A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2011. október 22., szombat

Gorissen, Burkhardt: Szabadkőműves voltam

Gorissen, Burkhardt: Szabadkőműves voltam

Szent István-Társulat, Budapest, 2011, 230 oldal

Fordította: Muth Ágota Gizella


ISBN: 9789632772223
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Semmi szokatlan nincs abban, és nem is szenzáció, ha valaki könyvet ír a szabadkőművességről. Ám, ha ez a valaki a mozgalomnak egy magas rangú vezetője volt és kilépve a titkos társaságból a szervezet legfontosabb és legbelsőbb
ügyeit tárja a nyilvánosság elé, az már bizony szenzáció. A szerző 1997-ben lépett a „rendbe” és hamarosan a Skót Magas Fokú Rítus elnöke és a német szabadkőművesség propagandafőnöke lett. Néhány éven belül azonban felismerte a
szervezet visszásságait, és 2008-ban visszatért a Katolikus Egyházba. Könyvében bepillantást enged a világszerte elterjedt titkos szövetség kulisszái mögé, mesél páholymúltjáról, az új világrend bevezetése érdekében tett lépéseikről és egyben leleplezi, hogy mi rejtőzik az állítólagos szabadkőműves humanitás mögött.


A Könyvtárellátó recenziója:

Se szeri se száma a szabadkőművességről szóló könyveknek, melyek vagy láthatatlan összeesküvőknek vagy a templomosok titkát őrző misztikus szervezetnek írják le a társaságot. A német újságíró könyve igazi kuriózum a témában, ugyanis 1997-es felvételét követő több mint tíz éves tagsága után, a német skót rítusú nagypáholy nagyszónokaként, 2008-ban hátat fordított a szervezetnek, hogy a katolikus egyházhoz térjen meg. Könyve, miként előszavában írja, nem leleplezés és nem árulás, hanem vallomás. Arról a kiábrándulásról szól, ami egy olyan embert ért a társaságban, aki valami igazi mélységet keresett, ám csak üres formaságokat, zavaros filozófiai keveréket talált, egy csomó rangkórságban szenvedő és felületes intellektusú kispolgárt. Egyszóval egy hanyatló történelmi képződményt. Gorissen szerint a szabadkőművesség azért "botorkál a történelem senkiföldjén", mert a "hatalom szelleme" kivonult a páholyokból. A könyv természetesen egyfajta nézőpontot képvisel, és bár rendkívül eleven képet fest a társaságról egészen a rituálék és a baráti beszélgetések, találkozók már-már jegyzőkönyvszerű visszaadásáig, legalábbis különös, hogy tíz éven át hogyan lehetett azzal az érzéssel végigmenni a leírt úton, mely a könyv hangnemét az elejétől uralja: félelemmel vegyes idegenkedéssel, undorral és lelkifurdalással. Lehetséges, hogy ilyen mély hittel a szerző, aki hosszabb időn át egy emberi közösség vezetője (egy kölni páholy főmestere) volt, egész idő alatt semmi szépséget nem talált e szervezetben, melyért a legutóbbi időkig komoly elmék rajongtak? Mindenesetre érdemes a mai német szabadkőművesség belső vitái, útkeresése, problémái iránt érdeklődőknek ajánlani. "www.kello.hu minden jog fenntartva"A könyvből egy részlet: http://katolikus-honlap.hu/0904/szabadkom.htm

Egy szabadkőműves recenzió: http://freimaurer-wiki.de/index.php/Rezension:_Burkhardt_Gorissen:_Ich_war_Freimaurer

Egy interjú Gorissennel a könyvéről: http://www.cdl.li/Interview%20mit%20Burkhardt%20Gorissen.pdf

Kapcsolódó kritika: http://szkp4.blogspot.com/2012/02/papp-laszlo-tamas-halalugras-paholybol.html 

Az Új Ember könyvajánlója: http://ujember.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=19319:kit%C3%B6r%C3%A9s-egy-zs%C3%A1kutc%C3%A1b%C3%B3l

A Szombathelyi Egyházmegye könyvajánlója: http://www.martinus.hu/hirek/3571/konyvajanlo-feltarul-egy-titokzatos-vilag 

A Magyar Kurir véleménye: http://www.magyarkurir.hu/hirek/burkhardt-gorissen-szabadkomuves-voltam

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum