A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2005. június 6., hétfő

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Budapest és a szabadkőművesség

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Budapest és a szabadkőművesség

szerző kiadása, Argumentum, 2005.

A szabadkőművességet mindmáig bizonyos titokzatosság lengi körül. Ez a 18. század elején Angliában keletkezett filantróp polgári mozgalom, melyhez rövidesen arisztrokraták is csatlakoztak, valószínűleg a középkori székesegyházak építőiről kapta nevét. A felvilágosodás, a tolerancia, a deizmus, az egyenlőség, a haza és az emberiség szolgálatának a szabadkőművesek által vallott eszméi ezoterikus, ókori, középkori és újplatonista eredetű szimbolumokkal, bonyolult beavatási szertartásrenddel, titkos összejövetelekkel párosultak. A 18. század folyamán egész Európában és az angol gyarmatokan is sorra alakultak szabadkőműves páholyok. Magyarországon 1749-ben, Brassóban jött létre az első páholy, míg Pesten az 1770-es évek elejéről van adatunk a Nagyszívűséghez címzett páholy megalakulásáról. Berényi Zsuzsa Ágnes könyvében rövid történeti bevezető után Budapest szabadkőműves emlékeit, elnevezéseit ismerteti kerületről kerületre haladva, térképen is megjelölve az egyes szabadkőműves "tereppontokat". A kötet második felében a leghíresebb magyar (és hazánkhoz is kapcsolódó külföldi) szabadkőművesek rövid, elsősorban szabadkőművességük eseményeit előtérbe helyező életrajzát találjuk. A szerző által most közölt adatok jó része először lát napvilágot; mögöttük évtizedes kutatómunka, levéltári iratok, könyvtári anyagok ezreinek áttanulmányozása rejlik. A kötetet mind a történészek, mind a szabadkőművesség és Budapest története iránt érdeklődő olvasók haszonnal forgathatják.

A Könyvtárellátó recenziója

A hazai szabadkőművesség fénykora egybeesik azzal az időszakkal, amikor Budapest elnyerte mai arculatát. Kevéssé köztudott, hogy az OsztrákMagyar Monarchia fél évszázados története során egyedül Magyarországon működhetett legálisan szabadkőműves páholy, így aztán nem csoda, hogy a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy komoly tekintéllyel rendelkezett nemzetközi szinten is. Mondanunk sem kell, hogy ez az alapvetően polgári, városi szervezet főként Budapesten fejtett ki jelentős karitatív és kulturális tevékenységet, de a századforduló táján több budapesti polgármester, valamint a politikai és a szellemi élet kiemelkedő személyiségei közül is számosan tagjai voltak valamilyen páholynak. A szabadkőművesség neves kutatója a most megjelent könyvében kerületekre lebontva ismerteti Budapest összes szóba hozható szabadkőműves vonatkozású helyszínét. A rend európai és hazai történetét dióhéjban összegző előszó után a szerző művelődéstörténeti sétára invitálja az olvasót. Minden olyan összefüggést számba vesz, amely így vagy úgy kapcsolatba hozható a szervezettel. Például az utcanevek esetén kevés kivételtől eltekintve semmilyen forrás nem áll rendelkezésre a tekintetben, hogy az adott utcát miért arról a személyről vagy fogalomról nevezték el. Mégis, az Akácfa utca kapcsán megtudjuk: az akácfa fontos szabadkőműves szimbólum. A kötet újabb fejezete a megnevezett személyek életrajzát és tevékenységét ismerteti, ezt követően egy lista a Kerepesi és a Farkasréti temetőben nyugvó szabadkőművesekről, egy másik pedig a főváros szabadkőműves polgármestereiről tájékoztat. Az érdeklődők számára, akik a kötet végén tekintélyes bibliográfiát is találnak, érdekes művelődéstörténeti adalékokkal szolgáló kiadvány.Tartalomjegyzék

Bevezető 5
Budapest szabadkőművességének története 11
A könyv keletkezésének és az anyag összeállításának története. Módszertani bevezető 13
Rövidítések 17


Budapest kerületeinek szabadkőműves vonatkozásai

I. kerület 23
II. kerület 29
III. kerület 34
IV. kerület 39
V. kerület 43
VI. kerület 52
VII. kerület 28
VIII. kerület 64
IX. kerület 71
X. kerület 75
XI. kerület 78
XII. kerület 82
XIII. kerület 86
XIV. kerület 90
XV. kerület 95
XVI. kerület 98
XVII. kerület 102
XVIII. kerület 105
XIX. kerület 110
XX. kerület 113
XXI. kerület 117
XXII. kerület 121
XXIII. kerület 125


Életrajzok 129

A Kerepesi temetőben (VIII. kerület) nyugvó szabadkőművesek 283
A Farkasréti temetőben nyugvó szabadkőművesek 285
Budapest szabadkőműves polgármesterei 287

Irodalomjegyzék 289

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum