A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2008. június 16., hétfő

Smoley, Richard: Tiltott hit

Smoley, Richard: Tiltott hit

Gold Book Kiadó, Debrecen, 2008, 365 oldal

ISBN: 9789634261018


Fülszöveg

Kik voltak a gnosztikusok? Tényleg eretnekek voltak? Vagy az antik idők legnagyobb viziornáriusai, akik bepillantást nyertek a kereszténység legmélyebb misztériumaiba? Honnan származtak? Voltak követőik? Miért tagadta meg és taszította el őket a korai egyház? Miért bukkant fel újra és újra szellemi hagyatékuk a történelem során? Richárd Smoley Tiltott hit című könyve elsőként tesz kísérletet, arra, hogy átfogó, egyben közérthető képet adjon a gnoszticizmus titkos tradíciójának történetéről, amely számos formában és elnevezéssel, de túlélte az évszázadok viharait. Richárd Smoley az ezoterikus kereszténység szakértőjeként arra vállalkozik, hogy a kezdetektől fogva nyomon kövesse a gnosztikus örökség útját. Á kiindulópont az Egyiptomban felfedezett Tamás-evangélium; majd elkalauzol bennünket a Római Birodalom gnosztikus közösségéibe, amelyek a 11. század első felében élték virágkorukat A gnosztikus örökség következő állomása a Közép-Ázsiában tetőző manicheizmus. A szerző bemutatja, hogyan és miért fojtotta el a gnosztikus eszmevilág szikráit a korabeli közgondolkodás. De annak is tanúi lehetünk, miként kerülte el a gnózis, hogy feledésbe merüljön, és mi módon lelt táptalajra több középkori keresztény irányzatban. A könyv kimerítően foglalkozik a titokzatos kathar mozgalommal, amelyben megújult erővel tört a felszínre a gnosztikus örökség. Megtudjuk, milyen szerepet játszott a kathar eretnekségben az udvari szerelem középkori hagyománya, és hogy milyen sorsot szánt az inkvizíció a katharoknak. S a történetnek ezzel még nincs vége. Smoley meggyőző erővel demonstrálja, hogy a gnosztikus örökség hosszú és viszontagságos folyamat eredményeképpen a modern éra szerves részévé vált. Köszönhető ez többek között a zsidó kabbalának, a szabadkőművességnek, William Blake költészetének, a XIX. századi amerikai teozófia intuitív meglátásainak és Carl Gustav Jung műveinek. Végül megismerkedhetünk azokkal a - második reneszánszukat élő - gnosztikus tanokkal, amelyek napjaink komolyabb vagy könnyedebb kulturális műfajaiban is jelentős visszhangra találtak. Az előbbire Harold Bloom kritikája, az utóbbira Philip K. Dick tudományos fantasztikus világa szolgálhat eklatáns példaként. De Smoley ide sorol olyan népszerű hollywoodi filmeket is, mint a Mátrix vagy A Da Vinci-kód.

2008. június 6., péntek

Sierra, Javier: A tiltott út

Sierra, Javier: A tiltott út

Ulpius-ház Kiadó, Budapest, 2008, 400 oldal

Fordító: V. Pánczél Éva
ISBN: 9789632541884


Ha ezt az utat végigjárod, máshogy nézed a világot. Mi a teljes igazság Amerika felfedezéséről? Elképzelhető, hogy Salamon kincsei a Vatikán birtokában vannak? Milyen titkos üzeneteket olvashatunk ki a világhírű festők képeiből? Javier Sierra tizenkét országot járt be, hogy megírhassa A tiltott utat. A már fiatalon világhírű író úgy ír ősi rejtélyekről, soha meg nem fejtett talányokról, amelyeket – úgy hittük – ismerünk, hogy folyamatos meglepetéssel szolgál. Kutatásainál gyakran hozzáférhetetlen vagy eddig ismeretlen forrásokat is felhasznált, tiltott helyekre nyert bebocsáttatást, sok évszázadon át jól őrzött ajtók nyíltak meg előtte, s ennek eredményeként A tiltott út egyedülálló, semmihez sem hasonlítható könyv lett. Egy kulcs a titkainkhoz, a múltunkhoz, a jövőnkhöz. Javier Sierra mára a legsikeresebb spanyol szerzők egyike, akinek művei huszonöt nyelven, több millió példányban fogynak. Sikerét egyesek Paulo Coelhóéhoz mérik. A titokzatos vacsora Spanyolországban idáig tizennyolc kiadást ért meg, itthon pedig A kék dáma titka című regénye a tavalyi év bestsellere volt.

