A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

1999. június 6., vasárnap

Móra László, dr.: Fabinyi Rudolf élet és kora (1849-1920)

Móra László, dr.: Fabinyi Rudolf élet és kora (1849-1920)

Technika Alapítvány, Budapest, 1999., 152 oldalA kolozsvári egyetem egykori kémia-professzora a szerves kémiai kutatások belföldi úttörője is volt. Több mint negyven éven át nevelte az erdélyrészi kémia tanárok, kutatóvegyészek, gyógyszerészek, orvostan hallgatók generációit, megalapította az első magyar nyelvű kémiai szakfolyóiratot, a Vegytani Lapokat, a Magyar Kémikusok Egyesületének első elnökeként igyekezett összefogni a magyar kémikus nemzedéket. A közben kissé elfeledett Fabinyi Rudolfot a könyv újra példának állítja az ifjú kémikusok elé a professzor lelkiismeretes kutató, nevelő munkája lebilincselően érdekes ismertetésével, mely szerint például már a XIX. században kísérletezett a tüzelőanyag-cellás galvánelemekkel.

E könyv, amint Dr. Szabadfáy Ferenc az elõszóban írja, Fabinyi Rudolfnak a
kolozsvári egyetem egykori kémiaprofesszorának nemcsak életrajza, hanem mint a
cím mutatja korkép is. Korkép az ottani egyetem születésérõl és kibontakozásáról,
majd elvesztésérõl, a társadalomról, az egyetemi életrõl, tudományos egyesületekrõl
és társaságokról, sõt még az erdélyi szabadkõmûves mozgalom szerepérõl és akkori
tevékenységérõl.

Forrás: http://www.emt.ro/downloads/firka/firka4-1999-2000.pdf

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum