A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2007. november 21., szerda

Johnstone, Michael: Szabadkőművesek

Johnstone, Michael: Szabadkőművesek

Saxum Kiadó, 2007

Michael Johnstone színes képekkel gazdagon illusztrált könyve a szabadkõmûvesség gyökereit, elterjedését, szerepét
vizsgálja.

A modernkori szabadkőművesség megalapítása 1717-re tehető, amikor négy vagy több páholy tagjai összegyűltek Londonban, és úgy döntöttek, létrehozzák a nagypáholyt. Meg is tették: Keresztelő Szent János napján, június 24-én a "Lúdhoz és rostélyhoz" címzett vendégfogadóban hatalmas lakomát csaptak, és megválasztották a nagymestert. Azóta jóformán a világ összes országában alakultak páholyok, és sok híres történelmi személyiség büszkélkedhet azzal, hogy tagja a szövetségnek.


A Könyvtárellátó ismertetése

Michael Johnstone a szabadkőművesség történetén kalauzolja végig az olvasót kiváló reprodukciók: színes festmények, régi metszetek, épületbelsők, címlapfotók kíséretében. A kötet, mely a mitikus kezdetektől a történelmi vonatkozásokon át a rítusok és a tanítások, valamint a női rendek bemutatásáig ível, kisebb hibái ellenére minden érdeklődő számára ajánlható. Különösen izgalmasak azok a fejezetek, amelyekben a középkori kőművesek páholyon belüli életét mutatja be, pl. bepillantást nyújt a regensburgi nagygyűlés rendelkezéseibe, sőt a híres Ősi Kötelmek szövegét egy oklevélmásolat formájában teljes egészében közli is. Szót ejt olyan nem jelentéktelen apróságokról is, mint a kövekbe vésett különféle kőművesjelek, a falépítők és a páholyon kívüli, ún. cowanek. Ír a szabadkőműves kifejezés különféle magyarázatairól, és foglalkozik a páholy eredeti jelentésével és későbbi használatával. Hosszasan foglalkozik a modern kori szabadkőművesség előzményeivel is (Ashmole és a skót, illetve az angliai nagypáholy), és bár nem hangsúlyozza, a társaság kontinentális elterjedése kapcsán kitér a francia maszonéria radikálisabb jellegzetességeire is (a Nagyoriensre és a körülötte kialakult szakadásra). Érdekesek és tartalmasak a jelképeket, illetve a páholymunkát bemutató részek is. A hazai olvasók számára szintén új lehet mindaz, amit Johnstone a világ különböző pontjaira átterjedő szabadkőművesség eltérő hagyományairól ír, különösen izgalmas az amerikai testvérek szerepének ecsetelése a bostoni teadélután eseményeiben. Erényei mellett sajnos hibái is számosak. Először is semmiféle hivatkozást, ajánlott bibliográfiát nem tartalmaz. Azután a rend mitikus előtörténete kapcsán kissé közhelyes filozófiatörténeti hátteret fest (Püthagorasz fiatal korától kezdve tanulmányozta a görög kultúrát, a szabadkőművesek lehetséges ősei közül talán a legromantikusabb életű férfiak... a Templomos Lovagok, a késő középkortól kezdődően a kabbalisták néven ismert férfiak varázslatok és anagrammák kiagyalásán és megfejtésén törték a fejüket). Egy-két történelmi pontatlanság is fölfedezhető. Hazánkkal kapcsolatban pl. azt írja a szerző, hogy bár 1794-ben betiltották a páholyokat, 1870-ben nagypáholy alakult. Nos, a szerző nyilvánvalóan nem tudja, hogy 1867 után Magyarország és Ausztria belügyei szétváltak, minálunk, a társországgal szemben, a kiegyezéskor engedélyezték működésüket, és már 1869-ben megalakult egy nagypáholy, egy másik 1870-ben, a kettő viszont csak 1886-ban egyesült. Mindeme erényekre és hiányosságokra figyelemmel érdemes ajánlani az érdeklődő nagyközönségnek 


Eredeti cím : THE FREEMASONS - THE ILLUSTRATED BOOK OF AN ANCIENT BROTHERHOOD
Nyelv : magyar
EAN : 9789632480053
ISBN : 9632480053
Megjelenés : 2007.
Kötésmód : cérnafűzött kötött, védőborítóval
Oldalszám : 232
Méret [mm] : 175 x 240 x 21
Tömeg [g] : 880
Regisztrálás : 2007.10.04.


Ismertetés: http://www.metropol.hu/kultura/cikk/204923

Mintaoldalak a könyvből: http://www.konyvnet.hu/konyv.php?mit=lapozzbele&melyik=mintaoldalak&sorszam=2&konyv_id=41149&kategoria_id=1740&knsid=HzplOow51Vbb7xLqR4CwZpTK4idAuRrLqg#nk

2007. november 13., kedd

Duchane, Sangeet: Szabadkőművesség


Duchane, Sangeet: Szabadkőművesség

Vince Kiadó, 2007
Mi a szabadkőművesség? Honnan származik? Netán valamiféle sötét összeesküvés része?
Ez csak néhány a kérdések sokaságából, melyekre könyvünk választ ad, miközben végigköveti a szabadkőművesség történetét Európában és az Amerikai Egyesült Államokban, és megmagyarázza a titokzatos testvériség tanításaiban és szertartásaiban előforduló szimbólumok spirituális jelentését.Előszó

A szabadkőművesség a 17. század óta létező testvériség. Azóta is fraternitásként, vagyis fivérek szervezeteként működik, jóllehet időközben létrejöttek rokon női testvériségek is. A szabadkőműves páholyok azért szerveződtek, hogy egyfajta misztikus iskolaként működjenek, ahol a fivérek összejöhetnek, hogy támogassák egymást a szellemi fejlődésben, és átadják egymásnak az ősi bölcsességet. A tagok szabadkőműves szervezetüket Céhnek nevezik.
A szabadkőművesség a deizmus egy formájaként jött létre, ami ebben az esetben annyit jelentett, hogy a résztvevők hittek egy Legfelsőbb Lényben, egy Teremtő Istenségben, akit A Világegyetem Nagy Építőmesterének tartottak (V.E.N.É.M.). A szabadkőművesség nem törődik az olyan részletekkel, hogy a különböző csoportok - a zsidók, a keresztények, a mohamedánok, a hinduizmus vagy bármely más vallás hívei - miként nevezik a Teremtőt. Jehova, az Atyaisten, Allah, Brahma egyaránt elfogadható számukra.
A szabadkőműves mozgalom a nagy vallási viszályok idején jött létre, amikor az egymással vetélkedő vallási csoportok véleménye csak egy dologban egyezett meg: aki nem ért egyet velük, azt meg kell semmisíteni, nevetségessé kell tenni, mégpedig a lehető legkíméletlenebb, legkegyetlenebb módon. Látva a mérhetetlen emberáldozatot, a szabadkőművesek megfogadták, hogy távol tartják magukat a vallási vitáktól, és arra törekszenek, hogy a nemzedékeken át öröklődő bölcsességeket személyes fejlődésük érdekében használják fel.

A szerzőről:

Sangeet Duchane eredetileg ügyvédként tevékenykedett. A kaliforniai Berkeley Egyetem nagy hírű teológiai szakán doktorált teológiából. Hosszú évekig foglalkozott spirituális kérdésekkel, meditációval és ezotériával. Élt Indiában és Japánban. Munkásságának középpontjában a vallási és a filozófiai hagyományokat összehasonlító tanulmányok állnak.A Könyvtárellátó ismertetéseA szabadkőművességről egyre több színvonalas ismeretterjesztő kötet látott napvilágot az utóbbi években magyar és külföldi szerzők tollából egyaránt. A művelődéstörténeti népszerűsítő sorozat nyitó kötete ehhez képest némileg leegyszerűsítő képet nyújt erről a sokat vitatott szervezetről. Az amerikai szerző arra törekedett ugyan, hogy e különös társulás különféle jellegzetességeit egyaránt felmutassa (ezoterikus vonatkozások, politikai szerep, megítélés, legendák és szimbólumok, a rítusokon használt vagy a páholyok felszerelései közé tartozó tárgyak, a különböző fokozatok, tanítások stb.), ám az egyes fejezetek információtartalma, mélysége meglehetősen egyenetlen. A szabadkőművesek legendás eredetmítoszának bemutatása, mely Hiram Abif építőmesterhez és Salamon királyhoz köti a kezdeteket, valamint e legenda szimbolikus ábrázolásainak magyarázatai vagy az egyes fokozatok bemutatása például kellően érdekesek a témával ismerkedőknek, ám az ún. magasabb fokozatok közül csak a nálunk kevésbé ismert Royal Arch (Királyi Ív) nevű rendszert ismerteti, holott még számos egyéb létezik, egyébként is az ún. skót rítus sokkal ismertebb. Nem szól az angol és francia irányzat viszonylag közismert szembenállásáról, viszont az amerikai vonatkozásoknak (érthető módon) nagyobb teret szentel, a templomos és gnosztikus gyökerek kapcsán pedig a Da Vinci-kódból ismert elméleteket visszhangozza. Annál jobb viszont a színes illusztrációs anyag, amivel viszont az a baj, hogy a forrásmegjelölésektől eltekintve, a szövegből nem mindig derül ki, mit ábrázol. Hasonlóképpen bibliográfiát sem közöl. Iskolai használatra, alapvető tájékoztatásra alkalmasint megfelel.Keménytáblás, védőborítóval, 152 oldal, 16 x 16 cm
Eredeti cím : THE LITTLE BOOK OF FREEMASONRY
Nyelv : magyar
EAN : 9783836502023
ISBN : 3836502023
Megjelenés : 2007.
Kötésmód : cérnafűzött kötött, védőborítóval
Oldalszám : 152
Méret [mm] : 163 x 160 x 20
Tömeg [g] : 360
Regisztrálás : 2007.09.27.


[No, ez is jó néhány nyelven megjelent, van már angol, francia, német és spanyol kiadása is.

2007. november 1., csütörtök

Salagean, Tudor - Eppel, Marius: Masoneria in Transilvania

Salagean, Tudor - Eppel, Marius szerk.: Masoneria in Transilvania

Editura Nestor, Bukarest, 2007, 192 + 22 színes oldal

Szerzők: Cristina Anisescu, Ioan Chindris, Daniela Comsa, Mihaela Cosma, Mariana Danes, Anton Dorner, Marius Eppel, Nicolae Ionita, Antoniu Martin, Gelu Neamtu, Virgil Stefan Nitulescu, Catalina Opaschi, Katiusa Parvan, Tudor Salagean, Attila Varga

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

[A Szabadkőművesség Erdélyben című könyvnek készül a második kiadása, és szó van magyarra fordításáról is. ]

Forrás volt: http://www.mason-shop.ro/?p=productsMore&iProduct=529


A második kiadásé: http://www.mason-shop.ro/?p=productsMore&iProduct=748Kapcsolódó blogbejegyzés: http://aprofan.blogspot.com/2008/09/egy-kolozsvari-kiallitasrol-megkesve.html

A második kiadás: http://szkp2.blogspot.com/2009/06/salagean-tudor-eppel-marius-masoneria.html

Népszerű könyvek

Blogarchívum