kod/

2009. november 25., szerda

Marton Árpád: A Mozart-galaxis

Marton Árpád: A Mozart-galaxis

Gerhardus Kiadó, Szeged, 2009, 536 oldal
ISBN: 978-963-88396-2-6


"Zeneszerző számára nincs nagyobb boldogság, mint amikor avatottak fedezik föl - néha magát az alkotót is megvilágosodásszerű felismerésekre vezetve - rejtett szándékait. A szerző ilyenkor úgy érzi: működésbe lépett az a rendszerező erő, amely munkája során mindvégig ott lebegett a sokasodó hangjegyek fölött. A Mozart-galaxis emiatt különösen kedves számomra: azt igazolja, hogy a katarzis iránt elkötelezett zeneszerző szándéka utat talál a közönség szívéhez. Mint amikor saját szerzeményeimet elemezte, Marton Árpád ezúttal is éppolyan mélyen, szívvel és ésszel szereti és szeretteti meg olvasójával Mozart művét. Elemzéseit olvasva örömmel csodálkozunk rá a próféta isteni játékosságára - nála minden egyszerűvé és végtelenné válik, ami a katarzis nyelvén annyit tesz: műveiben a világ teljessége jelenik meg." Kacsák Tibor Erkel- és Budapest-díjas zeneszerző, a Madách Színház zeneigazgatója, a Színház- és Filmművészeti Egyetem docense, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének birtokosa


A Könyvtárellátó ajánlása

Az utóbbi idő legterjedelmesebb és legteljesebb, hazai szerző által jegyzett Mozart-életrajza látott napvilágot a Gerhardus Kiadó gondozásában. A műben Mozart fordulatos élettörténete, megdöbbentően gazdag, korszakalkotó munkássága egyforma hangsúllyal szerepel, kiegészítve Marton Árpád értő magyarázataival, rengeteg zene- és kultúrtörténeti érdekességgel, Mozarthoz méltó dramaturgiai érzékkel komponálva egységes opusszá az írást. Pedig a szerzőnek egyáltalán nem volt könnyű dolga, egyrészt az előtte járók sokasága, másrészt a téma népszerűsége, összetettsége okán. Ugyanakkor Mozart alakja, zenéje - mint minden zsenié - megunhatatlan, nem lehet eleget hallgatni és nem lehet eleget írni sem róla. Wolfgang Amadeus ugyanis nemcsak virtuóz muzsikus és zeneszerző, a bécsi klasszikus zene egyik atyja volt, hanem - túlzás nélkül állíthatjuk - a komolyzene egyik legkiemelkedőbb jelentőségű, emblematikus alakja, aki kora minden létező zenei műfajában múlhatatlant alkotott (legyen szó egyházi zenéről, operáról, kamarazenéről vagy szimfóniáról), élettörténete pedig egészen elképesztő a gyermekzseniként induló első évektől, üstökösként végigviharzott és alkotott ifjú évein át tragikusan korai, drámai haláláig. A kötet tehát a mozarti sorsból és zenei hagyatékból ad ízelítőt - barokkos bőséggel. A jegyzetekkel, Mozart műveinek jegyzékével, irodalomjegyzékkel és mutatóval záruló kötet minden zeneszerető érdeklődőnek jó szívvel ajánlható, remek (bár a hiányzó képek miatt némi nekiszánást igénylő) olvasmány.

Kapcsolódó programok:

http://szkp1.blogspot.com/2009/12/eloadas-konyvbemutato-marton-arpad.html

http://szkp1.blogspot.com/2006/09/radio-katolikus-mozart-galaxis.html

http://szkp1.blogspot.com/2006/09/radio-katolikus-mozart-galaxis_20.html

http://szkp1.blogspot.com/2006/12/radio-katolikus-mozart-galaxis.html

http://szkp1.blogspot.com/2006/12/radio-katolikus-mozart-galaxis_28.html

http://szkp1.blogspot.com/2006/12/radio-katolikus-mozart-galaxis_29.html

2009. november 20., péntek

Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata avagy a Szent Grál elrablása?

Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata avagy a Szent Grál elrablása?

Alexandra Kiadó, Pécs, 2009, 543 oldal
ISBN: 9789632971056


A szerző folytatja A Szent Grál üzenete (200722171) című könyvében felvázolt sajátos világtörténelem-magyarázatát. A mezopotámiai sumérok és más özönvíz előtti "ragozó nyelvű" népek, így a szkíták, turániak leszármazottaiként aposztrofált hunok, pártusok és magyarok misztikus harcot vívnak az "alacsonyabb kulturális fokon álló", írástudatlan "hajlító" nyelvet beszélő sémikkel. Az általa vizionált új világrend (Huxley utópikus művét fanyarul citálva: Szép (?) új világ) is ezen ősi ellentétből vezettetik le. Az írónő ismét az emberiség feltételezett aranykorához nyúl vissza, amikor még harmóniában éltünk a természettel, a "szent univerzummal", egyszóval: mindenki a Szent Grál birtokosa volt. Populáris gondolatmenetének másik állandó eleme a mai világ elüzletiesedése: "Hosszú utat kellett megtennünk, amíg" eljutottunk oda, hogy a GDP alapján ítélnek meg minket, és a szabadpiac az imádat tárgya. A globális pénzvilágról, gazdasági és politikai rendszerekről a fenti összefüggésekben szólva elkerülhetetlen, hogy ne bonyolódna szabadkőműves-izraeli-nagytőkés összeesküvés-elméletekbe. "És ha valóban épül az Új Világrend, akkor nekünk, magyaroknak mi a szerepünk benne? Az áldozatai vagyunk, vagy bűnösök? Vagy éppen az a küldetésünk, hogy visszahozzuk az aranykor szemléletét? - teszi fel célzatos kérdéseit Bunyevácz Zsuzsa. A válaszokat bulvár sajtótermékek és komolyabb irodalom bőséges keverékében tobzódva fogalmazza meg. A könyvet tekintélyes jegyzet- és hivatkozásanyag zárja le.

2009. november 15., vasárnap

Giacometti, Éric - Ravenne, Jacques: A Casanova-összeesküvés

Giacometti, Éric - Ravenne, Jacques: A Casanova-összeesküvés

I.P.C. Könyvek, Budapest, 2009, 480 oldal

Fordító: Gergely Orsolya

http://static.libri.hu/cover/59/d/743326_4.jpg

Két évszázaddal Casanova után szerelem és halál újra egymásra talál Velencében... 2006, Szicília. A Magia Erotica nyomában járó szekta kilenc tagja máglyahalált hal. Pokoli sorsa elől egyedül Anais menekül meg. Párizs. Egy szabadkőműves miniszter az őrültekházában köt ki szeretője halála után, és ezzel egy időben napvilágra kerül a magas fokba bevezetett Giacomo Casanova egyik, ez idáig ismeretlen kézirata. A gonosz elleni harcot Anais és a szabadkőműves Antoine Marcas felügyelő veszi fel. Egyikük szabadkőműves, másikuk nem. A sötétség rítusa című közös regényük sikerén felbuzdulva Jacques Ravenne és Éric Giacometti ezúttal egy olyan thriller megírásásra vállalkozott, melyben az ezotériával és erotikával átitatott események mögött egy plédi nélküli manipuláció története bontakozik ki.

Kapcsolódó könyv: http://szkp2.blogspot.com/2009/04/eric-giacometti-jacques-ravenne.html

2009. október 27., kedd

Nemere István: Szabadkőművesek, A világ urai vagy jótevői?

Nemere István: Szabadkőművesek, A világ urai vagy jótevői?

Anno Kiadó, [Budapest], MMIX [2009], 199 oldal


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Szabadkőművesek……nincs a világon még egy olyan társaság, melynek vélt vagy valós titkairól ennyit beszélnének. Amelyet évszázadok óta azzal vádolnak, hogy tagjai összeesküvést szőnek az emberiség ellen, hogy világuralomra törnek. De hát honnan is erednek ők voltaképpen? Kik alapították, mikor, hogyan és miért? Mi zajlik a szabadkőműves páholyokban, hogyan lehet oda bejutni, és mi a helyzet a régi és mostani magyar szabadkőművesekkel..? Az alapos és jól dokumentált kötetből minderre fény derül.

2009. október 16., péntek

Rózsa György: Magyar elsők 2.

Rózsa György: Magyar elsők 2.

Rózsa György (1947-) (összeáll.) -Hitseker Mária (szerk.) -Biró Zsuzsanna (közrem.) -Rappai Zsuzsa (1949-) (vál.): Magyar elsők 2. : ki, melyik, mikor és hol volt az első?

Kossuth Kiadó, Budapest, 2009, 212 oldal

ISBN: 9789630960397


A Gárdos Péter és Rózsa György által kidolgozott Magyar elsők című filmes oktató-ismeretterjesztő sorozat által megkezdett hagyományokat folytatja a kiadvány, amelyben újabb ötven magyar elsőség kapott helyet. A szerkezetében, kivitelében és stílusában a három évvel ezelőtt megjelent első kötetet (200610159) követő összeállítás olyan emberekről, tárgyakról, létesítményekről, teljesítményekről és eseményekről szól, amelyekre okkal és joggal lehet büszke az utókor. És nem csupán azért, mert olykor az "első magyar" egyben világelső is volt, hanem azért is, mert a tudomány, a kultúra vagy a közélet egy-egy szeletének mikrotörténetében azzal a bizonyos dologgal kezdődött el minden. A színes és fekete-fehér képekkel illusztrált fejezetek megannyi érdekesség tárházát kínálják a múlt iránt érdeklődő olvasóknak. Az első magyar atomreaktor, fegyház, leány-középiskola, orfeum vagy termelőszövetkezet története számos meglepetést tartogat, akár az első hazai autóverseny, jégrevü, labdarúgó-mérkőzés, vagy sorsjáték ismertetése. Az első betyárok és huszárok megismerése mellett azt is megtudhatjuk, hogy kik tekinthetőek az ország első alkimistáinak és kik alapították az első magyar szabadkőműves-páholyt. A kötetből természetesen ezúttal sem maradtak a világviszonylatban is úttörőnek tekinthető teljesítmények: a később Zeppelin néven világhírűvé vált merevszerkezetű léghajó megtervezője és a golyóstoll feltalálója mellett az Erdélyben élt első régésznő kerül bemutatásra.

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2007/05/tv-mtv1-magyar-elsok-az-elso-magyar.html

2009. szeptember 9., szerda

Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig I.

Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig I.
Orpheus világában, avagy a magyar demokratikus politikai kultúra kezdetei

Lucidus Kiadó, Budapest, 2009, 158 oldal

Kisebbségkutatás könyvek sorozat

ISBN: 9639465589

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvekA neves történész négykötetes Kazinczy-monográfiájának első kötete a magyar demokratikus politikai kultúra formálódását követi nyomon a széphalmi mester fogságáig terjedő munkásságának tükrében. Közismert, hogy Kazinczy életében fontos szerepet játszott a szabadkőművesség. Miskolczy Ambrus kortörténeti összefüggésekben, a hazai szabadkőművességre vonatkozó források alapján érzékelteti, mit jelentett a "titkostársasági demokratikus kultúra" a rendi társadalomból kitörni akaró értelmiségiek számára, a páholyokban szerzett tapasztalatok miként jelentkeztek a nyilvános politikában, majd a megtorlások és a társaság itthoni betiltása (1795) után a túlélők hogyan szorultak a magántársasági demokratikus kultúrába. A kötet első részében a szerző bemutatja a magyar szabadkőművesség programját, a korszak értelmiségét megosztó politikai ellentéteket, a "titkostársasági kultúra varázsát és patológiáját", a szabadkőműves páholyok radikalizmusát, Martinovics szervezkedését. A második rész az előző fejezetekben árnyalt portrékkal, sajátos életutakkal fűszerezett mozgalmas korképre, valamint Kazinczy filozófiai olvasmányaira építve mutatja be, miként vált Kazinczy a hazai magántársasági demokratikus kultúra diktátorává, a "Tedd, mert kell!" kanti kategorikus imperatívuszának eltökélt programadójává. A rendkívül alapos, ugyanakkor olvasmányos mű Kazinczy életműve mellett a hazai felvilágosodás és a titkos társaságok korabeli szervezeti élete, eszmei befolyása iránt érdeklődők olvasmánya.

2009. szeptember 1., kedd

Kelet 2009 / 2.

-: Kelet 2009 / 2.

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2009/2., 70 oldal

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja - LII. évfolyam, 2. szám

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Tartalom

A magyarországi szabadkőművesség rövid története 5
A short history of the Hungarian Freemasonry 7
Jubileum 11
Húsz év: sok vagy kevés? 15
A huszonegyedik év előtt 19
A lánc sohasem szakadhat meg 25
Szabadkőműves önéletrajz 2. 27
Néhány mondat a véletlenekről 31
Amikor a szubjektív objektív 33
Emlékeim húsz év távlatából 37
A szabadkőművesség az igazság keresése, szeretettel 39
Négyötöd 43
Teremtés 47
Progresszió, regresszió, frusztráció, agresszió 51
Gondolatok a rajzolatról 55
Sz. Gy. arcai 57
Kőfaragók ünnep előtt 61
Láncvers 65
Summaries 67

2009. június 20., szombat

Bajomi Lázár Endre: Titkos társaságok története

Bajomi Lázár Endre: Titkos társaságok története

Parlando Hangoskönyvkiadó, Budapest, 2009.06.20., 288 oldal

Az 1969-es első kiadás átdolgozott és javított változata.From Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


ISBN: 9789638786715

A szerző nem csupán arra vállalkozik, hogy tényszerű alaposságú krónikása legyen a leghíresebb-hírhedtebb titkos társaságoknak, hanem eközben szórakozásunkról is igyekszik gondoskodni: néha már-már filmszerű mozgalmassággal és lenyűgözően izgalmasan elveníti fel – például – a Ku Klux Klan vagy a szicíliai maffia múltjának egy-egy különösen sötét epizódját. A műben tehát, szokatlan módon, érdekfeszítő tények tárgyszerű leírásai váltakoznak regényszerű párbeszédekkel. Ha a téma tantárgy lenne, a szerző műve bizonnyal szerepelne a irodalomlistán.

Első kiadás: http://szkp2.blogspot.com/1970/01/bajomi-lazar-endre-titkos-tarsasagok.html

2009. június 6., szombat

Fónagy Iván: A mágia és a titkos társaságok története

Fónagy Iván: A mágia és a titkos társaságok története

[Hermit], [Miskolc], [2009], 479 oldal

ISBN: 978-963-9790-29-2


A Könyvtárellátó recenziója

A költői nyelv, a fonetika és a stílus nemzetközileg elismert, tudományos pályafutása nagyobbik felében Párizsban élt professzora mindössze huszonhárom évesen készítette el a mágia, a racionális tudományok korát megelőző és részben titkos társaságok formájában tovább élő gondolkodás történetét élvezetes stílusban bemutató kultúrtörténeti esszéjét. Az először 1943-ban megjelent, a szellemtörténeti iskola jegyeit magán viselő, Szerb Antal előszavával ellátott vaskos kötet az utolsó nagy mágikus korszakkal, a német romantikával veszi kezdetét. A középkorig visszanyúló, de időnként egészen az ókori Egyiptomig, vagy Kínáig, Indiáig kalandozó, szinte enciklopédikus teljességű körkép foglalkozik az álomlátással, a jóslással, kísértetjárással, spiritizmussal. A mágia egyik válfajának tekinthető az alkímia is, amelynek történetében ezúttal külön fejezet foglalkozik a magyar alkimistákkal. A mágia világával rokonságban vannak a különféle titkos társaságok, így a középkori Rózsakeresztesek, a felvilágosodás szabadkőművesei, a francia forradalmat előkészítő Illuminátusok és a kínai Fehér Lótusz társaság, amely az angolok elleni ópiumháború szervezője volt. A természetes mágia legjelentősebb középkori mestereivel, Albertus Magnusszal, és a középkor híres orvosával, Paracelsusszal részletesen is foglalkozik a kötet. Kitér a kabbala héber betűkből és számokból képzett misztikus rendszerére, és leghíresebb alakjára, a Gólemet megalkotó prágai Lőw rabbira. Végül sorra kerülnek a halottidézés, a boszorkányság, és az ördögűzés "tudományai", ahol a Faust-történet mellett a híres Kékszakáll hiteles forrásokon alapuló históriája is felbukkan. A befejező részben az annak idején még igencsak egzotikusnak számító indiai jóga és az óegyiptomi halottkultusz hagyományai, szokásai, gondolkodói rendszerei tárulnak az olvasók elé. A "stílszerűen" a kilences években rendre újra megjelenő (Budapesti, Tinódi, 1989; Gyöngyös, Pallas Antikvárium, 1999) kiadvány ezúttal a miskolci Hermit Kiadó nem túl jó minőségű reprintjében kerül az olvasók elé.


Borsos Edit: Az ezotéria nagy könyve

Borsos Edit: Az ezotéria nagy könyve

Fix-term Kft., Budapest, 2009, 143 oldal

ISBN-szám: 978-963-9726-17-8

Tartalom

...
Szabadkőművesség 121 - 129
...

Olvasható: http://www.4shared.com/file/_at_NOZa/Borsos_Edit_-_Az_Ezoteria_Nagy.html


Borsos Edit - Az Ezotéria Nagykönyve (Szabadkőművesség)

Smith, Jo Durden: Maffia

Smith, Jo Durden: Maffia

Pannon-Literatúra, Kisújszállás, 2009, 208 oldal
ISBN-szám: 978-963-251-087-3


Tartalom

...
A maffia és a szabadkőművesek 186 - 188.
...

Tündérország napszámosa, Benedek Elek-olvasókönyv

: Tündérország napszámosa, Benedek Elek-olvasókönyv

Regös Ifjúsági és Közművelődési Egyesület, Bod Péter Megyei Könyvtár, Kovászna Megyei Művelődési Központ, Sepsiszentgyörgy, 2009, oldalTartalom

...
Benedek Szabolcs: Apáról fiúra, A Benedek család és a szabadkőművesség
...

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Bíró Ferenc - Szabó Ferenc (vál., szerk.): Gábor Ignácz, Tudós és pedagógus

Bíró Ferenc - Szabó Ferenc (vál., szerk.): Gábor Ignácz, Tudós és pedagógus

Glória Kiadó, Budapest, 2009, 356 oldal

ISBN: 2050000011405


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Gábor Ignác életműve

Írta: Frick Mária
2010. június 13.

Az engem már több alkalommal szellemi kalandra szólító szerkesztőség hatására ragadtam „tollat”. A szerkesztőtől kaptam a Gábor Ignácról szóló könyvet elolvasásra, s ha kedvem támad recenzálására is. (Nem tudom ugyanis leemeltem volna-e magamtól a könyvtár polcáról.). Miután hetekig forgattam-melengettem kezemben a kötetet, végül is az előszó utolsó mondata keltette fel bennem a vágyat, hogy megismerkedjem a még nem oly távoli előddel. Az előszó első mondatai „adósságtörlesztésről” szólnak, hogy tehát szakmánk megint méltatlanul feledkezett el valakiről, s hát – mi tagadás – ez a felejtés is a „holokauszt-tagadás” szolid formája. ( Bár – előrebocsátom – Gábor Ignác életműve – melynek megannyi gazdag árnyalatát a kötet dokumentumai most bemutatják - messze nem „csupán” annyi, hogy a rettenetesen tragikus halál, a vég felől „bontsuk fel”.) Az a bizonyos utolsó mondat az előszóban így hangzik: „Kedves olvasó, keresd hát te is azokat az emlékeket, mozzanatokat, melyek a te pályáddal, életutaddal, törekvéseiddel találkoznak!”
Az ismerkedésnél úgy illik, hogy bemutatkozzunk. Apró lépésekben adagoltam aktív életemben -- kicsit még ma is -- vidéki városokban és falvakban a nagy pedagógusok bölcs tapasztalatait, tanácsait. Talán olykor sikerült (sikerül) a magam morzsáit hozzátennem. Nyitva tartottam (tartom) szívem-szemem-fülem, s azt hittem megéreztem-megláttam-meghallottam, mi a dolgom pályám során. S most Bíró Ferenc és Szabó Ferenc könyvét olvasva a mulasztás fájó érzete uralkodott el rajtam. Hogy maradhatott ki Gábor Ignác szakmai munkálkodásomból, és mennyi még a bepótolhatatlan mulasztásom a bölcsesség és képesség tárházából? Jó, jó -- mindet nem tudom bejárni földi életem során – de a csúcsokat mégis kellene valahogy.
Kérem ezért az olvasót, legalább nézzen bele a kiadványba.
A szerzők kutatásra ösztönző jellegű írásukban Gábor Ignác életéről, munkásságáról, műfordításairól, egyéb írásairól, levelezéséről, pedagógiai tevékenységéről és emberi arculatáról adnak pontos és továbbkeresésre indító információkat. Szándékuk szerint „… a képekkel, dokumentumokkal bőven ellátott szemelvényes biográfia inkább a további kutatás lehetőségét szolgálja. Történészeknek, irodalomelméleti és irodalomtörténeti szakembereknek, társadalomkutatóknak kitűnő alkalom a 20. század magyar társadalmának tanulmányozására is.” (12. p.) Tökéletes munka erre a célra.
Továbbá arra is, ha magával Gábor Ignáccal kívánunk közelebbről megismerkedni. A humán tudományok polihisztora volt. Tizenkét nyelven tudott. Elévülhetetlen érdeme van a magyar verstan megújításában. Író, irodalomtudós, műfordító. Az ifjúság szellemi és testi fejlődése iránt elkötelezett és iskolateremtő pedagógus. (Tudtuk-e, hogy a cserkészetet megelőzően életre hívta a Vándordiák-mozgalmat, s hogy fővárosi Munkácsy utcai internátusában a korai reformpedagógiai elvek szerint folyt a nevelőmunka? A társadalmi esélyegyenlőség megteremtésén fáradozó szociálpolitikus. Tornaoktató, földrajz, természetrajz, fizikatanár, de tanított ipari, technikai, társadalomtudományi, gazdászati ismereteket, az emberi együttműködés, szolidaritás, kölcsönös segítés módszereit. Foglalkozott a magyar és külhoni kultúrák és hagyományok feltárásával, ápolásával. Fiúinternátust vezetett négy évtizedig, gyerekek nyaraltatásával, étkeztetésével törődött saját költségére akár. Természetjárásra vitte a „vándordiákokat”. Szabadkőműves páholyban tevékenykedett, folyóiratokat, évkönyvet szerkesztett.
Műveit, tevékenységét a szerkesztők irodalomjegyzékben közlik, s a jószívű kedélyes, optimista, móriczosan joviális, kiapadhatatlan energiával rendelkező Jelenségre emlékező leánya, tanítványai, tudóstársai és kortársai szavait is kötetbe gyűjtötték.
1945. január 10-én érte a halálos lövés a Liszt Ferenc téren. Csak néhány hét választotta el a szabadságtól.
Alig hihető a hosszú csönd körülötte.
Az utókornak tartozása van vele szemben. Most segítséget kaphatunk Bíró Ferenc és Szabó Ferenc könyvével, hogy lerójuk azt.

http://www.iskolakultura.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=99999999

