A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2006. október 11., szerda

MacNulty, W. Kirk: A szabadkőművesség jelképei, titkai, jelentősége

MacNulty, W. Kirk: A szabadkőművesség jelképei, titkai, jelentősége

Kossuth Kiadó, Budapest, 2006, 320 oldal

ISBN: 963-09-4881-8


Ősi rítusaival, szigorúan őrzött titkaival, misztikus szimbólumaival és a kíváncsiságot felkeltő szertartásaival a szabadkőművesség több mint három évszázada vonja magára az emberek figyelmét. A könyv — mely a világ legnagyobb szabadkőművesgyűjteményéből válogat (386 illusztráció) és sok tárgyat első ízben mutat be az olvasóknak.
A Könyvtárellátó recenziója

Némi gyanakvással veszi kézbe az ember az amerikai szerző színes fotókkal pazarul illusztrált könyvét, mely a szabadkőművesség múltját, különféle rítusait, jelképeinek gazdag rendszerét, a rend körüli tévhiteket, a társadalomhoz fűződő koronként változó viszonyát, és a mai világban játszott szerepét mutatja be. Ha az ember fellapozza, mindjárt nyilvánvalóvá válik, hogy ez a könyv sokkal több a nagyközönség fantáziáját felcsigázó ismeretterjesztő albumnál. MacNulty könyve méltó a nagy katedrálisépítő elődökhöz. A szerző maga is több mint négy évtizede aktív szabadkőműves lenyűgöző anyagismerettel, a történelmi háttér árnyalt bemutatásával tárja fel e korántsem titkos társaság számtalan eltérő vonásból összeálló karakterét. Az angol nagypáholy jelmondatából Audi, vide, tace!, azaz Hallj, láss, hallgass! csupán a harmadikat szegi meg. Sőt, semmit sem hallgat el, hanem könnyed stílusban, hol tömörebben, hol részletezőbben, a viszonylag közismert tényeken túl számtalan kevéssé közismert esemény felvillantásával mesél a templomos vagy rózsakeresztes elődökről, Ashmolról és Morayról, az első nagypáholy megalakulásáról, a páholyok felépítéséről, a ceremóniákon használt eszközök, jelképek jelentéséről, a yorki, a skót vagy a kimondottan keresztény svéd rítusról, a Szent Királyív szabadkőműveseiről, avagy a Királyi és Titkos Mesterekről. MacNulty szinte minden, a köztudatban élő kérdésre kitér, így például szellemes érvekkel cáfolja a szabadkőműves összeesküvés-elméletek kedvelt célpontjait, az egydolláros bankjegyen látható ábrák vagy Washington DC rejtett szabadkőműves üzeneteinek valóságát. A könyv végére érve (amelynek felépítése is a templomépítő szimbolika jegyében állt össze, hiszen az első fejezetekben érintett problémákat a szerző fokról fokra, az összefüggések egész rendszerében fejti ki) nyilvánvalóvá válik: a szabadkőművesség egyfelől sokkal kevesebb, mint ellenfelei hiszik, másfelől sokkal több, mint amit az érdeklődő kívülállók tudni vélnek róla. Akik pedig ennyivel sem elégszenek meg, azok számára MacNulty összegyűjtötte könyve végén a világ szabadkőműves szervezeteinek, múzeumainak, könyvtárainak listáját. A forrásművek és ajánlott olvasmányok bibliográfiájával, illetve név- és tárgymutatóval kiegészített, páratlanul gazdagon illusztrált kiadvány komoly művelődéstörténeti értékkel bír.


Eredeti cím : FREEMASONRY. SYMBOLS, SECRETS, SIGNIFICANCE WITH 386 ILUSTRATIONS, 327 IN COLUR
Nyelv : magyar
EAN : 9789630948814
ISBN : 963 09 4881 8
Megjelenés : 2006.
Kötésmód : cérnafűzött kötött, védőborítóval
Oldalszám : 322
Méret [mm] : 230 x 244 x 29
Tömeg [g] : 1 580
Regisztrálás : 2006.10.09.

[Recenzió: http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=14375]

2006. október 10., kedd

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Szabadkőműves páholyok Budapesten

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Szabadkőműves páholyok Budapesten

Heraldika, Budapest, 2006., 208 oldal
Tartalomjegyzék

Bevezetés 3

A szabadkőművesség rövid története 5

A "Budapest" páholy története 10

A kispesti "Türr István" szabadkőműves páholy története 44

Az újpesti szabadkőműves páholyok története 69

Petőfi és a szabadkőművesség 97

A budapesti "Petőfi" páholy története 114

A budapesti "Martinovics" páholy története 159

A "Martinovics" páholy összetétele 159

Függelék 193

Jegyzetek 199

2006. október 1., vasárnap

Kelet 2006 / 3-4.

-: Kelet 2006 / 3-4.

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2006/3-4, oldal

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja, XLIX. évfolyam, 2006/3-4.

Főszerkesztő: Jászberényi József


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Tartalom

A legfontosabb: a béke az oszlopok alatt 3
Alapelvek 8
Hasonlóság és különbözőség 19
Az "als ob" szabadkőművességről 26
A szabadkőműves szellemiség 31
Mithrász, a velünk élő elfelejtett isten 35
A szakrális módosult tudatállapotok (SASC) és a szabadkőművesség 44
Mozart testvér 50
Péczeli József, egy protestáns szabadkőműves 62
Egy bölcs orvos vagy természetvizsgáló lehet-e vallást tagadó? 72
Szabadkőművesség Szerbiában 74
Szabadkőművesség Oroszországban 85
Sopron és a szabadkőművesség 94
Győr és a szabadkőművesség 104
A színház és a szabadkőművesség 112
HÍREK 118

Népszerű könyvek

Blogarchívum