A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2012. november 30., péntek

Raffay Ernő: Politizáló szabadkőművesség

Raffay Ernő: Politizáló szabadkőművesség, Jászi Oszkár és a Martinovics páholy államellenes tevékenysége 1908-1914

Kárpátia Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, 2012, oldal

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Raffay Ernő szabadkőműves témakörben megjelenő harmadik, talán az eddigi leginkább érdekfeszítő kötetét tartja kézben az olvasó. A szerző – folytatva korábbi gyakorlatát – egyedülálló levéltári kutatásaival nemcsak a magyarországi titkos társaság szándékait és célrendszerét tárja fel, hanem új megvilágításba helyezi a 20. század első két évtizede Magyarországának történetét. Nem túlzás azt állítani, hogy munkája teljesen átrajzolja a Trianont megelőző időszakról kialakult képet.

A Politizáló szabadkőművesség című új kötetből megismerhetjük a magyarországi szabadkőművesség radikalizálódásának következő állomását, a Jászi Oszkár nevével fémjelzett Martinovics páholy létrejöttét és tevékenységét, s hosszú oldalakon át olvashatjuk ama súlyos állítás bizonyítékait, mely szerint: a baloldali radikálisok célja nem volt más, mint a magyar keresztény nemzetállam megdöntése. A könyv nemcsak az eszme- és politikatörténeti folyamatokat mutatja be, hanem a radikális vonal elfogadott és meghatározó személyiségeit is, akik politikai szerephez Károlyi Mihály kormányában, illetve az azt követő kommunista diktatúrában jutottak. Feltárul szemünk előtt, hogy a Tanácsköztársaság szellemi előkészítése éveken keresztül folyt, az nem „a semmiből ugrott elő” 1919. március 21-én. A titkos társaság tevékenységével akarva-akaratlanul hozzájárult a vörösterrorhoz és bizony a Magyar Királyság széthullásához is.

A Könyvtárellátó recenziója:

RECENZIÓ

Raffay Ernő új könyvében tovább ismerteti a dualista Magyarországon működő szabadkőművesek tevékenységével kapcsolatos kutatási eredményeit. A témát feldolgozó könyvéből (Szabadkőművesek Trianon előtt; 201103003) már világosan kiderült alapkoncepciója szerint a trianoni országvesztés legfőbb okozói a páholyokban térnyerő radikálisok voltak, akik az itt kifejtett tevékenységükkel tudatosan rombolták, "bomlasztották" a történelmi Magyarországot. Munkáját az 1920-as betiltáskor lefoglalt hatalmas szabadkőműves levéltári anyagra alapozza, amelynek irataiból hosszan és bőven idézve ismertet meg a páholyokban zajlott egyesületi élettel, előadásokban, újságcikkekben kifejtett ideológiai, politikai vitákkal. Az 1906 és 1912 közötti időszakeseményeit feldolgozó könyv egy korábbi munkája (Harcoló szabadkőművesség, Budapest, Kárpátia Stúdió, 2011) közvetlen folytatásaként a budapesti Democratia és az abból 1908-ban kiváló Martinovics-páhollyal foglakozik, amely a Jászi Oszkár köré szerveződő, a progresszió mellett síkra szálló értelmiségiek gyűjtőhelyévé vált. A szerző ugyan erősen túldimenzionálja a hazai szabadkőművesség és az itt is szerepet vállaló asszimilált zsidó értelmiségiek tényleges hatását a korabeli társadalmi folyamatokra, de számos érdekességgel gazdagítja a korabeli közéleti küzdelmekről való ismereteinket. "www.kello.hu minden jog fenntartva"

Kelet 2012 / 2.

-: Kelet 2012 / 2.

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2012/2.

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja

55. (19.) évf. 2. [A címlapon hibásan: XV. évfolyam]

Tartalom

Hivatalos rész
4 Az idő nem vár
5  Munkaterv
7 Deák páholy főmestere: Hiram díj

Mestereink
8 XX: NN, MM
11 Régi mesterek
14 Gelléri Mór
18 Múltunk - Képek a szombathelyi Ébredés Páholy egykori házáról
19 Martinovics Ignác - tragikus hős vagy nagyratörő karrierista?

Atelier (műhely)
25 Levelezés, avagy hogyan készül egy újság
29 Mozart magyarjai (német nyelvű fordításban is)

Páholyélet
35 Digitális oszlopaink
37 Szónoki köszöntő
38 (Magyar) könnyűzene: honnan jött és hova tart
45 Mit tudnak a kristálykoponyák
54 Vándorlásaim
61 Derüs oldal
62 Nővérünnep

Hasznos mellékletek
63 James Anderson: A szabadkőművesek alkotmánya
     (A szabadkőműves ősi kötelmei * 1723)  (angol nyelvű fordításban is)
72 Kereső 1912-ből
73 Munkanaptár anno
74 Szabadkőműves táska2012. november 10., szombat

Abafi Lajos: A szabadkőművesség és az uralkodóház

Abafi Lajos: A szabadkőművesség és az uralkodóház

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest, 2012, 81 oldal

Reprint: Budapest : Aigner Lajos, 1896.

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Bartha Tamás: Szabadkőművesség. Kimerítő felvilágosításul a magyar intelligentia számára

Bartha Tamás: Szabadkőművesség. Kimerítő felvilágosításul a magyar intelligentia számára

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest, 2012, 242 oldal

ISBN: 5992400001282

Reprint: A kötet feldolgozza a szabadkőművesség történetét, szerkezeti felépítését, politikai és vallási kapcsolatait. írta Bartha Tamás. – Egerben : Érseki Lyceumi kny., 1873.

Olvasható: http://mtdaportal.extra.hu/books/a_szabadkomuvesseg_kimerito_felvilagositasul.pdf
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A kötet feldolgozza a szabadkőművesség történetét, szerkezeti felépítését, politikai és vallási kapcsolatait. írta Bartha Tamás. – Egerben : Érseki Lyceumi kny., 1873.


Kapcsolódó cikk: http://szkp4.blogspot.com/1970/01/solymos-bartha-tamas-szabadkomuvesseg.html

Népszerű könyvek

Blogarchívum