A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2012. május 21., hétfő

Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon

Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon

Tarandus Kiadó, Győr, 2012.5.21., 480 oldal

ISBN : 6155180514


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Beleolvasás: http://tarandus.hu/reader/a-szabadkomuvesseg-tortenete-magyarorszagon/


A bánsági születésű, erdélyi irodalomtörténész Abafi mintegy fél évszázadon keresztül publikálta azóta kánonikussá vált műveit, tagja volt a kor valamennyi fontos irodalmi társaságának, hovatovább a nevéhez fűződik a Szilágyi Sándor által megálmodott Nemzeti Könyvtár köteteinek kiadása is, a 19. század derekától kezdődően. Az ok prózai volt: a kiegyezés után az osztrák-magyar szimbiózis kulturális vetületeként megindult a magyar irodalmi és történelmi, tágabb értelemben kultúr- és művelődéstörténeti munkák kiadása, sőt mecénások is akadtak bőven e misszióhoz. Az irodalmi anekdoták szerint maga Abafi is teljes vagyonát erre szánta, magyarán szellemiekben mérte a hatalmat, nem pedig vagyonban.
A kultúra megannyi területén tevékenykedő Abafi Kazinczy-kutatásai során merült el a szabadkőművesség rejtelmeiben, később a Festetichek kapcsolatait kutatta a dégi szabadkőműves könyvtárban, s először kiadta tanulmánykötetben kutatásai eredményeit, majd ezt követően ásta bele magát a szabadkőműves hagyományba: jelen esetben a páholyok történetébe méghozzá úgy, hogy mindkét vonulatot (angol és francia, mai szóhasználattal angolszász és latin) bemutatja a szerveződő közép-európai páholyok kapcsán. A könyv kétszáz évnyi magyar történelem spirituális hátterének interpretációja, ami által világossá válik az olvasó számára számos ismert esemény menete: Kazinczy lázadása, Bessenyei bécsi tevékenysége, a teljes Martinovics-mozgalom szellemi háttere, a 19. század eleji európai és magyar történelmi összekapcsolódások érintkezései, az országgyűlések belső mechanizmusa, a forrongó Európa szellemi csapdái Napoleóntól a Bourbon-restauráción keresztül egészen a század közepi forradalmakig. Magyar viszonylatban természetesen szerepel valamennyi páholytag felsorolása is a kötet végén, melyből végképp megérthetjük, milyen szálak mozgatták az időszak magyar prominenseit. És egyáltalán: kikA K voltak ők?


A Könyvtárellátó recenziója:

Felvilágosodás kori művelődéstörténetünk jelentős forrásfeldolgozása Abafi Lajos korszakos munkája. Az első ízben 1900-ban megjelent, majd az Akadémiai Kiadó által 1993-ban hasonmás formában is kiadott mű a 18. századi magyar szabadkőművesség történetét mutatja be a források tükrében. A szabadkőműves páholyok akkoriban a hiányzó tudományos, művészeti és közéleti nyilvánosságot pótolták, a titkostársasági szerveződés lehetőséget nyújtott a társadalmi korlátok átlépésére is. Éppen ezért a páholyok belső kapcsolatrendszerének ismerete nélkülözhetetlen a korszak eszmeáramlatainak feltárásához. Abafi Lajos munkájának jelentősége abban áll, hogy a számára elérhetővé tett Festetics-levéltár anyagát pozitivista alapossággal tárta fel. Munkája értékét növeli, hogy az anyag a második világháború során elpusztult, így a vonatkozó ismereteink jórészt az ő kutatásain alapulnak. A szabadkőművesség 18. századi története, illetve a korszak közélete, titkostársasági kapcsolatrendszere iránt érdeklődőknek ajánlható az 1900-ban megjelent kiadás újabb, személy-, hely- és páholynévmutatóval, a szerző életrajzával és széljegyzetekkel ellátott reprintje.Előző kiadások:

http://szkp2.blogspot.com/1970/01/abafi-lajos-szabadkomuvesseg-tortenete.html

http://szkp2.blogspot.com/1993/06/abafi-lajos-szabadkomuvesseg-tortenete.html

Az Info Rádió ismertetése:A Klubrádió ismertetése:

2012. május 8., kedd

Kelet 2012 / 1.

-: Kelet 2012 / 1.

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2012/1.

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja


55. (19.) évf. 1. [A címlapon hibásan: V. (XIX.) évfolyam]

Tartalom

Hivatalos rész
4 Nagymesteri programbeszéd
7 Nagygyűlési beszámoló

Rajzolatok
8 Értékek és korszerűség (Galilei)
11 Teremtésmítoszok (Sopron)
18 Ihlet az alkotásban (Reform)
22 Egy jótékonysági akció összefoglalója (Fény oszlopai)
28 Hajléktalan színház
30 125 éve született Kassák Lajos (Árpád)
32 Utazás Karinthy Frigyes körül (Árpád)

Páholyélet
36 Sas: Főmesteri székfoglaló
36 Nyugati kapu: Londonban jártunk (Piccadily Line)

Portré
43 A pastmaster (riport)
45 (12 kőműves balladája)
46 Európa akáca a Mátraalján (riport)

Hasznos mellékletek
49 Ösi határjelek
50 KOTTÁK emulációs nyitó, záró énekek
52 Alapelvek
53 Basic Principles
54 A Munkaszőnyeg magyarázata
56 Az első fokozatú rajztábla magyarázata

Atelier (műhely)
60 XX levele
60 Hiram köszöntő
62 Utószó

Kâmuran, Solmaz: Magyar - Az első török nyomda magyar megalapítójnának kalandos élete

Kâmuran, Solmaz: Magyar - Az első török nyomda magyar megalapítójnának kalandos élete

Napkút Kiadó, Budapest, 2012, 320 oldal


Egy kolozsvári származású, iszlám hitre tért magyar megalapítja az első nyomdát az Oszmán Birodalomban. Ibrahim ­Müteferrika kalandos életéről szól ez a történelmi regény, amelyben sok szó esik a törökországi emigrációban élő magyar fejedelemről, Rákócziról. Az olvasók megismerhetik a korabeli szultáni udvart, az ottani miniatúrafestő-műhelyeket, átélhetik a XVIII. századi Isztambul lüktetését – a gyakran pusztító tűzvészekkel, a pezsgő diplomáciai élettel. Szabadkőművesek beavatási szertartása, kerengő dervisek rituális tánca és még sok érdekes és titokzatos kép gazdagítja a meseszövést. A könyvben mindvégig együtt van jelen Kelet és Nyugat, Ázsia és Európa.
Recenzió: http://www.olvaslak.hu/2013/02/02/solmaz-kamuran-magyar/

Népszerű könyvek

Blogarchívum