A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2013. november 30., szombat

Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István, Vészits Andrea: Időfutár 2. - A királynő palástja

Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István, Vészits Andrea: Időfutár 2. - A királynő palástja

Pozsonyi Pagony Kft,, Budapest, 2013, 360 oldal

Tilos az Á Könyvek

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


A kiadó ajánlója

„Nem emlékszem az utazásra. Az utolsó kép, ami megmaradt, hogy behúzom a mattot a sakktáblán, aztán minden elsötétül...” Hová tűnt Hanna? Mindenki őt keresi. Zsófi és Tibi egész nyáron nyomok után kutat, de mikor nem jutnak eredményre, kénytelenek bevonni az okostojás Ervint és Bulcsút a keresésbe. Sőt, még az a nyávogós Edina is rájuk akaszkodik, a mitugrász Szabikáról nem is beszélve. De nem elég, hogy meg kéne találni Hannát, még az üldözőket is le kell rázni! Hanna eltűnése és az időgép ugyanis a Felemásszemű fantáziáját is megmozgatja. Ráadásul a rendőrség is sejti, hogy Tibiék többet tudnak, mint amennyit elárulnak. De Hannának sem sokkal könnyebb az élete a 18. században. A Varázsfuvola próbáiba csöppenve (ezúttal az igaziba!) a színházban inaskodik, Mozart után kajtat a kocsmákban, sőt előbb-utóbb megtanulja, mi is az a kiskacaj. Senki sem az, akinek látszik. Sem Bécsben, kétszáz évvel ezelőtt, sem Budapesten, 2012-ben. Vajon ki a barát, és kitől kell tartani? Mindenki gyanús... SZÖVEVÉNYES, KALANDOS, VICCES!


Kello: RECENZIÓ
Az előző kötetben (201313225) ismerkedhettünk meg Hannával, aki épp csak felköltözött a szüleivel Szegedről Budapestre, máris elképesztő kalandokba keveredett: a véletlennek köszönhetően a birtokába jutott egy mágikus tárgy, amely időgépként működik. Ez utóbbi felelős a kislány eltűnéséért: Hannát az időgép 2012-ből egészen a tizennyolcadik század végére, egészen pontosan 1791-be Bécsbe röpítette, ahol épp Mozart egyik legismertebb operájának, A varázsfuvolának a próbái folynak. A sors úgy hozza, hogy maga Hanna is tevékenyen részt vesz az előkészületekben, inasként ügyködik a színházban, a nagy zeneszerző körül. Mindeközben jelenben maradt barátai - Tibi, Zsófi, de még Edina, Ervin és Bulcsú is - Hannát keresik, nem is beszélve a rendőrségről, valamint azokról a bűnözőkről, akik bármire képesek lennének az időgép megkaparintásáért... A kalandos-misztikus regény tizenkét éven felüli gyerekeknek javasolható. "www.kello.hu minden jog fenntartva"


Kapcsolódó rádiójáték:

http://szkp1.blogspot.hu/2012/03/idofutar.html

http://szkp1.blogspot.com/2012/11/radiojatek-idofutar-2.html 

Kapcsolódó könyv:  http://szkp2.blogspot.com/2013/06/gimesi-dorajeli-viktoriatasnadi-istvan.html

Assmann, Jan: Religio duplex - Az egyiptomi misztériumok és az európai felvilágosodás

Assmann, Jan: Religio duplex - Az egyiptomi misztériumok és az európai felvilágosodás
Fordító: V. Horváth Károly
Sorozat: Német Szellemtudományi Könyvtár, A kútnál

Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2013, 310 oldal

ISBN: 9789639777279

Tatrtalon

...
IV. A religio duplex és a szabadkőművesség 131-166
1. Titkostársaság-regények 131
2. A titok a természet ls kinyilatkoztatás jegyében 144
3. A föld alatti Egyiptom 153
4. A Varázsfuvola: opera duplex 159Kapcsolódó recenzió: http://kuk.btk.ppke.hu/hu/content/kett%C5%91ss%C3%A9gek-labirintus%C3%A1ban

" a religio duplex eszméjének szabadkőművességen belüli térhódítását mutatja be (A religio duplex és a szabadkőművesség), hosszabb fejezetet szentelve a Varázsfuvola „opera duplexként” való értelmezésének."

Assmann javaslatára a magyar kiadásban eltekintettek attól, hogy közzétegyék a műnek eredetileg részét képező, mintegy 140 oldalas szabadkőműves dokumentum-gyűjteményt. 


Kapcsolódó recenzió: http://www.mozgovilag.hu/?p=7952

2013. november 21., csütörtök

Arató Frigyes: Az Árpád-Páholy története 1870-1895

Arató Frigyes: Az Árpád-Páholy története 1870-1895

Fraternitas Mercurii Hermetis, [Miskolc], [2013], 228 oldal

ISBN: 978-615-5032-05-9

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Tinéktek ajánlom művemet, fogadjátok azt a szabadkőműves tárgyilagosságával és jóindulatával.

Nem törekedtem a krónikaíró dicsőségére. Élni akartam jogommal s ítéltem az események felett legjobb meggyőződésem szerint. Őszinteségemben nem korlátoz az a tudatom, hogy nincs talizmánom tévedések ellenében.

Olvasgatásaim közben megelevenült előttem páholyunk 25 éves múltja, képzeletem világában láttam magam előtt elvonulni azokat, kiktől mai nemzedékünk a régi tradíciókat átvette. Felhevültem a lelkesedés tüzénél, fáztam a közönyösség hidegétől, eltűnődtem a magasra törő vágyak láttára s elszomorodtam a tehetetlen küszködés káoszától.

E képeket akarom feltárni előttetek kedves testvéreim! Szépek azok és felemelők, nem tökéletességeikkel, de mert kifejezésre jut bennük minden időben: az igaz, szép és nemes felé való törekvés.

A Könxvtárellátó recenziója

Valódi könyvritkaságot jelentetett meg a Fraternitas Mercurii Hermelis Kiadó: Arató Frigyes Az Árpád-Páholy története, 1870-1895 című, eredetileg 1895-ben megjelent munkája reprint változatát. A szabadkőműves szerző maga is az említett páholy tagja, sőt hosszú ideig annak fontos tisztségviselője, "főkalapácsosa" és hűséges krónikása volt. Így első kézből származó információk alapján, kronológiai rendben haladva vázolja fel a szabadkőműves közösség történetét, kitérve némiképp az előzményekre is, hogy az 1867-es kiegyezés után miként éledt újjá Magyarországon a mozgalom. Szó esik a páholy 1870. május 29-i megalapításáról, a kezdet nehézségeiről, a páholyélet fellendüléséről, az ún. jánosrendű és a skót rítus szövetségkötéséről és ennek hatásairól, a páholy 1872-es válságáról, majd újjászervezéséről, Berecz Antal vezetésével. Olvashatunk az újabb válságidőszakról, az 1879-es árvízről és az azt követő segélypénz-gyűjtésről, a harmadik komolyabb válságról, majd a Nyilassy Pál vezette időszak szellemi tevékenységéről, az 1888-as évről, mikor rövid időre helyiség nélkül maradtak, a zimonyi Stella Orientalis páholy megalapítását segítő tevékenységükről, végül a közösség 1895-ös állapotáról. A mű élvezhetőséget némileg rontja a kissé igénytelen kivitel, így beszerzése elsősorban azon könyvtárak számára ajánlott, amelyek nem rendelkeznek az eredeti kiadással. "www.kello.hu minden jog fenntartva"Az első kiadás:

2013. november 19., kedd

Balassa József: A szabadkőművesség története

Balassa József: A szabadkőművesség története

Fraternitas Mercurii Hermetis, [Miskolc], [2013], 94 oldal

ISBN: 978-615-5032-09-7


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A szabadkőművességnek, noha munkásságát mindig csendben az első sorok hangos lármáját kerülve folytatta, mindenesetre figyelemreméltó szerepe volt az elmúlt kél évszázad szellemi életének történetében. Mindig voltak fanatikus hívei s még fanatikusabb ellenségei. Ez a könyv arra törekszik, hogy az igazsághoz híven, a történeti adatok világánál rajzolja meg a szabadkőművesség kétszáz éves történetét azok számára, akik tudni akarják az igazat. Ez a könyv nem akar sem propaganda, sem védőirat lenni, egyedüli célja fáklyát gyújtani az éjszakában.

A Könyvtárellátó recenziója

Balassa József nyelvész tagja volt a sok misztikummal övezett szabadkőműves társaságnak. 1898-ban vették fel a Könyves Kálmán páholyba, hamarosan helyettes főmester, és a szövetségtanács tagja lett. 1914-20 között a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy helyettes nagymestereként dolgozott, a szabadkőművesség 1920-as betiltása után pedig világszerte nagymesterként ismerték el, bár hivatalos megválasztására nem kerülhetett sor. Mint bennfentes kívánta bemutatni a szabadkőművesség történetét, így jelen, eredetileg 1922-ben megjelent, és ezúttal reprint kiadásban olvasható könyvének az volt a célja, hogy "fáklyát gyújtson az éjszakában". Az első főfejezet felvázolja, mi köze is van a templomos lovagrendnek a rózsakeresztesekhez, hogyan alakult meg 1717-ben a londoni nagypáholy és jött létre az első törvénykönyv, "A szabadkőművesek alkotmánya" 1723-ban. A következő rész bemutatja a szabadkőművesség elterjedését a tizennyolcadik században Nagy-Britanniában, Észak-Amerikában, Franciaországban, Hollandiában, Belgiumban, Svájcban, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban, a skandináv államokban, Németországban, Orosz- és Lengyelországban, végül Ausztriában és Magyarországon. A harmadik fejezet a szabadkőművesség "elfajulásait" ismerteti a tizennyolcadik században, így az új rózsakereszteseket, az Illuminátusokat és az Ázsiai testvéreket. Az utolsó rész a tizenkilencedik századi fejlődéstörténetet vázolja fel, a már említett államokban, és bemutatja a szabadkőművesség huszadik század eleji szervezetét. A téma iránt érdeklődőknek ajánlható kötet. "www.kello.hu minden jog fenntartva"Korábbi kiadások:

http://szkp2.blogspot.com/1990/06/balassa-jozsef-szabadkomuvesseg.html

http://szkp2.blogspot.com/1970/01/balassa-jozsef-szabadkomuvesseg_03.html


Népszerű könyvek

Blogarchívum