Tartalom

...
Negyedik célpont
Egyiptomiakról és szabadkőművesekről
...

25. fejezet
George Washington szabadkőműves-titka 208
Elnökök bőrkötényben 212

26. fejezet
Blasco Ibanez, a fény fia 214
Don Vicente, a szabadkőműves 216
...

Westcott, William Wynn: A számok okkult ereje

Westcott, William Wynn: A számok okkult ereje
ford.: Tamás Csaba 

Hermit, [Miskolc], [2008], 150 oldal


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A számok szoros összefüggésben vannak az ember életével, de az egész emberi történettel is. Először titkos, okkult tanítások részeként jelenik meg, de jelen van a mitológiában, a mesékben, a kabbala numerikus rendszerében és az emberi sors fordulóiban, valamint a különböző életszakaszok változásánál is fellelhető.
„A számok kulcsok a kozmogónia ősi nézeteihez – annak legtágabb értelmében, mind szellemi, mind fizikai szempontból, a jelenlegi emberi faj evolúciójának céljával; a vallási miszticizmus minden egyes rendszere számokon alapszik. A számok szentsége a Nagy Első Okkal, az Eggyel, kezdődik, és csupán a semmivel, avagy nullával – a végtelen és határtalan univerzum szimbólumával – végződik.” – írja H. P. Blavatsky: A leplezetlen Ízisz című könyvében.
„Minden szám. A szám minden dolog alapja. A jelenben kell látnod a jövőt.” – Püthagorasz.


A Könyvtárellátó recenziója:

A századforduló neves ezoterikus írója a számok okkult erejét a püthagoreus számmisztika, az erre alapozott európai numerológia, a kabbala, az asztrológia és a keleti ezoterikus tanítások keresztmetszetében fejti ki. Könyve elején röviden bemutatja a számokról alkotott püthagoreus elképzeléseket, akárcsak a kabbalista számfelfogást, a héber betűkhöz kötődő számokat és értelmezéseket, majd sorra veszi a számokhoz kötődő misztikus elképzeléseket, a rájuk vonatkozó bibliai, talmudi, gnosztikus utalásokat, a szabadkőműves és rózsakeresztes beavatási rituálé vonatkozásait 1-től 13-ig külön-külön fejezetben, illetve a további nagyobb számokat összefoglalóan. Westcott tulajdonképpen mindent összeszedegetett, amit a számok ezoterikus jelentései kapcsán tudni érdemes. És hogy valódi beavatott vezeti be az olvasót a témába, arra nézve álljon itt a 11-es számról írt fejtegetésének egy részlete, figyelemmel 2001. szeptember 11-re: Ez láthatólag egy minden nép körében rossz hírű szám volt. A kabbalisták a Dekád tökéletességével állították szembe, és ahogyan a sephirotikus szám minden jó dolog formája, úgy a tizenegy az esszenciája mindennek, ami bűnös, káros és tökéletlen. A Tíz Sephirah-val állították szembe a Tizenegy Idegenkedő Sephirah-t, a pusztítás, erőszak, vereség és halál szimbólumait. A legrégebbi tarot kártyák esetén a villám által sújtott Torony nevezetű, XVI számú adun az egyik oldalon a Tíz Isteni Szephirah, a másikon a Tizenegy Idegenkedő Sephirah látható; a modernebb tarot kártyák sokkal egyszerűbbek. Az 1890-es angol nyelvű kiadáson alapuló kötet könyvészeti szempontból nem elsőrangú, ettől függetlenül érdemes a számmisztika iránt érdeklődőknek ajánlani.

2008. június 1., vasárnap

Varga Attila: Biserica, Stat si Franc-masonerie in Banat si Ungaria (1848-1889)

Varga Attila: Biserica, Stat si Franc-masonerie in Banat si Ungaria (1848-1889)

Argonaut, Cluj, 2008, (2 volume) 622 oldal


Kecskeméti Károly: Magyar liberalizmus 1790–1848

Kecskeméti Károly: Magyar liberalizmus 1790–1848

Argumentum Kiadó, Budapest, 2008, 412 oldal

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Tartalom

...
X. 3. A szabadkőművességtől a liberalizmusig 309 - 321. oldal
...

Népszerű könyvek

Blogarchívum