A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2010. január 26., kedd

Popély Gyula: Felvidék 1914-1920

Popély Gyula: Felvidék 1914-1920

Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2010, 448 oldal

ISBN: 9789638846709


A kitűnő történész hézagpótló, az eddigi ismereteket árnyaló kötetében az 1914-1920 közötti sorsfordító időszakot tekinti át: az első világháborút közvetlenül megelőző hónapoktól a geopolitikai átrendeződés lezárulásáig. Különös figyelmet fordít a cseh aspirációk alakulására, s a legújabb forrásokra alapozva újszerű megvilágításba helyezi a magyar Vörös Hadsereg harcait.

Egy recenzióból:

"Annál többet időzik a párizsi Nagy Orient szabadkőműves páholy 1917. június 28.-i ülésénél. Itt röpke néhány óra alatt - legalább is Popély szerint - a nemzetközi szabadkőművesség, zsigerből gyűlölvén a katolikus monarchiát, eldöntötte Magyarország szétdarabolását és megrajzolta a Trianoni határokat, már másnap leközölvén ilyen térképet a francia lapokban. Mint Ablonczy Balázs tanulmányában [1] bizonyította, e egészében jelentéktelen találkozón Magyarország neve egyáltalán nem hangzott el, és semmiféle térkép sem jelent meg."

http://www.watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=337:kniha-tydaa-het-koenyve-popely-gyula-felvidek&catid=39:default&Itemid=60

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum