A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2005. június 6., hétfő

Ridley, Jasper: A szabadkőművesek

Ridley, Jasper: A szabadkőművesek

Gold Book Kft., [Debrecen], [2003]

Fordító: Cserna György

A laikusok számára a szabadkőművesek rejtélyes, sőt kissé baljós társaságnak tűnnek – kik ők valójában, és miben rejlik jelentőségük?

Jasper Ridley, a neves történész és életrajzíró könyvében meg­próbálja szétválasztani egymástól a valóságot és a legendákat. A tőle megszokott alapossággal követi nyomon a szabadkőművesség történetét és fejlődését a kezdet kezdetétől, már a középkortól, s közben rávilágít arra, hogy a testvériség milyen sze­repet játszott a fontos történelmi mozzanatokban, például a nagy francia forradalomban, az amerikai függetlenségi háborúban, az Egyesült Államok létrehozásában. Azt is megtudjuk, hogy mi köze a szabadkőművességhez Mozart Varázsfuvolájának, s foglalkozik William Morgan halálával, akit szinte bizonyos, hogy ők gyilkoltak meg, aminek következtében az 1820-as években New York államban valóságos hajsza vette kezdetét a szabadkőművesek ellen. Nem maradt ki a könyvből az sem, Hitler milyen szerepet vállalt a szabadkőművesek üldözésében.

A szerző lebilincselő, izgalmas, olvasmányos könyvében olyan témákat is körüljár, milyen közvélemény-formáló hatása van a sza­badkőművesek szertartásainak, és hogyan viszonyulnak a szabadkőművesek a nőkhöz – hiszen emiatt csaknem 300 éve érik őket folyamatos támadások. Megvizsgálja azt is, milyen a szabadkőművesek helyzete a mai brit társadalomban, mennyire igazolhatóak a velük kapcsolatos félelmek és gyanakvások, és hogyan tud egy ilyen idejétmúltnak tűnő társaság beilleszkedni a XXI. század világába.

Aligha nevezhető érdektelennek egy olyan klub, melynek tagjai között ott tudhatjuk Winston Churchillt, Franklin Rooseveltet (és az USA hat további elnökét), Nagy Frigyest, Cecil Rhodest, Oscar Wilde-ot, Mozartot, Trollope-ot, Kiplinget és milliónyi más érdekes és nagyformátumú alakot. Már nagyon megérett az idő arra, hogy meggyőző bizonyítékokat felsorakoztatva védelmébe vegye valaki azt a szervezetet, melyet maga a szerző úgy ír le, hogy „egyenruhát öltenek, és olyan szertartásokon vesznek részt, amelyek már évszázadok óta idejétmúltnak számítanak”. – Andrew Roberts, Sunday TelegraphMintaoldalak a könyvből: http://www.konyvnet.hu/konyv.php?mit=lapozzbele&melyik=mintaoldalak&sorszam=4&konyv_id=767&kategoria_id=113&knsid=HzplOow51Vbb7xLqR4CwZpTK4idAuRrLqg#nk


Tartalom

Köszönetnyilvánítás 9
Bevezetés 11
A kőművesek 13
Az eretnekek 21
A XVII. század 28
A Nagypáholy 39
A pápai bulla 57
Németország és Franciaország 68
Angol nagypáholy: "Wilkes és szabadság!" 76
Bajok és botrányok 87
Az amerikai függetlenségi háború 97
A Varázsfuvola 116
A francia forradalom 128
Lojalista és forradalmi szabadkőművesek 143
Napóleon 155
A restauráció 166
William Morgan esete 180
A Lautaro-páholy 195
A XIX. század 209
Újabb támadás a szabadkőművesség ellen 225
Szabadkőművesség a világban 238
A modern szabadkőművesség Nagy-Britanniában 258
Vajon fenyegetést jelentenek-e a szabadkőművesek? 265
Jegyzetek, forrásmunkák 281
Irodalomjegyzék 301
Név- és tárgymutató 315

Véleményem a könyvről: http://aprofan.blogspot.com/2004/07/ridley-jasper-szabadkomuvesek.html


Vélemények a könyvről:

http://www.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=79260

http://szobavankiado.blog.hu/2009/10/27/a_szabadkomuvesseg_tortenete

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum