A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

1999. június 6., vasárnap

Knight, Christopher - Lomas, Robert: A Hiram-kulcs fáraók, szabadkőművesség és Jézus titkos kézirattekercsei

Knight, Christopher - Lomas, Robert: A Hiram-kulcs fáraók, szabadkőművesség és Jézus titkos kézirattekercsei

Gold Book Kiadó, 1999, Debrecen

„Miközben a feljegyzésbe vett múmiákat vizsgáltuk, azonnal megragadta a figyelmünket egy fiatal férfi nagyon különös földi maradványa, aki életében öt láb nyolc inch magas volt. A kicsomagolt múmiáról készült fényképek az arcon tükröződő szörnyű fájdalom és a temetés rendkívül szokatlan körülményei miatt voltak feltűnőek. A test nem volt bebalzsamozva, nem voltak rajta bemetszések és minden belső szerv a helyén volt. Az illetőt tehát nem a szokásos módon mumifikálták, csak egyszerűen becsavarták a halotti lepelbe. Furcsamód kíséretet sem tettek arra, hogy beállítsák a fej tartását vagy az arcvonásokat, és így első pillantásra a múmia olyan benyomást tesz, mintha éppen egy hosszú, borzalmas sikoly hagyná el az ajkát. A karok nem a test mellett, sőt még csak nem is a mellkason hevernek keresztbe téve, hanem kinyújtva, mintegy tenyérrel védelmezve az ágyékot. A kezek alól azonban hiányzik a nemi szerv. A férfit kiherélték. Amint a véletlen fennállásának lehetősége kizárttá vált, teljes bizonyossággal tudtuk, hogy nem csupán megtaláltuk Hiram Abifot, a Templom legendás építészét, hanem három és félezer év távlatából felderítettük a gyilkosság körülményeit és azonosítottuk az egyik gyilkost.”

A Hiram-kulcs egy olyan könyv, amely az alapjáig meg fogja rázni a keresztény világot.

Amikor Christopher Knight és Robert Lomas, mindketten szabadkőművesek, elhatározták, hogy megkeresik a szabadkőművesség gyökereit, fogalmuk sem volt, hogy hamarosan Jézus Krisztus és az eredeti jeruzsálemi templom igaz történetét fogják bogozgatni. Ahogy egy teljesen új kép kezdett összeállni Jézusról és az ő ultra-zsidó szektájáról, az írók arra az ellentmondásos következtetésre jutottak, hogy a modern szabadkőművesség kulcs-rituáléit ez a szekta gyakorolta, mint közösségükbe való felvételi szertartásokat.

Aprólékosan kielemezve és összehasonlítva egymással egyiptomi feljegyzéseket, az Ó- és az Újszövetséget, régi keresztény és rabbinikus szövegeket, a Holttengeri Tekercseket és a szabadkőművesség rituáléit, az íróknak sikerült rekonstruálniuk Jézus és testvére, Jakab feledésbe merült történetét, akik azért küzdöttek, hogy megalkossák a „Mennyek országát” a földön, szabadkőműves rituálék alkalmazásával. Eszerint a keresztény egyház megalapítása pusztán politikai találmány volt, amelynek nagyon kevés köze van ahhoz az emberhez, akit mi „Krisztusnak” nevezünk.

A korai keresztények legértékesebb irattekercseiket elásták Heródes temploma alá, nem sokkal azelőtt, hogy i. sz. 70-ben a rómaiak velük együtt a városukat is elpusztították volna. A világ számára több mint ezer évig elveszett tekercseket a hírhedt templomos lovagok rendjének tagjai ásták ki titokban, és a bennük szereplő tanításokat és rituálékat sajátjukká fogadták.

A könyv akkor ér az izgalom tetőfokára, amikor az írók megfejtik a szabadkőműves rituálékban elrejtett pontos adatokat, amelyekről kiderül, hogy Jézus iratttekercsei végső nyughelyéhez adják meg a kulcsot. Ez a hely nem más, mint egy csodálatos szentély, amely pontos mása a Heródes által emeltetett templomnak, és amelyet a templomosok leszármazottai és az első szabadkőművesek építettek több mint 500 évvel ezelőtt.

Jézus valódi tanításai túlélték az évezredeket és várják, hogy kiássák őket!


A SZERZŐ(K)RŐL

Christopher Knight 1950-ben született és 1971-ben végzett reklámszakemberként és grafikusként. Mindig is nagyon érdekelte a szociális viselkedés és a hiedelemrendszer témája, és hosszú évekig fogyasztói-pszichológusként dolgozott, új termékek és azoknak eladásával foglalkozva. 1976-ban lett szabadkőművessé, és jelenleg egy marketing- és reklámügynökség ügyvezető igazgatója.

Dr. Robert Lomas 1947-ben született és villamosmérnökként végzett az egyetemen, mielőtt kutatásokkal kezdett volna foglalkozni a szilárdtestfizika terén. Később a nagy hatótávolságú rakéták irányítórendszerén dolgozott, és részt vett a személyi számítógép korai kifejlesztésében. Mindig is erősen érdeklődött a tudomány története iránt. Jelenleg a Bradford Egyetem management szakán oktat. 1986-ban lépett be a szabadkőművesekhez, és hamarosan kedvelt előadójává vált a nyugat-yorkshire-i szabadkőműves-páholyoknak.Tartalom

Bevezető 11
A szabadkőművesség elvesztett titkai 13
Elkezdődik a kutatás 32
A Templomos Lovagrend 41
A gnosztikus kapcsolat 52
Jézus Krisztus: ember, isten, mítosz vagy szabadkőműves? 60
Kezdetkor teremtette ember az Istent 96
Az egyiptomiak hagyatéka 114
Az első szabadkőműves 138
A judaizmus születése 169
Ezeréves küzdelem 186
A Boáz és Jákin Pesher 204
Az ember, aki borrá változtatta a vizet 229
Feltámadás 269
Kipattan az igazság 287
Az utolsó hiányzó tekercsek 305
Utószó 333
A modern szabadkőművesség kialakulása és hatása a világra 336
Az 1710 előtt Skóciában létesített kőművespáholyok első bejegyzésük dátumával 367
Az angol szabadkőművesek első jelentős nagymesterei 368
A skót szabadkőművesség első nagymesterei 370
Kronológia 372
Térképek 378
Név- és tárgymutató 381

Ismertetés: http://marlonbrandy.nolblog.hu/archives/2006/12/04/69085/

Kapcsolódó cikk: http://szkp4.blogspot.com/2000/03/gotz-eszter-misztikus-kukkolok.html

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum