A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2002. június 6., csütörtök

Márton László (szerk.): Trianon és a Szabadkőművesség

Márton László (szerk.): Trianon és a Szabadkőművesség (dokumentumok, tanulmányok)

S.G.B. Kiadó, Budapest, 2002, 77 oldal

ISBN: 9632023781

Aki a trianoni békeszerződés igaz történetét kutatja egyéb tudományos tárgyszerűséggel megírt munka részeként, haszonnal forgathatja e kiadványt, amely a téma egy sokat vitatott szeletéhez nyújt forrás értékű adatokat. A szerzők szándéka dokumentum- gyűjtemény és nem vitairat kiadása volt, ezért nem foglalkoznak részletesen azzal, ki, hol és milyen rágalmakat terjeszt(ett) a szabadkőművességről.

Pomogáts Béla a békeszerződés földrajzi és politikai vetületeit megvilágító tanulmánya után a korabeli magyar, német, francia és olasz szabadkőművesség szerepére vonatkozó dokumentumok. Berényi Zsuzsa közreadja a magyar Szabadkőműves Békeiroda iratait, többek között Jászi Oszkár az első világháború alatt és után folytatott közvetítési kísérleteinek anyagát. Molnár Miklós tisztázza az ú.n. francia szabadkőműves lobby tevékenységét. 

Könyvtárellátó recenzió

Ma már csak az elvakultabbak keresnek közvetlen összefüggést a nemzetek fölött átívelő szabadkőműves mozgalom és a hazánkat oly igazságtalanul érintő trianoni békediktátum között. A nagyközönséget azonban máig foglalkoztatja a kérdés, ezért a Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület egy könyvsorozatot indított 2002-ben Szabadkőműves füzetek címmel, melynek első kötete Trianonnal foglalkozik. A Márton László szerkesztésében megjelent kiadvány számos dokumentummal mutatja be, hogy a hazai szabadkőművesség már a háború elején milyen komoly erőfeszítéseket tett az igazságos rendezés és a béke érdekében, de olvashatjuk a háború végén külföldi szabadkőműves szervezetekhez és politikusokhoz intézett felhívásaikat is a hazánkat ért igazságtalanságok ellen. E dokumentumok, levelek összefüggéseit Pomogáts Béla, Berényi Zsuzsanna Ágnes, Fejtő Ferenc írásai világítják meg, a francia közvélemény és az akkori nyugat-európai szabadkőművesség többségének gondolkodását viszont a francia Nagyoriens volt nagymestere érzékelteti. Tartalomjegyzék:
Nacsády András: Előszó 3
Pomogáts Béla: Trianon nyolcvan év után 8
Dr. Berényi Zsuzsanna Ágnes: A magyar szabadkőművesség béke-kísérletei 19
Jászi Oszkár: Rendezési kísérletek 58
Jean-Robert Ragache: Trianon francia szemmel 61
Fejtő Ferenc: A szabadkőművesség szerepe 65
André Lebey: Beszéd a párizsi szabadkőműves kongresszuson 68
Molnár Miklós: Az "értelmiségi lobby" szerepe 70
Márton László (szerkesztő): Utószó 73

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Látogatás "Kossuth"-ban

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Látogatás "Kossuth"-ban

Válogatás Berényi Zsuzsanna Ágnes sajtóban megjelent cikkeiből

Heraldika, Budapest, 2002.

146 p.

A szabadkőművességet kutató és feldolgozó szerző e kötete elsősorban Kossuth Lajos és a 48-as magyar emigráció tevékenységét tárgyaló irásokat tartalmaz. Sok kutatási eredményt közöl a Kossuth-hagyományok szabadkőművességen belüli fennmaradásáról, dokumentálja a Kossuth hagyomány továbbélését a szabadkőműves páholynevek névválasztásában.

A kötet gazdag anyagot szolgáltat mindazoknak, akik a Kossuth-emigráció története iránt érdeklődnek és a kollektív emlékezet mechanizmusát kutatják.146 oldal, ragasztott kötéses

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Kossuth Lajos és a szabadkőművesek

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Kossuth Lajos és a szabadkőművesek

Budapest, Argumentum, 2002, 174 oldalKötés: papír / puha kötés
ISBN: 9634462215


Fülszöveg

A Kossuth Lajos születésének bicentenáriuma alkalmából megjelenő kötetében a szerző Kossuth és a magyarországi, illetve külföldi szabadkőművesség kapcsolatát vizsgálja. A magyarországi gazdasági és társadalmi helyzet elemzése, valamint a protestantizmus és a szabadkőművesség rokon vonásainak feltárása mellett elemzi, hogy a Kossuth-korabeli társadalmi környezet hogyan vezetett a szabadkőművesség szabadságharc alatti fellángolásához. Bemutatja az első páholyok megalakulásának körülményeit a 19. században, illetve Kossuth Lajos szabadkőművessé avatását. A kötetben körüljárt másik témakör a Kossuthról elnevezett páholyok története. A szerző megvizsgálja azok alapításának és a névadásnak a mozgatórugóit, tagjainak kilétét s a különböző korszakok szerint változó Kossuth-kultusz mibenlétét. Feltárja a szabadságharc önkéntes száműzetésben élő vezéralakjai és a szabadkőművesség eddig ismeretlen kapcsolatait. A vizsgált időszak legnagyobb magyar és külföldi egyéniségei csaknem kivétel nélkül csatlakoztak a szabadkőművességhez, és legtöbben ott is jeles és fontos szerepet töltöttek be. Személyükben a külföldiek a magyar szabadságharcot, illetve Magyarországot becsülték.

Kapcsolódó cikk: http://szkp4.blogspot.com/2003/01/fabiny-tibor-egy-erdekes-konyv.html

Boyer, Jean : Népeink legádázabb ellenségei

Boyer, Jean: Népeink legádázabb ellenségei

Gede Testvérek Bt., Budapest, 2002., 151 oldalTartalom

...
A szabadkőművesség nagy titkai 123-149.
...

Eredeti kiadás: http://szkp2.blogspot.com/1985/06/boyer-jean-nepeink-legadazabb.html

Pintér János (szerk.): A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei

Pintér János (szerk.): A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei

Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2002, 765 oldal

ISBN-szám: 963-9046-72-8Tartalom

...
A szabadkőműves gyűjtemény 648 - 660
...

Simko, Dusan : Esterházy lakája

Simko, Dusan : Esterházy lakája

Kalligram Könyv- és Lapkiadó, Pozsony , 2002 , 373 oldal


Tartalom

...

A szabadkőművesek 192-206.

...

2002. június 1., szombat

Sastoll, 1. szám

-: Sastoll, 1. szám

Balló István írásai

Sas páholy kiadványa, Budapest, 2002., 32 oldal

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Tartalom

Egy új sorozat elé 1

Balló István emlékszám 2

Szeged város ipari jövője 3

Settembrini és Thomas Mann 10

Az Árpád páholyról 17

Feladataink 28

A világ legnagyobb összeesküvései

A világ legnagyobb összeesküvései

Jövővilág Alapítvány, Budapest, 2002, 200 oldal

Sorozatcím: A világ leg...
ISBN-szám: 963-862-992-4
Kötéstípus: Ragasztott papírkötésTartalom

...
Titkos társaságok sötét üzelmei 49

Évezredes kaland

A rózsa és a kereszt titkai

Szabadkőműves praktikák

Vérben és mocsokban

Megvilágosodottak

A carbonari mozgalom

A gyűlölt jezsuiták
...

Népszerű könyvek

Blogarchívum