A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2011. november 14., hétfő

Pete László: Olaszország magyar katonája - Türr István élete és tevékenysége 1825-1908

Pete László: Olaszország magyar katonája - Türr István élete és tevékenysége 1825-1908

Argumentum, Budapest, 2011, 272 oldal
ISBN: 9789634464778


A bajai vaskereskedő családból származó Türr István, miután a császári és királyi hadseregből dezertálva a piemontiak közé állt, és a „forradalmi Európa bolygó lovagjaként” a badeni felkelők oldalán is harcolt, jelentős szerepet játszott a Risorgimento küzdelmeiben, az egységes Olaszországért vívott harcokban. A „rettenthetetlen magyar” Giuseppe Garibaldi tábornok hadsegéde és a dél-itáliai hadsereg hadosztályparancsnoka volt az 1860. évi szicíliai expedícióban. Nápoly és környéke katonai kormányzója, majd az olasz király hadsereg altábornagya, II. Viktor Emánuel tiszteletbeli hadsegéde. Beházasodott a Bonaparte-házba, és - az olasz király megbízásából - „egy Ciceró ékesszólásával és egy Talleyrand meggyőző erejével” kényes diplomáciai feladatokat látott el. „ A magyar garibaldista” emlékét a római Gianicolo-dombon, az olasz nemzeti újjászületésért küzdő hősöknek szentelt emlékparkban 1999-től szobor is őrzi. A kiegyezést követően a „galambszívű oroszlán” hazatért, és tevékeny szerepet játszott - többek között - a magyarországi szabadkőművesség szervezésében, a népoktatás elindításában, a Panama-, Korinthoszi- és a Ferenc-csatorna építésében, továbbá a békemozgalomban.

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum