A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

1999. június 6., vasárnap

Knight, Christopher - Lomas, Robert: A második Messiás (a templomos lovagok, a torinói lepel és a szabadkőművesség nagy titka)

Knight, Christopher - Lomas, Robert: A második Messiás (a templomos lovagok, a torinói lepel és a szabadkőművesség nagy titka)

Gold Book Kiadó, 1999, Debrecen

„...odavonszolták egy nagy faajtóhoz, ráállították egy zsámolyhoz hasonló valamire, jobb karját a feje fölé emelték és egy durva szöggel rögzítették, amelyet a csuklója fölött, az orsó- és a singcsontja közé vertek be. Bal karját oldalra feszítették ki és szintén szöget vertek bele. Ezt követően a zsámolyt kirúgták alóla, amelynek következtében a függőleges karra nehezedő teljes testsúlynak köszönhetően a jobb váll azonnal kiugrott a helyéről. Végül egy harmadik szöget vertek a jobb láb második és harmadik lábközépcsontja közé, behajlítva a térdet. A két talp az ajtón feküdt, egyik a másik fölött. A kifeszített ember, kétségbeesett próbálkozásában, hogy enyhítse a karjában érzett fájdalmat, megpróbált ráállni a vasszögre, azonban térdének tartása ezt a kis megkönnyebbülést is lehetetlenné tette. A tapasztalt inkvizítorok az ajtót egyszerre találták megfelelőnek és hatékonynak, mivel kiválóan tudták fokozni általa a szenvedést. Elég volt néha kinyitni és előre-hátra lengetni, vagy erősen becsapni az ajtót, hogy a fájdalomtól félőrült áldozat teste borzalmasokat remegjen.

...A szabadkőművesség titkos rituáléi nem hagynak kétségeket. Így szenvedett Jeruzsálem utolsó főpapja; az az ember, akit a második Messiásnak tartanak!”

Csaknem hét és fél évszázadon keresztül óriási tisztelet övezett egy anyagdarabot, mivel az a keresztrefeszített Krisztus képét hordozta magán, azonban egy 1988-ban elvégzett vizsgálat eredményei kimutatták, miszerint a lepel 1260-nál korábbról nem származhat. Az új bizonyíték egyértelműen igazolja, hogy bár a lepel nem hamis... a rajta látható kép nem Jézus Krisztusé. Christopher Knight és Robert Lomas pontosan megállapították, hol és mikor keletkezett a lepel, és megnevezték a vele kapcsolatban álló embereket. A legmodernebb tudományos módszerek alkalmazásával megmagyarázzák azokat a különös molekuláris folyamatokat, amelyek ezt az egyedülálló változást előidézték a leplen. A lepel háttereként szolgáló történet Jézus keresztrefeszítésével kezdődik, amikor, ahogyan az írók mondják, a titkos tanításait követők illegalitásba kényszerültek. A jeruzsálemi templom i. sz. 70-ben történt lerombolását és a zsidó nép lemészárlását követően Jeruzsálem füstölgő városából sikerült néhány főpapnak elmenekülnie, akik elindultak Európa felé, hogy ott várják ki a visszatérés pillanatát, ahogyan azt János apostol megjövendölte. Pontosan ezer évvel később vérbeli leszármazottaik meg is jelentek a szent városban, hogy visszaköveteljék ősi örökségüket és létrehozzák a templom papjainak új rendjét... a templomos lovagok rendjét. A romok alatt rábukkantak az elveszett tanításokra, és kifinomult, rejtett jelentésű Tarot kártyákat terveztek titkos kultuszuk védelmére. Titkukat azonban nem őrizhették örökké, és 1307-ben elfogták őket. Utolsó vezetőjüket Jézus keresztrefeszítésének bizarr paródiájaként végezték ki, és szenvedése lassan materializálódott a halotti leplen, amelybe később becsavarták. Amint a fekete halál végigsöpört Európán, az egyház léte legmélyebb pontjára süllyedt, és az régi idők óta jövendölt új megváltó gondolata egyre jobban megragadta az emberek elméjét. Kialakult bennük egy új megváltó, a Második Messiás képe. A lepel titkának megoldása mellett e könyv egy sokkal mélyebb rejtélyt is feltár: mégpedig azt, hogyan kapcsolódik ez a középkori lelet Jézushoz. Az őrzői megpróbálták elrejteni e nagy titkot a világtól, de még saját rendtársaiktól is. A bizonyítékot azonban elmulasztották elpusztítani... és ez a szabadkőművesség elfeledett rituáléiban lapul.


A SZERZŐ(K)RŐL

Christopher Knight 1950-ben született és 1971-ben végzett reklámszakemberként és grafikusként. Mindig is nagyon érdekelte a szociális viselkedés és a hiedelemrendszer témája, és hosszú évekig fogyasztói-pszichológusként dolgozott, új termékek és azoknak eladásával foglalkozva. 1976-ban lett szabadkőművessé, és jelenleg egy marketing- és reklámügynökség ügyvezető igazgatója.

Dr. Robert Lomas 1947-ben született és villamosmérnökként végzett az egyetemen, mielőtt kutatásokkal kezdett volna foglalkozni a szilárdtestfizika terén. Később a nagy hatótávolságú rakéták irányítórendszerén dolgozott, és részt vett a személyi számítógép korai kifejlesztésében. Mindig is erősen érdeklődött a tudomány története iránt. Jelenleg a Bradford Egyetem management szakán oktat. 1986-ban lépett be a szabadkőművesekhez, és hamarosan kedvelt előadójává vált a nyugat-yorkshire-i szabadkőműves-páholyoknak.Eredeti cím : THE SECOND MESSIAH
Nyelv : magyar
EAN : 9789639248069
ISBN : 963 9248 06 1
Kötésmód : ragasztott kötött védőborítóval
Oldalszám : 318
Méret [mm] : 145 x 210 x 32
Tömeg [g] : 540
Regisztrálás : 2000.01.04.

Tartalom

Köszönetnyilvánítás 5
Bevezetés 11
Egy nemzet halála 15
A hiányzó évek 25
Rosslyn titka 40
Egy templomos kápolna 44
A tudás fonala 53
A babiloni hágó vörös keresztjének lovagjai 56
A kövek titka 63
Ami a szabadkőművesség történetéből kimaradt 69
A hatalom és a dicsőség 71
A korai évek 78
Skócia első szabadkőműves nagymestere 85
A rejtett rendfokozatok 90
Isten királyai visszatérnek 101
Az indíték lelepleződik 106
A rex deus hipotézis 114
A templomosok és a tarot 125
A templomosok szent grálja 141
A rejtett jelentés 147
A grál felemelkedése 152
A második messiás születése 160
IV. Fülöp gondjai 165
Az egyházi pénzügyiek csatája 169
A francia pápa 173
A templomosok utolsó nagymestere 178
A lepel rejtélye 188
A lepel története 189
Mi is ez a lepel? 191
Néhány eredetelmélet 197
A kép különlegessége 201
Az arc újraalkotása 205
Bizonyíték a vérben 208
A vér és a lángok 217
Vallatás a rendházban 221
Jacques de Molay vallomása 226
A végső tagadás 230
A második messiás kultusza 239
Ínség a keresztény világban 243
A szent képmás csatája 247
A túlélő templomosok 256
A szabadkőművesek nagy titka 261
A hiányzó szertartások 264
A nagy titok 285
Választ kaptunk kérdéseinkre 288
Megoldás a lepel rejtélyére 291
A múlt topológiája 293
Az időszalag 296
J. M. Larmenius: Az átörökítés chartája. Megfejtette és fordította J. S. M. Ward 305
Milyen reakció eredményeként jött létre a kép a torinói leplen? 310

Ismertetés: http://marlonbrandy.nolblog.hu/?post_id=20922

Knight, Christopher - Lomas, Robert: A Hiram-kulcs fáraók, szabadkőművesség és Jézus titkos kézirattekercsei

Knight, Christopher - Lomas, Robert: A Hiram-kulcs fáraók, szabadkőművesség és Jézus titkos kézirattekercsei

Gold Book Kiadó, 1999, Debrecen

„Miközben a feljegyzésbe vett múmiákat vizsgáltuk, azonnal megragadta a figyelmünket egy fiatal férfi nagyon különös földi maradványa, aki életében öt láb nyolc inch magas volt. A kicsomagolt múmiáról készült fényképek az arcon tükröződő szörnyű fájdalom és a temetés rendkívül szokatlan körülményei miatt voltak feltűnőek. A test nem volt bebalzsamozva, nem voltak rajta bemetszések és minden belső szerv a helyén volt. Az illetőt tehát nem a szokásos módon mumifikálták, csak egyszerűen becsavarták a halotti lepelbe. Furcsamód kíséretet sem tettek arra, hogy beállítsák a fej tartását vagy az arcvonásokat, és így első pillantásra a múmia olyan benyomást tesz, mintha éppen egy hosszú, borzalmas sikoly hagyná el az ajkát. A karok nem a test mellett, sőt még csak nem is a mellkason hevernek keresztbe téve, hanem kinyújtva, mintegy tenyérrel védelmezve az ágyékot. A kezek alól azonban hiányzik a nemi szerv. A férfit kiherélték. Amint a véletlen fennállásának lehetősége kizárttá vált, teljes bizonyossággal tudtuk, hogy nem csupán megtaláltuk Hiram Abifot, a Templom legendás építészét, hanem három és félezer év távlatából felderítettük a gyilkosság körülményeit és azonosítottuk az egyik gyilkost.”

A Hiram-kulcs egy olyan könyv, amely az alapjáig meg fogja rázni a keresztény világot.

Amikor Christopher Knight és Robert Lomas, mindketten szabadkőművesek, elhatározták, hogy megkeresik a szabadkőművesség gyökereit, fogalmuk sem volt, hogy hamarosan Jézus Krisztus és az eredeti jeruzsálemi templom igaz történetét fogják bogozgatni. Ahogy egy teljesen új kép kezdett összeállni Jézusról és az ő ultra-zsidó szektájáról, az írók arra az ellentmondásos következtetésre jutottak, hogy a modern szabadkőművesség kulcs-rituáléit ez a szekta gyakorolta, mint közösségükbe való felvételi szertartásokat.

Aprólékosan kielemezve és összehasonlítva egymással egyiptomi feljegyzéseket, az Ó- és az Újszövetséget, régi keresztény és rabbinikus szövegeket, a Holttengeri Tekercseket és a szabadkőművesség rituáléit, az íróknak sikerült rekonstruálniuk Jézus és testvére, Jakab feledésbe merült történetét, akik azért küzdöttek, hogy megalkossák a „Mennyek országát” a földön, szabadkőműves rituálék alkalmazásával. Eszerint a keresztény egyház megalapítása pusztán politikai találmány volt, amelynek nagyon kevés köze van ahhoz az emberhez, akit mi „Krisztusnak” nevezünk.

A korai keresztények legértékesebb irattekercseiket elásták Heródes temploma alá, nem sokkal azelőtt, hogy i. sz. 70-ben a rómaiak velük együtt a városukat is elpusztították volna. A világ számára több mint ezer évig elveszett tekercseket a hírhedt templomos lovagok rendjének tagjai ásták ki titokban, és a bennük szereplő tanításokat és rituálékat sajátjukká fogadták.

A könyv akkor ér az izgalom tetőfokára, amikor az írók megfejtik a szabadkőműves rituálékban elrejtett pontos adatokat, amelyekről kiderül, hogy Jézus iratttekercsei végső nyughelyéhez adják meg a kulcsot. Ez a hely nem más, mint egy csodálatos szentély, amely pontos mása a Heródes által emeltetett templomnak, és amelyet a templomosok leszármazottai és az első szabadkőművesek építettek több mint 500 évvel ezelőtt.

Jézus valódi tanításai túlélték az évezredeket és várják, hogy kiássák őket!


A SZERZŐ(K)RŐL

Christopher Knight 1950-ben született és 1971-ben végzett reklámszakemberként és grafikusként. Mindig is nagyon érdekelte a szociális viselkedés és a hiedelemrendszer témája, és hosszú évekig fogyasztói-pszichológusként dolgozott, új termékek és azoknak eladásával foglalkozva. 1976-ban lett szabadkőművessé, és jelenleg egy marketing- és reklámügynökség ügyvezető igazgatója.

Dr. Robert Lomas 1947-ben született és villamosmérnökként végzett az egyetemen, mielőtt kutatásokkal kezdett volna foglalkozni a szilárdtestfizika terén. Később a nagy hatótávolságú rakéták irányítórendszerén dolgozott, és részt vett a személyi számítógép korai kifejlesztésében. Mindig is erősen érdeklődött a tudomány története iránt. Jelenleg a Bradford Egyetem management szakán oktat. 1986-ban lépett be a szabadkőművesekhez, és hamarosan kedvelt előadójává vált a nyugat-yorkshire-i szabadkőműves-páholyoknak.Tartalom

Bevezető 11
A szabadkőművesség elvesztett titkai 13
Elkezdődik a kutatás 32
A Templomos Lovagrend 41
A gnosztikus kapcsolat 52
Jézus Krisztus: ember, isten, mítosz vagy szabadkőműves? 60
Kezdetkor teremtette ember az Istent 96
Az egyiptomiak hagyatéka 114
Az első szabadkőműves 138
A judaizmus születése 169
Ezeréves küzdelem 186
A Boáz és Jákin Pesher 204
Az ember, aki borrá változtatta a vizet 229
Feltámadás 269
Kipattan az igazság 287
Az utolsó hiányzó tekercsek 305
Utószó 333
A modern szabadkőművesség kialakulása és hatása a világra 336
Az 1710 előtt Skóciában létesített kőművespáholyok első bejegyzésük dátumával 367
Az angol szabadkőművesek első jelentős nagymesterei 368
A skót szabadkőművesség első nagymesterei 370
Kronológia 372
Térképek 378
Név- és tárgymutató 381

Ismertetés: http://marlonbrandy.nolblog.hu/archives/2006/12/04/69085/

Kapcsolódó cikk: http://szkp4.blogspot.com/2000/03/gotz-eszter-misztikus-kukkolok.html

Kiszely Gábor: A szabadkőművesség, História, titkok, szertartások

Kiszely Gábor: A szabadkőművesség

História, titkok, szertartások

Korona Kiadó, 1999.

Könyvében a szerző tudományos megalapozottsággal, tárgyilagosan közelítve kíséri végig a szabadkőművesség nemzetközi és hazai históriáját. Bemutatja az alapvető szertartásokat és szimbólumokat, hozzájárulva e mindmáig titkokkal övezett közösség eszmeiségének megértéséhez.

[Kivonat: http://hu.shvoong.com/humanities/h_history/1702398-szabadk%C5%91m%C5%B1vess%C3%A9g/]
Fülszöveg

A földkerekség 130 országának mintegy 40 000 páholyában csaknem 6 millió szabadkőműves munkálkodik, akik körül mindmáig nem szűnik a gyanakvás. Kiszely Gábor könyvében tudományos megalapozottsággal, tárgyilagosan s ugyanakkor irodalmi igényességgel közeledik e titkosnak minősülő, valójában azonban zárt körű közösséghez. Munkája széles társadalmi-történelmi hátteret vázol fel, végigkíséri a mozgalom működésének nemzetközi és hazai históriáját, bemutatja az alapvető szertartásokat és szimbólumokat, s elsőként szól magyar nyelven a magas fokú szabadkőművesség lényegéről. A szerző egyaránt taglalja a szabadkőművesség eszmeiségét, érdemeit s fejlődésének torzulásait, ezzel megkönnyítve a "titkok" megértését. Kiszely Gábor 1949-ben született Budapesten. Németországban politológiát, történelmet és színháztudományt tanult, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi karán teológiát végzett. 1996-ban megjelent Hallom, Izráel... című nagysikerű könyvéért megkapta a Szentföld fővárosának Pro Urbe-díját. A Mi, rómaiak című esszékötetét kulturális életünk nagy nyereségeként jellemezte a kritika. Számos hazai és határainkon túli hetilapban, folyóiratban publikál, több német rádióállomás munkatársa.


Tartalom

Fiat lux 9
Anglia és a szabadkőművesség 11
A történelmi háttér 11
Válságban a világkép 13
Felvilágosodás és okkultizmus 15
A szabadkőművesség megnyugvást kínál 17
Az első nagypáholy 18
A szabadkőművesség alkotmánya 20
Az ősi kötelmek 22
Az ősi határkövek 25
Az Angliai Egyesült Nagypáholy tekintélye 27
Jegyzetek 29
A szimbolikus szabadkőművesség - páholymunka, jelképek, fokok 31
A páholy és szimbólumai 31
Felvétel a szabadkőművességbe: az inas foka 39
A legény foka 46
A mesterfok 50
A katartikus titok 56
Páholylakoma és egyéb ünnepélyes alkalmak 57
A nagypáholy 59
Jegyzetek 59
A királyi boltív és a magas fokok 61
A magas fokok 64
Jegyzetek 70
Franciaország 71
A tékozló század 71
A felvilágosodás fényei 73
A hódító szabadkőművesség 75
Kuruzslók, szélhámosok a szabadkőművesek között 78
A Legfelsőbb Lény bukása, avagy a testvérek egymást gyilkolják 84
A császári szabadkőművesség 85
A restauráció után 86
A radikalizálódó szabadkőművesség 87
Száműzetik a Világegyetem Nagy Építőmestere. Harc az egyház ellen 88
A katasztrófa felé 89
Újjáéledés 89
Az Ősi és Elfogadott Skót Rítus 89
Jegyzetek 94
Németország 97
Improvizált felvilágosodás-filozófia 97
A Szigorú Obszervancia rendje és a sarlatánok 98
Maszonikus reformáció 99
A német szabadkőműves filozófia 100
Német nemzeti szabadkőművesség 102
A nemzeti szocializmus karmaiban 102
Az össznémet szabadkőművesség 103
Jegyzetek 105
Ausztria és Svájc 107
Mária Terézia, a pragmatikus 107
A szabadkőművesség II. József korában 107
Monarchia és köztársaság 109
Svájc 110
Jegyzetek 112
Magyarország 113
Nemzeti illuminátusok: a Draskovich-obszervancia 113
Maszonikus kavalkád - Martinovics összeesküvése 114
A magyar irodalom első szabadkőműves világosságai 115
Az emigráció maszonjai 116
A láng felélesztése - a magyar szabadkőművesség kamaszkora 117
A radikalizmus - Jászi Oszkár és harcai 118
A szabadkőművesség a felforgatott társadalomban 121
Non possumus 122
Az új világ lehetetlensége: 1945-1950 123
Az újjáéledés 127
Jegyzetek 127
A római katolikus egyház és a szabadkőművesség 131
Az első nem 131
A folytatás 131
Bonaparte Itáliában - "Magának mindegy, hol hal meg, pápa polgártárs!" 132
Tetőzik a harc 133
Sátáni komédia - Leo Taxil 135
A realitás tudatában 136
A párbeszéd előjelei 137
Lehetséges a dialógus 138
A megszakított párbeszéd 139
A közeledés lehetősége 140
...causa non finita 141
A kísértés 143
Jegyzetek 143
Itália 147
A szabadkőművesség és a karbonárók 147
A maszonéria és a függetlenségi mozgalom - Garibaldi 148
Rómában 149
A fasiszta diktatúra 149
A Propaganda 2 gyalázata 150
A szakadás 152
Útkeresés 152
Jegyzetek 154
A szabadkőművesség világszerte 155
Románia 155
Bulgária 156
Szerbia 156
Lengyelország 157
Csehország, Csehszlovákia 157
Oroszország 158
Spanyolország és Portugália 159
Az Amerikai Egyesült Államok 160
Jegyzetek 163
Et facta est lux 165
Neves külföldi és magyar szabadkőművesek 169
Felhasznált és ajánlott irodalom 173

Lévai József György: Kaposvári történetek, 3., A virágos Kaposvár. A huszadik század első évtizedeinek érdekes eseményei a somogyi sajtó tükrében

Lévai József György: Kaposvári történetek, 3., A virágos Kaposvár. A huszadik század első évtizedeinek érdekes eseményei a somogyi sajtó tükrében

Kaposvári Városszépítő Egyesület, Kaposvár, 1999, 152 oldal

ISBN 963 0455 32 3Tartalom

...
Szabadkőművesek (Egy titkos társaság Kaposváron) 27-37. oldal
...Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2010/09/tv-halozat-tv-dokumentum-muhely.html

Móra László, dr.: Fabinyi Rudolf élet és kora (1849-1920)

Móra László, dr.: Fabinyi Rudolf élet és kora (1849-1920)

Technika Alapítvány, Budapest, 1999., 152 oldalA kolozsvári egyetem egykori kémia-professzora a szerves kémiai kutatások belföldi úttörője is volt. Több mint negyven éven át nevelte az erdélyrészi kémia tanárok, kutatóvegyészek, gyógyszerészek, orvostan hallgatók generációit, megalapította az első magyar nyelvű kémiai szakfolyóiratot, a Vegytani Lapokat, a Magyar Kémikusok Egyesületének első elnökeként igyekezett összefogni a magyar kémikus nemzedéket. A közben kissé elfeledett Fabinyi Rudolfot a könyv újra példának állítja az ifjú kémikusok elé a professzor lelkiismeretes kutató, nevelő munkája lebilincselően érdekes ismertetésével, mely szerint például már a XIX. században kísérletezett a tüzelőanyag-cellás galvánelemekkel.

E könyv, amint Dr. Szabadfáy Ferenc az elõszóban írja, Fabinyi Rudolfnak a
kolozsvári egyetem egykori kémiaprofesszorának nemcsak életrajza, hanem mint a
cím mutatja korkép is. Korkép az ottani egyetem születésérõl és kibontakozásáról,
majd elvesztésérõl, a társadalomról, az egyetemi életrõl, tudományos egyesületekrõl
és társaságokról, sõt még az erdélyi szabadkõmûves mozgalom szerepérõl és akkori
tevékenységérõl.

Forrás: http://www.emt.ro/downloads/firka/firka4-1999-2000.pdf

Graupmann, Jürgen: Tabuk kislexikona

Graupmann, Jürgen: Tabuk kislexikona

Athenaeum Kiadó, Budapest, 1999, 152 oldal
ISBN : 963-85962-6-0


Tartalom

...
Szabadkőművesek 127-129
...

1999. június 1., kedd

Kalandozások a titkok birodalmában

: Kalandozások a titkok birodalmában

Reader's Digest Kiadó Kft., Budapest, 1999, 336 oldalTartalom

...
A szabadkőművesség története 110-112.
...
A "P2" szabadkőműves páholy és nagymestere, Licio Gelli 143 - 144.
...

Bauval, Robert: A titkos kamra

Bauval, Robert: A titkos kamra

Fordító: Urbán Erika

Alexandra Kiadó, Pécs, [1999], 503 oldal

ISBN-szám: 963-367-887-0
Kötéstípus: Fűzött kemény papírkötésTartalom

...
Az Ízisz szabadkőműves páholy 178-182
...
Az ötágú csillag, a szabadkőművesek és Washington D. C., 391-399
...

Lévi, Eliphas: A mágia története II.

Lévi, Eliphas: A mágia története II.

Fordító: Tóth Norbert

Hermit Könyvkiadó, Miskolc, 1999, 159 oldal

Sorozatcím: A Mágia Világa
Kötetsorszám: 2
Kötéstípus: Ragasztott papírkötésTartalom

...
A szabadkőművesség mágikus kezdete 154

Fónagy Iván: A mágia és a titkos tudományok története 1999

Fónagy Iván: A mágia és a titkos tudományok története

Pallas Antikvárium Kft., Budapest, 1999, 479 oldal

ISBN-szám: 963-911-724-2
Kötéstípus: Fűzött kemény papírkötés
Tartalom

Előszó 5
Hiszünk-e ma? 7
Szonmabulizmus, spiriztizmus, mesmerizmus 17
Szomnamulizmus, jóslások, távolbalátás és hasonmások 28
Kísértetjárás a romantikai idején 40
A spiritizmus története. Elméletek 45
Franz Anton Mesmer 55
Mesmerizus Mesmer előtt 61
Mágia és a titkos társaságok 65
Rózsakeresztesek 68
Szabadkőművesek 101
Illuminátusok 108
Fehér Lótusz 112
Alkimisták 116
Magyar alkimisták 150
Alkímia 159
Az alkímia mai szemmel 188
Természetes mágia 193
Asztrologia 227
Plinius. Mágius orvostudomány 253
Albertus Magnus. Mágikus növénytan és ásványtan 260
Paracelsus 270
A természetes mágia receptkönyve 294
Kabbala 300
Praktikus kabbala 342
Nekromantia (Halottidézés) 343
Boszorkányság, varázslás 356
Szerelmi varázslás 383
Emberfarkas 389
Holdrablás 391
Kristály-mágia 394
Theurgia (ördögidézés) 400
A mágikus kultúra felé 433
Egyiptom 443
Mágikus kultúra 449
A mágia tudományos és a tudomány mágikus értékelése 359

Kapcsolódó beszélgetés: http://orange.mtapi.hu/thalassa/archivum/9723/fonagy_interju.htm

1999. február 1., hétfő

Kelet 1999. 1. szám

-: Kelet 1999. 1. szám

Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy, Budapest, 1999, oldal

Főszerkesztő: Gion Nándor

Jubileum

EmlékezésSzármazási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Népszerű könyvek

Blogarchívum