A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2003. október 1., szerda

Kelet 2003 / 3.

-: Kelet 2003 / 3.

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2003/3, 72 oldal

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja, XLVI. évfolyam 2003/3.

Főszerkesztő: Jászberényi József

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Tartalomjegyzék

Tisztelt Olvasóink! 1
A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy páholyházának építéstörténete (Budapest VI. Podmaniczky u. 45.) 4
Két újjászületésem 25
Emlékeim a páholyházról (1945-47) 28
A magyar szabadkőműves jótékonyság területei a XIX-XX. század fordulóján 29
Neuschlosz Marcell 45
Az Ehlers páholy története 55
Híreink 71

2003. június 6., péntek

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Szeged szürke eminenciása

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Szeged szürke eminenciása

Heraldika, Budapest, 2003.

Magyarországon is, mint minden más országban évszázadok óta kiterjedt besúgói hálózat működött. Korszakonként változott, hogy kiket figyeltek meg, miért, hogyan és főleg milyen következményekkel. A szabadkőművesek minden esetben hozzátartoztak a megfigyeltek csoportjához.

Berényi Zsuzsanna Ágnes a szabadkőművesség szakavatott kutatója a Történeti Hivatalban bukkant rá egy igen „izgalmas” iratcsomóra amely a szegedi szabadkőműves Dr. Csongor Győző orvos és az „Árpád a testvériséghez” páholy tevékenységének megfigyelési iratait tartalmazta. E kötet magyarázó szövegekkel ellátva tartalmazza az iratokat, amelyek bepillantást engednek a besúgók módszereibe. Ez az iratanyag példa arra a kiszolgáltatottságra, amellyel a hatalom által kiválasztott „megbízhatatlan”-nak minősített célszemélyeknek szembesülnie kellett.Előszó

Régóta tudjuk, hogy más országokhoz hasonlóan Magyarországon is évszázadok óta kiterjedt besúgói hálózat működött. Korszakonként változott, hogy kiket figyeltek meg, miért, hogyan és főleg milyen következményekkel. A szabadkőművesek csaknem minden esetben hozzátartoztak a megfigyeltek csoportjához. Minden önkényuralmi rendszer szemében szálka volt szabad gondolkozásuk, függetlenségük, önállóságuk. Az egyes páholyokról készült megfigyelésekről a Magyar Országos Levéltár gazdag iratanyaggal rendelkezik a XX. századból. Ezt tettem közzé 2001. júniusában a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával a Magyar Országos Levéltár kiadásában. "Iratok a magyar szabadkőművesség történetéhez, 1918-1950" címen.

Tartalom

Bevezető 3
Történelmi előzmények 5
A szegedi szabadkőművesség általános története 6
A BM III/III. osztályának néhány módszere 28
A betiltott szegedi szabadkőművesség megfigyelése 34
Szeged szürke eminenciása 94
Kapcsolat a szegedi és a torontói magyar szabadkőművesség között 255
Időrendi táblázat a szabadkőművességhez 274
A magyar szabadkőművesség történetének néhány állomása 287
Időrendi táblázatokhoz tartozó források 306
Jegyzetek 308
A felhasznált irodalomjegyzék 311


A Könyvtárellátó recenziója:

A szerző kötetében a szegedi szabadkőműves páholy történetét, ezen belül is elsősorban a múlt század második felének illegalitási időszakát kívánja felvázolni a Történeti Hivatalban fennmaradt megfigyelési iratok felhasználásával. Elsőként a szegedi páholy 1870-es megalapítását és későbbi tevékenységét dokumentáló iratok kerülnek ismertetésre, elsősorban a többszöri betiltás és törvényen kívül helyezés időszakaiban készült titkosszolgálati megfigyelések és a besúgói jelentések alapján. A kötet második felében a II. világháborút követő időszak egyik szegedi szabadkőműves vezéregyénisége, Csongor Győző életéről, tevékenységéről készült, a 70-es évekig vezetett akták tartalma kerül bemutatásra. A dokumentumok és magánlevelek szövegeit a szerző kommentárjai mellett fekete-fehér megfigyelési fotók, iratok, akták másolatai és mikrofilmre vett 'bizonyítékok' kísérik. Ezek nem csupán szemléletesebbé teszik a kiadványt, de betekintést nyújtanak a nyomozati szervek, besúgók gondolkodásmódjába, módszereibe is. A szabadkőművesség általános és magyarországi történeti kronológiájával, irodalomjegyzékkel, jegyzetekkel és névmutatóval záródó kiadvány szakkönyvtárak és helytörténeti gyűjtemények mellett nagyobb közkönyvtárak részére is ajánlható.


Terjedelem: 314 oldal – ragasztókötéses

Kapcsolódik Péter László: Egy politikai nyomozóról című cikkéhez:

http://szkp4.blogspot.com/2005/01/peter-laszlo-egy-politikai-nyomozorol.html

Jászberényi József: "A Sz. Szophia templomában látom én felszentelve nagysádat"

Jászberényi József: "A Sz. Szophia templomában látom én felszentelve nagysádat"

A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség

Argumentum Kiadó, Budapest, 2003.

Kapcsolódó cikkek:

http://szkp4.blogspot.com/2003/06/berenyi-zsuzsanna-agnes-felvilagosodas.html

http://szkp4.blogspot.com/2004/02/david-peter-jot-s-jol.html

Knight, Christopher - Lomas, Robert: Hiram könyve

Knight, Christopher - Lomas, Robert: Hiram könyve

Gold Book Kft., 2003.

Amikor Christopher Knight és Robert Lomas (mindketten szabadkőművesek) személyes indíttatásból rendjük ősi rítusainak eredete után kezdtek kutatni, nem is hitték volna, hogy foglalkozniuk kell majd az őskori csillagászattal vagy a kereszténység kialakulásával. Tizennégy évvel később a Hiram könyvében foglalták össze megállapításaikat. A mű a legújabb régészeti felfedezéseken, a Biblián és a szabadkőműves rítusok korai változatain alapuló új, drámai bizonyítékokat tár olvasói elé.

A szerzők fáradságot nem kímélve újjáépítették a szabadkőművesség rítusaiban megőrződött, ám rég szétszóródott és elfeledett történetet. A rekonstruált legendának a „Szabadkőműves szövetség” címet adták, mivel a Bibliáéval párhuzamos történetet beszél el, s olyan eseményeket ír le, amikről a Biblia nem tesz említést – például a csillagászat titkos tudományát, melyről a szerzők bebizonyítják, hogy kódolva ott rejlik a Bibliában is.

A könyv arra a megdöbbentő végkövetkeztetésre jut, hogy a távoli múltban már megváltoztatta a világot egy azóta elfeledett tudomány, és megváltoztathatja ismét:

- Valóban rituális gyermekáldozatokat mutattak be Izrael első királyai, köztük Dávid és Salamon?
- A híres jeruzsálemi templomot a Vénusz imádatának szentelték?
- Jézus születését már sokkal korábban előre elrendelték a csillagászati események? Vagy ő maga tervezte életét és cselekedeteit a csillagok és bolygók mozgásának megfelelően?

A Hiram könyve mindent megváltoztat, amit a Bibliáról és a szabadkőművességről tudni véltünk.


A SZERZŐ(K)RŐL

Christopher Knight a marketing és a grafikai tervezés területein szerzett felsőfokú végzettséget. Mindig is nagy érdeklődést tanúsított a társadalmi viselkedésmódok és hitrendszerek iránt, s hosszú éveken át vásárlói pszichológusként dolgozott az új termékek megtervezésénél és marketingjénél. Korábban egy vállalat vezetője volt, ma a marketingkonzultáció és a történelmi kutatások között osztja meg idejét.

Robert Lomas kitüntetéssel szerzett villamosmérnöki diplomát, majd Ph. D. fokozatot a szilárdtestfizika és a kristályszerkezetek kutatásával. Később elektronikus fegyverrendszereken dolgozott, és mindig is élénk érdeklődést tanúsított a csillagászat és a tudománytörténet iránt. Jelenleg a Brad­ford Egyetem Üzletvezetési Iskoláján tanít információs rendszereket.Eredeti cím : THE BOOK OF HIRAM
Nyelv : magyar
EAN : 9789639437807
ISBN : 963 9437 80 8
Megjelenés : 2003.
Kötésmód : ragasztott kötött védőborítóval
Oldalszám : 392
Méret [mm] : 150 x 215 x 38
Tömeg [g] : 600
Regisztrálás : 2003.11.13.

vitéz Dr. Endre László: A zsidókról, A berni per tanulságai

vitéz Dr. Endre László: A zsidókról, A berni per tanulságai

Gede Testvérek, Budapest, 2003, 106 oldalTartalom

...
A zsidók és a szabadkőművesség 26 - 28.
...

Marrs, Jim: Titkos uralom : a Trilaterális Bizottságot, a szabadkőműveseket és a nagy piramisokat összekötő rejtett történelmi szálak

Marrs, Jim: Titkos uralom : a Trilaterális Bizottságot, a szabadkőműveseket és a nagy piramisokat összekötő rejtett történelmi szálak

Magyar a Magyarért Alapítvány, Budapest, 2003, 506 oldal

ISBN:963-210-465-X

Novum általános képes enciklopédia I-II.

-: Szabadkőművesség

Novum általános képes enciklopédia I-II., Szeged, 2003, 799 oldal

ISBN-szám: 963-9334-44-8


Tartalom

...
Szabadkőművesség 228.
...

2003. június 1., vasárnap

Winckelmann, Joachim: A beavatottak Tarotja

Winckelmann, Joachim: A beavatottak Tarotja

Fordító: Dr. Kássa László

Hermit Könyvkiadó, 2003, 116 oldal

ISBN-szám: 963-9231-37-1
Kötéstípus: Ragasztott papírkötésTartalom
...
A szabadkőművesek tarotja 54-57
...

[Cawthorne, Nigel:] Szektak 2.

[Cawthorne, Nigel:]Szekták 2.

Ventus Libro Kiadó, Budapest, 2003, 124 oldal

Fordító: Szekeres Márta - Szilágyi Diána - Lepp Tünde

Sorozatcím: Minden idők legnagyobb...
Kötetsorszám: 10
ISBN-szám: 963-86332-9-8
Kötéstípus: Ragasztott papírkötésAz előző kötetben megkezdett témát folytatva a szerző a világ néhány 'őrült' szektájának hírhedtté vált tetteit mutatja be. Ezek között van pl. a japán metróban merényletet végrehajtó Aum Legfelsőbb Igazság, a tagjai tömeges öngyilkosságáról elhíresült A Mennyország Kapuja, és a leginkább tömeges esküvőiről ismert Moon-szekta, valamint még négy másik vallásos-fanatikus mozgalom. A 2. fejezetet a titkos társaságoknak szenteli a szerző, ezen belül a teozófusok, a szabadkőművesek, és az Illuminátusok társaságát mutatva be. A kötet forrásirodalmat nem közöl, tudományos apparátusra nem támaszkodik, tárgyát leginkább a bulvársajtókból ismert szenzációk stílusában közelíti meg, így a 'népszerű irodalom' körébe sorolható. A korábban már megismert, A világ legnagyobb..., A világ leghíresebb..., stb. sorozatok köteteihez hasonló sorozatot és kiadványt az érdekességek, szenzációk kedvelői fogják keresni. Első kötete és a sorozatban legutóbb: Szekták (200324045) CAWTHORNE, Nigel népszerű angol író. Hivatalos honlapját ld.: http://www.nigelcawthorne.com

Tartalom
...
Szabadkőművesek 107

2003. február 1., szombat

Kelet 2003 / 1-2.

-: Kelet 2003 / 1-2.

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2003/1-2, oldal

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja, XLVI. évfolyam 1-2. szám

Főszerkesztő: Jászberényi József

Népszerű könyvek

Blogarchívum