A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2013. november 30., szombat

Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István, Vészits Andrea: Időfutár 2. - A királynő palástja

Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István, Vészits Andrea: Időfutár 2. - A királynő palástja

Pozsonyi Pagony Kft,, Budapest, 2013, 360 oldal

Tilos az Á Könyvek

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


A kiadó ajánlója

„Nem emlékszem az utazásra. Az utolsó kép, ami megmaradt, hogy behúzom a mattot a sakktáblán, aztán minden elsötétül...” Hová tűnt Hanna? Mindenki őt keresi. Zsófi és Tibi egész nyáron nyomok után kutat, de mikor nem jutnak eredményre, kénytelenek bevonni az okostojás Ervint és Bulcsút a keresésbe. Sőt, még az a nyávogós Edina is rájuk akaszkodik, a mitugrász Szabikáról nem is beszélve. De nem elég, hogy meg kéne találni Hannát, még az üldözőket is le kell rázni! Hanna eltűnése és az időgép ugyanis a Felemásszemű fantáziáját is megmozgatja. Ráadásul a rendőrség is sejti, hogy Tibiék többet tudnak, mint amennyit elárulnak. De Hannának sem sokkal könnyebb az élete a 18. században. A Varázsfuvola próbáiba csöppenve (ezúttal az igaziba!) a színházban inaskodik, Mozart után kajtat a kocsmákban, sőt előbb-utóbb megtanulja, mi is az a kiskacaj. Senki sem az, akinek látszik. Sem Bécsben, kétszáz évvel ezelőtt, sem Budapesten, 2012-ben. Vajon ki a barát, és kitől kell tartani? Mindenki gyanús... SZÖVEVÉNYES, KALANDOS, VICCES!


Kello: RECENZIÓ
Az előző kötetben (201313225) ismerkedhettünk meg Hannával, aki épp csak felköltözött a szüleivel Szegedről Budapestre, máris elképesztő kalandokba keveredett: a véletlennek köszönhetően a birtokába jutott egy mágikus tárgy, amely időgépként működik. Ez utóbbi felelős a kislány eltűnéséért: Hannát az időgép 2012-ből egészen a tizennyolcadik század végére, egészen pontosan 1791-be Bécsbe röpítette, ahol épp Mozart egyik legismertebb operájának, A varázsfuvolának a próbái folynak. A sors úgy hozza, hogy maga Hanna is tevékenyen részt vesz az előkészületekben, inasként ügyködik a színházban, a nagy zeneszerző körül. Mindeközben jelenben maradt barátai - Tibi, Zsófi, de még Edina, Ervin és Bulcsú is - Hannát keresik, nem is beszélve a rendőrségről, valamint azokról a bűnözőkről, akik bármire képesek lennének az időgép megkaparintásáért... A kalandos-misztikus regény tizenkét éven felüli gyerekeknek javasolható. "www.kello.hu minden jog fenntartva"


Kapcsolódó rádiójáték:

http://szkp1.blogspot.hu/2012/03/idofutar.html

http://szkp1.blogspot.com/2012/11/radiojatek-idofutar-2.html 

Kapcsolódó könyv:  http://szkp2.blogspot.com/2013/06/gimesi-dorajeli-viktoriatasnadi-istvan.html

Assmann, Jan: Religio duplex - Az egyiptomi misztériumok és az európai felvilágosodás

Assmann, Jan: Religio duplex - Az egyiptomi misztériumok és az európai felvilágosodás
Fordító: V. Horváth Károly
Sorozat: Német Szellemtudományi Könyvtár, A kútnál

Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2013, 310 oldal

ISBN: 9789639777279

Tatrtalon

...
IV. A religio duplex és a szabadkőművesség 131-166
1. Titkostársaság-regények 131
2. A titok a természet ls kinyilatkoztatás jegyében 144
3. A föld alatti Egyiptom 153
4. A Varázsfuvola: opera duplex 159Kapcsolódó recenzió: http://kuk.btk.ppke.hu/hu/content/kett%C5%91ss%C3%A9gek-labirintus%C3%A1ban

" a religio duplex eszméjének szabadkőművességen belüli térhódítását mutatja be (A religio duplex és a szabadkőművesség), hosszabb fejezetet szentelve a Varázsfuvola „opera duplexként” való értelmezésének."

Assmann javaslatára a magyar kiadásban eltekintettek attól, hogy közzétegyék a műnek eredetileg részét képező, mintegy 140 oldalas szabadkőműves dokumentum-gyűjteményt. 


Kapcsolódó recenzió: http://www.mozgovilag.hu/?p=7952

2013. november 21., csütörtök

Arató Frigyes: Az Árpád-Páholy története 1870-1895

Arató Frigyes: Az Árpád-Páholy története 1870-1895

Fraternitas Mercurii Hermetis, [Miskolc], [2013], 228 oldal

ISBN: 978-615-5032-05-9

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Tinéktek ajánlom művemet, fogadjátok azt a szabadkőműves tárgyilagosságával és jóindulatával.

Nem törekedtem a krónikaíró dicsőségére. Élni akartam jogommal s ítéltem az események felett legjobb meggyőződésem szerint. Őszinteségemben nem korlátoz az a tudatom, hogy nincs talizmánom tévedések ellenében.

Olvasgatásaim közben megelevenült előttem páholyunk 25 éves múltja, képzeletem világában láttam magam előtt elvonulni azokat, kiktől mai nemzedékünk a régi tradíciókat átvette. Felhevültem a lelkesedés tüzénél, fáztam a közönyösség hidegétől, eltűnődtem a magasra törő vágyak láttára s elszomorodtam a tehetetlen küszködés káoszától.

E képeket akarom feltárni előttetek kedves testvéreim! Szépek azok és felemelők, nem tökéletességeikkel, de mert kifejezésre jut bennük minden időben: az igaz, szép és nemes felé való törekvés.

A Könxvtárellátó recenziója

Valódi könyvritkaságot jelentetett meg a Fraternitas Mercurii Hermelis Kiadó: Arató Frigyes Az Árpád-Páholy története, 1870-1895 című, eredetileg 1895-ben megjelent munkája reprint változatát. A szabadkőműves szerző maga is az említett páholy tagja, sőt hosszú ideig annak fontos tisztségviselője, "főkalapácsosa" és hűséges krónikása volt. Így első kézből származó információk alapján, kronológiai rendben haladva vázolja fel a szabadkőműves közösség történetét, kitérve némiképp az előzményekre is, hogy az 1867-es kiegyezés után miként éledt újjá Magyarországon a mozgalom. Szó esik a páholy 1870. május 29-i megalapításáról, a kezdet nehézségeiről, a páholyélet fellendüléséről, az ún. jánosrendű és a skót rítus szövetségkötéséről és ennek hatásairól, a páholy 1872-es válságáról, majd újjászervezéséről, Berecz Antal vezetésével. Olvashatunk az újabb válságidőszakról, az 1879-es árvízről és az azt követő segélypénz-gyűjtésről, a harmadik komolyabb válságról, majd a Nyilassy Pál vezette időszak szellemi tevékenységéről, az 1888-as évről, mikor rövid időre helyiség nélkül maradtak, a zimonyi Stella Orientalis páholy megalapítását segítő tevékenységükről, végül a közösség 1895-ös állapotáról. A mű élvezhetőséget némileg rontja a kissé igénytelen kivitel, így beszerzése elsősorban azon könyvtárak számára ajánlott, amelyek nem rendelkeznek az eredeti kiadással. "www.kello.hu minden jog fenntartva"Az első kiadás:

2013. november 19., kedd

Balassa József: A szabadkőművesség története

Balassa József: A szabadkőművesség története

Fraternitas Mercurii Hermetis, [Miskolc], [2013], 94 oldal

ISBN: 978-615-5032-09-7


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A szabadkőművességnek, noha munkásságát mindig csendben az első sorok hangos lármáját kerülve folytatta, mindenesetre figyelemreméltó szerepe volt az elmúlt kél évszázad szellemi életének történetében. Mindig voltak fanatikus hívei s még fanatikusabb ellenségei. Ez a könyv arra törekszik, hogy az igazsághoz híven, a történeti adatok világánál rajzolja meg a szabadkőművesség kétszáz éves történetét azok számára, akik tudni akarják az igazat. Ez a könyv nem akar sem propaganda, sem védőirat lenni, egyedüli célja fáklyát gyújtani az éjszakában.

A Könyvtárellátó recenziója

Balassa József nyelvész tagja volt a sok misztikummal övezett szabadkőműves társaságnak. 1898-ban vették fel a Könyves Kálmán páholyba, hamarosan helyettes főmester, és a szövetségtanács tagja lett. 1914-20 között a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy helyettes nagymestereként dolgozott, a szabadkőművesség 1920-as betiltása után pedig világszerte nagymesterként ismerték el, bár hivatalos megválasztására nem kerülhetett sor. Mint bennfentes kívánta bemutatni a szabadkőművesség történetét, így jelen, eredetileg 1922-ben megjelent, és ezúttal reprint kiadásban olvasható könyvének az volt a célja, hogy "fáklyát gyújtson az éjszakában". Az első főfejezet felvázolja, mi köze is van a templomos lovagrendnek a rózsakeresztesekhez, hogyan alakult meg 1717-ben a londoni nagypáholy és jött létre az első törvénykönyv, "A szabadkőművesek alkotmánya" 1723-ban. A következő rész bemutatja a szabadkőművesség elterjedését a tizennyolcadik században Nagy-Britanniában, Észak-Amerikában, Franciaországban, Hollandiában, Belgiumban, Svájcban, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban, a skandináv államokban, Németországban, Orosz- és Lengyelországban, végül Ausztriában és Magyarországon. A harmadik fejezet a szabadkőművesség "elfajulásait" ismerteti a tizennyolcadik században, így az új rózsakereszteseket, az Illuminátusokat és az Ázsiai testvéreket. Az utolsó rész a tizenkilencedik századi fejlődéstörténetet vázolja fel, a már említett államokban, és bemutatja a szabadkőművesség huszadik század eleji szervezetét. A téma iránt érdeklődőknek ajánlható kötet. "www.kello.hu minden jog fenntartva"Korábbi kiadások:

http://szkp2.blogspot.com/1990/06/balassa-jozsef-szabadkomuvesseg.html

http://szkp2.blogspot.com/1970/01/balassa-jozsef-szabadkomuvesseg_03.html


2013. július 6., szombat

Rees, Matt: Mozart utolsó áriája

Rees, Matt: Mozart utolsó áriája

Tericum Kiadó, Budapest, 2013, 312 oldal

ISBN: 9786155285059

Vajon sejt-e valamit Nannerl Mozart, amikor öccse halálhírére Bécsbe utazik? Betegség gyötörte-e Wolfgangot vagy gyilkosság áldozata lett? Milyen titkokat rejt Mozart utolsó operája, "A varázsfuvola"? Az olvasó a zseniális zeneszerző életének utolsó éveibe és rejtélyes halálának körülményeibe nyer betekintést.


A Könyvtárellátó recenziója

A mindössze harmincöt éves Wolfgang Amadeus Mozart rejtélyes halála, ismeretlen temetése, titkos kapcsolata a szabadkőművesekkel, vetélytársa, Salieri vélt mesterkedései, utolsó műve, a Requiem megszületésének körülményei, rengeteg találgatásra adtak és adnak okot, ami irodalmi és filmes alkotások sorát indította el. A brit történelmi krimiíró, Matt Rees is regénybe foglalta a maga verzióját. Majdnem negyven évvel Mozart halála után vagyunk, és a zseniális zeneszerző idősebbik, nevét is öröklő fia, Franz Xaver Wolfgang egy naplót kap halálos ágyán fekvő nagynénjétől, Maria Annától, akit családon belül csak Nannerlnek neveztek. Az emlékiratból kiderül, mi is történt 1791 októberében. A lázas, beteg Mozart azt mondta a feleségének, Constanzénak, hogy megmérgezték. Másfél hónap múlva már nem volt az élők sorában. Ekkor siet Bécsbe a szintén zongora virtuóznak titulált nővér, Nannerl, hogy kiderítse az igazságot. A császárváros akkortájt veszélyes hely volt, és az éppen negyven éves asszony sötét titkokkal, összeesküvésekkel, udvari intrikákkal, pletykákkal szembesül, majd a szabadkőművesek titokzatos összejövetelein találja magát. S miközben életében először átéli az igaz szerelmet, nyomozásába beleszövődik világhírű öccse utolsó operája, A varázsfuvola. A 18-19. század fordulóján, az osztrák főváros arisztokrata szalonjainak és hangversenytermeinek nyüzsgő világában játszódó, elképzelt történet nemcsak Mozart halhatatlan zenéjét kedvelőknek ajánlható. "www.kello.hu minden jog fenntartva"Recenzió: http://ekultura.hu/olvasnivalo/ajanlok/cikk/2013-07-09+09%3A00%3A00/matt-rees-mozart-utolso-ariaja

2013. június 21., péntek

Varga Attila: Documenta Masonica Hungarica, Sigilii şi frontispicii

Varga Attila: Documenta Masonica Hungarica, Sigilii şi frontispicii

Argonaut, Cluj-Napoca, 2013, oldal

ISBN:978-973-109-384-0

2013. június 7., péntek

Gimesi Dóra–Jeli Viktória–Tasnádi István: Időfutár - A körző titka

Gimesi Dóra–Jeli Viktória–Tasnádi István: Időfutár - A körző titka

Pozsonyi Pagony Kft,, Budapest, 2013, 400 oldal
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


A kiadó ajánlója

Hanna nemrég költözött Budapestre, minden szokatlan: új lakás (egy hetedik kerületi gangos bérház), új iskola (a Sigray), új tanárok, és persze új osztálytársak. Ha ez még nem lenne elég: úton-útfélen egy fura öregemberbe ütközik, megbolondul a számítógépe... és az egésznek valahogy köze van ahhoz a rozsdás körzőhöz, amit az utcán talált. Vajon miért kell mindenkinek ez a körző? Mit akar vele kezdeni Sándor, a vén ócskás, és miért nem tud Hanna sem megválni tőle? És mi köze mindennek Bécshez, a Sakkozó törökhöz és Bujdosónéhez, a töritanárhoz? A rejtélyek kinyomozásában segít Hannának Zsófi, a szuperokos szegedi barátnő, és Tibi, a kicsit lassabb eszű, de hűséges osztálytárs. A kalandok szüneteiben pedig arra is van idő, hogy barátságok szakadjanak meg és szülessenek újjá, no és persze szerelmek is szövődnek... A Gimesi–Jeli–Tasnádi-trió rádiójátéka végre regényformában is! Letehetetlen, izgalmas, vicces, mai!

Ezt a könyvet 12-99 éves gyerekek számára ajánljuk.

Az Egyszervolt.hu ajánlása

Sokat beszélünk a kortárs magyar ifjúsági regény hiányáról. Az Időfutár az a könyv, amire annyira vártunk. Szépirodalmi színvonalú, letehetetlenül izgalmas, tele van kortárs kulturális utalásokkal, igazi kamaszok a főszereplői. Átüt az izgalmas cselekményen korunk társadalmi lenyomata.
A sodró erejű elbeszélés során pár teljesen mai gimnazista próbál megvédeni egy titokzatos körzőt, amit a főszereplő, Hanna talált, és ami a rejtélyes régiségkereskedő, Sándor jogos tulajdona. Üldözi őket a gonosz Felemásszemű. A nyomozás során mindent felhasználnak: webkamerát, wikipédiát és persze a jó öreg logikát. Vajon miért fáj mindenkinek a foga egy rozsdás, vacak körzőre? Miért vesz meg a történelemtanár egy méregdrága Selmecbánya-térképet? Mit keresnek Hannáék a budapesti csatornarendszerben?
Az Időfutár egyszerre kalandregény és szerelmek, szakítások, ismerős és vicces iskolai helyzetek regénye. Aki most gimnazista, annak azért nagy élmény, aki már volt csak, az ezzel a könyvvel visszatérhet a gimis éveihez.
Kapcsolódó rádiójáték:

http://szkp1.blogspot.hu/2012/03/idofutar.html

http://szkp1.blogspot.com/2012/11/radiojatek-idofutar-2.html 

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2013/06/dedikalas-gimesi-dorajeli.html 

Kapcsolódó könyvek:
http://szkp2.blogspot.com/2013/11/gimesi-dora-jeli-viktoria-tasnadi.html
http://szkp2.blogspot.com/2014/04/gimesi-dora-jeli-viktoria-tasnadi.html
http://szkp2.blogspot.com/2014/11/tasnadi-istvan-veszits-andrea-jeli.html
http://szkp2.blogspot.com/2015/04/tasnadi-istvan-veszits-andrea-jeli.html
http://szkp2.blogspot.com/2015/11/jeli-viktoria-tasnadi-istvan-veszits.html


Kapcsolódó cikkek:

http://www.pagony.hu/csak-magunkra-szamithattunk

http://hetivalasz.hu/kultura/sakk-kempelen-ur-64729/


2013. május 17., péntek

Raffay Ernő: Szabadkőműves béklyóban, Ady Endre és a szabadkőművesség I. (1899-1905)

Raffay Ernő: Szabadkőműves béklyóban, Ady Endre és a szabadkőművesség I. (1899-1905)

Kárpátia Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, 2013, 280 oldal

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Eddig megjelent három, a magyarországi szabadkőművességgel foglalkozó könyve után Raffay Ernő ezúttal a költőóriás Ady Endre publicisztikáját veti össze a szabadkőműves páholyok levéltárban fennmaradt irataival, részletesen feltárva azon körülményeket is, melyeknek következtében Ady teljesen azonosult a baloldali radikálisok nézeteivel.A Könyvtárellátó recenziója:

RECENZIÓ

A szerző és kötet közös erénye a konzervatív felfogásnak, illetve a vállalkozás végcéljának a Trianon előtti állapotok helyreállításának felvállalása. Az olvasó ezáltal tudja, milyen írói attitűdre számíthat az Ady szellemi fejlődését szokatlan megvilágításba helyező, ám egyszersmind magyar és európai korrajznak is szánt könyvben. A szerző a zseniális költő és (szerinte) gyönge újságíró életének állomásai szerint tagolja művét három nagy fejezetre: Nagyvárad, Ady megrontója; Párizs, a szabadkőművesség fővárosa; Budapest, a bűnös város. S miközben bemutatja olvasóinak a keresztapákat és keresztanyákat akiket Ady szellemi, illetve testi és lelki megfertőzésével vádol. A keresztapák kiléte kétségtelen: emberileg kevés kivételtől eltekintve züllött alakok, politikai beállítottságukat tekintve baloldaliak, akiknek kellett valaki, aki magyarként előkészíti a terepet a magyarországi zsidóság addiginál is nagyobb tér-, sőt honfoglalására amiként a keresztanyák esetében is előre kell bocsátanunk, hogy Ady életében különleges szerepe van () zsidó nemzetiségű nőknek is. A szerző a nacionalizmus összekötését is felrója főhősének a klerikalizmussal és az antiszemitizmussal mondván, ezzel szélesre bővíti gyűlöletszótárát , ám a nagyváradi korszakról írva egyazon mondatba kerül nála szellemi rombolás, balra sodródás, gyógyíthatatlan betegség, alkoholizmus és erkölcsi gátlástalanság. Raffay Ernő munkája mindazonáltal alapos kutatómunka eredménye, mely a már valamelyes (irodalom)történeti ismeretekkel és oldalfüggetlen, kritikai szemlélettel rendelkező olvasóknak ajánlható. "www.kello.hu minden jog fenntartva"Kapcsolódó link: http://www.magyarmenedek.com/products/8751/Szabadkomuves_beklyoban_-_Raffay_Erno.htm

2013. május 8., szerda

Kelet 2013 / 1

-: Kelet 2013 / 1.

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2013/1.

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja

LVI. évfolyam [56. (20.) évf. 1. ]

Tartalom

6 A felvilágosodás fedett műhelye
17 Versenytársaink, az alkémisták
20 Katedrálisok és építőmestereik

27 Draskovich Observance (A Draskovich Alkotmány)
35 Die Draskovich Observanz
43 Párbajok, Ady, szabadkőművesek
47 Vázlatok egy Mesterműhöz (List Ferenc emlékének)
53 A szabadkőművesség és a rockzene kapcsolódási pontjai
57 Saint-Germain grófja
62 Szónoki köszöntő
63 QC-kör
     Thiard Laforest József testvér élete és működése
67 A fekete hattyú
71 Emlékkönnyem
72 A Szív kőművese
73 Az iniciációt követő beszéd
     (Emulációs Páholyban a Nagytiszteletű Mester tartja)
74 Mosolyszünet

2013. április 4., csütörtök

Giese, Alexander: Szabadkőművesek

Giese, Alexander: Szabadkőművesek

Libri Könyvkiadó, Budapest, 1913, 184 oldalMi a szabadkőművesség? Mi a szabadkőművesek célja? Hogyan lehet valaki szabadkőműves? Alexander Giese, az Ausztriai Nagypáholy volt nagymestere a kezdetektől napjainkig mutatja be a szabadkőművességet, és kiváló alapot nyújt e „titokzatos” társaság megismeréséhez. Ez az etikus-humanitárius férfiszövetség a különböző európai országokban némileg eltérő rendszereket dolgozott ki, vallásosabb vagy laikusabb tendenciákat valósított meg, hatása mégis majdnem mindenhol egyforma. Nem létezik egységes szabadkőművesség, a világ szabadkőművesei mégis összetartozónak érzik magukat. A könyvet a magyar szabadkőművesség történetét napjainkig bemutató fejezet zárja.


A szerző
Alexander Giese
Alexander Giese 1921-ben született. Az ORF televíziós műsorkészítője, próza-, líra-, film- és rádiójáték-író, magyarul 1979-ben jelent meg regénye Marcus Aurelius címmel. 1990-től 1997-ig az Osztrák P.E.N. Klub elnöke, 1975-től 1986-ig az Ausztriai Nagypáholy Nagymestere volt.

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A Könyvtárellátó recenziója:

RECENZIÓ

A szabadkőművesek az egyik legtitokzatosabb társaság a világon. S mint ilyen, népszerű könyvtéma világszerte, így hazánkban is (csak az elmúlt két évtizedben mintegy hatvan könyv jelent meg a témában magyarul). Jelen kiadvány a szabadkőműveseket jól ismerő szerző műve, aki maga is szabadkőműves, sőt hosszabb ideig az Osztrák Nagypáholy vezetője volt. Mint az előszóban írja, a sok tévhittel ellentétben a szabadkőművesség "nem vallás, nem egyház, nem szekta, nem párt, nem törzsasztal és nem összeesküvők köre", hanem "jó hírű, szabad férfiak társasága", akiknek legfontosabb célja, hogy felnőtt férfiakat emberiességre és toleranciára neveljenek. Mint vallják: az erkölcsi értékek, valamint a szellem szabadságának egyetemességét vallva, a felvilágosodás hagyományait követve tevékenykednek. Ezt a sokak számára abszolút zárt belső világot szeretné némiképp bemutatni a szerző. Mi is a szabadkőművesség? Mi a szabadkőművesek célja? Hogyan lehet valaki szabadkőműves? Mi különbözteti meg a szabadkőművességet más férfiszövetségektől? Mi az üzleti szabadkőművesség? Miért nincsenek nők a páholyokban? Hogyan működnek a páholyok, a műhelyek és a nagypáholyok? Miféle titokzatos dolgokat művelnek a szabadkőművesek? A szerző a kezdetektől napjainkig mutatja be a szabadkőművességet, valamint az előbb említett kérdésekre adott válaszokon túl vázlatosan bemutatja az angolszász, a franciaországi, a németországi, az olaszországi és az osztrák páholyok működését is. A szabadkőműves szimbolikát érzékeltető, fekete-fehér fotómelléklettel is ellátott könyvet a magyar szabadkőművesség történetét napjainkig bemutató fejezet, utószó, időrendi mutató és irodalomjegyzék zárja. "www.kello.hu minden jog fenntartva"

Népszerű könyvek

Blogarchívum