A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2012. május 21., hétfő

Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon

Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon

Tarandus Kiadó, Győr, 2012.5.21., 480 oldal

ISBN : 6155180514


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Beleolvasás: http://tarandus.hu/reader/a-szabadkomuvesseg-tortenete-magyarorszagon/


A bánsági születésű, erdélyi irodalomtörténész Abafi mintegy fél évszázadon keresztül publikálta azóta kánonikussá vált műveit, tagja volt a kor valamennyi fontos irodalmi társaságának, hovatovább a nevéhez fűződik a Szilágyi Sándor által megálmodott Nemzeti Könyvtár köteteinek kiadása is, a 19. század derekától kezdődően. Az ok prózai volt: a kiegyezés után az osztrák-magyar szimbiózis kulturális vetületeként megindult a magyar irodalmi és történelmi, tágabb értelemben kultúr- és művelődéstörténeti munkák kiadása, sőt mecénások is akadtak bőven e misszióhoz. Az irodalmi anekdoták szerint maga Abafi is teljes vagyonát erre szánta, magyarán szellemiekben mérte a hatalmat, nem pedig vagyonban.
A kultúra megannyi területén tevékenykedő Abafi Kazinczy-kutatásai során merült el a szabadkőművesség rejtelmeiben, később a Festetichek kapcsolatait kutatta a dégi szabadkőműves könyvtárban, s először kiadta tanulmánykötetben kutatásai eredményeit, majd ezt követően ásta bele magát a szabadkőműves hagyományba: jelen esetben a páholyok történetébe méghozzá úgy, hogy mindkét vonulatot (angol és francia, mai szóhasználattal angolszász és latin) bemutatja a szerveződő közép-európai páholyok kapcsán. A könyv kétszáz évnyi magyar történelem spirituális hátterének interpretációja, ami által világossá válik az olvasó számára számos ismert esemény menete: Kazinczy lázadása, Bessenyei bécsi tevékenysége, a teljes Martinovics-mozgalom szellemi háttere, a 19. század eleji európai és magyar történelmi összekapcsolódások érintkezései, az országgyűlések belső mechanizmusa, a forrongó Európa szellemi csapdái Napoleóntól a Bourbon-restauráción keresztül egészen a század közepi forradalmakig. Magyar viszonylatban természetesen szerepel valamennyi páholytag felsorolása is a kötet végén, melyből végképp megérthetjük, milyen szálak mozgatták az időszak magyar prominenseit. És egyáltalán: kikA K voltak ők?


A Könyvtárellátó recenziója:

Felvilágosodás kori művelődéstörténetünk jelentős forrásfeldolgozása Abafi Lajos korszakos munkája. Az első ízben 1900-ban megjelent, majd az Akadémiai Kiadó által 1993-ban hasonmás formában is kiadott mű a 18. századi magyar szabadkőművesség történetét mutatja be a források tükrében. A szabadkőműves páholyok akkoriban a hiányzó tudományos, művészeti és közéleti nyilvánosságot pótolták, a titkostársasági szerveződés lehetőséget nyújtott a társadalmi korlátok átlépésére is. Éppen ezért a páholyok belső kapcsolatrendszerének ismerete nélkülözhetetlen a korszak eszmeáramlatainak feltárásához. Abafi Lajos munkájának jelentősége abban áll, hogy a számára elérhetővé tett Festetics-levéltár anyagát pozitivista alapossággal tárta fel. Munkája értékét növeli, hogy az anyag a második világháború során elpusztult, így a vonatkozó ismereteink jórészt az ő kutatásain alapulnak. A szabadkőművesség 18. századi története, illetve a korszak közélete, titkostársasági kapcsolatrendszere iránt érdeklődőknek ajánlható az 1900-ban megjelent kiadás újabb, személy-, hely- és páholynévmutatóval, a szerző életrajzával és széljegyzetekkel ellátott reprintje.Előző kiadások:

http://szkp2.blogspot.com/1970/01/abafi-lajos-szabadkomuvesseg-tortenete.html

http://szkp2.blogspot.com/1993/06/abafi-lajos-szabadkomuvesseg-tortenete.html

Az Info Rádió ismertetése:A Klubrádió ismertetése:

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum