A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2011. november 24., csütörtök

Mariani, Scott: Mozart rejtélyes halála

Mariani, Scott: Mozart rejtélyes halála

Partvonal Könyvkiadó, Budapest, 2011, 420 oldal

Fordította: Kállai Tibor

ISBN: 978-963-9910-81-2

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

RON HOPE FUT AZ ÉLETÉÉRT…

Lily Llewellyn, a híres és gyönyörű operaénekesnő megkéri régi nagy szerelmét, Ront, hogy segítsen neki kinyomozni bátyja igencsak gyanús halálát. Ron, aki a brit hadsereg egyik elitegységének tagja volt, elvállalja a feladatot, és ezzel egy évszázadok óta megoldatlan rejtély kellős közepébe csöppen.
A hivatalos jelentés szerint Oliver tragikus baleset áldozata lett, miközben a Föld legismertebb zeneszerzőjének, Mozart halálának körülményeit kutatta. A tények azonban mást mutatnak. Oliver feltárta, hogy Mozartot, aki maga is szabadkőműves volt, a titkos társaság egy szakadár csoportja gyilkolta meg. És az egyetlen nyom, amelyen el lehet indulni, egy levél, amelyet nagy valószínűséggel maga a zeneszerző írt.
Amikor Lily és Ron megszerzik egy rituális áldozás felvételeit, rájönnek, hogy a szekta még mindig létezik – és semmitől sem riad vissza, hogy megőrizze titkait.

Ronnak és Lilynek az igazság kiderítésének érdekében egy időre félre kell tenniük közös, fájdalmakkal teli múltjukat, és végig kell kutatniuk egész Európát: Oxford csodálatos tornyaitól kezdve a császári Bécs fenséges épületein és Velence csatornalabirintusán át egészen Szlovénia hófödte hegyvidékéig.

SCOTT MARIANI skót író, aki fordítóként, hivatásos zenészként és szabadúszó újságíróként is dolgozott, mielőtt főfoglalkozású íróvá vált volna. Nyugat-Walesben, a sűrű erdő kellős közepén egy igazi, vadregényes írói remetelakban él. Amikor éppen nem ír, dzsesszt hallgat, filmet néz, veterán motorokon száguldozik vagy csillagászatot tanul.

A Könyvtárellátó recenziója

A legvalószínűbb hivatalos orvosi álláspont szerint a harmincöt évesen elhunyt Mozart halálát akut reumatikus láz okozta, és semmilyen alapja sincs annak a feltételezésnek, hogy megmérgezték volna. A skót író, Scott Martin mégsem tekinti lezárt ügynek - bűnügyi regényében azt a verziót melegíti fel, mely szerint a szabadkőműveseknek nagyon is sok köze lehetett az ifjú zeneszerző "likvidálásához", mert túl sok titkukat árulta el híres operája, a Varázsfuvola történetében. Vagy inkább a titkos szervezet európai forradalmi kapcsolatai tették a bécsi hatóságok céltáblájává a zongora zsenijét, aki kora "celebjeként" egyre veszélyesebb politikai tényezővé vált? A szerző válaszát egy jelenkori történetbe ágyazta: Lily Llewellyn, a híres és gyönyörű opera-énekesnő megkéri régi nagy szerelmét, Ron Hope-ot, a brit hadsereg elitegységének egykori tagját, hogy segítsen kinyomozni bátyja igencsak gyanús halálát. A rendőrségi jelentés szerint Oliver Llewellyn tragikus baleset áldozata lett, miközben Mozart halálának körülményeit kutatta. Az áldozat feltárta, hogy Mozartot a titkos társaság egy szakadár csoportja gyilkolta meg. Amikor Lily és Ron megszerzik egy rituális áldozás felvételeit, rájönnek, hogy a szekta még mindig létezik, és semmitől sem riad vissza, hogy megőrizze titkait. "Az igazság kiderítésének érdekében egy időre félre kell tenniük közös, fájdalmakkal teli múltjukat, és végig kell kutatniuk egész Európát: Oxford csodálatos tornyaitól kezdve a császári Bécs fenséges épületein és Velence csatornalabirintusán át egészen Szlovénia hófödte hegyvidékéig". A kötethez maga a szerző fűzött a kérdésben eligazító, rövid utószót.

2011. november 23., szerda

Ormos Mária: A katedrától a halálsorig, Ágoston Péter, 1874—1925

Ormos Mária: A katedrától a halálsorig, Ágoston Péter, 1874—1925

Napvilág Kiadó, Budapest, 2011, 344 oldal

ISBN: 978-963-338-068-0


E könyv főszereplője, a szociáldemokrata Ágoston Péter élete három, egymással többnyire összefonódó szálon pereg le az Olvasó előtt. Az egyik szál a tudós tevékenysége a jogtudományi tanulmányoktól a történeti és közéleti problémákat taglaló munkákig. A másik a politikába betévedt jó szándékú értelmiségi vergődését követi a merész és kudarchoz vezető vállalkozások mentén. Kezdődött ez a történet a belügyi államtitkársággal (Berinkey kormány), folytatódott a külügyi népbiztossággal, (Tanácsköztársaság) és befejeződött a külügyminiszteri poszttal (Peidl-kormány), hogy elvezessen az ellene is indított büntető perhez és a halálos ítélethez. A pályaív végállomása a moszkvai menedék, illetve a szabadulás a szovjet rendszertől a brit Munkáspárt fellépésének hatására. A harmadik szál egy megejtő szerelem története, amely ezt az embert a feleségéhez, Buzárovits Augusztához fűzte házasságuk 25 éve alatt.

A személyes történeten átrobog – eleinte támogatja, majd tragikusan megtöri –- az ország története. A világháború, amely gondolkodását az országmentés kötelezettsége felé tereli, Nagyvárad, saját tevékenységi színterének román megszállása, ami miatt menekülnie kell. Az őszirózsás forradalom, és a tanácsköztársasági hatalomátvétel, amelyektől az ország megmentését vagy legalább sorsának enyhítését várta.

E korszaknak millió számra voltak áldozatai, de kevesen, akik – tévedéseik ellenére – oly tiszta tudattal és erkölcsileg oly épen vészelték át, mint Ágoston Péter.

A Könyvtárellátó recenziója:

Az ismert történész szerző legújabb életrajzi monográfiájában a múlt századforduló egy jóformán elfeledett értelmiségi-politikus alakjának, az 1918-19-es forradalmak egyik mellékszereplőjének szentelte. A szociáldemokrata Ágoston Péter az első világháború előtt nagyváradi jogakadémia tanáraként a Huszadik Század című lap körül csoportosuló értelmiségi kör rendszeresen publikáló tagja volt. 1918-19-ben a nagyváradi Nemzeti Tanács elnöke volt, több kormányban is szerepet vállalt, Bécsben tárgyalt az antanttal, majd 1920-ban a népbiztos per egyik vádlottjaként halálra ítélik. Végül a Szovjetunióba távozhat, majd élete utolsó két évét, már súlyos betegen Londonban és Párizsban tölti. A jelentős (naplókat is tartalmazó) kéziratos hagyatékára és publikált életművére támaszkodó munka részletesen nyomon követi Ágoston Péter személyes életútját, politikai szerepvállalásait, valamint rekonstruálja szellemi-gondolkodói portréját is. Az árnyalt és aprólékos elemzés végeredménye összetett, ellentmondásoktól sem mentes személyiség, aki nem illeszkedik a megszokott, leegyszerűsítő sémákba. De éppen ezért alkalmas lehet arra, hogy rajta keresztül jobban megérthessük a kor értelmiségi dilemmáit, tétovaságait, tévedéseit, és többek között újragondoljuk a Tanácsköztársaságban részt vevő szociáldemokraták szerepét. A forrás- és irodalomjegyzékkel záruló kötet elsősorban a szakemberekhez szól. "www.kello.hu minden jog fenntartva"


Tartalom

...
Mit jelent a "progresszió"? Kalandozások 50-59. [Ágoston Péter szabadkőműves írásainak elemzése]
...

2011. november 14., hétfő

Pete László: Olaszország magyar katonája - Türr István élete és tevékenysége 1825-1908

Pete László: Olaszország magyar katonája - Türr István élete és tevékenysége 1825-1908

Argumentum, Budapest, 2011, 272 oldal
ISBN: 9789634464778


A bajai vaskereskedő családból származó Türr István, miután a császári és királyi hadseregből dezertálva a piemontiak közé állt, és a „forradalmi Európa bolygó lovagjaként” a badeni felkelők oldalán is harcolt, jelentős szerepet játszott a Risorgimento küzdelmeiben, az egységes Olaszországért vívott harcokban. A „rettenthetetlen magyar” Giuseppe Garibaldi tábornok hadsegéde és a dél-itáliai hadsereg hadosztályparancsnoka volt az 1860. évi szicíliai expedícióban. Nápoly és környéke katonai kormányzója, majd az olasz király hadsereg altábornagya, II. Viktor Emánuel tiszteletbeli hadsegéde. Beházasodott a Bonaparte-házba, és - az olasz király megbízásából - „egy Ciceró ékesszólásával és egy Talleyrand meggyőző erejével” kényes diplomáciai feladatokat látott el. „ A magyar garibaldista” emlékét a római Gianicolo-dombon, az olasz nemzeti újjászületésért küzdő hősöknek szentelt emlékparkban 1999-től szobor is őrzi. A kiegyezést követően a „galambszívű oroszlán” hazatért, és tevékeny szerepet játszott - többek között - a magyarországi szabadkőművesség szervezésében, a népoktatás elindításában, a Panama-, Korinthoszi- és a Ferenc-csatorna építésében, továbbá a békemozgalomban.

2011. november 1., kedd

Kelet 2011 / 2.

-: Kelet 2011 / 2.

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2011/2., 86 oldal

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja


Tartalom

Tudás az emberről - Hamvas Béla gnózisa 5

Van mit és van kitől tanulni (A Deák páholy 125. éves jubileuma) 25

Nem találunk szavakat (A Sas páholy centenáriuma - 61 év óta első alkalommal újra rituális munka a Podmaniczky utcában) 29

A szabadkőműves szellemiség 33

A központ eleje 39

Szabadkőműves kommunikáció 45

Az angol nagypáholy épülete 53

Székely Mihály mint Sarastro 61

Benedek Marcell, aki olvasni tanít 69

In memoriam L. Nagy Zsuzsa 77

Dr. Kenézy Gyula, a szabadkőműves 81

A nővérkör 85

Népszerű könyvek

Blogarchívum