A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2011. november 24., csütörtök

Mariani, Scott: Mozart rejtélyes halála

Mariani, Scott: Mozart rejtélyes halála

Partvonal Könyvkiadó, Budapest, 2011, 420 oldal

Fordította: Kállai Tibor

ISBN: 978-963-9910-81-2

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

RON HOPE FUT AZ ÉLETÉÉRT…

Lily Llewellyn, a híres és gyönyörű operaénekesnő megkéri régi nagy szerelmét, Ront, hogy segítsen neki kinyomozni bátyja igencsak gyanús halálát. Ron, aki a brit hadsereg egyik elitegységének tagja volt, elvállalja a feladatot, és ezzel egy évszázadok óta megoldatlan rejtély kellős közepébe csöppen.
A hivatalos jelentés szerint Oliver tragikus baleset áldozata lett, miközben a Föld legismertebb zeneszerzőjének, Mozart halálának körülményeit kutatta. A tények azonban mást mutatnak. Oliver feltárta, hogy Mozartot, aki maga is szabadkőműves volt, a titkos társaság egy szakadár csoportja gyilkolta meg. És az egyetlen nyom, amelyen el lehet indulni, egy levél, amelyet nagy valószínűséggel maga a zeneszerző írt.
Amikor Lily és Ron megszerzik egy rituális áldozás felvételeit, rájönnek, hogy a szekta még mindig létezik – és semmitől sem riad vissza, hogy megőrizze titkait.

Ronnak és Lilynek az igazság kiderítésének érdekében egy időre félre kell tenniük közös, fájdalmakkal teli múltjukat, és végig kell kutatniuk egész Európát: Oxford csodálatos tornyaitól kezdve a császári Bécs fenséges épületein és Velence csatornalabirintusán át egészen Szlovénia hófödte hegyvidékéig.

SCOTT MARIANI skót író, aki fordítóként, hivatásos zenészként és szabadúszó újságíróként is dolgozott, mielőtt főfoglalkozású íróvá vált volna. Nyugat-Walesben, a sűrű erdő kellős közepén egy igazi, vadregényes írói remetelakban él. Amikor éppen nem ír, dzsesszt hallgat, filmet néz, veterán motorokon száguldozik vagy csillagászatot tanul.

A Könyvtárellátó recenziója

A legvalószínűbb hivatalos orvosi álláspont szerint a harmincöt évesen elhunyt Mozart halálát akut reumatikus láz okozta, és semmilyen alapja sincs annak a feltételezésnek, hogy megmérgezték volna. A skót író, Scott Martin mégsem tekinti lezárt ügynek - bűnügyi regényében azt a verziót melegíti fel, mely szerint a szabadkőműveseknek nagyon is sok köze lehetett az ifjú zeneszerző "likvidálásához", mert túl sok titkukat árulta el híres operája, a Varázsfuvola történetében. Vagy inkább a titkos szervezet európai forradalmi kapcsolatai tették a bécsi hatóságok céltáblájává a zongora zsenijét, aki kora "celebjeként" egyre veszélyesebb politikai tényezővé vált? A szerző válaszát egy jelenkori történetbe ágyazta: Lily Llewellyn, a híres és gyönyörű opera-énekesnő megkéri régi nagy szerelmét, Ron Hope-ot, a brit hadsereg elitegységének egykori tagját, hogy segítsen kinyomozni bátyja igencsak gyanús halálát. A rendőrségi jelentés szerint Oliver Llewellyn tragikus baleset áldozata lett, miközben Mozart halálának körülményeit kutatta. Az áldozat feltárta, hogy Mozartot a titkos társaság egy szakadár csoportja gyilkolta meg. Amikor Lily és Ron megszerzik egy rituális áldozás felvételeit, rájönnek, hogy a szekta még mindig létezik, és semmitől sem riad vissza, hogy megőrizze titkait. "Az igazság kiderítésének érdekében egy időre félre kell tenniük közös, fájdalmakkal teli múltjukat, és végig kell kutatniuk egész Európát: Oxford csodálatos tornyaitól kezdve a császári Bécs fenséges épületein és Velence csatornalabirintusán át egészen Szlovénia hófödte hegyvidékéig". A kötethez maga a szerző fűzött a kérdésben eligazító, rövid utószót.

2011. november 23., szerda

Ormos Mária: A katedrától a halálsorig, Ágoston Péter, 1874—1925

Ormos Mária: A katedrától a halálsorig, Ágoston Péter, 1874—1925

Napvilág Kiadó, Budapest, 2011, 344 oldal

ISBN: 978-963-338-068-0


E könyv főszereplője, a szociáldemokrata Ágoston Péter élete három, egymással többnyire összefonódó szálon pereg le az Olvasó előtt. Az egyik szál a tudós tevékenysége a jogtudományi tanulmányoktól a történeti és közéleti problémákat taglaló munkákig. A másik a politikába betévedt jó szándékú értelmiségi vergődését követi a merész és kudarchoz vezető vállalkozások mentén. Kezdődött ez a történet a belügyi államtitkársággal (Berinkey kormány), folytatódott a külügyi népbiztossággal, (Tanácsköztársaság) és befejeződött a külügyminiszteri poszttal (Peidl-kormány), hogy elvezessen az ellene is indított büntető perhez és a halálos ítélethez. A pályaív végállomása a moszkvai menedék, illetve a szabadulás a szovjet rendszertől a brit Munkáspárt fellépésének hatására. A harmadik szál egy megejtő szerelem története, amely ezt az embert a feleségéhez, Buzárovits Augusztához fűzte házasságuk 25 éve alatt.

A személyes történeten átrobog – eleinte támogatja, majd tragikusan megtöri –- az ország története. A világháború, amely gondolkodását az országmentés kötelezettsége felé tereli, Nagyvárad, saját tevékenységi színterének román megszállása, ami miatt menekülnie kell. Az őszirózsás forradalom, és a tanácsköztársasági hatalomátvétel, amelyektől az ország megmentését vagy legalább sorsának enyhítését várta.

E korszaknak millió számra voltak áldozatai, de kevesen, akik – tévedéseik ellenére – oly tiszta tudattal és erkölcsileg oly épen vészelték át, mint Ágoston Péter.

A Könyvtárellátó recenziója:

Az ismert történész szerző legújabb életrajzi monográfiájában a múlt századforduló egy jóformán elfeledett értelmiségi-politikus alakjának, az 1918-19-es forradalmak egyik mellékszereplőjének szentelte. A szociáldemokrata Ágoston Péter az első világháború előtt nagyváradi jogakadémia tanáraként a Huszadik Század című lap körül csoportosuló értelmiségi kör rendszeresen publikáló tagja volt. 1918-19-ben a nagyváradi Nemzeti Tanács elnöke volt, több kormányban is szerepet vállalt, Bécsben tárgyalt az antanttal, majd 1920-ban a népbiztos per egyik vádlottjaként halálra ítélik. Végül a Szovjetunióba távozhat, majd élete utolsó két évét, már súlyos betegen Londonban és Párizsban tölti. A jelentős (naplókat is tartalmazó) kéziratos hagyatékára és publikált életművére támaszkodó munka részletesen nyomon követi Ágoston Péter személyes életútját, politikai szerepvállalásait, valamint rekonstruálja szellemi-gondolkodói portréját is. Az árnyalt és aprólékos elemzés végeredménye összetett, ellentmondásoktól sem mentes személyiség, aki nem illeszkedik a megszokott, leegyszerűsítő sémákba. De éppen ezért alkalmas lehet arra, hogy rajta keresztül jobban megérthessük a kor értelmiségi dilemmáit, tétovaságait, tévedéseit, és többek között újragondoljuk a Tanácsköztársaságban részt vevő szociáldemokraták szerepét. A forrás- és irodalomjegyzékkel záruló kötet elsősorban a szakemberekhez szól. "www.kello.hu minden jog fenntartva"


Tartalom

...
Mit jelent a "progresszió"? Kalandozások 50-59. [Ágoston Péter szabadkőműves írásainak elemzése]
...

2011. november 14., hétfő

Pete László: Olaszország magyar katonája - Türr István élete és tevékenysége 1825-1908

Pete László: Olaszország magyar katonája - Türr István élete és tevékenysége 1825-1908

Argumentum, Budapest, 2011, 272 oldal
ISBN: 9789634464778


A bajai vaskereskedő családból származó Türr István, miután a császári és királyi hadseregből dezertálva a piemontiak közé állt, és a „forradalmi Európa bolygó lovagjaként” a badeni felkelők oldalán is harcolt, jelentős szerepet játszott a Risorgimento küzdelmeiben, az egységes Olaszországért vívott harcokban. A „rettenthetetlen magyar” Giuseppe Garibaldi tábornok hadsegéde és a dél-itáliai hadsereg hadosztályparancsnoka volt az 1860. évi szicíliai expedícióban. Nápoly és környéke katonai kormányzója, majd az olasz király hadsereg altábornagya, II. Viktor Emánuel tiszteletbeli hadsegéde. Beházasodott a Bonaparte-házba, és - az olasz király megbízásából - „egy Ciceró ékesszólásával és egy Talleyrand meggyőző erejével” kényes diplomáciai feladatokat látott el. „ A magyar garibaldista” emlékét a római Gianicolo-dombon, az olasz nemzeti újjászületésért küzdő hősöknek szentelt emlékparkban 1999-től szobor is őrzi. A kiegyezést követően a „galambszívű oroszlán” hazatért, és tevékeny szerepet játszott - többek között - a magyarországi szabadkőművesség szervezésében, a népoktatás elindításában, a Panama-, Korinthoszi- és a Ferenc-csatorna építésében, továbbá a békemozgalomban.

2011. november 1., kedd

Kelet 2011 / 2.

-: Kelet 2011 / 2.

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2011/2., 86 oldal

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja


Tartalom

Tudás az emberről - Hamvas Béla gnózisa 5

Van mit és van kitől tanulni (A Deák páholy 125. éves jubileuma) 25

Nem találunk szavakat (A Sas páholy centenáriuma - 61 év óta első alkalommal újra rituális munka a Podmaniczky utcában) 29

A szabadkőműves szellemiség 33

A központ eleje 39

Szabadkőműves kommunikáció 45

Az angol nagypáholy épülete 53

Székely Mihály mint Sarastro 61

Benedek Marcell, aki olvasni tanít 69

In memoriam L. Nagy Zsuzsa 77

Dr. Kenézy Gyula, a szabadkőműves 81

A nővérkör 85

2011. október 22., szombat

Gorissen, Burkhardt: Szabadkőműves voltam

Gorissen, Burkhardt: Szabadkőműves voltam

Szent István-Társulat, Budapest, 2011, 230 oldal

Fordította: Muth Ágota Gizella


ISBN: 9789632772223
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Semmi szokatlan nincs abban, és nem is szenzáció, ha valaki könyvet ír a szabadkőművességről. Ám, ha ez a valaki a mozgalomnak egy magas rangú vezetője volt és kilépve a titkos társaságból a szervezet legfontosabb és legbelsőbb
ügyeit tárja a nyilvánosság elé, az már bizony szenzáció. A szerző 1997-ben lépett a „rendbe” és hamarosan a Skót Magas Fokú Rítus elnöke és a német szabadkőművesség propagandafőnöke lett. Néhány éven belül azonban felismerte a
szervezet visszásságait, és 2008-ban visszatért a Katolikus Egyházba. Könyvében bepillantást enged a világszerte elterjedt titkos szövetség kulisszái mögé, mesél páholymúltjáról, az új világrend bevezetése érdekében tett lépéseikről és egyben leleplezi, hogy mi rejtőzik az állítólagos szabadkőműves humanitás mögött.


A Könyvtárellátó recenziója:

Se szeri se száma a szabadkőművességről szóló könyveknek, melyek vagy láthatatlan összeesküvőknek vagy a templomosok titkát őrző misztikus szervezetnek írják le a társaságot. A német újságíró könyve igazi kuriózum a témában, ugyanis 1997-es felvételét követő több mint tíz éves tagsága után, a német skót rítusú nagypáholy nagyszónokaként, 2008-ban hátat fordított a szervezetnek, hogy a katolikus egyházhoz térjen meg. Könyve, miként előszavában írja, nem leleplezés és nem árulás, hanem vallomás. Arról a kiábrándulásról szól, ami egy olyan embert ért a társaságban, aki valami igazi mélységet keresett, ám csak üres formaságokat, zavaros filozófiai keveréket talált, egy csomó rangkórságban szenvedő és felületes intellektusú kispolgárt. Egyszóval egy hanyatló történelmi képződményt. Gorissen szerint a szabadkőművesség azért "botorkál a történelem senkiföldjén", mert a "hatalom szelleme" kivonult a páholyokból. A könyv természetesen egyfajta nézőpontot képvisel, és bár rendkívül eleven képet fest a társaságról egészen a rituálék és a baráti beszélgetések, találkozók már-már jegyzőkönyvszerű visszaadásáig, legalábbis különös, hogy tíz éven át hogyan lehetett azzal az érzéssel végigmenni a leírt úton, mely a könyv hangnemét az elejétől uralja: félelemmel vegyes idegenkedéssel, undorral és lelkifurdalással. Lehetséges, hogy ilyen mély hittel a szerző, aki hosszabb időn át egy emberi közösség vezetője (egy kölni páholy főmestere) volt, egész idő alatt semmi szépséget nem talált e szervezetben, melyért a legutóbbi időkig komoly elmék rajongtak? Mindenesetre érdemes a mai német szabadkőművesség belső vitái, útkeresése, problémái iránt érdeklődőknek ajánlani. "www.kello.hu minden jog fenntartva"A könyvből egy részlet: http://katolikus-honlap.hu/0904/szabadkom.htm

Egy szabadkőműves recenzió: http://freimaurer-wiki.de/index.php/Rezension:_Burkhardt_Gorissen:_Ich_war_Freimaurer

Egy interjú Gorissennel a könyvéről: http://www.cdl.li/Interview%20mit%20Burkhardt%20Gorissen.pdf

Kapcsolódó kritika: http://szkp4.blogspot.com/2012/02/papp-laszlo-tamas-halalugras-paholybol.html 

Az Új Ember könyvajánlója: http://ujember.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=19319:kit%C3%B6r%C3%A9s-egy-zs%C3%A1kutc%C3%A1b%C3%B3l

A Szombathelyi Egyházmegye könyvajánlója: http://www.martinus.hu/hirek/3571/konyvajanlo-feltarul-egy-titokzatos-vilag 

A Magyar Kurir véleménye: http://www.magyarkurir.hu/hirek/burkhardt-gorissen-szabadkomuves-voltam

2011. október 10., hétfő

Raffay Ernő: Harcoló szabadkőművesség

Raffay Ernő: Harcoló szabadkőművesség

Kárpátia Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, 2011., 298 oldal

ISBN: 9789638929143

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Harcoló szabadkőművesség – Küzdelem a katolikus egyház ellen címmel október 24-én megjelent Raffay Ernő történész új könyve, amely újabb egyedi információkat közöl a titkosan működő szervezetről.

Szabadkőműves témakörben és a monarchiabeli Magyarország századforduló környéki történelmét tekintve is kiemelkedő jelentőségű kiadvány látott napvilágot, a magyar történelem 19. század végi és 20. század elejei korszakából ismerteket átírják azok a dokumentumok, amelyek a gerincét adják Raffay Ernő könyvének. A tudományos munka zömében eddig soha nem publikált levéltári forrásokkal mutatja be azt, hogyan alakul át az 1890-es évektől a szabadkőműves szervezet. Ismerteti, hogy ezt követően a titkosan működő társaság saját szabályzatait és a legtöbb korabeli vonatkozó magyar törvényt megsértve politikai szerepvállalásba kezd, amelynek egyetlen fő célja: a keresztény magyar állam megdöntése. Miután ennek egyik legfőbb támasza a katolikus egyház, így addig soha nem látott támadással próbálják ellehetetleníteni, lejáratni és megsemmisíteni a legnagyobb keresztény erőt. Megtudhatjuk, kik állnak a küzdelem élén és a hátterében, kik lesznek a szövetségeseik és azt, hogy a zsidóságnak milyen szerepe van a sikeres stratégiában. A könyv a Szabadkőművesek Trianon előtt című munka folytatása.

Forrás: http://tortenelemportal.hu/2011/10/harcolo-szabadkomuvesseg-megjelent-raffay-erno-uj-konyve/


Leírás: RAFFAY ERNŐ szerző (Borjád, 1948. -) jobboldali politikus és történész. A rendszerváltás alatt és után országgyűlési képviselő és az Antall-kormányban a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára volt. 1977-ben végzett a szegedi József Attila Tudományegyetemen, történelem - Kelet-Európa története szakon. 1977-1993-ig a JATE történész oktatója volt, (gyakornok, tanársegéd, adjunktus, 1989-től docens). 1981-ben doktorált, 1987-ben kandidált. Társalgási szinten beszél angolul és románul. Szakterülete Erdély és a román-magyar kapcsolatok, valamint Trianon és az elszakított területek magyarságának története.
*
A magyar történelem XIX. század végi és XX.. század elejei korszakát átírják azok a dokumentumok, amelyek a gerincét adják Raffay Ernő Harcoló szabadkőművesség – küzdelem a katolikus egyház ellen című 2011-ben kiadott új könyvének. A tudományos munka zömében eddig soha nem publikált levéltári forrásokkal mutatja be azt, hogy a különféle erők miként szállják meg az 1890-es évektől a szabadkőműves szervezetet.

Ismerteti, hogy ezt követően a titkosan működő társaság saját szabályzatait és a legtöbb korabeli vonatkozó magyar törvényt megsértve politikai szerepvállalásba kezd, amelynek egyetlen fő célja: a keresztény magyar állam megdöntése. Miután ennek egyik legfőbb támasza a katolikus egyház, így soha nem látott küzdelemben próbálják ellehetetleníteni, lejáratni és megsemmisíteni a legnagyobb keresztény erőt.

Megtudhatjuk, hogy kik állnak a küzdelem élén és a hátterében, kik lesznek a szövetségeseik és azt, hogy a zsidóságnak milyen szerepe van a sikeres stratégiában.

A könyv a Szabadkőművesek Trianon előtt című munka folytatása. A benne foglalt ismeretanyag az alábbi TARTALOM szerint követhető nyomon:

• A MAGYARORSZÁGI SZABADKŐMŰVESSÉG A 19 - 20. SZÁZAD FORDULÓJÁN: (A szervezet működése; A szabadkőművesség szerkezete, páholy- és taglétszáma; Szervezett akció a vallás és az egyházak ellen;)

• A RADIKÁLIS FORDULAT ELŐKÉSZÍTÉSE: (Magyarország helyzete, amelyben a változás elkezdődött; A radikális változások megindulása az egyes páholyokban; Az egyházpolitikai küzdelmek és a szabadkőművesség;)

• NAGYVÁRAD, A RADIKÁLIS SZABAD­KŐMŰVESSÉG BÖLCSŐJE: (A László király páholy megalapítása; A svéd és óporosz nagypáholyok ellen /Berkovits testvér zsidókérdést csinál, Méltó válasz Neuschlosz testvértől a vádaskodásokra/; A Romániából menekült zsidók megsegítése; A magyarországi társadalom gyökeres átalakításának tervezete /A Társadalmi program célrendszere, Viták és változások - a belső válság kezdete, Gelléri testvér a „felekezetieskedő hülyeség apostolairól”, A nagyváradi „ízléstelenség” a Szövetségtanács előtt/; Új nagyváradi harci módszer - a szabadkőműves vándorgyűlések; /„Gyűlölködő keresztények” és szerető szívű szabadkőművesek, Vándorgyűlések - harcoló szabadkőművesség a „katolikus butítás” ellen, Az első vándorgyűlés - harc a „klerikális vérivó szörnyeteg” ellen, Vita a vándorgyűlés körül, A vándorgyűlés eredménye - szabadkőműves diákotthon Győrben/;)

• A RADIKÁLIS SZABADKŐMŰVESSÉG TÚLSÚLYRA KERÜLÉSE: (Magyarország a 20. század elején; A szabadkőműves radikális célrendszer; A végrehajtó hatalom megszerzése: az általános, titkos választójog /„Nacionalista köpenybe bújt klerikalizmus”, avagy a nagyváradiak visszavágnak, „Sírjából is kikél az igazság” - a nagyváradi páholy a darabontkormány mellé áll, „A jó viszony megperzselése”, avagy a kassai Resurrexit páholy ellenáll, Az általános, titkos választójogért való harc és a nagyváradi páholy győzelme/; „Akié az iskola, azé a társadalom”: az oktatásügy szabadkőműves szemmel /1875, a kezdeti humanitárius elképzelések, Úr Jézus Krisztus, a „zsidóországi szabadkőművesek mestere”, „Felekezeti szellemű jogász ifjak az ultramontán bolthajtások alatt”, Samassa József egri érsek: szabadkőművesek az „alakoskodás alattomos útjain”, „Szabadkőművesi reakció és klerikális szabadkőművesség”, „Mi hazaáruló darabont kutyák, rossz erkölcsű zsidók, és elzsidósodott magyarok...”/;)

Forrás: http://www.magyarmenedek.com/products/6668/Harcolo_szabadkomuvesseg_-_Raffay_Erno.htm


A Könyvtárellátó recenziója

Raffay Ernő már több munkájában is foglalkozott a dualista Magyarországon működő szabadkőművesek tevékenységével. Ebben a munkájában a nagyváradi László király páholyra helyezi a hangsúlyt, a levéltári források – pl. a nagypáholy levelezése – és a korabeli sajtó bőséges anyagából azokat az iratokat emelve ki, amelyek azt érzékeltetik: hogyan vált a Magyarországi Symbolikus Nagypáholyban az iskolai államosítást, földreformot, közjogi átalakítást sürgető, antiklerikális nagyváradi szellem hangadóvá a csendes többséggel szemben, konfrontálódva a szabadkőműves hagyományok szellemében a humanitárius kultúrmissziót hangsúlyozó páholyokkal és tekintélyes szabadkőműves vezetőkkel is. A forrásokból rengeteget idéző mű a korszak közéleti vitái iránt érdeklődők számára sok érdekességet nyújt, azonban túldimenzionálja a korban gyorsan asszimilálódó zsidóság szerepét, illetve a nagyváradi páholy (mára több vonatkozásban megvalósult) programjának tényleges hatását a korabeli társadalmi folyamatokra. Ugyanakkor bár a különféle dokumentumokban szereplő szabadkőműves fogalmakat a szerző értő módon feloldja a szövegben, a bennük szereplő – a maguk egészében föltehetően csak a „beavatottak” előtt érthető – gondolatokat, célokat és felmerülő vitákat (pl. a svéd és óporosz keresztény páholyokkal való kapcsolat megszakításának sürgetése) meglehetősen tendenciózusan kommentálja. A múlt századforduló hazai szabadkőműveseit megosztó belső törésvonalak és a korszak közéleti küzdelmei, a liberálisok és az egyház közötti "Kulturkampf iránt érdeklődők olvasmánya.Kapcsolódó könyv: http://szkp2.blogspot.com/2010/12/raffay-erno-szabadkomuvesek-trianon.html

2011. június 6., hétfő

M. Kiss Sándor – Raffay Ernő – Salamon Konrád: Magyarország sorstragédiái a 20. században

M. Kiss Sándor – Raffay Ernő – Salamon Konrád: Magyarország sorstragédiái a 20. században

Éghajlat Kiadó, Budapest, 2011, 347 oldal

ISBN: 9789639862418

Tartalom

...

X - Szabadkőművesek: építenek vagy rombolnak?

Varga Attila: Documenta Masonica Transylvanica et Banatica: Volumul I. Loja "Licht und Wahrheit" din Reșița

Varga Attila: Documenta Masonica Transylvanica et Banatica: Volumul I. Loja "Licht und Wahrheit" din Reșița

Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, 300 oldal

ISBN: 978-973-109-279-9

Şindilariu, Thomas: Freimaurer in Siebenbürgen 1749 - 1790

Şindilariu, Thomas: Freimaurer in Siebenbürgen 1749 - 1790 : die Loge "St. Andreas zu den drei Seeblättern" in Hermannstadt (1767 - 1790) ; ihre Rolle in Gesellschaft, Kultur und Politik Siebenbürgens

Aldus Verlag und Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, Kronstadt, Heidelberg, 2011, 236 oldal

ISBN: 9737822609, 9789737822604

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Die Freimaurer prägten und förderten den vielfachen kulturellen Austausch in Siebenbürgen und mit dem abendländischen Ausland und stießen auf unterschiedliche Weise fortschrittliche Entwicklungen im Land an. Şindilarius Arbeit präsentiert den aktuellen Forschungsstand zu diesem Thema, der in den historischen Zeitrahmen mit der Eingliederung Siebenbürgens in die Habsburgermonarchie eingebettet wird. Besonderes Augenmerk liegt auf den Freimaurerlogen in Hermannstadt, unter ihnen die 1777 gegründete Loge St. Andreas zu den drei SeeblätternHervorzuheben und von großer Bedeutung für die Forschung ist die tabellarische Erfassung aller Logenmitglieder mit Titeln, Herkunft, beruflicher Laufbahn u.a.m. Ebenso hilfreich sind die angegebenen Quellen, etwa die Akten des Hermannstädter Staatsarchivs, Protokolle, Diplome und Kassenübersichten. . Kurz wird auch auf andere Logen in Siebenbürgen und in der -Bukowina eingegangen.Ismertetés: http://www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/kultur/11732-freimaurer-in-siebenbuergen.html

Hollós László: A szabadkőművesség története, különös tekintettel a magyar szabadkőművesség fejlődésére

Hollós László: A szabadkőművesség története, különös tekintettel a magyar szabadkőművesség fejlődésére

