A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2009. szeptember 9., szerda

Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig I.

Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig I.
Orpheus világában, avagy a magyar demokratikus politikai kultúra kezdetei

Lucidus Kiadó, Budapest, 2009, 158 oldal

Kisebbségkutatás könyvek sorozat

ISBN: 9639465589

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvekA neves történész négykötetes Kazinczy-monográfiájának első kötete a magyar demokratikus politikai kultúra formálódását követi nyomon a széphalmi mester fogságáig terjedő munkásságának tükrében. Közismert, hogy Kazinczy életében fontos szerepet játszott a szabadkőművesség. Miskolczy Ambrus kortörténeti összefüggésekben, a hazai szabadkőművességre vonatkozó források alapján érzékelteti, mit jelentett a "titkostársasági demokratikus kultúra" a rendi társadalomból kitörni akaró értelmiségiek számára, a páholyokban szerzett tapasztalatok miként jelentkeztek a nyilvános politikában, majd a megtorlások és a társaság itthoni betiltása (1795) után a túlélők hogyan szorultak a magántársasági demokratikus kultúrába. A kötet első részében a szerző bemutatja a magyar szabadkőművesség programját, a korszak értelmiségét megosztó politikai ellentéteket, a "titkostársasági kultúra varázsát és patológiáját", a szabadkőműves páholyok radikalizmusát, Martinovics szervezkedését. A második rész az előző fejezetekben árnyalt portrékkal, sajátos életutakkal fűszerezett mozgalmas korképre, valamint Kazinczy filozófiai olvasmányaira építve mutatja be, miként vált Kazinczy a hazai magántársasági demokratikus kultúra diktátorává, a "Tedd, mert kell!" kanti kategorikus imperatívuszának eltökélt programadójává. A rendkívül alapos, ugyanakkor olvasmányos mű Kazinczy életműve mellett a hazai felvilágosodás és a titkos társaságok korabeli szervezeti élete, eszmei befolyása iránt érdeklődők olvasmánya.

2009. szeptember 1., kedd

Kelet 2009 / 2.

-: Kelet 2009 / 2.

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2009/2., 70 oldal

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja - LII. évfolyam, 2. szám

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Tartalom

A magyarországi szabadkőművesség rövid története 5
A short history of the Hungarian Freemasonry 7
Jubileum 11
Húsz év: sok vagy kevés? 15
A huszonegyedik év előtt 19
A lánc sohasem szakadhat meg 25
Szabadkőműves önéletrajz 2. 27
Néhány mondat a véletlenekről 31
Amikor a szubjektív objektív 33
Emlékeim húsz év távlatából 37
A szabadkőművesség az igazság keresése, szeretettel 39
Négyötöd 43
Teremtés 47
Progresszió, regresszió, frusztráció, agresszió 51
Gondolatok a rajzolatról 55
Sz. Gy. arcai 57
Kőfaragók ünnep előtt 61
Láncvers 65
Summaries 67

Népszerű könyvek

Blogarchívum