A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2005. október 14., péntek

Jászberényi József: A magyarországi szabadkőművesség története

Jászberényi József: A magyarországi szabadkőművesség története

Print X Budavár Kiadó, 2005.

A könyv bemutatja, hogy a hagyományõrzõ szabadkõmûvesség tagjai hogyan látják a magyar szabadkõmûves szervezet történetét. Könnyen érthetõen, a legfontosabb történések ismertetésével, dokumentumokkal és rengeteg, a szabadkõmûvesség mûködéséhez kapcsolódó relikviáról készült fotóval, illusztrációval!

Kivitelét tekintve A magyarországi szabadkõmûvesség története reprezentatív és igényes könyv: fûzött, keménytáblás, védõborítós. A belívek is a legjobb minõségû matt mûnyomópapírra készültek és végig négyszínesek.

Könyvtárellátó recenzió

A magyarországi szabadkőművességnek immár komoly szakirodalma van. Ezt a sort folytatja Jászberényi József rendkívül igényes, pazarul tipografált, számtalan fotóval, dokumentummásolattal, kalapácsok, kötények, jelvények, egyéb kellékek, pecsétek, oklevelek fotóival kiegészített kézikönyve is. A szerző a hazai szabadkőművesség legfiatalabb főmestereként belülről ismeri a szervezetet. A nagyközönséghez szóló, amolyan hályogoszlatónak szánt, olvasmányos könyve első fejezetében a történeti dokumentumok alapján összefoglalja a szabadkőművesség eredetét és hagyományait, majd megismerteti az olvasót a rend alapvető rítusaival. Ezt követően a társaság hazai történetét a kezdetektől, azaz a 18. század közepétől fogva kíséri végig a három sivatagi vándorlás (a három betiltás) és a virágkorok egymást követő rendjében. Az egyes fejezeteket tipográfiailag kiemelt érdekességek (pl. a fogadalom szövege), a történeti részben pedig neves magyar szabadkőművesek fotóval kísért életrajzai teszik teljessé. A híres magyar szabadkőművesek listájával, névmutatóval és irodalomjegyzékkel kiegészített kötetet Ort Jánosnak, a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy nagymesterének előszava nyitja meg.


Előszó

A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy idén ünnepli újjáalakulásának 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból több belső megemlékezés zajlott oszlopaink között, de a Szövetség vezetése úgy gondolta, hogy kifelé, a világ felé is meg kell nyilvánulnunk. Ennek legjobb módja egy könyv megjelentetése, amely arról szól, hogy mi, a hagyományőrző szabadkőművesség tagjai hogyan látjuk a magyar szabadkőműves-szervezet történetét.

A könyv megírására a Nagypáholy legfiatalabb főmesterét, Jászberényi József irodalomtörténészt kértük fel. Feladatául nem egy akadémiai értekezés megírását adtuk, azaz nem arra törekedtünk, hogy egy minden részletre kiterjedő összképet kapjon az olvasó a kezébe, sokkal inkább arra buzdítottuk, hogy egy könnyen érthető, s a legfontosabb történéseket tartalmazó hosszú esszé szülessen meg.
A megszületett könyv három szempontból hoz újdonságot. A legfontosabb az, hogy közérthetően megmutatja a tradicionális szabadkőművesség mibenlétét: alapelveit és filozófiáját. Ebbol következik a második újdonság: a magyar szabadkőművességrol szóló eddigi szakirodalom döntő részben a hangsúlyt az aktív, politikai téren megnyilvánuló kőművesekre helyezte. Ez a könyv világosan és pontosan kimondja, hogy a szabadkőművesség magja sohasem ez volt: a magyar testvérek minden korban elsősorban a szerves önfejlesztés, a békés, megfontolt, értékőrző gondolkodás emberei voltak. A könyv harmadik újdonsága a "keretek"-ben rejlik: rövid életrajzi összefoglalók olvashatók a legjelentősebb kőművesekről, így az olvasó pontosan láthatja az angolszász irányzat kánonját saját történelmét illetően.
A könyv megírásakor a szerző egy jelents akadályba ütközött. Szabadkőművesként nem szólhatott a rituális titkokról, akkor sem, ha azok nagyrészben a könyvtárakban és az interneten hozzáférhetők. Ezért, amikor a vonatkozó fejezetben a rítusokról szól, a legrövidebb és leginkább a lényegre törő ismertetést adja.
Bízom benne, hogy az érdeklődő olvasó sok új információt nyer a könyv lapjait böngészve, s reménykedem abban, hogy akadnak majd jóhírű, szabad férfiak, akik éppen e könyv olvasása után kopogtatnak ajtónkon, felvételüket kérve.
Ort János
nagymester

Nyelv : magyar
EAN : 9789638654571
ISBN : 963 86545 7 0
Megjelenés : 2005.
Kötésmód : cérnafűzött kötött, védőborítóval
Oldalszám : 168
Méret [mm] : 210 x 225 x 20
Tömeg [g] : 800
Regisztrálás : 2005.09.22.

Tartalom

Ort János: Előszó 7
A szabadkőművesség eredete és hagyományai 9
A szabadkőművesség alapvető rítusai 25
A magyarországi szabadkőművesség története 45
A kezdetek (1750-1795) 47
Az első sivatagi vándorlás hosszú évtizedei (1795-1867) 71
Az egyesülés előtt (1867-1886) 91
A magyar szabadkőművesség virágkora (1886-1919) 96
A második sivatagi vándorlás (1919-1945) 117
A rövid, második virágkor (1945-1950) 124
A harmadik sivatagi vándorlás (1950-1989) és a reguláris jánosrendi szabadkőművesség napjainkban (1989-2004) 131
Híres magyar szabadkőművesek 143
Névmutató 155
Irodalom 163


[Véleményem: http://aprofan.blogspot.com/2006/03/jaszberenyi-jozsef-magyarorszagi.html]
Kapcsolódó cikk: http://szkp4.blogspot.com/2005/11/benedek-szabolcs-nevezetes-nevtelenek.html

2005. október 1., szombat

Kelet 2005 / 3-4.

-: Kelet 2005 / 3-4.

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2005/3-4, 117 oldal

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja, XLVIII. évfolyam, 3-4. szám

Főszerkesztő: Jászberényi JózsefSzármazási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Tartalom


A kövünk felső lapja 3
A Testvériség és a Szeretet 6
A Kicsi, a Nagy, az Artúr és az Indián, avagy a szabadkőművesség négy útja 12
A szabadkőműves nevelés célja és tartalma 20
A szabadkőműves Conan Doyle 35
John Pine - egy társasági életet élő kézműves 41
Albert Pike szabadkőműves filozófiája 48
Sztehlo Gábor és a szabadkőművesség 62
A szabadkőművesség és az evangélikus egyház kapcsolata Finnországban 71
Az albigensek elleni keresztes hadjárat 74
Requiem egy proletárért 84
Mi történt száz évvel ezelőtt? 91
A szabadkőművesség eredete 97
Kupán Á.: Szabadkőművesek Nagyváradon 104
világosság fiai 108
Híreink 110

2005. szeptember 30., péntek

H. Balázs Éva: Életek és korok

H. Balázs Éva: Életek és korok

MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2005, 344 + VIII oldal

Válogatott írások, szerkesztette Krász Lilla

Tartalom
...
A szabadkőművesség a 18. században 146 - 160. oldal
...


A kiadvány oldala: http://web.archive.org/web/20070607035250/http://www.tti.hu/kiadvanyok/konyvsorozatok/tmt/hu_ktk37.html
[A kötetben szerepel a Világosság 1977/4. számában megjelent

A szabadkőművesség a 18. században című cikk

http://szkp4.blogspot.com/1977/04/balazs-eva-h-szabadkomuvesseg-xviii.html]

2005. szeptember 1., csütörtök

Jászberényi József: Homályból a fénybe - A szabadkőművesség két útja

Jászberényi József: Homályból a fénybe - A szabadkőművesség két útja

Szeged, Szeged, 2005. szept-okt., 56-57. oldal

2005. július 1., péntek

Nesta H. Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak

Nesta H. Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak

Gede Testvérek, 2005.

Eredeti címe: Secret Societies and Subversive Movements

A titkos társaságok és felforgató mozgalmak nemzetközileg elismert ,legtekintélyesebb angol kutatójának főműve először 1924-ben jelent meg, és azóta folyamatosan újra és újra kiadják, . gyakran egy időben több kiadó is. Alapművé vált világszerte a társadalmi és erkölcsi rend
felforgatására törő baloldadi mozgalmak és forradalmak után érdeklődő nagyközönség és a kutató történészek számára egyaránt.
A szerző meggyőződése és műve alaptétele. "A francia forradalom nem pusztán a tizennyolcadik századi körülmények miatt, és a bolsevista forradalom sem csupán az oroszországi politikai és társadalmi viszonyok következtében vagy Karl Marx tanítása nyomán robbant ki. Mindkét forradalmat olyan erők hozták létre, amelyek a nép szenvedését és elégedetlenségét kihasználva hosszú időn át gyűjtötték az erőt arra, hogy támadást intézzenek nemcsak a kereszténység, hanem az egész társadalmi és erkölcsrend ellen."
Mrs. Webster alaposan dokumentált tudományos igényű műve a forradalmak folyamatát az első keresztény évszázadoktól nyomozza végig a Gnosztikusoktól az Orgyilkosok, a Templomosok, a zsidó kabbalisták és a Szabadkőművesek valamint az Illuminátusok mozgalmain át, a modern nyílt és titkos felforgató társaságokig.
A számos tekintélyes és megbízható külföldi sajtóértékelés közül az egyik (English Review) így méltatja a szerzőt:
"A módszere minden tekintetben szigorúan tudományos. Végtelen gondossággal és fáradozással nagy tömegű dokumentatív bizonyítékot gyűjtött össze, és - ahogy jogosan állítja - 'ha azután nem tudom meggyőzni a hitetlenkedőket, hogy a forradalom titkos
erői léteznek, ez nem a bizonyítékok hiánya miatt lesz.' Ő sohasem dogmatikus. Ahol a bizonyíték kényszerítő erejű, a tanulság teljesen kézenfekvő. Ha valamilyen kétség áll fenn valamilyen, még fel nem fedezett összekötő láncszem hiánya miatt, Mrs. Webster bemutatja az esetet és az olvasói ítéletére bízza a döntést..."Olvasható:

