A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2009. szeptember 9., szerda

Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig I.

Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig I.
Orpheus világában, avagy a magyar demokratikus politikai kultúra kezdetei

Lucidus Kiadó, Budapest, 2009, 158 oldal

Kisebbségkutatás könyvek sorozat

ISBN: 9639465589

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvekA neves történész négykötetes Kazinczy-monográfiájának első kötete a magyar demokratikus politikai kultúra formálódását követi nyomon a széphalmi mester fogságáig terjedő munkásságának tükrében. Közismert, hogy Kazinczy életében fontos szerepet játszott a szabadkőművesség. Miskolczy Ambrus kortörténeti összefüggésekben, a hazai szabadkőművességre vonatkozó források alapján érzékelteti, mit jelentett a "titkostársasági demokratikus kultúra" a rendi társadalomból kitörni akaró értelmiségiek számára, a páholyokban szerzett tapasztalatok miként jelentkeztek a nyilvános politikában, majd a megtorlások és a társaság itthoni betiltása (1795) után a túlélők hogyan szorultak a magántársasági demokratikus kultúrába. A kötet első részében a szerző bemutatja a magyar szabadkőművesség programját, a korszak értelmiségét megosztó politikai ellentéteket, a "titkostársasági kultúra varázsát és patológiáját", a szabadkőműves páholyok radikalizmusát, Martinovics szervezkedését. A második rész az előző fejezetekben árnyalt portrékkal, sajátos életutakkal fűszerezett mozgalmas korképre, valamint Kazinczy filozófiai olvasmányaira építve mutatja be, miként vált Kazinczy a hazai magántársasági demokratikus kultúra diktátorává, a "Tedd, mert kell!" kanti kategorikus imperatívuszának eltökélt programadójává. A rendkívül alapos, ugyanakkor olvasmányos mű Kazinczy életműve mellett a hazai felvilágosodás és a titkos társaságok korabeli szervezeti élete, eszmei befolyása iránt érdeklődők olvasmánya.

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum