A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2010. június 28., hétfő

Greer, John Michael: Az elveszett jelkép titkai

Greer, John Michael: Az elveszett jelkép titkai, Útmutató a titkos társaságokhoz, a rejtett jelképrendszerekhez és a miszticizmushoz

Bioenergetic Kiadó, Budapest, 2010, 192 oldal

ISBN: 9789632910482


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Az elveszett jelkép titkai azon Dan Brown-rajongók elengedhetetlen forrásirodalma, akik szeretnék megismerni a fikció mögött ejlő tényeket. A titkos társaságok, misztikus hagyományok, okkult gyakorlatok és rejtett kódok útmutatója feltárja a mai modern
világot kialakító – és még mindig benne lakozó –, rejtett hagyományok rég elfeledett, titokzatos történetét. Tudja mi a Boáz és milyen anyagból áll a Bölcsek Köve? Szeretné megtudni az igazságot a szabadkőművesekről – Brown sikerkönyvének egyik fő
témájáról – azok rituáléiról, templomairól és leghíresebb alakjairól? Szívesen megismerné a rózsakeresztesek vagy Salamon Templomának igaz történetét? Érdeklik az ősi, okkult rítusok? E könyvben mindezt megtalálja!

John Michael Greer okkult kutató, számos ezoterikus témájú könyv szerzője. Harminc éves mágusi gyakorlatával, a nyugati misztikus hagyományok mestereként olyan összetett szakmai háttérrel rendelkezik, amelyben az egyetemi tanulmányok egységet alkotnak az okkult és druida rendekben szerzett képzéseivel és beavatásaival.

Kapcsolódó könyv: http://szkp2.blogspot.com/2009/11/brown-dan-az-elveszett-jelkep.html

2010. június 18., péntek

Waite, Arthur Edward: Templomos rendek a szabadkőművességben - Az ősi és primitív szabadkőműves rítus (Memphis-Mizraim)

Waite, Arthur Edward: Templomos rendek a szabadkőművességben - Az ősi és primitív szabadkőműves rítus (Memphis-Mizraim)

Fraternitas Mercurii Hermetis Kiadó, [Miskolc], [2010], 90 oldal

ISBN:978-963-8840-97-4

ford.: Németh Gábriel és Poroszkai László


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A szabadkőművesség világszerte több millió taggal rendelkező ún. titkos társaság, amely az erkölcsi értékek, valamint a szellem szabadságának egyetemességét vallja és a felvilágosodás eszméjét követve tevékenykedik. A tagok rituális beavatási szertartás keretén belül ismerhetik meg a szabadkőművesség kőművesmesterséghez kapcsolódó szimbólumainak mélyebb jelentését.
Arthur Edward Waite tanulmánya bemutatja a Templomos Rendek és a szabadkőművesség közötti kapcsolatot, valamint a Memphis-Mizraim ősi okkult-hermetikus beavatási rítusát.


A Könyvtárellátó recenziója

A múlt századforduló neves okkultista szerzőjének két munkáját vehetik kézbe az olvasók a karcsú kötettel. A Templomos rendek a szabadkőművességben egy, a szabadkőműves szerzők által ma is vitatott eredetmítosz gyökereit kutatja. Egy bizonyos Andrew Michael Ramsay nevű skót szabadkőműves 1737-ben előadást tartott egy franciaországi páholyban, és azt állította, hogy a kőművesség a keresztes hadjáratok idején született, valójában a páholyok a betiltott és üldözött templomos lovagok fedőszervei voltak. Ennek az összefüggésnek a történelmi tényét azóta sem sikerült bizonyítani, mindenesetre a 18. század közepén Franciaországban hamarosan számos olyan elemet vontak be a szabadkőműves rituáléba, amelyek valaha a templomosokhoz, illetve egyéb lovagrendekhez kapcsolódtak, így jöttek létre a legény-inas-mester hármas fokozatra ráépülő ún. magas fokú rítusok. A szerző összeszedte az általa elérhető legrégibb szertartáskönyveket, és összevetette azok mintáival, a vonatkozó történelmi forrásokkal, arra a következtetésre jutva, hogy történelmi kapcsolat a templomosokkal nem mutatható ki. Könyvében ugyanakkor megvilágítja a középkorból átvett egyes fokok szabadkőműves (és keresztény) értelmezését. A második mű az egyik magas fokú beavatási rítus, az egyiptomi elemekből kialakított Memphis-Mizraim rendszerét mutatja be. Sajnos a kiadás hemzseg az értelemzavaró, súlyos sajtóhibáktól. A magas fokú szabadkőműves rítusok iránt érdeklődőknek mindazonáltal érdemes ajánlani.

2010. június 6., vasárnap

Javor, Martin: Slobodomurárske Košice

Javor, Martin: Slobodomurárske Košice

SOFA, , 2010, 224 oldal

ISBN: 978-80-89033-67-6


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Szakál Gyula: Vállalkozó győri polgárok 1870-1940

Szakál Gyula: Vállalkozó győri polgárok 1870-1940

L'Harmattan, Budapest, 2002, 450 oldal
ISBN 963 9457 12 4


"Győr ősidőktől fogva minden ízében kalmárváros volt, okos, számító, takarékos és praktikus, s ezt Győrnek nem kell szégyellnie, sőt büszke lehet rá. Csak azok győzik a modern idők versenyfutását, akikre ezekbol az erényekből örökséget hagyott a múlt." E napjainkban is helytálló sorok 1896 tavaszán jelentek meg a városi polgárok színvonalas napilapjában. A könyv szerzője a település anyagilag legsikeresebb polgárainak vállalkozói tevékenységét vizsgálja. Milyen foglalkozási csoportoknál halmozódott fel a legtöbb vagyon? Miképpen alakult az egyes személyek életútja? Ezzel párhuzamosan kitér a mértékadó városi lakosság társadalmi értékeire és politikai állásfoglalásira. Különös figyelmet szentel annak a folyamatnak, amelynek során egy virágzó kereskedelmi város megoldotta gazdasági válságát és sikeres iparvárossá vált. Miben rejlik a siker titka és kiknek köszönhető mindez? A monográfia erre a kérdésre keresi a választ.


Szakál Gyula - Vállalkozó győri polgárok 1870-1940 (A liberális polgárság szerveződése - szabadkőműves páho...                                                            

2010. június 3., csütörtök

Hahner Péter: 100 történelmi tévhit

Hahner Péter: 100 történelmi tévhit

Animus Kiadó, Budapest, 2010, 319 oldal

ISBN-szám: 978-963-9884-95-3


Miért is kérdőjeleznénk meg egy történelmi esemény leírását, egy hadvezér vagy király jellemzését, amikor iskolában is tanultunk, filmet láttunk, olvastunk róla? Néró felgyújtotta Rómát, a Szent Koronát a pápa adta Szent Istvánnak, a mohácsi vereségért a magyar nemesség a felelős, Jaltában osztották fel a világot. – Kívülről fújjuk mindannyian. Csakhogy sok esetben a biztosnak vélt tudás cáfolható. Mégpedig nem egy másik hiedelemmel, hanem tényekkel. E könyv szerzője 100 történelmi tévhitet oszlat el, s állít velük szembe hiteles forrásokat és történészi következtetéseket.
100 állítás – 100 cáfolat – 100 talány a régmúlttól napjainkig.

Hahner Péter történész a Pécsi Tudományegyetem Újkortörténeti Tanszékének vezetője. Több francia és angol klasszikus történelmi művet és életrajzot ültetett át magyarra. Most megjelent könyve a tizenkettedik önálló kötete. Korábbi munkái Franciaország és az Amerikai Egyesült Államok történelmével foglalkoztak. A történelem iránt érdeklődők a Rubicon című folyóiratban is rendszeresen találkozhatnak írásaival.


Tartalom

...

A szabadkőművesség rendívül ősi eredetű, titkos szervezet 115 - 117.

...

Ablonczy Balázs: Trianon-legendák

Ablonczy Balázs: Trianon-legendák

Jaffa Kiadó, Budapest, 2010, 180 oldal

ISBN: 9789639971288Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Vajon milyen szerepet játszott Georges Clemenceau francia miniszterelnök magyar menye a trianoni döntésben? Tényleg szabadkőműves összeesküvés állt Magyarország felosztása mögött? Valóban hajózható folyónak állítottak be az utódállamok néhány patakot, csakhogy nagyobb területhez jussanak? Tudatlanok lettek volna az antant döntéshozói? És egyáltalán: hol írták alá a trianoni békeszerződést: a Kis- vagy a Nagy-Trianon-palotában? Esetleg másutt? Lejár a békeszerződés? Van titkos záradéka?
ABLONCZY BALÁZS könyve ezekre és más kérdésekre keresi a választ, hogy megérthessük a kilencven éve aláírt békeszerződés körülményeit és hatását. Trianon a XX. századi magyar történelem egyik legtragikusabb eseménye, amely mély nyomokat hagyott a magyar történeti tudatban és a politikában. A kötet jó kiindulópont lehet mindazoknak, akik az eseménytörténeten túl kíváncsiak a mélyebb összefüggésekre, és értelmezni kívánják a mai közéletben és publicisztikában is rendszeresen felbukkanó hiedelmeket, spekulációkat, legendákat.

Ablonczy Balázs 1974-ben született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán végzett történelem-francia szakon, ugyanitt szerezte doktori címét, és egykori iskolájában, a művelődéstörténeti tanszéken oktat. Tanult és kutatott Párizsban, Londonban, Berlinben. 2009-2010-ben a bloomingtoni Indiana University vendégtanára volt. Szakterülete a két világháború közötti Magyarország története. Főszerkesztője a Kommentár című kéthavi folyóiratnak. Teleki Pálról szóló életrajza a 2005-ös év egyik legjobb társadalomtudományi kötete volt. Budapesten él, nős, két gyermek apja.


A Könyvtárellátó ismertetése

1920. június 4. - a trianoni békeszerződés aláírása. Egy történelmi esemény, egy
"hibás politikai stratégia mentén, és jelentős részben igazságtalanul" meghozott döntés, mely alapvetően változtatta meg hazánk történetét, s mind a mai napig folyamatosan viták tárgya, egy kibeszéletlen trauma a magyarság életében. S mint ilyen, telis-tele van a vele kapcsolatos közvélekedés tévedésekkel. Sokan azt sem tudják, mikor írták alá a szerződést, mely területeket csatolták el, vagy milyen egyéb kitételei voltak a szerződésnek. S rengeteg a gyakran összeesküvés-elméleteket is feltételező hipotézis? Vajon milyen szerepet játszott Georges Clemenceau francia miniszterelnök magyar menye a trianoni döntésben? Tényleg szabadkőműves összeesküvés állt Magyarország felosztása mögött? Valóban hajózható folyónak állítottak be az utódállamok néhány patakot, csakhogy nagyobb területhez jussanak? Tudatlanok lettek volna az antant döntéshozói? És egyáltalán: hol írták alá a trianoni békeszerződést: a Kis- vagy a Nagy-Trianon-palotában? Esetleg másutt? Lejár a békeszerződés? Van titkos záradéka? Ezekre a gyakran feltett kérdésekre keresi a választ a fiatal történész szerző, vagyis nem a puszta eseménytörténetről ír. Jó kiindulópont lehet mindazoknak, akik kíváncsiak a mélyebb összefüggésekre, és értelmezni kívánják a mai közéletben és publicisztikában is rendszeresen felbukkanó hiedelmeket, spekulációkat, legendákat. Az Ünnepi Könyvhétre megjelenő kötet minden történelem iránt érdeklődő olvasó számára nyugodtan ajánlható.


Tartalom

...
Szabadkőművesek 97 - 112.
...

Ismertetések:

http://hetivalasz.hu/itthon/tevhitek-es-legendak-a-trianoni-bekeszerzodes-korul-29805/

http://index.hu/belfold/2010/06/04/trianon/

Népszerű könyvek

Blogarchívum