A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2011. június 6., hétfő

M. Kiss Sándor – Raffay Ernő – Salamon Konrád: Magyarország sorstragédiái a 20. században

M. Kiss Sándor – Raffay Ernő – Salamon Konrád: Magyarország sorstragédiái a 20. században

Éghajlat Kiadó, Budapest, 2011, 347 oldal

ISBN: 9789639862418

Tartalom

...

X - Szabadkőművesek: építenek vagy rombolnak?

Varga Attila: Documenta Masonica Transylvanica et Banatica: Volumul I. Loja "Licht und Wahrheit" din Reșița

Varga Attila: Documenta Masonica Transylvanica et Banatica: Volumul I. Loja "Licht und Wahrheit" din Reșița

Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, 300 oldal

ISBN: 978-973-109-279-9

Şindilariu, Thomas: Freimaurer in Siebenbürgen 1749 - 1790

Şindilariu, Thomas: Freimaurer in Siebenbürgen 1749 - 1790 : die Loge "St. Andreas zu den drei Seeblättern" in Hermannstadt (1767 - 1790) ; ihre Rolle in Gesellschaft, Kultur und Politik Siebenbürgens

Aldus Verlag und Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, Kronstadt, Heidelberg, 2011, 236 oldal

ISBN: 9737822609, 9789737822604

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Die Freimaurer prägten und förderten den vielfachen kulturellen Austausch in Siebenbürgen und mit dem abendländischen Ausland und stießen auf unterschiedliche Weise fortschrittliche Entwicklungen im Land an. Şindilarius Arbeit präsentiert den aktuellen Forschungsstand zu diesem Thema, der in den historischen Zeitrahmen mit der Eingliederung Siebenbürgens in die Habsburgermonarchie eingebettet wird. Besonderes Augenmerk liegt auf den Freimaurerlogen in Hermannstadt, unter ihnen die 1777 gegründete Loge St. Andreas zu den drei SeeblätternHervorzuheben und von großer Bedeutung für die Forschung ist die tabellarische Erfassung aller Logenmitglieder mit Titeln, Herkunft, beruflicher Laufbahn u.a.m. Ebenso hilfreich sind die angegebenen Quellen, etwa die Akten des Hermannstädter Staatsarchivs, Protokolle, Diplome und Kassenübersichten. . Kurz wird auch auf andere Logen in Siebenbürgen und in der -Bukowina eingegangen.Ismertetés: http://www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/kultur/11732-freimaurer-in-siebenbuergen.html

Hollós László: A szabadkőművesség története, különös tekintettel a magyar szabadkőművesség fejlődésére

Hollós László: A szabadkőművesség története, különös tekintettel a magyar szabadkőművesség fejlődésére

Fraternitas Mercurii Hermetis, [Miskolc], [2011], 105 oldal


A szabadkőművesség eredete, mint sok más, ősrégi intézményé, annyira homályba van burkolva, annyira át meg át van szőve mondákkal, hogy szinte lenyomozhatatlan.
A szabadkőművesség eszméje mindenesetre épp olyan régi, mint maga a kultúra. Ez bizonyításra sem szorul, miután a szabadkőművességben az emberrel veleszületett magasztosabb törekvés nyert csupán kifejezést. Bölcsője, éppúgy mint az emberiségé, és magáé a kultúráé, mindenesetre Ázsia, tehát a Kelet — onnan terjedt aztán Görögországba, melyek misztériumaiban, és Rómába, melynek kőművesegyletei, vagy mondjuk, céheiben, végül aztán Német és Angolországba, melynek középkori kőműves és kőfaragóegyleteinél már határozottan föltaláljuk nyilvánulásának mai alakzatát. Ez összeköttetés Kelet és Nyugat között nem lephet meg senkit, aki a kulturhistóriában csak kevéssé jártas is. Hiszen tudjuk pl. hogy az építészetben és a 6-12 századok közt csapatosan bolyongó ír barátok, a francia és németországi kolostorok tanítói arabeszkjeik sajátszerű alakjaiban, és iniciáléikban kétségtelenül elárulták, hogy összeköttetésben áll művészetük a régi ázsiai remetékével. Mint Preytag mondja, az antiochiai aranyművesek és ötvösök műhelyeiben észak vidékiek is igyekeztek elsajátítani a csinos alakzatokat; alexandriai építészek meghívattak Olaszországba, és az athéni iskolák tudósait még a 3. század közepéig is olyanoknak tartották, akik egyedül bírják a tudás titkait, akiket épp ezért tömegesen látogattak tudni vágyó frankok, angolszászok és normannok.

A Könyvtárellátó recenziója

Hollós László a kiegyezés után újjáalakuló hazai szabadkőművesség jelentős szereplője, a Magyar Nagyoriens egyik alapítója, több szabadkőműves lap szerkesztője volt. Nevét leginkább a szabadkőművesség történetéről szóló, 1873-ban szerzői kiadásként közreadott összefoglaló munkája tette szélesebb körben ismertté. Az operatív építőmesterek idejéig visszatekintő, országonként külön-külön fejezetek szerint felépülő mű erénye egyfelől az, hogy részletgazdagon idéz a modern szabadkőművesség kezdetekeihez visszavezető angol és egyéb forrásokból (pl. a szabadkőműves alkotmány szerzőjétől, James Andersontól), másfelől a Magyarországról szóló fejezet a hazai szabadkőművesség történetének legkorábbi feldolgozása. Külön érdekesség a zárszó, melyben a szerző egy a lapzárta idején megjelent szabadkőműves-ellenes, "ultramontán" műre, Bartha Tamás katolikus pap munkájára reagál. A szabadkőművesség története iránt érdeklődők széles körének ajánlható a könyvészetileg sajnos nem túl igényes reprint kiadvány.
"www.kello.hu minden jog fenntartva"

TARTALOM-JEGYZÉK.
Lap.
Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
I. Átalános rész. (Miben áll a szabadkőművesség?) . . . . . . . . . . . . . . 5
II. Α szabadkőművesség története . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
III. A szabadkőművesség fejlődése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
IV. A mai szabadkőművesség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
V. A szabadkőművesség részletes története . . . . . . . . . . . . . . . . 38
a) Anglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
b) Írland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
c) Skótia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
d) Francziaország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
e) Németország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
f) Németalföld és Belgium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
g) Dánia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
h) Svédország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
i) Lengyelország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
j) Oroszország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
k) Sweicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
1) Olaszország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
m) Spanyolország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
n) Portugallia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
o) Görög- és Törökország . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
p) Az amerikai Egyesült Államok . . . . . . . . . . . . . . . 77
q) Délamerika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
r) Afrika, Ázsia, Ausztrália . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
VI. A szabadkőművesség Magyarországon . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Zárszó......................................................................................................................... 101


Az első kiadás: http://szkp2.blogspot.com/1970/01/hollos-laszlo-szabadkomuvesseg.html

Olvasható:

http://www.fszek.hu/mtda/Hollos-A_szabadkomuvesseg.pdf

http://www.fszek.hu/mtda/a_szabadkomuvesseg_tortenete.pdf


Digitalizálva  2004-10-12, MTDA, pdf


Hollós László: A szabadkőművesség története  

A Sas páholy centenáriuma, a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt dolgozó törvényes és tökéletes Sas páholy centenáriumi kiadványa

-: A Sas páholy centenáriuma, a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt dolgozó törvényes és tökéletes Sas páholy centenáriumi kiadványa

Sas Páholy, [Budapest], 2011., 159 oldal

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Tartalomjegyzék

7 Előszó helyett
A szabadkőművességről általában
10 Mi a szabadkőművesség?
15 A szabadkőművesség története dióhéjban
18 A magyar szabadkőművesség története a Sas páholy megalakulásáig
Objektív páholytörténet
22 A Sas páholy megalakulása: értekezlet a Vadászkürtben
25 Ki volt Haypál Benő?
26 Szemelvények Haypál Benő Bibliás szabadkőműves (1912) című könyvéből
30 A Sas páholy megalakulása: hivatalos lépések
33 A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy székháza
35 A Sas páholy személyi összetétele 1911-1919 között
38 Az első lépések
43 Szabadkőműves lapok
44 Háborús évek
51 Országos Párbajellenes Szövetség
52 Gyászjelentés Haypál Benő fiának haláláról
53 Betiltás
56 Béldy Izidor önéletrajza
59 A beiltás időszaka (1919-1945)
62 Újrakezdés (1945-1946)
65 A Sas páholy és a nagypáholy működése 1947 és 1950 között
70 Újabb betiltás
73 Az újabb betiltás időszaka (1950-1989)
74 A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy újjáalakulása (1989)
77 A nagypáholy története a Sas páholy újjáalakulásáig
79 A Sas páholy újraindulása
Szubjektív páholytörténet
82 Titkári jelentés a Sas páholy 1911. évi működéséről
87 Munkatábla a Sas páholy 1999. január 13-i munkájáról
A Sas páholy főmestereinek írásai
92 100 éves a Sas páholy
94 Főmesterségem története, azaz mesterségem fő története
97 Főmesteri székfoglaló (2001)
100 Főmesteri emlékek
102 Útközben
Előadások a Sas páholy történetének különböző korszakaiból
106 A hit, a tudomány és a haza szabadkőműves világításban (1911)
118 Merre? Dialógus a szabadkőművességről (oktatómunka, 1949)
125 A szabadkőművesség helyzete az illegalitásban (1953)
130 Kimondva is kimondatlanul (2007)
138 Progresszió, regresszió, frusztráció, agresszió (2009)
145 Egy szabadkőműves levele párjához (elhangzott egy nővérmunkán, 2009)
149 Apáról fiúra (2010)
151 Utószó helyett

2011. június 1., szerda

Dömötör Gábor: A holdleány álma - Építészet és műemlékvédelem

Dömötör Gábor: A holdleány álma - Építészet és műemlékvédelem

Életjel, Szabadka, 2011., 132 oldal

ISBN: 978-86-87613-19-5

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


[A jeles szerző hol Demeter, hol meg Dömötör néven publikál, blogján a Demeter (Dömötör) Gábor név szerepel.]

Az olvasóközönség egy építészettel és műemlékvédelemmel foglalkozó kötettel gazdagodott: Dömötör Gábor több évtizeden át írt, zömében Szabadka építészetével foglalkozó tanulmányait gyűjti egybe. A szerző láthatóan járatos a szakmában, szakirodalomban egyaránt, így – felkészültségéből adódóan – kulcsfontosságú kérdéseket tehet fel: mit?, mikor? (pontosabban mióta nem)?, miért?, hogyan? A könyv, laza egymásutániságban, egy jól körülhatárolható tematikai ív mentén rövid esettanulmányokat tartalmaz a szabadkai szabadkőműves páholy néhai székházáról, az új városházáról, a Reichle-palotáról vagy a Bagolyvárról. Emellett több, inkább műszaki jellegű beszámolót találatunk a különféle észak-bácskai épületfelújításokról, például a szabadkai zsinagóga, a zentai Royal-szálló vagy a horgosi Kárász-kastély esetét illetőleg.

Forrás: http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-10-10_A_holdleany_alma.xhtml


A Könyvtárellátó recenziója:


A küllemében is szép könyv Dömötör Gábor vajdasági műemlékvédelmi szakember válogatott írásait gyűjti össze, rajtuk keresztül bepillanthatunk a régió műemlékvédelmének közelmúltjába és jelenébe, miközben egy elkötelezett és lelkiismeretes alkotó gondolatait is megismerhetjük. Az elismert szakember többek között rész vett a szabadkai zsinagóga és a város más szép szecessziós épületeinek felújításában, de neki köszönhető a zentai Royal Szálló szintén szecessziós homlokzatának helyreállítása is. A írások egyrészt a konkrét felújításokhoz, rekonstrukciókhoz kapcsolódnak, másrészt terveket és nagyobb ívű koncepciókat mutatnak be, amelyekből egy összetett alkotó arcéle rajzolódik ki, aki nemcsak képzett mérnök, hanem egyben művész, kíváncsi filosz és elkötelezett lokálpatrióta. Olvashatunk Szabadka múltszázadfordulós urbanisztikai fejlődését elemző tanulmányt, a zentai történelmi városmagot kultúrtörténeti téregyüttesként kezelő koncepciót, de megismerhetjük az 1944 októberében meggyilkolt helybeli magyarok és németek tömegsírja fölé elképzelt bajmoki emlékkápolna terveit is. A kötet gazdag képanyaga archív és színes fotókból, látványtervekből, vázlatokból és a szerző finom vonalú rajzaiból áll össze. Az irodalomjegyzékkel kiegészített kiadvány jó szívvel ajánlható a műemlékvédelem kérdései iránt érdeklődő olvasóknakKapcsolódó cikk: http://szkp4.blogspot.com/2006/12/demeter-gabor-paholyhaz-tortenete.html

Kapcsolódó recenzió: http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-10-10_A_holdleany_alma.xhtml

Interjú a szerzővel: http://www.hetnap.rs/uj/cikk.php?id_cl=25044

A Pannon TV riportja: http://www.youtube.com/watch?v=5sz77bhoSYk&feature=player_embedded

Népszerű könyvek

Blogarchívum