A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2009. június 20., szombat

Bajomi Lázár Endre: Titkos társaságok története

Bajomi Lázár Endre: Titkos társaságok története

Parlando Hangoskönyvkiadó, Budapest, 2009.06.20., 288 oldal

Az 1969-es első kiadás átdolgozott és javított változata.From Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


ISBN: 9789638786715

A szerző nem csupán arra vállalkozik, hogy tényszerű alaposságú krónikása legyen a leghíresebb-hírhedtebb titkos társaságoknak, hanem eközben szórakozásunkról is igyekszik gondoskodni: néha már-már filmszerű mozgalmassággal és lenyűgözően izgalmasan elveníti fel – például – a Ku Klux Klan vagy a szicíliai maffia múltjának egy-egy különösen sötét epizódját. A műben tehát, szokatlan módon, érdekfeszítő tények tárgyszerű leírásai váltakoznak regényszerű párbeszédekkel. Ha a téma tantárgy lenne, a szerző műve bizonnyal szerepelne a irodalomlistán.

Első kiadás: http://szkp2.blogspot.com/1970/01/bajomi-lazar-endre-titkos-tarsasagok.html

2009. június 6., szombat

Fónagy Iván: A mágia és a titkos társaságok története

Fónagy Iván: A mágia és a titkos társaságok története

[Hermit], [Miskolc], [2009], 479 oldal

ISBN: 978-963-9790-29-2


A Könyvtárellátó recenziója

A költői nyelv, a fonetika és a stílus nemzetközileg elismert, tudományos pályafutása nagyobbik felében Párizsban élt professzora mindössze huszonhárom évesen készítette el a mágia, a racionális tudományok korát megelőző és részben titkos társaságok formájában tovább élő gondolkodás történetét élvezetes stílusban bemutató kultúrtörténeti esszéjét. Az először 1943-ban megjelent, a szellemtörténeti iskola jegyeit magán viselő, Szerb Antal előszavával ellátott vaskos kötet az utolsó nagy mágikus korszakkal, a német romantikával veszi kezdetét. A középkorig visszanyúló, de időnként egészen az ókori Egyiptomig, vagy Kínáig, Indiáig kalandozó, szinte enciklopédikus teljességű körkép foglalkozik az álomlátással, a jóslással, kísértetjárással, spiritizmussal. A mágia egyik válfajának tekinthető az alkímia is, amelynek történetében ezúttal külön fejezet foglalkozik a magyar alkimistákkal. A mágia világával rokonságban vannak a különféle titkos társaságok, így a középkori Rózsakeresztesek, a felvilágosodás szabadkőművesei, a francia forradalmat előkészítő Illuminátusok és a kínai Fehér Lótusz társaság, amely az angolok elleni ópiumháború szervezője volt. A természetes mágia legjelentősebb középkori mestereivel, Albertus Magnusszal, és a középkor híres orvosával, Paracelsusszal részletesen is foglalkozik a kötet. Kitér a kabbala héber betűkből és számokból képzett misztikus rendszerére, és leghíresebb alakjára, a Gólemet megalkotó prágai Lőw rabbira. Végül sorra kerülnek a halottidézés, a boszorkányság, és az ördögűzés "tudományai", ahol a Faust-történet mellett a híres Kékszakáll hiteles forrásokon alapuló históriája is felbukkan. A befejező részben az annak idején még igencsak egzotikusnak számító indiai jóga és az óegyiptomi halottkultusz hagyományai, szokásai, gondolkodói rendszerei tárulnak az olvasók elé. A "stílszerűen" a kilences években rendre újra megjelenő (Budapesti, Tinódi, 1989; Gyöngyös, Pallas Antikvárium, 1999) kiadvány ezúttal a miskolci Hermit Kiadó nem túl jó minőségű reprintjében kerül az olvasók elé.


Borsos Edit: Az ezotéria nagy könyve

Borsos Edit: Az ezotéria nagy könyve

Fix-term Kft., Budapest, 2009, 143 oldal

ISBN-szám: 978-963-9726-17-8

Tartalom

...
Szabadkőművesség 121 - 129
...

Olvasható: http://www.4shared.com/file/_at_NOZa/Borsos_Edit_-_Az_Ezoteria_Nagy.html


Borsos Edit - Az Ezotéria Nagykönyve (Szabadkőművesség)

Smith, Jo Durden: Maffia

Smith, Jo Durden: Maffia

Pannon-Literatúra, Kisújszállás, 2009, 208 oldal
ISBN-szám: 978-963-251-087-3


Tartalom

...
A maffia és a szabadkőművesek 186 - 188.
...

Tündérország napszámosa, Benedek Elek-olvasókönyv

: Tündérország napszámosa, Benedek Elek-olvasókönyv

Regös Ifjúsági és Közművelődési Egyesület, Bod Péter Megyei Könyvtár, Kovászna Megyei Művelődési Központ, Sepsiszentgyörgy, 2009, oldalTartalom

...
Benedek Szabolcs: Apáról fiúra, A Benedek család és a szabadkőművesség
...

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Bíró Ferenc - Szabó Ferenc (vál., szerk.): Gábor Ignácz, Tudós és pedagógus

Bíró Ferenc - Szabó Ferenc (vál., szerk.): Gábor Ignácz, Tudós és pedagógus

Glória Kiadó, Budapest, 2009, 356 oldal

ISBN: 2050000011405


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Gábor Ignác életműve

Írta: Frick Mária
2010. június 13.

Az engem már több alkalommal szellemi kalandra szólító szerkesztőség hatására ragadtam „tollat”. A szerkesztőtől kaptam a Gábor Ignácról szóló könyvet elolvasásra, s ha kedvem támad recenzálására is. (Nem tudom ugyanis leemeltem volna-e magamtól a könyvtár polcáról.). Miután hetekig forgattam-melengettem kezemben a kötetet, végül is az előszó utolsó mondata keltette fel bennem a vágyat, hogy megismerkedjem a még nem oly távoli előddel. Az előszó első mondatai „adósságtörlesztésről” szólnak, hogy tehát szakmánk megint méltatlanul feledkezett el valakiről, s hát – mi tagadás – ez a felejtés is a „holokauszt-tagadás” szolid formája. ( Bár – előrebocsátom – Gábor Ignác életműve – melynek megannyi gazdag árnyalatát a kötet dokumentumai most bemutatják - messze nem „csupán” annyi, hogy a rettenetesen tragikus halál, a vég felől „bontsuk fel”.) Az a bizonyos utolsó mondat az előszóban így hangzik: „Kedves olvasó, keresd hát te is azokat az emlékeket, mozzanatokat, melyek a te pályáddal, életutaddal, törekvéseiddel találkoznak!”
Az ismerkedésnél úgy illik, hogy bemutatkozzunk. Apró lépésekben adagoltam aktív életemben -- kicsit még ma is -- vidéki városokban és falvakban a nagy pedagógusok bölcs tapasztalatait, tanácsait. Talán olykor sikerült (sikerül) a magam morzsáit hozzátennem. Nyitva tartottam (tartom) szívem-szemem-fülem, s azt hittem megéreztem-megláttam-meghallottam, mi a dolgom pályám során. S most Bíró Ferenc és Szabó Ferenc könyvét olvasva a mulasztás fájó érzete uralkodott el rajtam. Hogy maradhatott ki Gábor Ignác szakmai munkálkodásomból, és mennyi még a bepótolhatatlan mulasztásom a bölcsesség és képesség tárházából? Jó, jó -- mindet nem tudom bejárni földi életem során – de a csúcsokat mégis kellene valahogy.
Kérem ezért az olvasót, legalább nézzen bele a kiadványba.
A szerzők kutatásra ösztönző jellegű írásukban Gábor Ignác életéről, munkásságáról, műfordításairól, egyéb írásairól, levelezéséről, pedagógiai tevékenységéről és emberi arculatáról adnak pontos és továbbkeresésre indító információkat. Szándékuk szerint „… a képekkel, dokumentumokkal bőven ellátott szemelvényes biográfia inkább a további kutatás lehetőségét szolgálja. Történészeknek, irodalomelméleti és irodalomtörténeti szakembereknek, társadalomkutatóknak kitűnő alkalom a 20. század magyar társadalmának tanulmányozására is.” (12. p.) Tökéletes munka erre a célra.
Továbbá arra is, ha magával Gábor Ignáccal kívánunk közelebbről megismerkedni. A humán tudományok polihisztora volt. Tizenkét nyelven tudott. Elévülhetetlen érdeme van a magyar verstan megújításában. Író, irodalomtudós, műfordító. Az ifjúság szellemi és testi fejlődése iránt elkötelezett és iskolateremtő pedagógus. (Tudtuk-e, hogy a cserkészetet megelőzően életre hívta a Vándordiák-mozgalmat, s hogy fővárosi Munkácsy utcai internátusában a korai reformpedagógiai elvek szerint folyt a nevelőmunka? A társadalmi esélyegyenlőség megteremtésén fáradozó szociálpolitikus. Tornaoktató, földrajz, természetrajz, fizikatanár, de tanított ipari, technikai, társadalomtudományi, gazdászati ismereteket, az emberi együttműködés, szolidaritás, kölcsönös segítés módszereit. Foglalkozott a magyar és külhoni kultúrák és hagyományok feltárásával, ápolásával. Fiúinternátust vezetett négy évtizedig, gyerekek nyaraltatásával, étkeztetésével törődött saját költségére akár. Természetjárásra vitte a „vándordiákokat”. Szabadkőműves páholyban tevékenykedett, folyóiratokat, évkönyvet szerkesztett.
Műveit, tevékenységét a szerkesztők irodalomjegyzékben közlik, s a jószívű kedélyes, optimista, móriczosan joviális, kiapadhatatlan energiával rendelkező Jelenségre emlékező leánya, tanítványai, tudóstársai és kortársai szavait is kötetbe gyűjtötték.
1945. január 10-én érte a halálos lövés a Liszt Ferenc téren. Csak néhány hét választotta el a szabadságtól.
Alig hihető a hosszú csönd körülötte.
Az utókornak tartozása van vele szemben. Most segítséget kaphatunk Bíró Ferenc és Szabó Ferenc könyvével, hogy lerójuk azt.

http://www.iskolakultura.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=99999999

2009. június 1., hétfő

Jacq, Christian: Mozart II. - A Fény Fia

Jacq, Christian: Mozart II. - A Fény Fia

Európa Könyvkiadó, Budapest, 2009, 320 oldal

ISBN: 9789630787437
Fordító: Rácz Judit

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Rövid tartalom

Christian Jacq négykötetes Mozart-ciklusának második részében 1779 januárjától követi nyomon a nagy művész sorsát, szellemi, lelki és titkos életét, mely továbbra is küzdelmek sorozata. Mozart folyamatosan komponál, dolgozik, hajtja a megélhetés kényszere, próbál ugyan a függőség alól szabadulni, de ez a szabadságvágy nagyon nem tetszik a munkaadójának, a salzburgi hercegérseknek, aki nem támogatja őt, ugyanakkor feltétlen engedelmességet követel. A rebellis muzsikus azonban dönt: elmenekül a zsarnok elől, és végleg Bécsbe költözik, ahol lassan eléri céljait: a növekvő hírnév, az anyagi függetlenség, a kedvére való alkotómunka után boldogság vár rá - találkozik élete Asszonyával, Konstance Weberrel. Thamos, thébai őrző angyala, hűséges társa, támogatója a művészetben, oltalmazója az életben, továbbra is segíti, mellette áll, s 1784 decemberében eljön a nagy pillanat, Mozart részesül a szabadkőműves-beavatás világosságában. Nem veszélytelen e tett, mert a hatalom fél, úgy becsüli, a szabadkőműves-páholy a forradalmi gondolatok veszedelmes melegágya lehet. Joseph Anton, a rendőrkopó, a Birodalom-hű, akkurátus hivatalnok, aki küldetésének tekinti, hogy a szabadkőműveseket elpusztítsa, éjjel-nappal titkos besúgójelentéseket tanulmányoz, értékeli a dossziék adatait, némelyiknél hosszasan elidőz, majd dönt... vajon a kis muzsikus hova tartozhat? Talán a szabadkőművesek titkos irányítói közé...? Nem, nem, túl soványka ez a dosszié, valószínűleg csak magas pártfogókat keres a karrierje érdekében... vagy mégsem? Már majdnem az érdektelenek közé teszi, ám szimata mást mond... Joseph Anton mindig bízott a megérzéseiben, a muzsikus bekerül hát a megfigyelésre szánt lehetséges lázítók közé! Mozart azonban, akinek a beavatási szertartás mélyen megváltoztatta életét, most már tudja, soha nem térhet le különös útjáról...

Salagean, Tudor - Eppel, Marius: Masoneria in Transilvania, 2. bővített kiadás

Salagean, Tudor - Eppel, Marius szerk.: Masoneria in Transilvania, 2. bővített kiadás

Editura Argonaut, Cluj, 2009, 306 + 22 színes oldal


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Forrás: http://www.mason-shop.ro/?p=productsMore&iProduct=748

Kapcsolódó blogbejegyzés: http://aprofan.blogspot.com/2008/09/egy-kolozsvari-kiallitasrol-megkesve.html

Az első kiadás: http://szkp2.blogspot.com/2007/11/salagean-tudor-eppel-marius-masoneria.html

Népszerű könyvek

Blogarchívum