http://titkost.50webs.com/konyvek/nwebaa.htm
http://titkost.50webs.com/konyvek/nwebab.htm

http://yamaguchy.netfirms.com/7897401/webster/magyar/vakol_01.html
http://yamaguchy.netfirms.com/7897401/webster/magyar/vakol02.htm
http://yamaguchy.netfirms.com/7897401/webster/magyar/vakol03.htm
http://yamaguchy.netfirms.com/7897401/webster/magyar/vakol04.htm
http://yamaguchy.netfirms.com/7897401/webster/magyar/vakol05.htm
http://yamaguchy.netfirms.com/7897401/webster/magyar/vakol06.htm
http://yamaguchy.netfirms.com/7897401/webster/magyar/vakol07.htm
http://yamaguchy.netfirms.com/7897401/webster/magyar/vakol08.htm
http://yamaguchy.netfirms.com/7897401/webster/magyar/vakol09.htm
http://yamaguchy.netfirms.com/7897401/webster/magyar/vakol10.htm

2005. június 6., hétfő

Wilmshurst, W. L.: A szabadkőművesség filozófiája

Wilmshurst, W. L.: A szabadkőművesség filozófiája

Hermit Kiadó, [Miskolc], [2005], 137 oldal


Titkos tanítások - Titkos társaságok

A szabadkőművesség filozófiája egy olyan látószögben íródott, mely célját elérve a testvériség mélyebb megértéséhez vezet. A szabadkőművesség testvérisége ideáljainak van egy széles körű kérése, mely az emberek legjobb ösztöneihez szól, és amely által a szabadkőművesség a világ egyik legnagyobb szociális intézményévé vált.
A Vízöntő új korszakában, amikor sok egyén és csoport sokféle módon a misztériumok végső visszaállításáért dolgozik, növekvő számú egyén kezdi felismerni azt, hogy a szabadkőművesség ezen cél elérésének az eszközévé válhat.
Ez a könyv egy tanult és megbecsült testvérünk komoly erőfeszítését mutatja, aki a szabadkézművesség tényére elegáns és néha mély nyelvezettel világít rá. Azok, akik hozzá hasonlóan látják a dolgokat, élvezzék ezt a boldogságot.
Ezen könyv értéke abban rejlik, hogy egy olyan személy írta, aki példát állított a szabadkőműves páholy minden mestere elé. Lelke bölcsességgel, erővel, és szépséggel volt tele. Ezeken a lapokon azok fülébe suttogja a jelszót, akik még mindig a kapunál toporognak, lehetővé téve számunkra, hogy belső termeinkbe lépjenek, és hogy az igazi beavatáshoz csatlakozzanak, és megoszthassák azon tapasztalataikat, amik most még mindannyiunk előtt le vannak fátyolozva, a testvérek egy maroknyi csoportját kivéve.

*
"Nekünk tehát meg kell mutatnunk, hogy hierarchiánk inspirált, isteni és istenítő tudomány, melynek hatása azon beavatottaké, akiket azon kinyilatkoztatás által avattak be, mely a hierarchia titokzatosságaiból származik.
A hierarchia Feje az Élet Kútfeje, a Jóság Lényege, a Háromság, a dolgok Okozata, miszerint azok hasonulnak, egyesülnek azzal, Akit addig, amíg elérhető istenít.
Ez az általános célja minden hierarchiának- Isten és az isteni dolgok kitartó imádata, amit Istenhez méltóan és egységesen szolgálnak ; melyet megelőzően az ellentétes dolgokat teljesen és megállíthatatlanul el kell távolítani; valamint minden dolgok ismerete úgy, ahogy önmagukban léteznek; a szent igazság látomása és tudománya; Isten egységességével való inspirált kommunikáció, addig amíg az elérhető ; az elmélkedés lakomája, mely táplálja és megszenteli mindazokat, akik felemelkednek hozzá."

Dionysius Aeropagiticus
De Ecclesia Hierarchia, 1, 1-3.


A Könyvtárellátó ismertetése

A szabadkőművesség létezéséről szinte mindenki tud, de arról, hogy valójában kik tartoznak a társaság köreibe, milyen tevékenységet űznek, mik a céljaik, tanításaik - egyszóval konkrét tényeket róluk - gyakorlatilag senki nem képes mondani. Akarva-akaratlanul rengeteg hiedelem, misztikus pletyka, téveszme lengi körül őket a mai napig. A kötet szerzője azonban azt ígéri, hogy műve olvasói abban a kiváltságban részesülhetnek, hogy egy bennfentes fedi fel előttük mindazt, amit tudni érdemes a testvériségről. Olvashatunk valódi ténykedésükről, az általuk használt szimbólum- és filozófiai rendszerről, tanításaik összefüggéséről az ősi misztériumokkal. A kötet végén a témához kapcsolódó színes reprodukciókat és fényképeket találunk.Eredeti cím : THE MEANING OF MASONRY
EAN : 9789639231757
ISBN : 963 9231 75 4
ISSN : 1786-1551
Megjelenés : 2004.
Kötésmód : ragasztott kötött
Oldalszám : 156
Méret [mm] : 175 x 245 x 11
Tömeg [g] : 440
Regisztrálás : 2004.09.22.


[Véleményem: http://aprofan.blogspot.com/2004/11/egy-konyvnek-latszo-targy.html

Benedek Szabolcs véleménye: http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=KRITIKA0504&article=2005-0131-0004-39OONI]

A világosság fiai

A világosság fiai, Szemelvények a 135 éves szegedi szabadkőművesség történetéből 1870-2005

Bába kiadó, 2005. Szeged

ISBN 963-7337-31-8

fűzött

2005. 156, [36] p.


A kiadó ismertetése

Árpád a Testvériséghez Páholy tagjainak jelmondata: „O.A.M.D.G. = Omnia ad majorem Dei gloriam", azaz: "mindent Isten nagyobb dicsőségére!”,mely ma is olvasható régi templomok és kolostorok ajtaja felett. Ennek a szellemnek továbbvivői az Árpád a Testvériséghez Páholy tagjai, akiknek életcéljuk, hogy szűkebb hazájukban feladatokat vállalva tegyenek a fejlődésért, a tisztább, szebb jövőért. A kötet írásaiból ízelítőt kaphatunk a város múltjáról, jelenéről és jövőjéről egyaránt, olyan személyiségek tollából, mint Móra Ferenc, Cserzy Mihály, Gaál Endre, Vajda Ernő. Interjúkat olvashatunk Takács János és Csongor Győző főmesterekkel, rövid életrajzok mutatják be a szabadkőműves építészeket, szobrászokat, festőket.


A terjesztők ismertetése

A szegedi Árpád a Testvériséghez Szabadkõmûves Páholy megalakulásának 135. évfordulója tiszteletére jelent meg a könyv, mely a szövetség történetébe, munkájába enged bepillantást. A szabadság, testvériség, egyenlõség jegyében élõ, szeretet, hûséget, szorgalmat hirdetõ tagjai magukat a „Világosság fiainak” hívták. Jelmondatuk rövidítése: „O.A.M.D.G. = Omnia ad majorem Dei gloriam, azaz: mindent Isten nagyobb dicsõségére!” ma is olvasható régi templomok és kolostorok ajtaja felett. Ennek a szellemnek továbbvivõi az Árpád a Testvériséghez Páholy tagjai, akiknek életcéljuk, hogy szûkebb hazájukban feladatokat vállalva tegyenek a fejlõdésért, a tisztább, szebb jövõért. A kötet tulajdonképpen adalék egy késõbb megírandó történeti munkához, de írásaiból ízelítõt kaphatunk a város múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl egyaránt, olyan személyiségek tollából, mint Móra Ferenc, Cserzy Mihály, Gaál Endre, Vajda Ernő. Interjúkat olvashatunk Takács János és Csongor Győző fõmesterekkel, rövid életrajzok mutatják be a szabadkõmûves építészeket, szobrászokat, festõket.


A könyvtárellátó recenziója

A szegedi Árpád a Testvériséghez Szabadkőműves Páholy megalakulásának 135. évfordulója tiszteletére jelent meg a könyv, mely a szövetség történetébe, munkájába, működésébe enged bepillantást. Az első szabadkőműves szövetség megalakulásának története az idő homályába vész, egyesek szerint nyomokban már Egyiptom Isis-papjainál megtalálható. Majd a szabadság, testvériség, egyenlőség jegyében élő, szeretetet, hűséget, szorgalmat hirdető talán legismertebb csoportosulás a qumráni esszénus közösség volt, amelynek tagjai magukat a Világosság fiainak hívták. Jelmondatuk rövidítése: O.A.M.D.G. = Omnia ad majorem Dei gloriam, azaz: mindent Isten nagyobb dicsőségére! ma is olvasható régi templomok és kolostorok ajtaja felett. Ennek a szellemnek továbbvivői az Árpád a Testvériséghez Páholy tagjai, akiknek életcéljuk, hogy szűkebb hazájukban feladatokat vállalva tegyenek a fejlődésért, a tisztább, szebb jövőért. A kötet tulajdonképpen adalék egy később megírandó történeti munkához, de írásaiból ízelítőt kaphatunk a város múltjáról, jelenéről és jövőjéről egyaránt, olyan személyiségek tollából, mint Móra Ferenc, Cserzy Mihály, Dr.Gaál Endre, Dr. Vajda Ernő. Csongor Győző főmesterekkel, rövid életrajzok mutatják be a szabadkőműves építészeket, szobrászokat, festőket. Az egyes szemelvényeket jegyzetek egészítik ki. A kötet végén található egy válogatott bibliográfia a szabadkőművességről, a Páholy tagjainak névsora, és az elmúlt 135 esztendő dokumentumainak fotói is színesítik a könyvet.

Előszó
Ez a könyv nem a szabadkőműveseknek készült. Ugyanakkor nem kíván, - mint annyi más "kitárulkozó" - ismertetővé válni, de szeretné az olvasó számára bemutatni a szabadkőművesek között munkálkodók eszmeiségét és tevékenységét. A könyv címében azért viseli "szemelvények" kifejezést, mert valójában néhány kiragadott írással kívánja láttatni a múltat, a jelent és a jövőt. Lehetővé teszi, a kívülállók számára is a már többször betiltott, sokszor megszólt és mégis a szabad emberekért kiálló, a bölcsességet, erőt és szépséget, a tökéletesség felé törekvő közösségi és egyéni élmények bemutatását. A ma is folyamatosan működő szabadkőműves közösségek (páholyok) közül hazánkban másodikként alakult meg az Árpád a Testvériséghez szegedi páholy, amely most ünnepli életrekelésének 135. évfordulóját.


Tartalom

Móra Ferenc: Láncban 5
Előszó 6
A világosság 7
Írások a Cserzy-hagyatékból 16
Előszó helyett 17
A szegedi szkv szerepe a forradalom előkészítésében 34
A magyar szabadkőművesség két irányzata 37
Móra Ferenc és a szabadkőműves mozgalom 40
A szabadkőműves Móra 53
Feloszlatási határozat 90
Hetvenöt éve a királyi művészet szolgálatában 91
A mi páncélunk az olthatatlan emberszeretet 97
Szolgálni a hazát, az emberséget, az emberiséget 102
Jóhírű, szabad férfiak lánca 103
Földműves lakosságunk bajai 105
A Szabadkőművesség újjászületése 111
Szabadkőművesek Szegeden 118
A szegedi "Árpád a Testvériséghez" páholy rövid története 119
Egy bölcseleti intézmény 121
Tökéletesség és boldogság 123
Szegedi érintettségű szabadkőműves építészek, szobrászok, festők 128
Tallózás a Kelet számaiból - 1911-1913 136
Szabadkőműves bibliográfia 142
Árpád A testvériséghez Páholy névsora 1870-1920 144
Dokumentumok 135 év történetéből 157

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Budapest és a szabadkőművesség

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Budapest és a szabadkőművesség

szerző kiadása, Argumentum, 2005.

A szabadkőművességet mindmáig bizonyos titokzatosság lengi körül. Ez a 18. század elején Angliában keletkezett filantróp polgári mozgalom, melyhez rövidesen arisztrokraták is csatlakoztak, valószínűleg a középkori székesegyházak építőiről kapta nevét. A felvilágosodás, a tolerancia, a deizmus, az egyenlőség, a haza és az emberiség szolgálatának a szabadkőművesek által vallott eszméi ezoterikus, ókori, középkori és újplatonista eredetű szimbolumokkal, bonyolult beavatási szertartásrenddel, titkos összejövetelekkel párosultak. A 18. század folyamán egész Európában és az angol gyarmatokan is sorra alakultak szabadkőműves páholyok. Magyarországon 1749-ben, Brassóban jött létre az első páholy, míg Pesten az 1770-es évek elejéről van adatunk a Nagyszívűséghez címzett páholy megalakulásáról. Berényi Zsuzsa Ágnes könyvében rövid történeti bevezető után Budapest szabadkőműves emlékeit, elnevezéseit ismerteti kerületről kerületre haladva, térképen is megjelölve az egyes szabadkőműves "tereppontokat". A kötet második felében a leghíresebb magyar (és hazánkhoz is kapcsolódó külföldi) szabadkőművesek rövid, elsősorban szabadkőművességük eseményeit előtérbe helyező életrajzát találjuk. A szerző által most közölt adatok jó része először lát napvilágot; mögöttük évtizedes kutatómunka, levéltári iratok, könyvtári anyagok ezreinek áttanulmányozása rejlik. A kötetet mind a történészek, mind a szabadkőművesség és Budapest története iránt érdeklődő olvasók haszonnal forgathatják.

A Könyvtárellátó recenziója

A hazai szabadkőművesség fénykora egybeesik azzal az időszakkal, amikor Budapest elnyerte mai arculatát. Kevéssé köztudott, hogy az OsztrákMagyar Monarchia fél évszázados története során egyedül Magyarországon működhetett legálisan szabadkőműves páholy, így aztán nem csoda, hogy a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy komoly tekintéllyel rendelkezett nemzetközi szinten is. Mondanunk sem kell, hogy ez az alapvetően polgári, városi szervezet főként Budapesten fejtett ki jelentős karitatív és kulturális tevékenységet, de a századforduló táján több budapesti polgármester, valamint a politikai és a szellemi élet kiemelkedő személyiségei közül is számosan tagjai voltak valamilyen páholynak. A szabadkőművesség neves kutatója a most megjelent könyvében kerületekre lebontva ismerteti Budapest összes szóba hozható szabadkőműves vonatkozású helyszínét. A rend európai és hazai történetét dióhéjban összegző előszó után a szerző művelődéstörténeti sétára invitálja az olvasót. Minden olyan összefüggést számba vesz, amely így vagy úgy kapcsolatba hozható a szervezettel. Például az utcanevek esetén kevés kivételtől eltekintve semmilyen forrás nem áll rendelkezésre a tekintetben, hogy az adott utcát miért arról a személyről vagy fogalomról nevezték el. Mégis, az Akácfa utca kapcsán megtudjuk: az akácfa fontos szabadkőműves szimbólum. A kötet újabb fejezete a megnevezett személyek életrajzát és tevékenységét ismerteti, ezt követően egy lista a Kerepesi és a Farkasréti temetőben nyugvó szabadkőművesekről, egy másik pedig a főváros szabadkőműves polgármestereiről tájékoztat. Az érdeklődők számára, akik a kötet végén tekintélyes bibliográfiát is találnak, érdekes művelődéstörténeti adalékokkal szolgáló kiadvány.Tartalomjegyzék

Bevezető 5
Budapest szabadkőművességének története 11
A könyv keletkezésének és az anyag összeállításának története. Módszertani bevezető 13
Rövidítések 17


Budapest kerületeinek szabadkőműves vonatkozásai

I. kerület 23
II. kerület 29
III. kerület 34
IV. kerület 39
V. kerület 43
VI. kerület 52
VII. kerület 28
VIII. kerület 64
IX. kerület 71
X. kerület 75
XI. kerület 78
XII. kerület 82
XIII. kerület 86
XIV. kerület 90
XV. kerület 95
XVI. kerület 98
XVII. kerület 102
XVIII. kerület 105
XIX. kerület 110
XX. kerület 113
XXI. kerület 117
XXII. kerület 121
XXIII. kerület 125


Életrajzok 129

A Kerepesi temetőben (VIII. kerület) nyugvó szabadkőművesek 283
A Farkasréti temetőben nyugvó szabadkőművesek 285
Budapest szabadkőműves polgármesterei 287

Irodalomjegyzék 289

Ridley, Jasper: A szabadkőművesek

Ridley, Jasper: A szabadkőművesek

Gold Book Kft., [Debrecen], [2003]

Fordító: Cserna György

A laikusok számára a szabadkőművesek rejtélyes, sőt kissé baljós társaságnak tűnnek – kik ők valójában, és miben rejlik jelentőségük?

Jasper Ridley, a neves történész és életrajzíró könyvében meg­próbálja szétválasztani egymástól a valóságot és a legendákat. A tőle megszokott alapossággal követi nyomon a szabadkőművesség történetét és fejlődését a kezdet kezdetétől, már a középkortól, s közben rávilágít arra, hogy a testvériség milyen sze­repet játszott a fontos történelmi mozzanatokban, például a nagy francia forradalomban, az amerikai függetlenségi háborúban, az Egyesült Államok létrehozásában. Azt is megtudjuk, hogy mi köze a szabadkőművességhez Mozart Varázsfuvolájának, s foglalkozik William Morgan halálával, akit szinte bizonyos, hogy ők gyilkoltak meg, aminek következtében az 1820-as években New York államban valóságos hajsza vette kezdetét a szabadkőművesek ellen. Nem maradt ki a könyvből az sem, Hitler milyen szerepet vállalt a szabadkőművesek üldözésében.

A szerző lebilincselő, izgalmas, olvasmányos könyvében olyan témákat is körüljár, milyen közvélemény-formáló hatása van a sza­badkőművesek szertartásainak, és hogyan viszonyulnak a szabadkőművesek a nőkhöz – hiszen emiatt csaknem 300 éve érik őket folyamatos támadások. Megvizsgálja azt is, milyen a szabadkőművesek helyzete a mai brit társadalomban, mennyire igazolhatóak a velük kapcsolatos félelmek és gyanakvások, és hogyan tud egy ilyen idejétmúltnak tűnő társaság beilleszkedni a XXI. század világába.

Aligha nevezhető érdektelennek egy olyan klub, melynek tagjai között ott tudhatjuk Winston Churchillt, Franklin Rooseveltet (és az USA hat további elnökét), Nagy Frigyest, Cecil Rhodest, Oscar Wilde-ot, Mozartot, Trollope-ot, Kiplinget és milliónyi más érdekes és nagyformátumú alakot. Már nagyon megérett az idő arra, hogy meggyőző bizonyítékokat felsorakoztatva védelmébe vegye valaki azt a szervezetet, melyet maga a szerző úgy ír le, hogy „egyenruhát öltenek, és olyan szertartásokon vesznek részt, amelyek már évszázadok óta idejétmúltnak számítanak”. – Andrew Roberts, Sunday TelegraphMintaoldalak a könyvből: http://www.konyvnet.hu/konyv.php?mit=lapozzbele&melyik=mintaoldalak&sorszam=4&konyv_id=767&kategoria_id=113&knsid=HzplOow51Vbb7xLqR4CwZpTK4idAuRrLqg#nk


Tartalom

Köszönetnyilvánítás 9
Bevezetés 11
A kőművesek 13
Az eretnekek 21
A XVII. század 28
A Nagypáholy 39
A pápai bulla 57
Németország és Franciaország 68
Angol nagypáholy: "Wilkes és szabadság!" 76
Bajok és botrányok 87
Az amerikai függetlenségi háború 97
A Varázsfuvola 116
A francia forradalom 128
Lojalista és forradalmi szabadkőművesek 143
Napóleon 155
A restauráció 166
William Morgan esete 180
A Lautaro-páholy 195
A XIX. század 209
Újabb támadás a szabadkőművesség ellen 225
Szabadkőművesség a világban 238
A modern szabadkőművesség Nagy-Britanniában 258
Vajon fenyegetést jelentenek-e a szabadkőművesek? 265
Jegyzetek, forrásmunkák 281
Irodalomjegyzék 301
Név- és tárgymutató 315

Véleményem a könyvről: http://aprofan.blogspot.com/2004/07/ridley-jasper-szabadkomuvesek.html


Vélemények a könyvről:

http://www.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=79260

http://szobavankiado.blog.hu/2009/10/27/a_szabadkomuvesseg_tortenete

de Burgh, Hugo (szerk.): Oknyomozó újságírás

de Burgh, Hugo (szerk.): Oknyomozó újságírás

Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 2005., 424 oldal

Olvasható: http://old.cij.hu/pdf/Oknyomozo_1-424.pdf

Tartalom:

...

Szabadkõmûvesek 276 - 278
...

Breton, Guy: Libertinusok kora

Breton, Guy: Libertinusok kora

Francia szerelmi históriák 5.

Európa Könyvkiadó, Budapest, 2005, 350 oldal
ISBN-szám: 963-07-7779-7


Tartalom

...
Lamballe hercegnője, egy szabadkőműves-páholy nagymesterasszonya 245
...

Hopkins, Marilyn - Simmans, Graham - Wallace-Murphy, Tim: Rex Deus, Rennes-le-Chateau és Jézus dinasztiájának igaz rejtélye

Hopkins, Marilyn - Simmans, Graham - Wallace-Murphy, Tim: Rex Deus, Rennes-le-Chateau és Jézus dinasztiájának igaz rejtélye

Alexandra Kiadó, Pécs, 2005, 301 oldal

ISBN-szám: 963367-857-9


Tartalom

...
A korai szabadkőművesek árnyékvilága 199 - 210
...

2005. június 1., szerda

Szimbólumtár, Bevezetés a reguláris inasfokba

: Szimbólumtár, Bevezetés a reguláris inasfokba

Nyugati Kapu Deputációs Páholy, Budapest, 2005, 60 oldal


Előszó: Jászberényi József, 3-6. oldal

A Nyugati Kapu Deputációs Páholy kiadványsorozata 1.

Sisa József: A dégi Festetics-kastély

Sisa József: A dégi Festetics-kastély

Műemlékek Állami Gondnoksága, Budapest, 2005, 152 oldal

Sorozatszerkesztő: Bardi Terézia;
szerk. Szvoboda Dománszky Gabriella
ISBN: 9799638651296
ISSN: 1786-0903
Kötés: puhatáblás kötés matt fóliával
Tipográfia: Peternák Zoltán
Borítóterv: Peternák Zoltán
Könyv mérete: 162x230


From Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A 150 oldal terjedelmű mű forrásokra hivatkozva mutatja be a kastély majd két évszázados múltját, tervezését, építését, a kastély berendezését, az ott folyó életet, a park létesítését, szerkezetét.
Gazdag képanyagával is a múltat idézi, de elvezet a jelenbe, és felvillantja a jövőt.
A szerző segítői kiváló munkát végeztek.
A könyv tartalmilag és formailag is kiemelkedő alkotás.

Newman, Sharan: A Da Vinci-kód a történész szemével

Newman, Sharan: A Da Vinci-kód a történész szemével

A Da Vinci-kód mögött rejlő valódi történelem

Fordító: Békési József

Gold Book Kft., Debrecen, 2005, 333 oldal


ISBN-szám: 963-425-064-5
Kötéstípus: Fűzött kemény papírkötés

2005. február 1., kedd

Kelet 2005 / 1-2.

-: Kelet 2005 / 1-2.

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2005, 82 oldal

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja - XLVIII. évfolyam, 1-2. szám

Főszerkesztő: Jászberényi József

Származási hely:

Tartalom

Beavatás - Rituálé 3
Irregularitás és regularitás - belül és kívül 6
Mi a szabadkőművesség? - Az Angol Egyesül Nagypáhyol hivatalos weboldaláról 14
A szabadkőművesség Franciaországban 16
A szabadkőművesség alapelvei 25
Erkőltsi törvények 28
A rózsakeresztesek 31
Gyökerek 39
Szabadkőműves bibliográfia IV. - a Debreceni Egyetem Könyvtárának szabadkőműves tárgyú könyvei 44
Hock János fölvétele 54
A színészet és a szövetség 57
A bécsi Staatarchiv szabadkőműves kincsei 60
Pillantás a rituálé mögé (W. L. Wilmshurst: A szabadkőművesség filozófiája) 65
Szerkesztőségi recenzió (Sáry Gyula: Szabadkőművesség, avagy a királyi művészet) 67
Vélemény: A "G" metamorfózisa 70
Híreink 79

2005. január 1., szombat

Mucha, Jiří: Alfons Mucha

Mucha, Jiří: Alfons Mucha

Tandem Grafikai Stúdió, Budapest, 2005, 412 oldal

Fordította: Molnár Éva

ISBN: 9638661852


Arra a kérdésre, hogy a cseh festészet nagyjai közül ki a legismertebb a világban, könnyen megadható az egyértelmű válasz: hírnév és népszerűség tekintetében senki sem vetekedhet Alfons Muchával (1860-1939). Neve elválaszthatatlanul egybeforrt a XIX. és XX. század fordulójának nagy hatású művészeti irányzatával, a szecesszióval, más néven Art Nouveau-val, melyet egy időben „Styl Muchá"-nak hívtak, s teljes joggal: alkotásaival meghatározó szerepet játszott e lenyűgöző motívumkinccsel rendelkező, kifinomult és dekoratív stílus megteremtésében, amely mindmáig megőrizte vonzerejét. Eredetiségről és imponáló leleményességről tanúskodó művei az időtlen szépségideálok álomvilágát varázsolják elénk, s ezért csak hálásak lehetünk neki.

Munkáinak jelentős része Magyarországon is széles körben ismert, első magyar nyelvű életrajzát azonban csak most veheti kézbe az olvasó. A lebilincselő kötetből megismerhetjük a festő pályafutásának eseménytörténetét, a világhírű képek születésének „kulisszatitkait", s azt a kulturális közeget, amelyben munkássága kibontakozott.

A könyv írója nem más, mint a művész fia, aki a gazdag dokumentumanyagnak köszönhetően azokról az időkről is a krónikás hitelességével számol be, amelyeknek még nem lehetett tanúja.
Jiri Mucha (1915-1991), egyik legfőbb érdeme, hogy színes és mozgalmas képet fest a belle epoque idillinek tűnő világáról, a posztimpresszionizmus és a szecesszió koráról, amikor Gauguin, van Gogh, Seurat és Toulouse-Lautrec mellett különös sorsú pályatársuk, Alfons Mucha volt a művészeti élet egyik főszereplője. E könyv révén mostantól őt is személyes ismerősünknek tekinthetjük.

Forrás: http://www.interbook.hu/index.php?op=termek_reszletes&termek_id=6046&fokat=7&alkat=75

Kritika: http://www.tandemgrafika.hu/konyvek/nagy/mucha_crit.htm

Népszerű könyvek

Blogarchívum