A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2012. április 18., szerda

Jeffers, H. Paul: A legősibb titkos társaság, A szabadkőművesek világtörténete

Jeffers, H. Paul: A legősibb titkos társaság, A szabadkőművesek világtörténete

Fordító: Jutai Péter
Eredeti cím : Freemasons / Inside the World's Oldest Secret Society

Gabo Könyvkiadó, Budapest, 2012.04.18., 264 oldal

ISBN: 9789636893408


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


A szabadkőművességet sok mindennel megvádolták már. Egyesek szerint titkos sátáni szertartásokat űznek, mások szerint összeesküvést szőttek a világuralom megszerzésére. A rend tagjai -köztük Isaac Newton, John Wayne, Bill Gates, az Egyesült Államok sok népszerű művésze és 25 amerikai elnök- azonban azt állítják, csupán a testvériség, a szolgálat és a jótékonyság kötelékei tartják össze őket. A szabadkőművesség a legnagyobb és legrégebbi testvériség, napjaink sok sikerkönyvében (például a Da Vinci-kódban) játszik szerepet - ennek ellenére még ma is teljesen félreismerik.
Könyvében H. Paul Jeffers bemutatja a kőművesség történetét, és rávilágít a meglepő, gyakran ellentmondásos tényekre, melyek ezen ősi, titkos társaságot jellemzik. A szerző időutazása a középkori Európából indul, alig ismert kezdetektől, majd bemutatja a szervezet felemelkedését az USA-ban, ahol Benjamin Franklin alapította az első páholyt. Ma a világon 4-5 millió szabadkőműves él, akik esküt tettek, hogy életük vezérelvei az erkölcsiség, a jótékonyság és a lojalitás lesznek - lojalitás kőművestársaikkal és a renddel szemben.

A Könyvtárellátó recenziója

Az amerikai szerző legutóbbi könyvében az amerikai szabadkőművesség történetén kalauzolta végig olvasóit. Ezúttal általánosságban mutatja be a rendet. Könyve elején leszögezi, hogy nem szabadkőműves és soha nem is volt tagja a társaságnak, majd a továbbiakban igyekszik a történelmi tényeket és a legendákat, az összeesküvés-elméleteket és a cáfolatokat egyaránt felsorakoztatva tárgyilagos áttekintést nyújtani a szabadkőművesség összetett, ellentmondásos történetéről. A bemutatást a szabadkőművesek legendás eredetmítoszával kezdi, ezután szól arról, hogyan alakultak ki az efféle allegorikus magyarázatok, illetve hogyan gazdagodtak meg a katedrálisépítő kőművestársaságok a középkorban, miért tiltották gyűléseiket már a 15. században is, és miért vonzották a páholyok a késő reneszánsz műveltségű polgárokat és nemesembereket. A szerző számos forrásból idézve kísérli meg felmutatni az angol nagypáholy 1717-es megalakulása utáni modern szabadkőművesség eltérő arcait: idézi Franklin eszményi sorait a szabadkőművesség erkölcsi tételeiről, a Washington idején megtartott kőművesünnepség sajtóvisszhangját vagy Schikaneder felvételi kérelmét, akárcsak XII. Kelemen kiátkozó bulláját vagy a 19. században közfelháborodást okozó hírhedt Morgan-gyilkosság dokumentumait. A történeti áttekintés után a szerző néhány kuriózumról ír, részletesen értékeli Mozart szabadkőműves pályafutását és életművét, majd bemutatja a különböző magas fokú rendszereket, a páholyok felépítését, az inas-legény-mester fokozat szimbolikáját is. Itt kell megjegyezni, hogy a különböző országokban teljesen eltérő hagyományok élnek a rituálétól a berendezésig, Jeffers kimondottan az amerikai páholyokról ír. A kötet függelékében a szabadkőműves irodalomból ad ízelítőt a szerző - a művelődéstörténeti érdeklődésű nagyközönségnek.

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum