A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2013. november 21., csütörtök

Arató Frigyes: Az Árpád-Páholy története 1870-1895

Arató Frigyes: Az Árpád-Páholy története 1870-1895

Fraternitas Mercurii Hermetis, [Miskolc], [2013], 228 oldal

ISBN: 978-615-5032-05-9

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Tinéktek ajánlom művemet, fogadjátok azt a szabadkőműves tárgyilagosságával és jóindulatával.

Nem törekedtem a krónikaíró dicsőségére. Élni akartam jogommal s ítéltem az események felett legjobb meggyőződésem szerint. Őszinteségemben nem korlátoz az a tudatom, hogy nincs talizmánom tévedések ellenében.

Olvasgatásaim közben megelevenült előttem páholyunk 25 éves múltja, képzeletem világában láttam magam előtt elvonulni azokat, kiktől mai nemzedékünk a régi tradíciókat átvette. Felhevültem a lelkesedés tüzénél, fáztam a közönyösség hidegétől, eltűnődtem a magasra törő vágyak láttára s elszomorodtam a tehetetlen küszködés káoszától.

E képeket akarom feltárni előttetek kedves testvéreim! Szépek azok és felemelők, nem tökéletességeikkel, de mert kifejezésre jut bennük minden időben: az igaz, szép és nemes felé való törekvés.

A Könxvtárellátó recenziója

Valódi könyvritkaságot jelentetett meg a Fraternitas Mercurii Hermelis Kiadó: Arató Frigyes Az Árpád-Páholy története, 1870-1895 című, eredetileg 1895-ben megjelent munkája reprint változatát. A szabadkőműves szerző maga is az említett páholy tagja, sőt hosszú ideig annak fontos tisztségviselője, "főkalapácsosa" és hűséges krónikása volt. Így első kézből származó információk alapján, kronológiai rendben haladva vázolja fel a szabadkőműves közösség történetét, kitérve némiképp az előzményekre is, hogy az 1867-es kiegyezés után miként éledt újjá Magyarországon a mozgalom. Szó esik a páholy 1870. május 29-i megalapításáról, a kezdet nehézségeiről, a páholyélet fellendüléséről, az ún. jánosrendű és a skót rítus szövetségkötéséről és ennek hatásairól, a páholy 1872-es válságáról, majd újjászervezéséről, Berecz Antal vezetésével. Olvashatunk az újabb válságidőszakról, az 1879-es árvízről és az azt követő segélypénz-gyűjtésről, a harmadik komolyabb válságról, majd a Nyilassy Pál vezette időszak szellemi tevékenységéről, az 1888-as évről, mikor rövid időre helyiség nélkül maradtak, a zimonyi Stella Orientalis páholy megalapítását segítő tevékenységükről, végül a közösség 1895-ös állapotáról. A mű élvezhetőséget némileg rontja a kissé igénytelen kivitel, így beszerzése elsősorban azon könyvtárak számára ajánlott, amelyek nem rendelkeznek az eredeti kiadással. "www.kello.hu minden jog fenntartva"Az első kiadás:

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum