A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2005. június 6., hétfő

A világosság fiai

A világosság fiai, Szemelvények a 135 éves szegedi szabadkőművesség történetéből 1870-2005

Bába kiadó, 2005. Szeged

ISBN 963-7337-31-8

fűzött

2005. 156, [36] p.


A kiadó ismertetése

Árpád a Testvériséghez Páholy tagjainak jelmondata: „O.A.M.D.G. = Omnia ad majorem Dei gloriam", azaz: "mindent Isten nagyobb dicsőségére!”,mely ma is olvasható régi templomok és kolostorok ajtaja felett. Ennek a szellemnek továbbvivői az Árpád a Testvériséghez Páholy tagjai, akiknek életcéljuk, hogy szűkebb hazájukban feladatokat vállalva tegyenek a fejlődésért, a tisztább, szebb jövőért. A kötet írásaiból ízelítőt kaphatunk a város múltjáról, jelenéről és jövőjéről egyaránt, olyan személyiségek tollából, mint Móra Ferenc, Cserzy Mihály, Gaál Endre, Vajda Ernő. Interjúkat olvashatunk Takács János és Csongor Győző főmesterekkel, rövid életrajzok mutatják be a szabadkőműves építészeket, szobrászokat, festőket.


A terjesztők ismertetése

A szegedi Árpád a Testvériséghez Szabadkõmûves Páholy megalakulásának 135. évfordulója tiszteletére jelent meg a könyv, mely a szövetség történetébe, munkájába enged bepillantást. A szabadság, testvériség, egyenlõség jegyében élõ, szeretet, hûséget, szorgalmat hirdetõ tagjai magukat a „Világosság fiainak” hívták. Jelmondatuk rövidítése: „O.A.M.D.G. = Omnia ad majorem Dei gloriam, azaz: mindent Isten nagyobb dicsõségére!” ma is olvasható régi templomok és kolostorok ajtaja felett. Ennek a szellemnek továbbvivõi az Árpád a Testvériséghez Páholy tagjai, akiknek életcéljuk, hogy szûkebb hazájukban feladatokat vállalva tegyenek a fejlõdésért, a tisztább, szebb jövõért. A kötet tulajdonképpen adalék egy késõbb megírandó történeti munkához, de írásaiból ízelítõt kaphatunk a város múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl egyaránt, olyan személyiségek tollából, mint Móra Ferenc, Cserzy Mihály, Gaál Endre, Vajda Ernő. Interjúkat olvashatunk Takács János és Csongor Győző fõmesterekkel, rövid életrajzok mutatják be a szabadkõmûves építészeket, szobrászokat, festõket.


A könyvtárellátó recenziója

A szegedi Árpád a Testvériséghez Szabadkőműves Páholy megalakulásának 135. évfordulója tiszteletére jelent meg a könyv, mely a szövetség történetébe, munkájába, működésébe enged bepillantást. Az első szabadkőműves szövetség megalakulásának története az idő homályába vész, egyesek szerint nyomokban már Egyiptom Isis-papjainál megtalálható. Majd a szabadság, testvériség, egyenlőség jegyében élő, szeretetet, hűséget, szorgalmat hirdető talán legismertebb csoportosulás a qumráni esszénus közösség volt, amelynek tagjai magukat a Világosság fiainak hívták. Jelmondatuk rövidítése: O.A.M.D.G. = Omnia ad majorem Dei gloriam, azaz: mindent Isten nagyobb dicsőségére! ma is olvasható régi templomok és kolostorok ajtaja felett. Ennek a szellemnek továbbvivői az Árpád a Testvériséghez Páholy tagjai, akiknek életcéljuk, hogy szűkebb hazájukban feladatokat vállalva tegyenek a fejlődésért, a tisztább, szebb jövőért. A kötet tulajdonképpen adalék egy később megírandó történeti munkához, de írásaiból ízelítőt kaphatunk a város múltjáról, jelenéről és jövőjéről egyaránt, olyan személyiségek tollából, mint Móra Ferenc, Cserzy Mihály, Dr.Gaál Endre, Dr. Vajda Ernő. Csongor Győző főmesterekkel, rövid életrajzok mutatják be a szabadkőműves építészeket, szobrászokat, festőket. Az egyes szemelvényeket jegyzetek egészítik ki. A kötet végén található egy válogatott bibliográfia a szabadkőművességről, a Páholy tagjainak névsora, és az elmúlt 135 esztendő dokumentumainak fotói is színesítik a könyvet.

Előszó
Ez a könyv nem a szabadkőműveseknek készült. Ugyanakkor nem kíván, - mint annyi más "kitárulkozó" - ismertetővé válni, de szeretné az olvasó számára bemutatni a szabadkőművesek között munkálkodók eszmeiségét és tevékenységét. A könyv címében azért viseli "szemelvények" kifejezést, mert valójában néhány kiragadott írással kívánja láttatni a múltat, a jelent és a jövőt. Lehetővé teszi, a kívülállók számára is a már többször betiltott, sokszor megszólt és mégis a szabad emberekért kiálló, a bölcsességet, erőt és szépséget, a tökéletesség felé törekvő közösségi és egyéni élmények bemutatását. A ma is folyamatosan működő szabadkőműves közösségek (páholyok) közül hazánkban másodikként alakult meg az Árpád a Testvériséghez szegedi páholy, amely most ünnepli életrekelésének 135. évfordulóját.


Tartalom

Móra Ferenc: Láncban 5
Előszó 6
A világosság 7
Írások a Cserzy-hagyatékból 16
Előszó helyett 17
A szegedi szkv szerepe a forradalom előkészítésében 34
A magyar szabadkőművesség két irányzata 37
Móra Ferenc és a szabadkőműves mozgalom 40
A szabadkőműves Móra 53
Feloszlatási határozat 90
Hetvenöt éve a királyi művészet szolgálatában 91
A mi páncélunk az olthatatlan emberszeretet 97
Szolgálni a hazát, az emberséget, az emberiséget 102
Jóhírű, szabad férfiak lánca 103
Földműves lakosságunk bajai 105
A Szabadkőművesség újjászületése 111
Szabadkőművesek Szegeden 118
A szegedi "Árpád a Testvériséghez" páholy rövid története 119
Egy bölcseleti intézmény 121
Tökéletesség és boldogság 123
Szegedi érintettségű szabadkőműves építészek, szobrászok, festők 128
Tallózás a Kelet számaiból - 1911-1913 136
Szabadkőműves bibliográfia 142
Árpád A testvériséghez Páholy névsora 1870-1920 144
Dokumentumok 135 év történetéből 157

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum