A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2010. június 18., péntek

Waite, Arthur Edward: Templomos rendek a szabadkőművességben - Az ősi és primitív szabadkőműves rítus (Memphis-Mizraim)

Waite, Arthur Edward: Templomos rendek a szabadkőművességben - Az ősi és primitív szabadkőműves rítus (Memphis-Mizraim)

Fraternitas Mercurii Hermetis Kiadó, [Miskolc], [2010], 90 oldal

ISBN:978-963-8840-97-4

ford.: Németh Gábriel és Poroszkai László


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A szabadkőművesség világszerte több millió taggal rendelkező ún. titkos társaság, amely az erkölcsi értékek, valamint a szellem szabadságának egyetemességét vallja és a felvilágosodás eszméjét követve tevékenykedik. A tagok rituális beavatási szertartás keretén belül ismerhetik meg a szabadkőművesség kőművesmesterséghez kapcsolódó szimbólumainak mélyebb jelentését.
Arthur Edward Waite tanulmánya bemutatja a Templomos Rendek és a szabadkőművesség közötti kapcsolatot, valamint a Memphis-Mizraim ősi okkult-hermetikus beavatási rítusát.


A Könyvtárellátó recenziója

A múlt századforduló neves okkultista szerzőjének két munkáját vehetik kézbe az olvasók a karcsú kötettel. A Templomos rendek a szabadkőművességben egy, a szabadkőműves szerzők által ma is vitatott eredetmítosz gyökereit kutatja. Egy bizonyos Andrew Michael Ramsay nevű skót szabadkőműves 1737-ben előadást tartott egy franciaországi páholyban, és azt állította, hogy a kőművesség a keresztes hadjáratok idején született, valójában a páholyok a betiltott és üldözött templomos lovagok fedőszervei voltak. Ennek az összefüggésnek a történelmi tényét azóta sem sikerült bizonyítani, mindenesetre a 18. század közepén Franciaországban hamarosan számos olyan elemet vontak be a szabadkőműves rituáléba, amelyek valaha a templomosokhoz, illetve egyéb lovagrendekhez kapcsolódtak, így jöttek létre a legény-inas-mester hármas fokozatra ráépülő ún. magas fokú rítusok. A szerző összeszedte az általa elérhető legrégibb szertartáskönyveket, és összevetette azok mintáival, a vonatkozó történelmi forrásokkal, arra a következtetésre jutva, hogy történelmi kapcsolat a templomosokkal nem mutatható ki. Könyvében ugyanakkor megvilágítja a középkorból átvett egyes fokok szabadkőműves (és keresztény) értelmezését. A második mű az egyik magas fokú beavatási rítus, az egyiptomi elemekből kialakított Memphis-Mizraim rendszerét mutatja be. Sajnos a kiadás hemzseg az értelemzavaró, súlyos sajtóhibáktól. A magas fokú szabadkőműves rítusok iránt érdeklődőknek mindazonáltal érdemes ajánlani.

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum