A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2000. július 1., szombat

Berényi Zsuzsanna: Szabadkőműves páholyneveink az ezredfordulóig

Berényi Zsuzsanna: Szabadkőműves páholyneveink az ezredfordulóig

2. bővített kiadás

Új Érték Szövetkezet, Budapest, 2000.

100 p.

2000. június 6., kedd

Knight, Christopher - Lomas, Robert: A múlt üzenete az özönvizet átvészelő őskori technológia

Knight, Christopher - Lomas, Robert: A múlt üzenete az özönvizet átvészelő őskori technológia

Gold Book, 2000, Debrecen, 413 oldal

Írhatott Henoch Newgrange-ről?

A régészet ismeretei szerint ebben a korai időszakban a világon sehol nem létezett egyetlen hasonló méretű épület sem. Olyan pedig bizonyosan nem, amiről tudnánk, hogy kristályból építették. Ki vonhatná ezt kétségbe? Henoch „hatalmas, kristályokból épült háznak” írja le az épületet, ahová elvitték, melynek „falai kristálymozaikkal borított padlóhoz voltak hasonlatosak”. Mindeddig nem találkoztunk még egyetlen fehér kvarckristállyal borított épülettel sem, különösen olyannal nem, ami Henoch látogatását alapul véve a megfelelő helyen és időben állt volna. Ráadásul a mozaikkal borított padlóhoz hasonló falak leírása is pontos, mivel a kvarcot általában víz kerekítette fekete kövek tarkítják, gyémánt alakzatot alkotva az egész felszínen... Félelemmel vegyes tisztelettel folytattuk a lelőhely feltárását. Valóban lehetséges, hogy ez az a hely, amiről a zsidó legendák ősi alakja írt, majdnem 2000 évvel Mózes születése előtt?

Lehetséges, hogy a tudomány és az írás egy fejlett, történelem előtti civilizáció kebelén, a brit szigeteken alakult ki?

Lehetséges, hogy a Holt-tengeri tekercsek írásos bizonyítéka Nyugat-Európa megalitikus történelmét örökíti meg, és egy olyan gépezet terveit tárja elénk, ami egy globális katasztrófát követően képes lehetett újjáépíteni a civilizációt?

Lehetséges, hogy Jézus és testvére, Jakab megalitikus csillagászattal foglalkoztak?

A legújabb felfedezések új, teljességgel váratlan magyarázattal szolgálnak civilizációnk eredetére. A körülbelül 10 000 évvel ezelőtti hirtelen felvirágzás elméletét megingatni látszanak egy régebbi civilizáció folyamatosan feltárás alatt lévő leletei.

Christopher Knight és Robert Lomas A múlt üzenetében meggyőző új bizonyítékokkal támasztja alá, hogy bolygónk összeütközött egy hét, hegy méretű darabból álló üstökössel, s a becsapódást követő szökőársorozat végigsöpört a Földön.

A vezető geológusok legújabb eredményeit és saját szenzációs régészeti felfedezéseiket egymás mellé téve megmutatják, hogyan emelkedett fel egy civilizáció, és hogyan építhetett ki egy csillagvizsgálókból álló nemzetközi hálózatot, ami pontos naptárakat készített, meg tudta mérni bolygónk átmérőjét, és több évre előre képes volt megjósolni az üstökösök érkezését. A szerzők rávilágítanak, hogy ez volt a valódi rendeltetése Nyugat-Európa nagy kőemlékeinek, melyek jóval az egyiptomi piramisok előtt épültek. Továbbá megmutatják, hogy Henoch könyve – mely régóta részét képezte a szabadkőművesség ősi hagyományának, hogy aztán a Holt-tengeri tekercsek között kerüljön újra napvilágra – pontos utasításokat tartalmaz annak a gépezetnek a megépítéséhez, aminek az elpusztult világ újjáépítése volt a feladata.

Knight és Lomas a tudományos tényekre és az őskori technológia saját maguk általi, a mai módszereknél sok szempontból kifinomultabb módon történő rekonstrukciójára támaszkodva olyan felfedezéseket tár elénk, amik megváltoztatják az emberiség távoli múltjáról alkotott nézeteinket – és talán segítenek jövőnk jobb megértésében.


A SZERZŐ(K)RŐL

Christopher Knight reklámismeretekből és grafikatervezésből szerzett diplomát. Mindig is érdekelték a társadalmi viselkedésmódok és hiedelemrendszerek, illetve több évet dolgozott piackutató pszichológusként, főleg új termékek bevezetésével és marketingjével foglalkozva. Jelenleg egy marketinggel és reklámmal foglalkozó vállalat elnöke.

Robert Lomas kitüntetéssel szerezte meg villamosmérnöki diplomáját, később pedig a szilárdtest-fizika és a kristályszerkezetek terén végzet kutatásaival érte el a PhD fokozatot. Ezután elektronikus fegyverrendszereken dolgozott, de mindig is élénken érdeklődött a csillagászati megfigyelések és a tudománytörténet iránt. Jelenleg a Bradford Egyetem Információs Rendszerek Intézetének előadója.Eredeti cím : URIEL'S MACHINE
Nyelv : magyar
EAN : 9789639248502
ISBN : 963 9248 50 9
Kötésmód : ragasztott kötött védőborítóval
Méret [mm] : 150 x 215 x 40
Tömeg [g] : 660
Regisztrálás : 2000.10.11.

Tartalom

Az ábrák listája 7
Köszönetnyilvánítás 9
Az illusztrációk jogtulajdonosai 10
Előszó 13
Az őstörténet problémái 15
Henoch ősi története 40
A sebezhető föld 55
Ősi emlékek 78
Az emberiség vízválasztója 111
Henoch és az angyalok 139
A Henoch-övezet 155
Az őskor tudománya 183
A Vénusz fénye 210
Uriel gépének rekonstrukciója 231
A Vénusz-kamra 255
Az ősi tudás terjedése 285
A druidák tudása 316
Az egy vallás 350
Időrendi áttekintés 379
1. függelék: Üzenet az angol szabadkőműveseknek 382
2. függelék: Néhány gondolat Maes Howe-ról 390
3. függelék: A rovátkolt edények népe fejlett civilizációjának kialakulása 393
4. függelék: A Rosslyn-kápolna 404
Bibliográfia 407

Kiszely Gábor: A leleplezett szabadkőművesség

Kiszely Gábor: A leleplezett szabadkőművesség

Korona Kiadó, Budapest, 2000.

A szerző A szabadkőművesség - história, titkok, szertartások c. munkája folytatásaként e titokzatosság övezte mozgalmat érő vádakat tárgyalja, igyekezvén felmutatni azok okait, forrásait, kialakulásukat, történelmi és lélektani összefüggéseiket. A könyv részletes ismeretekkel szolgál a női páholyokról, a szabadkőművességhez hasonló közösségek és titkos társaságok működéséről, elemzi a mozgalomnak a globalizációhoz, a Vatikánhoz, a zsidósághoz, a New Age-hez, a Hit Gyülekezetéhez és a sátánizmushoz fűződő viszonyát. A szerző történeti módszere alkalmas a szervezet valódi törekvéseinek, szellemi és intézményi jellemzőinek feltárására.

EAN : 9789639191488
ISBN : 963 9191 48 5
Megjelenés : 2000.
Kötésmód : cérnafűzött kötött
Oldalszám : 184
Méret [mm] : 205 x 270 x 13
Tömeg [g] : 670Fülszöveg

A szerző a Szabadkőművesség - história, titkok, szertartások című nagysikerű, néhány hét alatt második kiadást megért munkája folytatásaként e titkosság övezte mozgalmat érő vádakat tárgyalja, igyekezvén felmutatni azok okait, forrásait, kialakulásukat, történelmi és lélektani összefüggéseiket. A könyv részletes ismertekkel szolgál a női páholyokról, a szabadkőművességhez hasonló közösségek és titkos társaságok működéséről, elemzi a mozgalomnak a globalizációhoz, a Vatikánhoz, a zsidósághoz, a New Age-hez, a Hit Gyülekezetéhez és a sátánizmushoz fűződő viszonyát. A szerző történeti módszere alkalmas a szervezet valódi törekvéseinek, szellemi és intézményi jellemzőinek feltárására. S bár a tudományosság megköveteli tőle az elfogulatlan értékítélete, könyve mégis érdekes, izgalmas olvasmány. Kiszely Gábor Jeruzsálem-díjas, 1949-ben született Budapesten. Németországban politológiát, történelmet és színháztudományt tanult, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán teológiát végzett. Számos hazai és határainkon túli hetilapban, folyóiratban publikál, több német rádióállomás munkatársa. Eddig megjelent művei: Hallom, Izráel...(1996), melyért megkapta a szentföld fővárosának Pro Urbe-díját, Mi, rómaiak (1997), A szabadkőművesség - história, titkok, szertartások (1999).


Tartalom

A leleplezett szabadkőművesség 7
A szabadkőműves titok 9
Zártkörű testvériség 12
A megosztott szabadkőművesség 17
Jegyzetek 21

A misztikus szabadkőművesség - a magas fokok kialakulása 35
A Templomos Rend 35
Az újtemplomosok 42
Az Ősi és Elfogadott Skót Rítus 43
A Királyi Boltív és a Yorki Rítus 49
A Szigorú Obszervancia 50
Papi Kiválasztottak, Swedenborgi Rítus, Martinisták 50
A svéd rendszer 52
Az "egyiptomi" rítusok 53
A Keleti Templomos Rend 55
Az újmartinisták és modern rózsakeresztek 56
Az Arany Hajnalpír 58
A teozófia 59
Szabadkőművesség és sátánizmus 61
Odd Fellows: A Fura Legények Rendje 65
A női szabadkőművesség 66
A Szentély Rendje 69
B'nai B'rith 69
Az Orániaiak Társasága 70
Szabadkőműves együttműködés 71
Jegyzetek 73

Az antimaszonéria lélektana és módszerei 77
Az előítélet 77
Patologikus világkép 78
A démonizálás módszere 79
A kommunista szabadkőművesség kényszerképzete 82
A nemzetiszocialista szabadkőművesség rögeszméje 84
A Thule Társaság és az SS 85
Jegyzetek 87

Az összeesküvés-elmélet 89
Történelmi háttér 89
Az Illuminátusok Rendje 90
Veszélyben trón és oltár 94
Jegyzetek 97

Zsidók és szabadkőművesek 99
A vonzerő 99
A manipuláció 101
A zsidó-szabadkőműves összeesküvés alaptétele 102
Világimperializmus, világforradalom, világzsidóság 103
A magyar gyalázat 105
Modern követők 107
A téboly tetőzik: a Morgenthau-terv 109
A II. világháború és a globalizáció győztesei 111
Vita a manipulációval? 113
Jegyzetek 114

Az egyházpusztító szabadkőművesség 117
A római katolikus egyház aláaknázása 117
Opus Dei - Isten műve 120
Egy természetfölötti vállalkozás titkai 120
Magánszemélyek és pénzügyek 122
A kritika démonizálása 123
Behálózási praktikák 124
Önkéntes önsanyargatás? 125
Keresztény fundamentalizmus és maszonéria 127
A Hit Gyülekezete és a szabadkőművesség 129
Az Új Kor nem jött el - New Age 130
Isten lehet minden ember 131
Az abszolút relativitás 132
A bársonyos összeesküvés 133
Jegyzetek 136

Szabadkőműves erkölcsiség 141
Vallás és maszonéria 141
Ellentmondások 142
Keresztény páholyok 145
Kultusz és filozófia 145
Halál és túlvilág 147
A Világegyetem Nagy Építőmestere 147
Az emberkép 149
Szabadság - türelmesség - erkölcsiség 150
Objektív értékerend 151
Félreértett relativizmus 153
Az ellenállás és a lázadás joga 154
Jegyzetek 157

Az értékőrző szabadkővűvesség 159
Maszonéria és globalizáció 159
Szellemi szabadkőművesség 161
A jövő szabadkőművessége 164
Jegyzetek 166

Neves külföldi és magyar szabadkőművesek 167

Felhasznált és ajánlott irodalom 175

Wichtl, Friedrich: Világszabadkőművesség, Világforradalom, Világköztársaság

Wichtl, Friedrich: Világszabadkőművesség, Világforradalom, Világköztársaság

Gede testvérek

Az osztrák szerző valamennyi világnyelven megjelent könyve szabadkőműves forrásokra támaszkodva ismerteti e titkos társaság kialakulását, szimbólumait, felépítését, módszereit és céljait. Számtalan dokumentált történelmi példán keresztül mutatja be a világ eseményeit formáló társaság tevékenységét a korai kezdetektől a húszas évekig, részletesen tárgyalja a szabadkőművesek szerepét az első világháború kirobbantásában és a kommunista mozgalomban, illetve forradalmakban.

"...Szinte most is halljuk az egyébként higgadt és nyugodt ember kétségbeejtő, szenvedélyes, rikácsoló hangját, valahányszor ennek a kegyetlen szervezetnek valamely terrorisztikus és rút önérdekű tettét ostorozta. Wichtl azóta már régen a föld alatt nyugszik, mert a javakorabeli férfiú állítólag titokzatos kórnak lett áldozata, amelynek eredetét az orvosok megállapítani nem tudták.
Halála eszerint sötét rejtély maradt, amelynek megfejtése természetesen a legkülönbözőbb feltevésekre szolgáltat alkalmat."

Ludendorff tábornok leleplezése a szabadkőművesség titkainak jelentőségéről.Olvasható:

http://titkost.50webs.com/konyvek/wichtlaa.htm

http://titkost.50webs.com/konyvek/wichtlab.htm

http://titkost.50webs.com/konyvek/wichtlac.htm

Fehst, Herman: Bolsevizmus és zsidóság, A zsidóság világuralmi törekvései

Fehst, Herman: Bolsevizmus és zsidóság, A zsidóság világuralmi törekvései

Gede testvérek, Budapest, 2000, 137 oldal

ISBN-szám: 963-929-813-1


Tartalom

...
A cionista szabadkőművesség 28-30
...

Tóth Judit szerk.: Történelmi kalauz, IV. évkönyv

Tóth Judit szerk.: Történelmi kalauz, IV. évkönyv

, Montreal, 2000, 64 oldal
ISSN: 1488-2507


Tartalom

...
A szabadkőművesség és az első világháború 30-31
...

Cotterell, Maurice M.: Tutanhamon próféciái

Cotterell, Maurice M.: Tutanhamon próféciái : [a maják, az egyiptomiak és a szabadkőművesek szent titkai]

Gold Book, [Debrecen], [2000], 331 oldal

Ford.: Ladányi Borbála

ISBN:963-9248-31-2


A Könyvtárellátó recenziója

Maurice Cotterell mexikói kutatásai során (9916124, 9701008) szerzett tapasztalatait felhasználva az ókori Egyiptom történetét mutatja be új adalékokkal. A kötet nagy részét Tutanhamon életének és korának rajza teszi ki. A szerző például olyan kérdésekre keresi a választ: ha valóban kirabolták a fáraó sírját, miért nem vitték magukkal a legértékesebb kincseket; mi az az ősi tudás, amit már az ókori egyiptomiak is birtokoltak? Szó esik a maja kutatásairól, és végezetül a szabadkőművesség ősi világáról. - A mű szórakoztató olvasmány.

Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára

EMLÉKKÖNYV L. NAGY ZSUZSA 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA

Szerkesztette: Angi János és Barta János
Multiplex Media - DUP, Debrecen, 2000, 563 p.TARTALOM

...

VERMES GÁBOR: Ideál és valóság: szabadkőművesek Magyarországon a 18. században 93-104
...
PÓK ATTILA: Szabadkőműves bűnbakok 373-380
...

2000. június 1., csütörtök

Somogyi István, Dr.: A szabadkőmívesség igazi arca I-II.

Somogyi István, Dr.: A szabadkőmívesség igazi arca I-II.

Alcím: A szabadkőmívesség felelőssége Trianonért/A földalatti Magyarország

Gede Testvérek Bt., Budapest, 2000, 394 oldal

ISBN-szám: 963-039-507-x
Kötéstípus: Ragasztott papírkötésEz a hasonmás az 1929-ben az Apostol nyomda gondozásában, a szerző saját kiadása alapján készült. Egy könyvben két kötet található.

Tartalom

I. kötet

Előszó 5
Mozgás a páholyokban 7
A közvélemény megtévesztése 16
A magyar szabadkőmívesség forradalmi egyesülés 25
A forradalmár Világszabadkőmívesség 59
A magyar szabadkőmívesség hazafisága 90
A Világszabadkőmívesség, mint Magyarország ellensége 110
A Világszabadkőmívesség, mint a nagy háború okozója 133
Jótékony volt-e a magyarországi szabadkőmívesség 158

II. kötet

A szabadkőmívesség története és fejlődése 3
A szabadkőmívesség felavatási szertartásai 81
A szabadkőmíves Budapest 106
Kersztény papok a páholyokban 115
Közigazgatásunk és a szabadkőmívesség 127
A tanítók s azabadkőmívességben 132
A szabadkőmívesek a vezető állásokban 145
Szabadkőmíves újságírók 151
Szabadkőmívesek a szabadpályákon 154
Igazságszolgáltatásunk és a szabadkőmívesség 161
A zsidóság a szabadkőmívességben 169
Az arisztokrácia és a szabadkőmívesség 185
A szabadkőmíves köztisztviselők 200
A magyarországi szabadkőmívesség rövid története 202

Olvasható:

http://titkost.50webs.com/konyvek/szabigazaa.htm


http://titkost.50webs.com/konyvek/szabigazab.htm


http://titkost.50webs.com/konyvek/szabigazac.htm


http://titkost.50webs.com/konyvek/szabigazad.htm

Lovas István: Jobbcsapott

Lovas István: Jobbcsapott

Kairosz Kiadó, Budapest, 2000, 371 oldalTartalom

...
Kik azok a szabadkőművesek? 31 - 34
...

Gál Péter: A New Age - keresztény szemmel

Gál Péter: A New Age - keresztény szemmel

Kiadás: Pécs,Art Nouveau,[2000], 491 oldal

ISBN: 963-03-9504-5A kötet Gál Péter 1992-ben New Age - és a keresztény hit (9313007) címmel megjelent munkájának lényegesen - főként külföldi és hazai irodalmi példaanyagában - kibővített változata. New Age vagyis Új Korszak annak a világszerte terjedő mozgalomnak (?), hitnek (?), vallásnak (?) az elnevezése, amely a miszticizmus és okkultizmus korunkhoz alkalmazott elemeivel dúsítva különféle vallásokból igyekszik egységes, új világvallást létrehozni. Mint a könyvből kiderül, a New Age voltaképpen gyűjtőfogalom, amelyhez a legkülönbözőbb irányzatok, módszerek tartoznak (természetgyógyászat, a Silva-féle agykontroll, természetmisztika, különböző alternatív mozgalmak, például radikális feminizmus stb.). A szerző elöljáróban röviden vázolja a New Age mivoltát, legfontosabb elemeit. Kimutatja gyökereit (ókori gyökereként a gnoszticizmust, közvetlen szellemi előzményeként pedig a teozófiát és az antropozófiát), végigtekinti a New Age-dzsel rokon vagy belőle táplálkozó tanításokat, mozgalmakat, és részletesen felsorolja az e tanhoz sorolható legjelentősebb 'igehirdetők', szerzők munkásságát. Könyve végén összefoglalja a New Age lényegét, és átfogó kritikáját nyújtja. - A munka az alternatív mozgalmak, eszmeáramlatok, divatjelenségek megértése iránt érdeklődők figyelmébe ajánlható.


Tartalom

...
Gyökerek II.: A szabadkőművesség 98-104
...

Olvasható: http://www.ppek.hu/k407.htm

Hernádi Tibor: 1956 igaz története

Hernádi Tibor: 1956 igaz története

Szerzői kiadás, Baja, 2000, 2003, 2006, 304 oldal
ISBN-szám: 963-640-440-2
Kötéstípus: Ragasztott papírkötés

Tartalom

Előszó 7
Előzmények 10
Kik irányították és irányítják a XX. századi eseményeket? 21
Minden háború és forradalom a zsidó gondolkodás terméke 30
A politikai szabadkőműves hatalom kialakulása 37
Szabadkőműves összeesküvés Európa ellen 54
A Magyarország elleni üzelmek kiteljesedése 72
Ami 1956-hoz vezetett 86
A biztonsági övezetek létrehozása 139
Nagy Imre és Kádár János 162
A kommunista gyarmatok megszilárdítása 205
A láthatatlan zsidó szabadkőművesség veresége 213
I. sz. Függelék 249
II. sz. Függelék 263
III. sz. Függelék 294
Forrásjegyzék 299
Felhasznált irodalom 302

Olvasható:

http://www.angelfire.com/realm3/hmult/barat/1956.htm

http://www.angelfire.com/realm3/hmult/barat/19562.htm

Népszerű könyvek

Blogarchívum