A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2010. január 26., kedd

Popély Gyula: Felvidék 1914-1920

Popély Gyula: Felvidék 1914-1920

Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2010, 448 oldal

ISBN: 9789638846709


A kitűnő történész hézagpótló, az eddigi ismereteket árnyaló kötetében az 1914-1920 közötti sorsfordító időszakot tekinti át: az első világháborút közvetlenül megelőző hónapoktól a geopolitikai átrendeződés lezárulásáig. Különös figyelmet fordít a cseh aspirációk alakulására, s a legújabb forrásokra alapozva újszerű megvilágításba helyezi a magyar Vörös Hadsereg harcait.

Egy recenzióból:

"Annál többet időzik a párizsi Nagy Orient szabadkőműves páholy 1917. június 28.-i ülésénél. Itt röpke néhány óra alatt - legalább is Popély szerint - a nemzetközi szabadkőművesség, zsigerből gyűlölvén a katolikus monarchiát, eldöntötte Magyarország szétdarabolását és megrajzolta a Trianoni határokat, már másnap leközölvén ilyen térképet a francia lapokban. Mint Ablonczy Balázs tanulmányában [1] bizonyította, e egészében jelentéktelen találkozón Magyarország neve egyáltalán nem hangzott el, és semmiféle térkép sem jelent meg."

http://www.watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=337:kniha-tydaa-het-koenyve-popely-gyula-felvidek&catid=39:default&Itemid=60

2010. január 19., kedd

Collins, Tim: Az elveszett jelkép nyomában

Collins, Tim: Az elveszett jelkép nyomában

Gabo Könyvkiadó, Budapest, 2010, 232 oldal
Fordító: Jutai Péter
ISBN: 9789636893484Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Mi rejtőzik Az elveszett jelkép hátterében? Az elveszett jelkép nyomában hiteles útmutató Dan Brown új regényének alapját képező történelmi tényekhez és fogalmakhoz. Betekintést nyújt a könyv hátteréül szolgáló szertartásokba, helyszínekbe, jelképekbe, történelembe és tudományba. A szócikkekből - melyek tele vannak kereszthivatkozásokkal Dan Brown legújabb regényére, valamint annak elődjeire történő utalásokkal - az olvasó többek között megtudhatja az igazságot:
- a szabadkőművesség Amerika alapító atyáira gyakorolt hatásáról,
- A Kryptosszal, a CIA langley-beli központjában álló rejtélyes szoborral való kapcsolatról,
- Washington szabadkőműves építészetéről
Ezt a könyvet változatos tárgyú szócikkeivel, melyek egyéb titokzatos és rejtélyes témák mellett Albrecht Dürerről, a szentélyesekről, Malakhról, az Ősi misztériumokról, a szabadkőműves titkosírásról, a skót rítusról, a Láthatatlan Kollégiumról, Salamon templomáról és természetesen magáról az "elveszett jelképről" szólnak, régi rajongók és új olvasók egyaránt haszonnal forgathatják.


Alighogy megjelent Dan Brown újabb nagy sikerű bestsellere, a szabadkőművesekről szóló Az elveszett jelkép (200926298) című regénye, máris megjelent a műhöz írott útmutató. A brit újságíró könyvében alfabetikus rendben sorakoznak a regény kulcsfogalmai (az özvegy fia, deizmus, Albrecht Dürer, Egyesült Államok Nagy Pecsétje, harminchárom, illuminátusok, Láthatatlan Kollégium, noetika, Albert Pike, rózsakeresztesek, Salamon temploma, skót rítus, szabadkőműves titkosírás, világegyetem nagy építőmestere, George Washington stb.), a szerző ezekhez készített néhány lapos kommentárokat. Célja többrétű: egyrészt elmagyarázza e jelképek valós jelentését, eredetét, a regényben szereplő személyiségek történelmi, kultúrtörténeti jelentőségét; másrészt bemutatja és eloszlatja a hozzájuk kapcsolódó különféle tévhiteket és előítéleteket; harmadrészt leleplezi az író szándékos, többnyire a szenzációt fokozó csúsztatásait. Az adataiban pontos, stílusában szellemes kötet függelékében a washingtoni Capitolium épülete alatt lévő szabadkőműves piramis - a regény egyik kulcsfontosságú eleme - szimbólumainak ábrázolásai és magyarázatai kaptak helyet, a képmellékletről pedig megtekinthetők a regény jelentősebb helyszínei. Dan Brown rajongótábora és a szabadkőműves szimbolika iránt érdeklődőknek jó szívvel ajánlható.

Kapcsolódó könyv: http://szkp2.blogspot.com/2009/11/brown-dan-az-elveszett-jelkep.html

Népszerű könyvek

Blogarchívum