A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2018. április 9., hétfő

Kneifl, Edith: Haláltánc harangszóra

Kneifl, Edith: Haláltánc harangszóra

Magistra Könyvkiadó, Budapest, 2018, 234 oldal
ISBN: 9786158079105

A szerző előző regényéből, a "Szép kastélyban szép halottak" c. történelmi krimiből megismert Gustav von Karoly újabb nyomozása.

Bécs, 1899. Szilveszter éjszakája. A város népe ujjongva ünnepli a XX. század beköszöntét, a vidám szilveszteri utcabált azonban szörnyű esemény zavarja meg: A Stephansdom lezárt északi tornyának tetejéről az ünneplő nép közé zuhan a dóm építőmestere, aki egyben az egyik legnagyobb osztrák szabadkőműves páholy nagymesteri tisztét is betöltötte. A rettenetes halálesetnek szemtanúja a téren ünneplő tömeg soraiból Gustav von Karoly, a fiatal magánnyomozó - egy magyar gróf és egy bécsi operettprimadonna szerelemgyermeke - és barátja, Rudi Kasper rendőr-főfelügyelő is, néhány nappal később pedig Gustav a legmagasabb szabadkőműves körökből kap megbízást a nagymester halálának felderítésére.
A nyomok az elegáns paloták fényűző termeiből a bukott leányok számára fenntartott, nyomorúságos menhelyekre, végül pedig a Stephansdom alatt húzódó, hátborzongató katakombákba vezetik Gustavot, feltárva a császárváros csillogó felszíne alatt rejtőző, bűnökkel és romlottsággal terhelt valóságot.

2017. augusztus 6., vasárnap

Aczél Gáspár: A szabadkőművesség titkai

Aczél Gáspár: A szabadkőművesség titkai

Hermit Könyvkiadó, Miskolc, 2017, 238 oldal

ISBN: 978 615 5032 18 9

2017. június 7., szerda

Balázs D. Attila: Szent László és Nagyvárad régi képeslapokon

Balázs D. Attila: Szent László és Nagyvárad régi képeslapokon

Magánkiadás, Nagyvárad, 2017, 104 oldalTartalom:

...

A László király szabadkőműves páholy

...

2016. június 6., hétfő

Kowalská, Eva - Kantek, Karol: Magyarországi rapszódia avagy Hajnóczy József tragikus története

Kowalská, Eva - Kantek, Karol: Magyarországi rapszódia avagy Hajnóczy József tragikus története


Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, Békéscsaba, 2016, 288 oldal

ISBN 978-615-5615-14-6

Olvasható: http://real.mtak.hu/41857/1/Magyarorszagi_rapszodia.pdf

Tartalom

...
Szabadkőművesség a 18. századi Habsburg-monarchiában   . . . . . . . .  127 - 134
A szabadkőműves Hajnóczy József . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135 - 142
...

2016. április 6., szerda

Hatos Pál: Szabadkőművesből református püspök - Ravasz László élete

Hatos Pál: Szabadkőművesből református püspök - Ravasz László élete

Jaffa Kiadó, Budapest, 2016, 332 oldal

ISBN: 9786155609183

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Ravasz László (1882-1975) a „láthatatlan református pantheon” egyik legfontosabb alakja. A 20. századi református egyház Erdélyből jött karizmatikus püspöke, lenyűgöző szónok és író, a modern magyar protestantizmus nagy hatású közéleti személyisége volt. Ugyanakkor egyike volt a két világháború közötti zsidóellenesség ideológiai megalapozóinak. A róla szóló emlékezések vagy a szenvedélyes dicsőítés, vagy a vádirat műfaját követik. Akárcsak katolikus kortársai, Prohászka Ottokár vagy Mindszenty József esetében. A Horthy-rendszerhez ezer szállal kötődő egyházi vezető vagy karizmatikus püspök, rendkívüli szellemi tekintély vagy az egyházi antiszemitizmus egyik fő ideológusa, kivételes érzékenységű retorikus vagy az irodalmár jelmezébe bújt konzervatív erkölcscsősz? Az azonosuláshoz választani szükséges, a történeti megértés viszont kiteheti az és-t is az ellentmondások közé.

A magyar jobboldali hagyományt tárgyaló művek csak szórványosan említik Ravasz nevét. Pedig annak formáló alakja volt: politikai szerepe, termékeny írói életműve, a rádió hőskorában szinte hetenként bejelentkező hangja a vasárnapi ebéd előtt. Amelyet legalább egymillióan hallgattak minden alkalommal. Élete is izgalmas, valaha szabadkőműves volt, aztán a Horthy Miklósért rajongott. Megszavazta a zsidótörvényeket, de 1944-ben aktívan közreműködött az embermentésben. Később pedig, az 56-os forradalom hatására, még a szocializmust is elfogadta volna - marxizmus és szovjet elnyomás nélkül. Az izgalmas és ellentmondásos életmű áttekintése arra figyelmeztet, vallás és a politika összefüggései a 20. században is döntő hatással voltak a magyar társadalom fejlődésére.

Ravasz László elsősorban egy hang. Rádióhallgatók százezreinek volt a magyar református egyház megszemélyesítője a két világháború közötti időszakban. Kicsit kenetes, de dallamos hang volt az övé, ugyanakkor tisztán és érthetően csengő.

HATOS PÁL az a történész, aki nemcsak már-már divatjamúltan széles műveltségénél és kétségbevonhatatlan elemző tehetségénél fogva alkalmas az összetett ravaszi életpálya bemutatására, hanem azért is, mert mindezt olyan nyelven teszi, amelynek révén sokak számára válik áttekinthetővé a teljes életmű.

Ablonczy Balázs

2015. november 10., kedd

Jeli Viktória - Tasnádi István - Vészits Andrea: Időfutár 6. - A holnap ostroma

Tasnádi István - Vészits Andrea - Jeli Viktória: Időfutár 6. - A holnap ostroma

Pozsonyi Pagony Kft, Budapest, 2015, 344 oldal
ISBN: 9789634101055

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Tilos az Á Könyvek

A kiadó ajánlója

„A mennyezeten Széth isten képe díszelgett: tátott szájával a föld felé fordult, és e hatalmas nyílásba úgy repültek a holt lelkek, mint bogarak a gyertya lángjába. A falak mellett nagy, fonott kosarak pihentek, bennük tucatnyi különféle színű és méretű, tekergőző kígyó. A kígyók alattomos sziszegése elkeveredett a hadron halk búgásával, mely a templom közepén állt a maga nemes egyszerűségében.” Hőseink számára lassan világossá válik, miféle sötét erők kapcsolják össze az ókori Rómát a tizennyolcadik századi Béccsel és a Nagy Háború utáni jövendővel. Mi több, a sötét erők egyesítése és a végső visszaszámlálás már el is kezdődött. Innentől világunk sorsa néhány sikeres vagy sikertelen randevún múlik. Ezért aztán jelentősen megnő a kereslet az időgépek iránt. Egyesek még pokolra is hajlandók menni érte. Az események szédítő sebességgel követik egymást, és mindenkit a végsőkig próbára tesznek. Rómából csak Róma pusztulása árán menekülhetnének el hőseink, és Tibi királynak is döntenie kell, hogy Buravárost áldozza fel, vagy Zsófit. De Hanna még nehezebb választás elé kerül… Hőseink egymásnak is randevút adnak a jelenben Budapest egy forgalmas pontján, de nagy kérdés, hogy mindenkinek sikerül-e odaérnie. A Gimesi–Jeli–Tasnádi–Vészits-kvartett rádiójátékából született regény 6., befejező része! LETEHETETLEN, IZGALMAS, VICCES, MAI! 12 éven felül mindenkinek!

KELLO RECENZIÓ
Hatodik kötete jelent meg az Időfutár című tematikus sorozatnak. A történet időutazó gyerek hősei szétszóródtak a világban és a mostani történetben már Rómából kell menekülniük üldözőik elől. Mivel Rómából csak a város pusztulása árán juthat tovább az időben a kis csapat Tibi királynak döntenie kell, kit vagy mit áldozzon fel a történelem oltárán: Buraváros, vagy Zsófi legyen megmenekülésük záloga. Hanna azonban még ennél is nehezebb választás elé kerül... A kérdés már csak az, hogy az időutazó gyerekkülönítmény tagjai épségben átjutnak-e a múltból a jelenbe, hogy napjaink Budapestjén találkozzanak. Az ifjúsági regény - előzményeihez hasonlóan - tizenkét éven felüli gyerekeknek ajánlható. "www.kello.hu minden jog fenntartva"Kapcsolódó könyvek:
http://szkp2.blogspot.com/2013/06/gimesi-dorajeli-viktoriatasnadi-istvan.html
http://szkp2.blogspot.com/2013/11/gimesi-dora-jeli-viktoria-tasnadi.html
http://szkp2.blogspot.com/2014/04/gimesi-dora-jeli-viktoria-tasnadi.html
http://szkp2.blogspot.com/2014/11/tasnadi-istvan-veszits-andrea-jeli.html
http://szkp2.blogspot.com/2015/04/tasnadi-istvan-veszits-andrea-jeli.html
http://szkp2.blogspot.com/2015/11/jeli-viktoria-tasnadi-istvan-veszits.html

Wikipédia cikk: https://hu.wikipedia.org/wiki/Időfutár

2015. április 30., csütörtök

Tasnádi István - Vészits Andrea - Jeli Viktória: Időfutár 5. - A por hatalma

Tasnádi István - Vészits Andrea - Jeli Viktória: Időfutár 5. - A por hatalma

Pozsonyi Pagony Kft, Budapest, 2015, 344 oldal
ISBN: 9789634100348

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Tilos az Á Könyvek

A kiadó ajánlója

Jól ismert hőseink térben és időben végképp szétszóródva igyekeznek újra megtalálni egymást, és ami talán még ennél is fontosabb: életben maradni.
Az ókori Rómába szakadt különítmény Petronius házában talál menedéket, és lassacskán bejáratos lesz Néró udvarába is. Jövőből hozott tudásuk egyre befolyásosabbá teszi őket a császárnál, amit a rejtélyes Seneca növekvő gyanakvással figyel.
A jövőbe szakadt Hannáék megismerkednek Buraváros minden csodájával, veszélyével és ifjú Uralkodójával. De a múltban és a jövőben is egyre jobban látszik, hogy az idő fogy, és az ellenfelek egyre alattomosabban támadnak. Hannáéknak minden tudásukra, leleményükre és bátorságukra szükségük lesz ahhoz, hogy képesek legyenek helytállni ebben az egyenlőtlen küzdelemben.

KELLO RECENZIÓ
Ötödik kötete jelenik meg az Időfutár című tematikus sorozatnak. Időutazó gyerek hőseink immár végképp szétszóródtak az időben és a térben. Szabi, Tekla és Edina továbbra is az ókori Rómában vannak. Petronius házában lelnek menedékre, miközben már bejáratosnak számítanak Nero udvarába. A császár egyre inkább a kegyeibe fogadja őket, köszönhetően "jövőbe látó" képességeiknek, ám eközben nemcsak az uralkodó őrült szeszélyeivel, hanem a féltékeny Seneca növekvő gyanakvásával is szembe kell nézniük... Hannáék az előző kötetben a jövőbe kerültek, ahol éppen Buraváros csodáival és veszélyeivel ismerkednek, na meg az ifjú uralkodóval. Az idő meg közben egyre fogy, így Hannáéknak minden tudásukra, ügyességükre és bátorságukra szükségük van, hogy felvegyék a harcot az ellenségeikkel... Az ifjúsági regény - előzményeihez hasonlóan - tizenkét éven felüli gyerekeknek ajánlható. "www.kello.hu minden jog fenntartva"Kapcsolódó könyvek:
http://szkp2.blogspot.com/2013/06/gimesi-dorajeli-viktoriatasnadi-istvan.html
http://szkp2.blogspot.com/2013/11/gimesi-dora-jeli-viktoria-tasnadi.html
http://szkp2.blogspot.com/2014/04/gimesi-dora-jeli-viktoria-tasnadi.html
http://szkp2.blogspot.com/2014/11/tasnadi-istvan-veszits-andrea-jeli.html
http://szkp2.blogspot.com/2015/04/tasnadi-istvan-veszits-andrea-jeli.html
http://szkp2.blogspot.com/2015/11/jeli-viktoria-tasnadi-istvan-veszits.html


Wikipédia cikk: https://hu.wikipedia.org/wiki/Időfutár

Népszerű könyvek

Blogarchívum