Fraternitas Mercurii Hermetis, [Miskolc], [2011], 105 oldal


A szabadkőművesség eredete, mint sok más, ősrégi intézményé, annyira homályba van burkolva, annyira át meg át van szőve mondákkal, hogy szinte lenyomozhatatlan.
A szabadkőművesség eszméje mindenesetre épp olyan régi, mint maga a kultúra. Ez bizonyításra sem szorul, miután a szabadkőművességben az emberrel veleszületett magasztosabb törekvés nyert csupán kifejezést. Bölcsője, éppúgy mint az emberiségé, és magáé a kultúráé, mindenesetre Ázsia, tehát a Kelet — onnan terjedt aztán Görögországba, melyek misztériumaiban, és Rómába, melynek kőművesegyletei, vagy mondjuk, céheiben, végül aztán Német és Angolországba, melynek középkori kőműves és kőfaragóegyleteinél már határozottan föltaláljuk nyilvánulásának mai alakzatát. Ez összeköttetés Kelet és Nyugat között nem lephet meg senkit, aki a kulturhistóriában csak kevéssé jártas is. Hiszen tudjuk pl. hogy az építészetben és a 6-12 századok közt csapatosan bolyongó ír barátok, a francia és németországi kolostorok tanítói arabeszkjeik sajátszerű alakjaiban, és iniciáléikban kétségtelenül elárulták, hogy összeköttetésben áll művészetük a régi ázsiai remetékével. Mint Preytag mondja, az antiochiai aranyművesek és ötvösök műhelyeiben észak vidékiek is igyekeztek elsajátítani a csinos alakzatokat; alexandriai építészek meghívattak Olaszországba, és az athéni iskolák tudósait még a 3. század közepéig is olyanoknak tartották, akik egyedül bírják a tudás titkait, akiket épp ezért tömegesen látogattak tudni vágyó frankok, angolszászok és normannok.

A Könyvtárellátó recenziója

Hollós László a kiegyezés után újjáalakuló hazai szabadkőművesség jelentős szereplője, a Magyar Nagyoriens egyik alapítója, több szabadkőműves lap szerkesztője volt. Nevét leginkább a szabadkőművesség történetéről szóló, 1873-ban szerzői kiadásként közreadott összefoglaló munkája tette szélesebb körben ismertté. Az operatív építőmesterek idejéig visszatekintő, országonként külön-külön fejezetek szerint felépülő mű erénye egyfelől az, hogy részletgazdagon idéz a modern szabadkőművesség kezdetekeihez visszavezető angol és egyéb forrásokból (pl. a szabadkőműves alkotmány szerzőjétől, James Andersontól), másfelől a Magyarországról szóló fejezet a hazai szabadkőművesség történetének legkorábbi feldolgozása. Külön érdekesség a zárszó, melyben a szerző egy a lapzárta idején megjelent szabadkőműves-ellenes, "ultramontán" műre, Bartha Tamás katolikus pap munkájára reagál. A szabadkőművesség története iránt érdeklődők széles körének ajánlható a könyvészetileg sajnos nem túl igényes reprint kiadvány.
"www.kello.hu minden jog fenntartva"

TARTALOM-JEGYZÉK.
Lap.
Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
I. Átalános rész. (Miben áll a szabadkőművesség?) . . . . . . . . . . . . . . 5
II. Α szabadkőművesség története . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
III. A szabadkőművesség fejlődése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
IV. A mai szabadkőművesség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
V. A szabadkőművesség részletes története . . . . . . . . . . . . . . . . 38
a) Anglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
b) Írland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
c) Skótia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
d) Francziaország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
e) Németország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
f) Németalföld és Belgium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
g) Dánia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
h) Svédország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
i) Lengyelország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
j) Oroszország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
k) Sweicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
1) Olaszország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
m) Spanyolország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
n) Portugallia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
o) Görög- és Törökország . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
p) Az amerikai Egyesült Államok . . . . . . . . . . . . . . . 77
q) Délamerika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
r) Afrika, Ázsia, Ausztrália . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
VI. A szabadkőművesség Magyarországon . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Zárszó......................................................................................................................... 101


Az első kiadás: http://szkp2.blogspot.com/1970/01/hollos-laszlo-szabadkomuvesseg.html

Olvasható:

http://www.fszek.hu/mtda/Hollos-A_szabadkomuvesseg.pdf

http://www.fszek.hu/mtda/a_szabadkomuvesseg_tortenete.pdf


Digitalizálva  2004-10-12, MTDA, pdf


Hollós László: A szabadkőművesség története  

A Sas páholy centenáriuma, a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt dolgozó törvényes és tökéletes Sas páholy centenáriumi kiadványa

-: A Sas páholy centenáriuma, a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt dolgozó törvényes és tökéletes Sas páholy centenáriumi kiadványa

Sas Páholy, [Budapest], 2011., 159 oldal

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Tartalomjegyzék

7 Előszó helyett
A szabadkőművességről általában
10 Mi a szabadkőművesség?
15 A szabadkőművesség története dióhéjban
18 A magyar szabadkőművesség története a Sas páholy megalakulásáig
Objektív páholytörténet
22 A Sas páholy megalakulása: értekezlet a Vadászkürtben
25 Ki volt Haypál Benő?
26 Szemelvények Haypál Benő Bibliás szabadkőműves (1912) című könyvéből
30 A Sas páholy megalakulása: hivatalos lépések
33 A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy székháza
35 A Sas páholy személyi összetétele 1911-1919 között
38 Az első lépések
43 Szabadkőműves lapok
44 Háborús évek
51 Országos Párbajellenes Szövetség
52 Gyászjelentés Haypál Benő fiának haláláról
53 Betiltás
56 Béldy Izidor önéletrajza
59 A beiltás időszaka (1919-1945)
62 Újrakezdés (1945-1946)
65 A Sas páholy és a nagypáholy működése 1947 és 1950 között
70 Újabb betiltás
73 Az újabb betiltás időszaka (1950-1989)
74 A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy újjáalakulása (1989)
77 A nagypáholy története a Sas páholy újjáalakulásáig
79 A Sas páholy újraindulása
Szubjektív páholytörténet
82 Titkári jelentés a Sas páholy 1911. évi működéséről
87 Munkatábla a Sas páholy 1999. január 13-i munkájáról
A Sas páholy főmestereinek írásai
92 100 éves a Sas páholy
94 Főmesterségem története, azaz mesterségem fő története
97 Főmesteri székfoglaló (2001)
100 Főmesteri emlékek
102 Útközben
Előadások a Sas páholy történetének különböző korszakaiból
106 A hit, a tudomány és a haza szabadkőműves világításban (1911)
118 Merre? Dialógus a szabadkőművességről (oktatómunka, 1949)
125 A szabadkőművesség helyzete az illegalitásban (1953)
130 Kimondva is kimondatlanul (2007)
138 Progresszió, regresszió, frusztráció, agresszió (2009)
145 Egy szabadkőműves levele párjához (elhangzott egy nővérmunkán, 2009)
149 Apáról fiúra (2010)
151 Utószó helyett

2011. június 1., szerda

Dömötör Gábor: A holdleány álma - Építészet és műemlékvédelem

Dömötör Gábor: A holdleány álma - Építészet és műemlékvédelem

Életjel, Szabadka, 2011., 132 oldal

ISBN: 978-86-87613-19-5

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


[A jeles szerző hol Demeter, hol meg Dömötör néven publikál, blogján a Demeter (Dömötör) Gábor név szerepel.]

Az olvasóközönség egy építészettel és műemlékvédelemmel foglalkozó kötettel gazdagodott: Dömötör Gábor több évtizeden át írt, zömében Szabadka építészetével foglalkozó tanulmányait gyűjti egybe. A szerző láthatóan járatos a szakmában, szakirodalomban egyaránt, így – felkészültségéből adódóan – kulcsfontosságú kérdéseket tehet fel: mit?, mikor? (pontosabban mióta nem)?, miért?, hogyan? A könyv, laza egymásutániságban, egy jól körülhatárolható tematikai ív mentén rövid esettanulmányokat tartalmaz a szabadkai szabadkőműves páholy néhai székházáról, az új városházáról, a Reichle-palotáról vagy a Bagolyvárról. Emellett több, inkább műszaki jellegű beszámolót találatunk a különféle észak-bácskai épületfelújításokról, például a szabadkai zsinagóga, a zentai Royal-szálló vagy a horgosi Kárász-kastély esetét illetőleg.

Forrás: http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-10-10_A_holdleany_alma.xhtml


A Könyvtárellátó recenziója:


A küllemében is szép könyv Dömötör Gábor vajdasági műemlékvédelmi szakember válogatott írásait gyűjti össze, rajtuk keresztül bepillanthatunk a régió műemlékvédelmének közelmúltjába és jelenébe, miközben egy elkötelezett és lelkiismeretes alkotó gondolatait is megismerhetjük. Az elismert szakember többek között rész vett a szabadkai zsinagóga és a város más szép szecessziós épületeinek felújításában, de neki köszönhető a zentai Royal Szálló szintén szecessziós homlokzatának helyreállítása is. A írások egyrészt a konkrét felújításokhoz, rekonstrukciókhoz kapcsolódnak, másrészt terveket és nagyobb ívű koncepciókat mutatnak be, amelyekből egy összetett alkotó arcéle rajzolódik ki, aki nemcsak képzett mérnök, hanem egyben művész, kíváncsi filosz és elkötelezett lokálpatrióta. Olvashatunk Szabadka múltszázadfordulós urbanisztikai fejlődését elemző tanulmányt, a zentai történelmi városmagot kultúrtörténeti téregyüttesként kezelő koncepciót, de megismerhetjük az 1944 októberében meggyilkolt helybeli magyarok és németek tömegsírja fölé elképzelt bajmoki emlékkápolna terveit is. A kötet gazdag képanyaga archív és színes fotókból, látványtervekből, vázlatokból és a szerző finom vonalú rajzaiból áll össze. Az irodalomjegyzékkel kiegészített kiadvány jó szívvel ajánlható a műemlékvédelem kérdései iránt érdeklődő olvasóknakKapcsolódó cikk: http://szkp4.blogspot.com/2006/12/demeter-gabor-paholyhaz-tortenete.html

Kapcsolódó recenzió: http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-10-10_A_holdleany_alma.xhtml

Interjú a szerzővel: http://www.hetnap.rs/uj/cikk.php?id_cl=25044

A Pannon TV riportja: http://www.youtube.com/watch?v=5sz77bhoSYk&feature=player_embedded

2011. május 23., hétfő

Abafi Lajos: A szabadkőművesség és az uralkodóház

Abafi Lajos: A szabadkőművesség és az uralkodóház

Hermit Könyvkiadó, [Miskolc], 2011, 81 oldal
ISBN: 9786155032066

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A szabadkőművességhez nemcsak olyan szellemi hősök, mint Goethe, Voltaire, Franklin, Lessing, Puskin, Wieland és Kazinczy, nemcsak művészek mint Mozart és Hayden, nemcsak hősök mint Washington, Lafayette és Poniatovsky, nemcsak államférfiak mint Kaunitz, Pálffy Károly és Széchenyi Ferenc tartoztak, hanem fejedelmek is, mint nagy Frigyes porosz király, I. Vilmos német császár, a svéd és szász királyok, valamint braunschweigi, hesseni és angol fejedelmek és hercegek stb.

A 18. századi hazai szabadkőművesség legfáradhatatlanabb kutatója volt Abafi Lajos. Miután lehetőséget kapott arra, hogy a dégi Festetics-kastély levéltárának szabadkőműves anyagát feldolgozza, megírta a Habsburg-monarchiabeli és a magyarországi szabadkőművesség kezdeti, 18. századi fénykorának történetét. Túlnyomórészt e kutatásain alapul a jelen kis műve is, amelyben a Habsburg uralkodók és a páholyok kapcsolatrendszerét mutatja be számos forrást idézve.

A Könyvtárellátó recenziója:

A 18. századi hazai szabadkőművesség legfáradhatatlanabb kutatója volt Abafi Lajos. Miután lehetőséget kapott arra, hogy a dégi Festetics-kastély levéltárának szabadkőműves anyagát feldolgozza, megírta a Habsburg-monarchiabeli és a magyarországi szabadkőművesség kezdeti, 18. századi fénykorának történetét. Túlnyomórészt e kutatásain alapul a jelen kis műve is, amelyben a Habsburg uralkodók és a páholyok kapcsolatrendszerét mutatja be számos forrást idézve. E kérdéskör bonyolultságát mutatja, hogy bár a felvilágosult abszolutizmus törekvései több helyen találkoztak a szabadkőművesség eszméivel, a katolikus Habsburgok mindig rajta tartották gyanakvó tekintetüket a páholyokon. A pápai átkot tartalmazó 1738-as bullát pl. a birodalomban nem hirdették ki (így nem is volt érvényes a kánonjog szerint), mivel Mária Terézia férjét, Ferenc császárt is érintette volna. II. József részben támaszkodott a jozefinista kőművesekre, másrészt szigorúan korlátozta működésüket, míg II. Ferenc, a Martinovics-összeesküvés után (a páholyok vélt, illetve részint valós érintettsége miatt) 1795-ben betiltotta működésüket. Abafi munkáját így summázza könyve utolsó mondatában: "Az idők szelleme () fényesen igazolta, hogy az a fejedelem uralkodik legszerencsésebben, a kit szabad és művelt nemzet szeretete vesz körül, mint a mesebeli tündérkirályt a gyémánt bástya." A témakör iránt érdeklődőknek jó szívvel ajánlható a kiadvány igen alacsony könyvészeti színvonala ellenére.


Az eredeti kiadás: http://szkp2.blogspot.com/1970/01/abafi-lajos-szabadkomuvesseg-es-az.html

Az eredeti kiadás olvasható: http://mtdaportal.extra.hu/books/abafi_lajos_a_szabadkomuvesseg_es_az_uralkodohaz.pdf

Abafi Lajos - A szabadkőművesség és az uralkodóház

2011. május 9., hétfő

Szilágyi Szabolcs: Visszapillantó tükör 3. kötet

Szilágyi Szabolcs: Visszapillantó tükör 3. kötet

Szerzői e-könyv, , 2011, 252 oldal


Olvasható: http://mek-oszk.uz.ua/09400/09481/index.phtml


Tartalom

...
13. BEKÖTÖTT SZEMMEL – KENDŐZETLENÜL (1994 - 2010) 152-176.
...

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos személyiségek

2011. május 6., péntek

Steiger-Moser, Susanna (szerk.): Frei-Maurer-Arbeit: Von Liszt bis Sinowatz

Steiger-Moser, Susanna (szerk.): Frei-Maurer-Arbeit: Von Liszt bis Sinowatz

Museum für Baukultur (MUBA), Neutal, 2011, 88 oldalKapcsolódó kiállítás: http://szkp1.blogspot.com/2011/05/kiallitas-szabad-komuves-munka-liszttol.html

Beszámoló a kiállításról: http://aprofan.blogspot.com/2011/06/szabad-komuves-munka-liszttol.html

2011. április 22., péntek

Sárosdi Bence: Az áruló

Sárosdi Bence: Az áruló

Dekameron Könyvkiadó, Budapest, 2011, 160 oldal
ISBN: 9789639331686


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek
Budapest, 1978 forró nyara… Dr. Rajcsányi Géza nyugdíjas és özvegy jogász egy kispesti presszóban megvitatja az argentínai foci VB eseményeit, Törőcsik és Nyilasi kiállításának körülményeit, majd hazamegy közeli otthonába. Másnap reggel fiatal, csinos nő csönget be hozzá: egy főhadnagy az állambiztonsági szolgálattól. A látogatás oka: Rajcsányi egyik közeli barátját meggyilkolták – elvágták a torkát… S hogy az üggyel miért az állambiztonság foglalkozik? Azért, mert Rajcsányi és barátai szabadkőművesek. A páholyok működését a Magyar Népköztársaság területén ugyan 1950-ben betiltották, ám a még élő és egyre öregebb tagok rendszeresen találkoznak az általuk változatlanul Newyork kávéházként emlegetett Hungária étteremben. Természetesen az állambiztonság valamelyest lanyhuló, de folyamatos figyelme mellett…
            Hogy van-e köze a gyilkosságnak a szabadkőművességhez, illetve bizonyos, 1956 őszén megtörtént eseményekhez, továbbá ki vezeti azt az újra és újra felbukkanó rejtélyes méregzöld Volkswagen Polót, sok egyéb mellett kiderül Sárosdi Bence regényéből, amely vérbeli „retrokrimi” mokkás pohárral, káderdűlővel, Trabant 601-gyel és kétlámpás Ladákkal!  

A Könyvtárellátó recenziója:

A regény 1978 forró nyarán játszódik, amikor egy ország figyeli a televízióból az argentin futballvébé eseményeit. Dr. Rajcsányi Géza nyugdíjas és özvegy jogász egy kispesti otthonához közeli eszpresszóban maga is együtt bosszankodik a többi vendéggel Törőcsik és Nyilasi kiállítása miatt. Hazatérve azonban újabb meglepetésben lesz része. Egy réges-régi barátja keresi fel, aki arról panaszkodik, hogy valaki zaklatja. E furcsa epizód akkor nyer jelentőséget, amikor rövidesen egy fiatal nyomozó hölgy keresi fel a nemzetbiztonságtól azzal, hogy barátját brutálisan meggyilkolták. De miért az állambiztonság foglalkozik az üggyel, és mi köze hozzá dr. Rajcsányinak? Nos, az idős jogász az 1950-ben betiltott magyar szabadkőművesek egyik vezető tagja, a meggyilkolt pedig testvére, egykori páholya tagja volt és a hatóság úgy sejti, az ügynek köze lehet a szervezethez, mely ekkor már csak a Hungária étterem, a volt New York kávéház egyik baráti asztaltársaságaként működik. A gyilkosság körülményeiből Rajcsányi számára világos: rituális üzenet rejlik a háttérben. A fiatal és jó szándékú nyomozó egyet s mást tud a szervezetről a régi akták nyomán, de nem eleget. Az idős jogász és társai beszámolóiból hamarosan egy idealista szervezet belső világa tárul az olvasó elé, és már csak annak kell utánajárni, hogy ki lehet a titokzatos, váratlan helyzetekben feltűnő zöld Volkswagen tulajdonosa, és hogy ki az áruló. Bár nem irodalmi színvonalú, de jó stílusban megírt, izgalmas krimi, melyből sok valóságos, tényszerű ismeret megtudható a szocializmus idején illegalitásban, baráti társaságok formájában működő szabadkőműves páholyokról.

2011. március 29., kedd

Kiss Ernő szerk.: A világosság fiai II. Írások a 140 éves Árpád a Testvériséghez Szabadkőműves Páholy történetéből 1870-2010

Kiss Ernő szerk.: A világosság fiai II. Írások a 140 éves Árpád a Testvériséghez Szabadkőműves Páholy történetéből 1870-2010

Bába kiadó, Szeged, 2010, 128 oldal

ISBN: 978-963-9529-90-8Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A kiadó ismertetője

Az 1989-ben újjáalakult magyarországi szabadkőműves páholyok közül a legrégibb a szegedi Árpád a Testvériséghez, amely idén ünnepelte alapításának 140. évfordulóját.
A szabadkőműves Heltai Jenő Szabadság című versével, valamint Takács János főmester bevezető soraival indított összeállítás csak részben szól a hazai és a szegedi szabadkőművesség múltjáról, így eredetéről, rendszereiről, a kiegyezés utáni fénykoráról, vagy a szegedi Dóm tér szabadkőműves vonatkozásairól. A második rész sokkal inkább azt a benső inspirációt hivatott érzékeltetni, amelyet e különleges, jelképekbe burkolt filozófiai-etikai rendszer adhat egy gondolkodó embernek. Több személyes, vallomásos beszámoló olvasható a keresés és a beavatás élményéről, az "útról", a "titokról", a türelemről, a testvériségről és a családról.


