A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2012. december 5., szerda

Kupán Árpád: Nagyvárad nagy változásainak vezéregyéniségei : a városépítő Rimler Károly, a városmentő dr. Soós István polgármester

Kupán Árpád: Nagyvárad nagy változásainak vezéregyéniségei : a városépítő Rimler Károly, a városmentő dr. Soós István polgármester

Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, Nagyvárad, 2012, 244 oldal

Partiumi füzetek 70.

2012. november 30., péntek

Raffay Ernő: Politizáló szabadkőművesség

Raffay Ernő: Politizáló szabadkőművesség, Jászi Oszkár és a Martinovics páholy államellenes tevékenysége 1908-1914

Kárpátia Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, 2012, oldal

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Raffay Ernő szabadkőműves témakörben megjelenő harmadik, talán az eddigi leginkább érdekfeszítő kötetét tartja kézben az olvasó. A szerző – folytatva korábbi gyakorlatát – egyedülálló levéltári kutatásaival nemcsak a magyarországi titkos társaság szándékait és célrendszerét tárja fel, hanem új megvilágításba helyezi a 20. század első két évtizede Magyarországának történetét. Nem túlzás azt állítani, hogy munkája teljesen átrajzolja a Trianont megelőző időszakról kialakult képet.

A Politizáló szabadkőművesség című új kötetből megismerhetjük a magyarországi szabadkőművesség radikalizálódásának következő állomását, a Jászi Oszkár nevével fémjelzett Martinovics páholy létrejöttét és tevékenységét, s hosszú oldalakon át olvashatjuk ama súlyos állítás bizonyítékait, mely szerint: a baloldali radikálisok célja nem volt más, mint a magyar keresztény nemzetállam megdöntése. A könyv nemcsak az eszme- és politikatörténeti folyamatokat mutatja be, hanem a radikális vonal elfogadott és meghatározó személyiségeit is, akik politikai szerephez Károlyi Mihály kormányában, illetve az azt követő kommunista diktatúrában jutottak. Feltárul szemünk előtt, hogy a Tanácsköztársaság szellemi előkészítése éveken keresztül folyt, az nem „a semmiből ugrott elő” 1919. március 21-én. A titkos társaság tevékenységével akarva-akaratlanul hozzájárult a vörösterrorhoz és bizony a Magyar Királyság széthullásához is.

A Könyvtárellátó recenziója:

RECENZIÓ

Raffay Ernő új könyvében tovább ismerteti a dualista Magyarországon működő szabadkőművesek tevékenységével kapcsolatos kutatási eredményeit. A témát feldolgozó könyvéből (Szabadkőművesek Trianon előtt; 201103003) már világosan kiderült alapkoncepciója szerint a trianoni országvesztés legfőbb okozói a páholyokban térnyerő radikálisok voltak, akik az itt kifejtett tevékenységükkel tudatosan rombolták, "bomlasztották" a történelmi Magyarországot. Munkáját az 1920-as betiltáskor lefoglalt hatalmas szabadkőműves levéltári anyagra alapozza, amelynek irataiból hosszan és bőven idézve ismertet meg a páholyokban zajlott egyesületi élettel, előadásokban, újságcikkekben kifejtett ideológiai, politikai vitákkal. Az 1906 és 1912 közötti időszakeseményeit feldolgozó könyv egy korábbi munkája (Harcoló szabadkőművesség, Budapest, Kárpátia Stúdió, 2011) közvetlen folytatásaként a budapesti Democratia és az abból 1908-ban kiváló Martinovics-páhollyal foglakozik, amely a Jászi Oszkár köré szerveződő, a progresszió mellett síkra szálló értelmiségiek gyűjtőhelyévé vált. A szerző ugyan erősen túldimenzionálja a hazai szabadkőművesség és az itt is szerepet vállaló asszimilált zsidó értelmiségiek tényleges hatását a korabeli társadalmi folyamatokra, de számos érdekességgel gazdagítja a korabeli közéleti küzdelmekről való ismereteinket. "www.kello.hu minden jog fenntartva"

Kelet 2012 / 2.

-: Kelet 2012 / 2.

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2012/2.

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja

55. (19.) évf. 2. [A címlapon hibásan: XV. évfolyam]

Tartalom

Hivatalos rész
4 Az idő nem vár
5  Munkaterv
7 Deák páholy főmestere: Hiram díj

Mestereink
8 XX: NN, MM
11 Régi mesterek
14 Gelléri Mór
18 Múltunk - Képek a szombathelyi Ébredés Páholy egykori házáról
19 Martinovics Ignác - tragikus hős vagy nagyratörő karrierista?

Atelier (műhely)
25 Levelezés, avagy hogyan készül egy újság
29 Mozart magyarjai (német nyelvű fordításban is)

Páholyélet
35 Digitális oszlopaink
37 Szónoki köszöntő
38 (Magyar) könnyűzene: honnan jött és hova tart
45 Mit tudnak a kristálykoponyák
54 Vándorlásaim
61 Derüs oldal
62 Nővérünnep

Hasznos mellékletek
63 James Anderson: A szabadkőművesek alkotmánya
     (A szabadkőműves ősi kötelmei * 1723)  (angol nyelvű fordításban is)
72 Kereső 1912-ből
73 Munkanaptár anno
74 Szabadkőműves táska2012. november 10., szombat

Abafi Lajos: A szabadkőművesség és az uralkodóház

Abafi Lajos: A szabadkőművesség és az uralkodóház

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest, 2012, 81 oldal

Reprint: Budapest : Aigner Lajos, 1896.

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Bartha Tamás: Szabadkőművesség. Kimerítő felvilágosításul a magyar intelligentia számára

Bartha Tamás: Szabadkőművesség. Kimerítő felvilágosításul a magyar intelligentia számára

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest, 2012, 242 oldal

ISBN: 5992400001282

Reprint: A kötet feldolgozza a szabadkőművesség történetét, szerkezeti felépítését, politikai és vallási kapcsolatait. írta Bartha Tamás. – Egerben : Érseki Lyceumi kny., 1873.

Olvasható: http://mtdaportal.extra.hu/books/a_szabadkomuvesseg_kimerito_felvilagositasul.pdf
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A kötet feldolgozza a szabadkőművesség történetét, szerkezeti felépítését, politikai és vallási kapcsolatait. írta Bartha Tamás. – Egerben : Érseki Lyceumi kny., 1873.


Kapcsolódó cikk: http://szkp4.blogspot.com/1970/01/solymos-bartha-tamas-szabadkomuvesseg.html

2012. október 30., kedd

2012. október 22., hétfő

Fónagy Iván: A mágia története

Fónagy Iván: A mágia története

Tarandus Kiadó, Győr, 2012, 560 oldal

ISBN: 6155261237A misztikus kötet 1943-ban jelent meg először Szerb Antal előszavával, és már akkoriban is téma- és formabontó műnek számított! A „történet” a régi világ, a mágikus múlt, amikor még a homo divinans uralkodott, és nem vette át a helyét a homo faber, amelyiknek a valóság szabta a hétköznapjait. Ez a mítoszok és mondakörök földjének történetei, számos esetben az ezt megelőző időszak rejtett tudásának visszaadásai, amelyek egyszerre lenyűgözőek, ismeretlenek, a ma szemlélőjének, olvasójának kapu és kulcs a „nemtudás” birodalmába. Döbbenetes mélységek és távlatok, elsüllyedt civilizációk és kultúrák világa, a lélek mélyén szunnyadó nem emberi világ erői, ősvallások rítusai adják a kivételes munka gerincét, miközben bepillantást nyerhetünk a sötét középkorba is, az eretnekek és boszorkányok világába, ahogy a felvilágosodás utáni időszak rózsakeresztes és szabadkőműves történetbe is.

Szerb Antal szavaival: „Mindazok a jelenségek, amelyek e könyv tárgyai, néha tragikus és megdöbbentő, néha bizony mulatságos kísérletek, hogy a másfajta ember világát visszaállítsák, hogy megtalálják újra az elveszített kapcsolatot a nem-emberi világ és a lélek mélyén szunnyadó nem-emberi, mert több-mint-emberi világ erőivel, kísérletek, hogy újraépítsék a nagy szivárványhidat, amely összeomlott az idők kezdetén.”A Könyvtárellátó recenziója

A költői nyelv, a fonetika és a stílus nemzetközileg elismert, tudományos pályafutása nagyobbik felében Párizsban élt professzora mindössze huszonhárom évesen készítette el a mágia, a racionális tudományok korát megelőző és részben titkos társaságok formájában tovább élő gondolkodás történetét élvezetes stílusban bemutató kultúrtörténeti esszéjét. Az először 1943-ban megjelent, a szellemtörténeti iskola jegyeit magán viselő, Szerb Antal előszavával ellátott vaskos kötet az utolsó nagy mágikus korszakkal, a német romantikával veszi kezdetét. A középkorig visszanyúló, de időnként egészen az ókori Egyiptomig, vagy Kínáig, Indiáig kalandozó, szinte enciklopédikus teljességű körkép foglalkozik az álomlátással, a jóslással, kísértetjárással, spiritizmussal. A mágia egyik válfajának tekinthető az alkímia is, amelynek történetében ezúttal külön fejezet foglalkozik a magyar alkimistákkal. A mágia világával rokonságban vannak a különféle titkos társaságok, így a középkori Rózsakeresztesek, a felvilágosodás szabadkőművesei, a francia forradalmat előkészítő Illuminátusok és a kínai Fehér Lótusz társaság, amely az angolok elleni ópiumháború szervezője volt. A természetes mágia legjelentősebb középkori mestereivel, Albertus Magnusszal, és a középkor híres orvosával, Paracelsusszal részletesen is foglalkozik a kötet. Kitér a kabbala héber betűkből és számokból képzett misztikus rendszerére, és leghíresebb alakjára, a Gólemet megalkotó prágai Lőw rabbira. Végül sorra kerülnek a halottidézés, a boszorkányság, és az ördögűzés "tudományai", ahol a Faust-történet mellett a híres Kékszakáll hiteles forrásokon alapuló históriája is felbukkan. A befejező részben az annak idején még igencsak egzotikusnak számító indiai jóga és az óegyiptomi halottkultusz hagyományai, szokásai, gondolkodói rendszerei tárulnak az olvasók elé. A "hagyományokkal" szakítva ezúttal nem egy kilences évben újra megjelenő (ld. Budapesti, Tinódi, 1989; Gyöngyös, Pallas Antikvárium, 1999; Miskolc, Hermit, 2009) kiadvány igényes formában kemény kötésben lát napvilágot. "www.kello.hu minden jog fenntartva"Könyvajánló: http://www.zene.hu/20130127_ajanljukfonagy_ivana_magia_tortenetekonyvet

2012. szeptember 9., vasárnap

Doktor Veridicus: Mi a szabadkőmüvesség?

Doktor Veridicus: Mi a szabadkőmüvesség?

, , , 79 oldal

Az 1920-as Move kiadás hasonmása!

2012. július 1., vasárnap

Szabó Gyula: Császári és királyi szabadkőművesség, az osztrák szabadkőműves páholyok a dualizmus korában

Szabó Gyula: Császári és királyi szabadkőművesség, az osztrák szabadkőműves páholyok a dualizmus korában

Debreceni Egyetemi Kiadó, [Debrecen], 2012, 181 oldal

2012. június 16., szombat

Hárs Endre: Herder tudománya

Hárs Endre: Herder tudománya

Kalligram Könyv- és Lapkiadó, Pozsony, 2012, 294 oldal

ISBN: 978-80-8101-596-0


Az 1800-as századfordulót megelőző és követő évtizedek tudásrendje sokkal nyitottabb volt a fikciókra, a képtelen lehetőségekre és az átmeneti megoldásokra, mint a későbbi modern tudományoké. Olyan korszak volt ez, amelynek mozgalmasságában nagyon különböző világértelmezések csúsztak össze, s a legkülönbözőbb elképzelések fértek meg egymással. Ezt a gazdag és ellentmondásos diszkurzív teret nem szükséges, sőt nem is szabad csupán majdani meghaladottságában szemlélni, hanem érdemes a szövegek szintjén tetten érhető produktivitásában megragadni. Hisz a múltbéli gondolatok nemcsak tárgyuk, de tényük üzenetét is hordozhatják.

Jelen kötet Herder életművét nem csupán a magyarságot érintő híres-hírhedt ’jóslata’, s nem is csak közismert irodalmi és nyelvfilozófiai elképzelései kapcsán mutatja be. Olyan témák felől is megközelíti, mint a filozófus természetrajzi érdeklődése (és intuitív ’evolucionizmusa’), vélt vagy tényleges nacionalizmusa (illetve a posztkolonializmust megelőlegező gyarmatosításkritikája), továbbá antropológiai megalapozású művészetelmélete s végül a későbbi szabadkőműves rituálét is befolyásoló maszonikus írástevékenysége. E négy tudásterület – természettudomány, ideológiakritika, esztétika és társadalomelmélet – vizsgálata egyúttal teljesebbé teheti annak a korszaknak a portréját is, amelynek sokszor akaratlan nyitottsága századelőnk gondolkodásában is mintaadó lehet.A Könyvtárellátó recenziója

Johann Gottfried Herder (17441803) a 18-19. század fordulójának egyik legjelentősebb gondolkodója, akinek gazdag és sokrétű életműve nemcsak kortársaira volt nagy hatással, hanem utóélete, recepciója is igen jelentős. Egyaránt szokás tekinteni a historicista történelemszemlélet, a modern nemzet fogalmának megalapozójának, valamint a népi kultúra egyik első "felfedezőjének". A szegedi irodalomtörténész, germanista monográfiája eredeti módon közelíti meg és értelmezi ezt a ma is izgalmas életművet. Nem áll be a herderi szövegeket negatív "következményeiért" (pl. szélsőséges nacionalizmus, relativizmus) elítélők sorába, de nem is próbál rendszert vinni ellentmondásos, több értelmű koncepcióiba. Ehelyett a kortárs irodalomtörténeti szemléletmódhoz illeszkedve a herderi szövegek szoros olvasására vállalkozik, azokat egyrészt visszahelyezi az életmű és a kor tudástörténeti kontextusába, másrészt épp átmeneti jellegükre koncentrál, amely maguknak a fogalmaknak (mint pl. a nemzet) a pluralitását dokumentálják. A kötet négy tematikus fejezetbe szerkesztett tizenegy tanulmánya természettudományi gondolataival, a nemzetekről kialakított nézeteivel, esztétikájával és végül társadalomelméletével foglalkozik, kevésbé olvasott írásaira is ráirányítja a figyelmet, és az egész életművet ma is elevenként, szinte kortársként állítja elénk. A bőséges irodalomjegyzékkel záruló, gondosan szerkesztett, tipográfiailag is igényes kötetet filozófusok, irodalmárok, történészek és más társadalomtudósok mellett a művelt nagyközönség figyelmébe is érdemes ajánlani. "www.kello.hu minden jog fenntartva"


2012. június 6., szerda

Nagy Attila: A szabadkőműves Debreceni Egyetem 100 éve

Nagy Attila: A szabadkőműves Debreceni Egyetem 100 éve

Uropath kiadó, Debrecen, 2012., oldal


Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2012/06/konyvbemutato-dr-nagy-attila.html

Adams, P.: A Roosevelt - Bizonyíték

Adams, P.: A Roosevelt - Bizonyíték

Publio Kiadó, Budapest, 2012, oldal
ISBN: 9786155275180

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Izgalmas, fordulatos konspirációs krimi, tele intrikával és árulással. Arthur Sedwicket a Yale egyetem professzorát, meggyilkolják. De mielőtt szeméből kihúny az élet, sikerül elküldenie egy üzenetet, régi tanítványának Thomas Nelsonnak. A neves politikatörténész élete, egyik pillanatról a másikra felfordul, amint a küldemény célba ér. Szabadkőművesek és politikai árulások hálójába kerül, ahonnan csak élete kockáztatásával menekülhet, miközben rá kell jönnie, hogy Amerika egyik leghíresebb története, valójában jól leplezett hazugság.

Arató Frigyes: Páholyunk működése az 1894. évben titkári jelentés

Arató Frigyes: Páholyunk működése az 1894. évben titkári jelentés

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest, 2012, 55 oldal

Reprint: írta Arató Frigyes. – Szeged : Bába S. Kny., 1872.


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Vajda Emil: Szabadkőművesség vagy a népek Szent Szövetsége

Vajda Emil: Szabadkőművesség vagy a népek Szent Szövetsége

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest, 2012, 47 oldal


Reprint: írta Vajda Emil. –Budapest : Községi Nyomda, 1903.
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Varga Attila: Documenta Masonica Hungarica: Frontispicii şi peceţi Seria a II-a Vol I.

Varga Attila: Documenta Masonica Hungarica: Frontispicii şi peceţi Seria a II-a Vol I.

Argonaut, Cluj-Napoca, 2012, oldal

ISBN: 978-973-109-384-0


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

2012. június 1., péntek

Jakobius, Paul Josef: Utolsó harc a fény és a sötétség között : okok, hátterek és következmények

Jakobius, Paul Josef: Utolsó harc a fény és a sötétség között : okok, hátterek és következmények

Marana Tha 2000 Alapítvány, Budapest, 2012, 370 oldal

Olvasható részlet:http://www.karizmatikus.hu/images/stories/docs/Paul_J._Jakobius_-_Utols_harc_87-94.pdf


Tartalom

...
"A pápák és a szabadkőművesség"
...

2012. május 21., hétfő

Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon

Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon

Tarandus Kiadó, Győr, 2012.5.21., 480 oldal

ISBN : 6155180514


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Beleolvasás: http://tarandus.hu/reader/a-szabadkomuvesseg-tortenete-magyarorszagon/


A bánsági születésű, erdélyi irodalomtörténész Abafi mintegy fél évszázadon keresztül publikálta azóta kánonikussá vált műveit, tagja volt a kor valamennyi fontos irodalmi társaságának, hovatovább a nevéhez fűződik a Szilágyi Sándor által megálmodott Nemzeti Könyvtár köteteinek kiadása is, a 19. század derekától kezdődően. Az ok prózai volt: a kiegyezés után az osztrák-magyar szimbiózis kulturális vetületeként megindult a magyar irodalmi és történelmi, tágabb értelemben kultúr- és művelődéstörténeti munkák kiadása, sőt mecénások is akadtak bőven e misszióhoz. Az irodalmi anekdoták szerint maga Abafi is teljes vagyonát erre szánta, magyarán szellemiekben mérte a hatalmat, nem pedig vagyonban.
A kultúra megannyi területén tevékenykedő Abafi Kazinczy-kutatásai során merült el a szabadkőművesség rejtelmeiben, később a Festetichek kapcsolatait kutatta a dégi szabadkőműves könyvtárban, s először kiadta tanulmánykötetben kutatásai eredményeit, majd ezt követően ásta bele magát a szabadkőműves hagyományba: jelen esetben a páholyok történetébe méghozzá úgy, hogy mindkét vonulatot (angol és francia, mai szóhasználattal angolszász és latin) bemutatja a szerveződő közép-európai páholyok kapcsán. A könyv kétszáz évnyi magyar történelem spirituális hátterének interpretációja, ami által világossá válik az olvasó számára számos ismert esemény menete: Kazinczy lázadása, Bessenyei bécsi tevékenysége, a teljes Martinovics-mozgalom szellemi háttere, a 19. század eleji európai és magyar történelmi összekapcsolódások érintkezései, az országgyűlések belső mechanizmusa, a forrongó Európa szellemi csapdái Napoleóntól a Bourbon-restauráción keresztül egészen a század közepi forradalmakig. Magyar viszonylatban természetesen szerepel valamennyi páholytag felsorolása is a kötet végén, melyből végképp megérthetjük, milyen szálak mozgatták az időszak magyar prominenseit. És egyáltalán: kikA K voltak ők?


A Könyvtárellátó recenziója:

Felvilágosodás kori művelődéstörténetünk jelentős forrásfeldolgozása Abafi Lajos korszakos munkája. Az első ízben 1900-ban megjelent, majd az Akadémiai Kiadó által 1993-ban hasonmás formában is kiadott mű a 18. századi magyar szabadkőművesség történetét mutatja be a források tükrében. A szabadkőműves páholyok akkoriban a hiányzó tudományos, művészeti és közéleti nyilvánosságot pótolták, a titkostársasági szerveződés lehetőséget nyújtott a társadalmi korlátok átlépésére is. Éppen ezért a páholyok belső kapcsolatrendszerének ismerete nélkülözhetetlen a korszak eszmeáramlatainak feltárásához. Abafi Lajos munkájának jelentősége abban áll, hogy a számára elérhetővé tett Festetics-levéltár anyagát pozitivista alapossággal tárta fel. Munkája értékét növeli, hogy az anyag a második világháború során elpusztult, így a vonatkozó ismereteink jórészt az ő kutatásain alapulnak. A szabadkőművesség 18. századi története, illetve a korszak közélete, titkostársasági kapcsolatrendszere iránt érdeklődőknek ajánlható az 1900-ban megjelent kiadás újabb, személy-, hely- és páholynévmutatóval, a szerző életrajzával és széljegyzetekkel ellátott reprintje.Előző kiadások:

http://szkp2.blogspot.com/1970/01/abafi-lajos-szabadkomuvesseg-tortenete.html

http://szkp2.blogspot.com/1993/06/abafi-lajos-szabadkomuvesseg-tortenete.html

Az Info Rádió ismertetése:A Klubrádió ismertetése:

2012. május 8., kedd

Kelet 2012 / 1.

-: Kelet 2012 / 1.

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2012/1.

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja


55. (19.) évf. 1. [A címlapon hibásan: V. (XIX.) évfolyam]

Tartalom

Hivatalos rész
4 Nagymesteri programbeszéd
7 Nagygyűlési beszámoló

Rajzolatok
8 Értékek és korszerűség (Galilei)
11 Teremtésmítoszok (Sopron)
18 Ihlet az alkotásban (Reform)
22 Egy jótékonysági akció összefoglalója (Fény oszlopai)
28 Hajléktalan színház
30 125 éve született Kassák Lajos (Árpád)
32 Utazás Karinthy Frigyes körül (Árpád)

Páholyélet
36 Sas: Főmesteri székfoglaló
36 Nyugati kapu: Londonban jártunk (Piccadily Line)

Portré
43 A pastmaster (riport)
45 (12 kőműves balladája)
46 Európa akáca a Mátraalján (riport)

Hasznos mellékletek
49 Ösi határjelek
50 KOTTÁK emulációs nyitó, záró énekek
52 Alapelvek
53 Basic Principles
54 A Munkaszőnyeg magyarázata
56 Az első fokozatú rajztábla magyarázata

Atelier (műhely)
60 XX levele
60 Hiram köszöntő
62 Utószó

Kâmuran, Solmaz: Magyar - Az első török nyomda magyar megalapítójnának kalandos élete

Kâmuran, Solmaz: Magyar - Az első török nyomda magyar megalapítójnának kalandos élete

Napkút Kiadó, Budapest, 2012, 320 oldal


Egy kolozsvári származású, iszlám hitre tért magyar megalapítja az első nyomdát az Oszmán Birodalomban. Ibrahim ­Müteferrika kalandos életéről szól ez a történelmi regény, amelyben sok szó esik a törökországi emigrációban élő magyar fejedelemről, Rákócziról. Az olvasók megismerhetik a korabeli szultáni udvart, az ottani miniatúrafestő-műhelyeket, átélhetik a XVIII. századi Isztambul lüktetését – a gyakran pusztító tűzvészekkel, a pezsgő diplomáciai élettel. Szabadkőművesek beavatási szertartása, kerengő dervisek rituális tánca és még sok érdekes és titokzatos kép gazdagítja a meseszövést. A könyvben mindvégig együtt van jelen Kelet és Nyugat, Ázsia és Európa.
Recenzió: http://www.olvaslak.hu/2013/02/02/solmaz-kamuran-magyar/

2012. április 18., szerda

Jeffers, H. Paul: A legősibb titkos társaság, A szabadkőművesek világtörténete

Jeffers, H. Paul: A legősibb titkos társaság, A szabadkőművesek világtörténete

Fordító: Jutai Péter
Eredeti cím : Freemasons / Inside the World's Oldest Secret Society

Gabo Könyvkiadó, Budapest, 2012.04.18., 264 oldal

ISBN: 9789636893408


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


A szabadkőművességet sok mindennel megvádolták már. Egyesek szerint titkos sátáni szertartásokat űznek, mások szerint összeesküvést szőttek a világuralom megszerzésére. A rend tagjai -köztük Isaac Newton, John Wayne, Bill Gates, az Egyesült Államok sok népszerű művésze és 25 amerikai elnök- azonban azt állítják, csupán a testvériség, a szolgálat és a jótékonyság kötelékei tartják össze őket. A szabadkőművesség a legnagyobb és legrégebbi testvériség, napjaink sok sikerkönyvében (például a Da Vinci-kódban) játszik szerepet - ennek ellenére még ma is teljesen félreismerik.
Könyvében H. Paul Jeffers bemutatja a kőművesség történetét, és rávilágít a meglepő, gyakran ellentmondásos tényekre, melyek ezen ősi, titkos társaságot jellemzik. A szerző időutazása a középkori Európából indul, alig ismert kezdetektől, majd bemutatja a szervezet felemelkedését az USA-ban, ahol Benjamin Franklin alapította az első páholyt. Ma a világon 4-5 millió szabadkőműves él, akik esküt tettek, hogy életük vezérelvei az erkölcsiség, a jótékonyság és a lojalitás lesznek - lojalitás kőművestársaikkal és a renddel szemben.

A Könyvtárellátó recenziója

Az amerikai szerző legutóbbi könyvében az amerikai szabadkőművesség történetén kalauzolta végig olvasóit. Ezúttal általánosságban mutatja be a rendet. Könyve elején leszögezi, hogy nem szabadkőműves és soha nem is volt tagja a társaságnak, majd a továbbiakban igyekszik a történelmi tényeket és a legendákat, az összeesküvés-elméleteket és a cáfolatokat egyaránt felsorakoztatva tárgyilagos áttekintést nyújtani a szabadkőművesség összetett, ellentmondásos történetéről. A bemutatást a szabadkőművesek legendás eredetmítoszával kezdi, ezután szól arról, hogyan alakultak ki az efféle allegorikus magyarázatok, illetve hogyan gazdagodtak meg a katedrálisépítő kőművestársaságok a középkorban, miért tiltották gyűléseiket már a 15. században is, és miért vonzották a páholyok a késő reneszánsz műveltségű polgárokat és nemesembereket. A szerző számos forrásból idézve kísérli meg felmutatni az angol nagypáholy 1717-es megalakulása utáni modern szabadkőművesség eltérő arcait: idézi Franklin eszményi sorait a szabadkőművesség erkölcsi tételeiről, a Washington idején megtartott kőművesünnepség sajtóvisszhangját vagy Schikaneder felvételi kérelmét, akárcsak XII. Kelemen kiátkozó bulláját vagy a 19. században közfelháborodást okozó hírhedt Morgan-gyilkosság dokumentumait. A történeti áttekintés után a szerző néhány kuriózumról ír, részletesen értékeli Mozart szabadkőműves pályafutását és életművét, majd bemutatja a különböző magas fokú rendszereket, a páholyok felépítését, az inas-legény-mester fokozat szimbolikáját is. Itt kell megjegyezni, hogy a különböző országokban teljesen eltérő hagyományok élnek a rituálétól a berendezésig, Jeffers kimondottan az amerikai páholyokról ír. A kötet függelékében a szabadkőműves irodalomból ad ízelítőt a szerző - a művelődéstörténeti érdeklődésű nagyközönségnek.

2012. március 21., szerda

Jacq, Christian: Mozart IV. Ízisz kegyeltje

Jacq, Christian: Mozart IV. Ízisz kegyeltje

Európa Könyvkiadó, Budapest, 2012.03.21., 320 oldal

ISBN: 978 963 07 9379 7


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Christian Jacq négykötetes Mozart-ciklusának befejező részében felfedi azokat a különös szálakat, melyek Mozartot a szabadkőművességhez fűzték, és elmeséli a történelem egyik legnagyobb zsenijének szellemi kalandját és titkos életét.

Miközben a francia forradalom felbolygatja Európát, s a szabadkőműves-páholyok gyanússá válnak az osztrák császár szemében, Wolfgang Amadeus Mozart a Figaro házassága mérsékelt sikere, a Don Giovanni bukása, a nyomasztó nehézségek és a fondorlatosan irányított rágalomhadjárat miatt nehéz időszakot él meg.

Mozart, noha anyagi gondokkal küzd, hű marad sajátos eszméihez, művei által is terjeszti a beavatási gondolatot, ezért veszélyes lázítónak tartják, mégis van ereje ahhoz, hogy megalkossa Nagy Művét, A varázsfuvolá-t – ezzel továbbadja Ízisz és Ozirisz misztériumának bölcsességét, és új utat nyit a Nyugat számára az egyiptomi beavatás felé.

A nehézségek után úgy tűnik, derűsebb jövő elé nézhet, ám Mozart ellenségei, a politikai hatalomtól az irigyekig, továbbra is állandóan zaklatják.

Közeledik tehát a legnagyobb próbatétel…A Könyvtárellátó recenziója

Befejező kötetéhez érkezett a francia egyiptológus-író, Christian Jacq négy részes Mozart-sorozata. A hátsó fedlapon látható templomos keresztfaragvány sejteti a főhős kapcsolódását a szabadkőművességhez, amelynek szellemét nagyszerű zeneműveibe is "beépítette". Mialatt a francia forradalom felbolygatja Európát, a bécsi szabadkőműves-páholyok gyanússá válnak az osztrák császár, az amúgy liberális II. József, majd nem sokkal később II. Lipót szemében, ezalatt Wolfgang Amadeus Mozart is nehéz időszakot él át. Ennek hátterében a Figaro házasságának mérsékelt sikere, a Don Giovanni bukása, a nyomasztó anyagi nehézségek és a fondorlatosan irányított - Salieritől induló - rágalomhadjárat áll. Noha az ifjú komponista anyagi gondokkal küzd, hű marad sajátos eszméihez, sorra írja "beavatási" operáit, amiért veszélyes lázítónak tartják. Mégis van ereje ahhoz, hogy megalkossa máig legnagyobbnak tartott művét, A varázsfuvolát, amellyel továbbadja "Ízisz és Ozirisz misztériumának bölcsességét", és új utat nyit a Nyugat számára az egyiptomi kultuszok felé. Mert a titokzatos szabadkőműves világkép is feltárul a regényben, amint a szerző többször is szereplői szájába adja a misztikus tanítások összefüggő rendszerének nem egy elemét. Ehhez Christian Jacq hiteles forrásként használja az apa, Leopold Mozart és fia levelezését, s még a könyv végi bibliográfiában közölt számos - főleg német nyelvű - zenetörténeti művet. A kultúrtörténeti olvasmányként is izgalmas könyv a jelen bestseller irodalmának divatja szerinti mértékben itatódik át emészthető ezotériával.A sorozat többi része:

2012. január 9., hétfő

CSÖRSZ Rumen István - HEGEDÜS Béla szerk.: Magyar Arión, Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről

CSÖRSZ Rumen István - HEGEDÜS Béla szerk.: Magyar Arión, Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről

rec.iti, Budapest, 2011, 435 oldal

ISBN 978-963-7341-91-5
ISBN 978-963-7341-92-2 (pdf)

Olvasható: http://rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/pha/Magyar-Arion-teljes%20opt.pdf

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvekTartalom:

...
Vámos Hanna: Leleplezett titok. Pálóczi Horváth Ádám titkos, szabadkőműves dokumentuma ................................................. 41
...

Szilágyi Márton: A Fel fedezett titok mint az érzékeny levélregény poétikai változata ............................................................... 267
Labádi Gergely: A könyvbeli ember. A Fel fedezett titok mint érzékeny regény .................................................................................... 277Forrás: http://rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/pha/magyar-arion

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2010/10/konferencia-magyar-arion-konferencia.html

Kapcsolódó blogbejegyzés: http://aprofan.blogspot.com/2012/01/ujra-megfejtett-titok.html


Recenzió: http://reciti.hu/2013/1543

Népszerű könyvek

Blogarchívum