2009. június 1., hétfő

Jacq, Christian: Mozart II. - A Fény Fia

Jacq, Christian: Mozart II. - A Fény Fia

Európa Könyvkiadó, Budapest, 2009, 320 oldal

ISBN: 9789630787437
Fordító: Rácz Judit

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Rövid tartalom

Christian Jacq négykötetes Mozart-ciklusának második részében 1779 januárjától követi nyomon a nagy művész sorsát, szellemi, lelki és titkos életét, mely továbbra is küzdelmek sorozata. Mozart folyamatosan komponál, dolgozik, hajtja a megélhetés kényszere, próbál ugyan a függőség alól szabadulni, de ez a szabadságvágy nagyon nem tetszik a munkaadójának, a salzburgi hercegérseknek, aki nem támogatja őt, ugyanakkor feltétlen engedelmességet követel. A rebellis muzsikus azonban dönt: elmenekül a zsarnok elől, és végleg Bécsbe költözik, ahol lassan eléri céljait: a növekvő hírnév, az anyagi függetlenség, a kedvére való alkotómunka után boldogság vár rá - találkozik élete Asszonyával, Konstance Weberrel. Thamos, thébai őrző angyala, hűséges társa, támogatója a művészetben, oltalmazója az életben, továbbra is segíti, mellette áll, s 1784 decemberében eljön a nagy pillanat, Mozart részesül a szabadkőműves-beavatás világosságában. Nem veszélytelen e tett, mert a hatalom fél, úgy becsüli, a szabadkőműves-páholy a forradalmi gondolatok veszedelmes melegágya lehet. Joseph Anton, a rendőrkopó, a Birodalom-hű, akkurátus hivatalnok, aki küldetésének tekinti, hogy a szabadkőműveseket elpusztítsa, éjjel-nappal titkos besúgójelentéseket tanulmányoz, értékeli a dossziék adatait, némelyiknél hosszasan elidőz, majd dönt... vajon a kis muzsikus hova tartozhat? Talán a szabadkőművesek titkos irányítói közé...? Nem, nem, túl soványka ez a dosszié, valószínűleg csak magas pártfogókat keres a karrierje érdekében... vagy mégsem? Már majdnem az érdektelenek közé teszi, ám szimata mást mond... Joseph Anton mindig bízott a megérzéseiben, a muzsikus bekerül hát a megfigyelésre szánt lehetséges lázítók közé! Mozart azonban, akinek a beavatási szertartás mélyen megváltoztatta életét, most már tudja, soha nem térhet le különös útjáról...

Salagean, Tudor - Eppel, Marius: Masoneria in Transilvania, 2. bővített kiadás

Salagean, Tudor - Eppel, Marius szerk.: Masoneria in Transilvania, 2. bővített kiadás

Editura Argonaut, Cluj, 2009, 306 + 22 színes oldal


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Forrás: http://www.mason-shop.ro/?p=productsMore&iProduct=748

Kapcsolódó blogbejegyzés: http://aprofan.blogspot.com/2008/09/egy-kolozsvari-kiallitasrol-megkesve.html

Az első kiadás: http://szkp2.blogspot.com/2007/11/salagean-tudor-eppel-marius-masoneria.html

2009. május 1., péntek

Nyugati Kapu, I. évfolyam I. szám 2009/1.

: Nyugati Kapu, I. évfolyam I. szám

Nyugati Kapu páholy, Budapest, 2009/1., 131 oldal

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Az Ősi és Elfogadott Szabadkőművesek Nyugati Kapu páholyának kiadványa

Beköszöntő 3

Tartalomjegyzék 5


Történeti kutatások

"Hazánknak bölcs fia, Festetics" - Festetics György élete és munkássága - Kovács Eszter 7

Aranka György és az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság - Németi Judit 35

Bátorság - újítás - kitartás (A László király és az Unio páholy története) 1876-1929 Az első erdélyi páholy megalakulásától az első betiltásig - Szenczi Dalma 53

A magyar szabadkőművesség diplomáciai kapcsolatai Magyarországon (1886-1919) - a korabeli folyóiratok tükrében - Dalkó Szilvia 91


A jelenkori szabadkőművesség

A disszenzusos szabadkőművesség - 119


Források

A nemzetközi lánc (1918) - Purjesz Lajos 123


Külföldi szabadkőművesek munkái

A szabadkőműves (részletek) - Michael Kraus 125


Rajzolatok

Tulipománia - Selmeczi Tibor 129Megjelent az MSNP Irodalmi Bizottságának engedélyével

Felelős kiadó: Nyugati kapu páholy

2009. május

2009. április 1., szerda

Giacometti, Éric - Ravenne, Jacques : A sötétség rítusa

Giacometti, Éric - Ravenne, Jacques: A sötétség rítusa

I.P.C. Könyvek, Budapest, 2009, 427 oldal

Fordító: Gergely Orsolya

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Testvéreket ölnek meg, hogy övék lehessen a világ lelke.

Róma, 2005. május. A Francia Nagyoriens levéltárosnője rituális kivégzés áldozata lesz a Farnese-palotában. A gyilkosság Hirám, a szabadkőművesség legendás alapítójának halálát idézi. Ezzel egy időben és a római esethez hasonló körülmények között egy titokzatos követ vizsgáló régészt is utolér a végzet Jeruzsálemben.

Antoine Marcas felügyelőnek és szabadkőműves mesternek, illetve társának, a testvériséget a lelke mélyén megvető Jade Zewinskinek a szabadkőművesség ősi ellenségeivel, az okkult és náci nézeteket valló Thule Társaság profi gyilkosaival kell felvenniük a harcot.
Az 1940-ben a németek által elkobozott szabadkőműves iratok miatt több mint hatvan évvel a Harmadik Birodalom bukása után is folyik a vérontás.

Hogy mi az az ősi titok, amely a megsárgult lapok sorai közt bújik meg? Egy titok, melynek megfejtéséért egyesek gondolkodás nélkül képesek ölni.

A sötétség rítusa a profán újságíró, Éric Giacometti és a francia szabadkőműves mester, Jacques Ravenne közös munkája. Fikciós regény, amely megmutatja az olvasónak, mi zajlik egy közismert titkos társaság életének kulisszái mögött, és nem mindennapi megvilágításba helyezi a Harmadik Birodalom időszakát.

Kapcsolódó könyv: http://szkp2.blogspot.com/2009/11/giacometti-eric-ravenne-jacques.html

2009. március 2., hétfő

Márton László szerk.: Iskolája az emberi szívnek

Márton László szerk.: Iskolája az emberi szívnek, A szabadkőműves irodalom antológiája

Pallas Kiadó, Budapest, 2009, 277 oldal

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Bibliográfiai forrás: http://www.klubhalo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=10581


Tartalom:

A szépirodalom a maga eszközeivel, versekkel, elbeszélésekkel, dráma- és regényrészletekkel, levelekkel hatásosabban eleveníti meg a szabadkőműves mozgalom lényegét, mint számtalan filozófiai vagy történelmi értekezés. Ez a könyv nélkülözhetetlen tájékozódási pont mindazoknak, akik a felvilágosodás, a reformkor vagy a Nyugat-nemzedék szellemisége iránt érdeklődnek. Az elmúlt három évszázad irodalmával és a szabadkőművesség történetével középiskolai- egyetemi szinten foglalkozók pedig kézikönyvként használhatják. Az antológia időrendben mutatja be harminc szerző ötvenkét írását, az első, középkori költeménytől napjainkig. A szemelvényeket a szerzők pályafutását, műveit ismertető jegyzetek és arcképek kísérik. A kötet szerkesztője, Márton László író Franciaországban ismerkedett meg a szabadkőművességgel, hazatérése után jelentős szerepet vállalt a mozgalom újraindításában.

A kötet szerzői:

Regius költemény,Voltaire Robert Burns Bárótzi Sándor Kazinczy Ferenc Batsányi János Pálóczi Horváth Ádám Kármán József Johann Wolfgang Goethe Emanuel Schikaneder Wolfgang Amadeus Mozart Claude Joseph Rouget de Lisle Verseghy Ferenc Gotthold Ephraim Lessing Giacomo Giovanni Casanova Lev Nyikolajevics Tolsztoj Gérard de Nerval Nikosz Kazantzakisz Rudyard Kipling Ady Endre Karinthy Frigyes Dutka Ákos Kosztolányi Dezső Móra Ferenc Szenteleky Kornél Sir Arthur Conan Doyle Benedek Elek Benedek Marcell Kassák Lajos Jean Verdun Zalán Tibor Petőcz András


A Pesti Műsor ismertetése

Márton László (szerk)
Iskolája emberi szívnek
2009-14. szám / GZS

A szabadkőműves irodalom antológiája

A szabadkőművességet övező titkok egyrészt mindig is sok gyanakvó, összeesküvés-elméletet szimatoló, rosszindulatú találgatásokat szültek, másrészt kitermelték a parodisztikus, gúnyolódó, hókuszpókuszoló gittegyletet sejtető értelmezéseket
is. A Márton László értő kezével összeszerkesztett antológiából

sem fogja senki megtudni a titkot. Pedig a könyv az első ismert szabadkőműves szabálygyűjteménytől, a XIV. század végén leírt Regius-költeménytől kezdve sorra vesz félszáz, a titkos testvériséghez valamilyen módon kapcsolódó, nagyrészt szépirodalmi alkotást, a hat évszázad minden korszakából, minden országából. A szövegekhez kapcsolódóan egy-egy végtelenül sajátos nézőpontú életrajzot is olvashatunk az adott szerzőről, leginkább a szabadkőművességhez való viszonyát (illetve néhány esetben épp annak hiányát) emelve ki. A szerkesztő által jegyzett kísérőszövegek sokszor nyelvileg is suták, és nehezen találják az egyensúlyt az alapműveltségbe tartozó információk és a csak a téma szakirodalmát kutatók számára jelentős tények között – ezzel együtt sok izgalmas, felismerésszerű élményt adó gondolatot tartalmaznak. A zavarba ejtően trükkös borítót leszámítva az illusztrációk nem nagyon sikerültek. A kötet erénye az eddig magyarul nem hozzáférhető szövegek közlése, még ha néha nem a legmagasabb színvonalú tolmácsolásban jelennek is meg ezek a mondatok. Az antológia több mint felerészben magyar szerzők szövegeinek gyűjteménye – ez a gazdagság lehetővé teszi, hogy a mai napig is aktív magyarországi szabadkőművesség történetét, legalábbis fő vonalaiban, megismerhessük. Lenyűgözően érdekes, hogy ugyanazok a szimbólumok, kérdések, ősi motívumok hogyan jelennek meg a középkortól kezdve egészen napjainkig, Amerikától Görögországon át Oroszországig, versben, levélben, drámában, rémregényben, szépirodalmilag önmagukban is maradandó és kevéssé értékes szövegekben. „Azok pedig, akiket csak a kíváncsiság visz a kőművesek
közé, csalódni fognak, mert akár ötven évig is járhatnak közéjük, de a testvériség titkát mégsem lelhetik meg.” Ezzel együtt, aki az antológia végére ér, valamit mégis megérez ennek az évezredes titoknak a vonzerejéből.

Pallas Kiadó
277 oldal, 2900 Ft
Kritika (3,5)A Könyvtárellátó ismertetése

Az ízléses kialakítású antológia a szabadkőműves irodalomból nyújt ízelítőt. Az időrendet követő összeállítás a szerkesztő, Márton László bevezetője után a 14-15. század fordulóján keletkezett híres Regius kézirat legfontosabb részével, a kőművesek magaviseletét szabályozó, tizenöt, rímes alexandrinusokba szedett cikkelyből álló és a modern szabadkőműves alkotmány alapját képező ún. Ősi kötelmekkel kezdődik. Ezt követően olyan neves szabadkőműves szerzők írásai, szövegrészletei sorakoznak, akik a mozgalom céljait, szellemiségét vagy hétköznapjait foglalták versbe, illetőleg prózába, fogalmazták meg levélben vagy drámában a 18. századtól, azaz a modern, szimbolikus szabadkőművesség megszületésétől kezdve egészen máig (a gyűjteményből sajnos kimaradtak az olasz, spanyol, illetve latin-amerikai szerzők): Voltaire, Robert Burns, Goethe, Emanuel Schikaneder (mellette Mozart, tőlük a szabadkőműves opera, A varázsfuvola részlete olvasható), Claude Joseph Rouget de Lisle (szintén közös fejezetben Verseghyvel, nevük alatt A marsziliai ének áll), Lessing, Casanova, Tolsztoj, Nerval, Kazantzakisz, Kipling, Sir Arthur Conan Doyle, illetve a kortárs francia író, Jean Verdun. Az itthon többször betiltott mozgalom magyar irodalmát elsősorban a felvilágosodás kora, illetve a múlt századforduló jeles alkotói képviselik, Bárótzi, Kazinczy, Batsányi, Pálóczi Horváth Ádám, Kármán József, illetve Ady, Karinthy, Dutka Ákos, Kosztolányi, Móra, Benedek Elek és Benedek Marcell, illetve Kassák Lajos, de olvasható még a gyűjteményben két kortárs alkotó, Zalán Tibor és Petőcz András egy-egy írása is. Az egyes fejezetekhez az összeállító írt egy-egy oldalas életrajzot, melyek kiegészülnek Zsák Árpád illusztrációival. A mozgalom lényegét a szépirodalom speciális eszközeivel érzékeltető kiadványt érdemes minden nagyobb könyvtárba beszerezni, tekintettel a téma iránt újabban megnövekedett érdeklődésre.
Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2009/04/eloadas-konyvbemutato-marton-laszlo.html

2009. február 1., vasárnap

Kelet 2009 / 1.

-: Kelet 2009 / 1.

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2009/1., 84 oldal

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja - LII. évfolyam, 1. szám
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Tartalom

Nagymesteri székfoglaló 5
Nyugodtan és kitartóan menni kell tovább 7
A rend 11
A tanító rend 15
A kereső útja 25
Ajánlót keresünk, keresőt ajánlunk 33
Szabadkőműves önéletrajz 37
Örök Nyugat 41
Adalékok a magyar-olasz szabadkőműves kapcsolatok történetéhez 47
Finom Liszt 57
Kassák Lajos tényleges és szimbolikus szabadkőművessége 61
Gátai György emlékezete 67
Ady Endre szabadkőműves témájú cikkei a Nagyváradi Naplóban 71
Főmesteri székfoglaló 75
Az egyetemesség dimenziói 79

Népszerű könyvek

Blogarchívum