A Könyvtárellátó recenziója

Az 1989-ben újjáalakult magyarországi szabadkőműves páholyok közül a legrégibb a szegedi Árpád a Testvériséghez, amely idén ünnepelte alapításának 140. évfordulóját. Ebből az alkalomból a páholy igényes kiadvánnyal lépett a "profán" közönség elé, mely szerkezetét, küllemét tekintve megegyezik az öt évvel ezelőtti ünnepségre kiadott, azonos című kiadvánnyal (200511005). A szabadkőműves Heltai Jenő Szabadság című versével, valamint Takács János főmester bevezető soraival indított összeállítás csak részben szól a hazai és a szegedi szabadkőművesség múltjáról, így eredetéről, rendszereiről, a kiegyezés utáni fénykoráról, a kimagasló szellemiségű szegedi "testvérek" (Czibula Antal, Csongor Győző, Petri Gábor) munkásságáról vagy a szegedi Dóm tér szabadkőműves vonatkozásairól (a tudománytörténeti érdeklődésű olvasók számára kuriózum a Mozart betegségéről szóló tanulmány). Az írások másik része azonban sokkal inkább azt a benső inspirációt hivatott érzékeltetni, amelyet e különleges, jelképekbe burkolt filozófiai-etikai rendszer adhat egy gondolkodó embernek. Több személyes, vallomásos beszámoló olvasható a keresés és a beavatás élményéről, az "útról", a "titokról". Utóbbi írások némileg betekintést nyújtanak a szabadkőművesség mai helykeresésébe is. Az utolsó fejezet a társaság iránt netalán komolyabban érdeklődők számára fogalmaz meg általános gondolatokat arról, miként vélekedik a szabadkőművesség a családról, a türelemről, a testvériségről, mi a társaság viszonya valláshoz, politikához, és hogyan lehet csatlakozni. A néhány adattal záródó, szabadkőműves jelképekkel illusztrált, szép kiadvány minden érdeklődő számára jó szívvel ajánlható.

2011. február 1., kedd

Kelet 2011 / 1.

-: Kelet 2011 / 1.

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2011/1., 76 oldal

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapjaSzármazási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Tartalom


125 év - a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy vázlatos története 5

A debreceni Haladás páholy története (1875 - 1950) 61

Múltunk koronája - a székesfehérvári királyi bazilika (részletek) 69

A negyedik gyertya 77

Zen-e? 79

2011. január 31., hétfő

Mentor [Donoval János]: A szabadkőművesség

Mentor [Donoval János] A szabadkőművesség

Hermit Könyvkiadó, [Miskolc], 2011, oldal

ISBN: 9786155032035


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A varázsszó elhangzott . . . és a műhelyek haldokló testébe élet szállott újra! A tétlen kezek megmozdultak: mert volt immáron munka ... És megmozdultak a világon mindenütt. Az első nagypáholy, mely a többi angol műhely irányításának és vezetésének jogát követelte magának, csakhamar örömmel látta, hogy az elhintett magból gazdag vetés kél ki. Az eszme gyorsan röpült át, a szigetországot elkülönítő tengeren és mindenütt ujjongva fogadták, mert az emberi lelkek szomjazták. Soha alkalmasabb időben nem pattanhatott volna ki, mint a XVIII. században. Angliában az egyház és a polgárság lerázta bilincseit. A deizmus az ész hatalmára irányította a figyelmet. A szabadság eszméjét tudósok, filozófusok és népírók egyforma lelkesedéssel hirdették. A lelkek titkos vágyakkal teltek meg, a szíveket epedés szállotta meg, az elnyomottak méltóságuk tudatára ébredtek és haragosan rázták láncaikat. A kőművesek műhelyeiben pedig az egyenlőséget, az egész emberiség testvériségét, a szeretetet, a világosságot hirdették. Ε szerint ott már megvalósult, ami künn csak bizonytalan vágy, ami a páholyok ajtóin kívül csak halovány álomkép.

A Könyvtárellátó recenziója:

A száz évvel ezelőtti könyv a szabadkőművesség eredetét, történetét, eszmeiségét fogalmazza meg a korabeli nagyközönség számára. Az 1910-ben Várnay és Fia kiadójánál megjelent ismeretterjesztő munka könyvészetileg hiányos, tipográfiájában a régies szerkesztést hozza. A szerzőre vonatkozó bővebb információk és a mű keletkezését megvilágító elő- vagy utószó nagyon hiányoznak a még tartalomjegyzékkel sem bíró kiadványból. A három fejezet utolsó tagja a mozgalom hazai jövőjével foglalkozik. Későbbi történelmünk fényében érdekes megfogalmazással találkozhatunk: "A bölcselkedés, a jótékonykodás csöndes munkája után, mely kissé kényelmessé tette, nyílt küzdőtéren csap im össze ellenségeivel És mert az elzárt műhelyekből kilép az életbe, a haladás és fejlődés minden barátja támogatja majd. A kérges kezű munkás épen úgy, mint a tudomány csöndes embere. Mindenki, aki egy gazdagabb, műveltebb, boldogabb Magyarországról álmodik". A régies nyelvezetű írás leginkább történeti értékkel rendelkezik.


Az eredeti kiadás: http://szkp2.blogspot.com/1970/01/mentor-szabadkomuvesseg.html

Az eredeti kiadás olvasható: http://mtdaportal.extra.hu/books/mentor_a_szabadkomivesseg.pdf

 Mentor - A szabadkőművesség                                                                    

2011. január 13., csütörtök

Arató Frigyes: A szabadkőművesség

Arató Frigyes: A szabadkőművesség

Hermit Könyvkiadó, , 2011, oldal

ISBN: 9786155032028


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvekMagyar irodalmunk szabadkőműves munkákban elég szegényes. A megjelent művek nagy része, valamint a »Kelet« hivatalos közlöny a páholyok tagjainak körére van korlátozva. A szövetségen kívül állók számára írt egy-egy kisebb terjedelmű füzet leginkább azok részére szolgál tájékoztatóul, akik a páholyokba belépni kívánkoznak. A szabadkőművesség ellenségei által szerkesztett irányzatos munkák meg annyira telítve vannak tájékozatlansággal és naivitással, hogy szót sem érdemelnek.
Bármi legyen valakinek a szabadkőművesség felől alkotott véleménye, barát és ellenség egyaránt elismeri, hogy a szövetség, a XVIII. és XIX. században, úgy tagjainak nagy száma, mint kiválósága által, továbbá bölcseleti, erkölcsi és progresszív irányzatánál fogva is, az általános művelődés és haladás tényezői közé emelkedett.


Az eredeti kiadás olvasható: http://mtdaportal.extra.hu/books/arato_frigyes_a_szabadkomuvesseg.pdf

Arató Frigyes - A szabadkőművesség                                                            

Népszerű könyvek

Blogarchívum