A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2010. május 26., szerda

Selmeczi Tibor: Beavatás

Selmeczi Tibor: Beavatás

Garbo Kiadó, Budapest, 2010, oldal

ISBN: 9789638784599


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Már a tartalomjegyzéket böngészve is joggal vonja fel a szemöldökét a tisztelt olvasó. Alig értelmezhető szókapcsolatokra bukkan, mint "Főmesteri székfoglaló", "Gondolatok a vakolásról" vagy "Örök nyugat". Az is felvetődhet benne, hogy mit keres egymás közelében "Mithrász", "Rosslyn", a "Tulipománia" és a "Nagy éhínség". Ám a magyarázat ott olvasható a könyvben. Egy magát szabadkőművesként megtalált ember vándorlásait, útkeresését követhetjük nyomon a szeretetet kereső gyermektől, a nyugtalan fiatalemberen át, a beavatott mesterig. Aki úgy próbál eligazodni világunkban, hogy közben meg is őrizze belső harmóniáját. A "Beavatás" ennek az útnak a legérdekesebb szakaszait jeleníti meg előttünk, miközben bepillantást enged egy sokszor félreértett, támadott zárt közösség, a szabadkőművesség életébe. Amelynek egyéb, szinte csak a tagokra vonatkozó szabályai közül magasan emelkedik ki a legfőbb, amit az egyik páholy alapító főmestere hagyott testvéreire: a szeretet sugározzon szívünkből.


A Könyvtárellátó ismertetése

A neves humorista az Ünnepi Könyvhét alkalmából megjelent kötetében egy, a nagyközönség előtt teljesen ismeretlen arcát mutatja meg. Azokat az írásait gyűjtötte csokorba, amelyek a szabadkőműves páholyban végzett munkájához kapcsolódnak. A néhány lapra terjedő fejezetek egyike-másika ún. "rajzolat", vagyis a páholyban elhangzott beszéd, még egy főmesteri székfoglalót is olvashatunk. A gyűjtemény tehát egyfajta ízelítő e számos legenda övezte társaság belső életéből. Selmeczi Tibor a kellő komolyságot a tőle megszokott fanyar humorral ötvözi. Elmeséli pl. az idős szabadkőműves történetét, aki fölszólalását "Kedves elvtársak!"-kal kezdte, máskor elképesztően izgalmas kultúrtörténeti kalandozásra invitál, pl. a szabadkőművesek által "vakolásnak" nevezett lakomák, agapék eredetét kutatva, megtoldva egy általa költött "munkadallal", melybe a vakolás szimbolikus elnevezéseit rejtette. Egy másik fejezet az "Irodalmi Bizottság" (amint a fejezetből kiderül, ez a szervezettel kapcsolatban megjelent írásokat vizsgálja) műhelytitkaiba nyújt bepillantást. A kötet borítóján látható fiatalember (maga a szerző fiatalkorában) a természet lágy ölén szundikál, nyilvánvalóan utalva a beavatatlan "keresőre", aki még nem látta meg a világosságot, amelyet a szabadkőművesség jelent. De miben is áll ez a világosság? Selmeczi Tibor könyvét lapozva gondolhatunk a szeretetre, az együttérzésre, az összetartozásra, a józanságra, az önnevelésre. A beavatás izgalmaitól a mester kétségeiig, legvégül egy neves idős mesterre való emlékezésig ívelő mű - miként a fülszövegben olvasható - kimondottan "útmutató, segédkönyv a keresőknek". A társaság szellemisége iránt érdeklődőknek jó szívvel ajánlható, tartalmas olvasmány.

Kapcsolódó esemény: http://szkp3.blogspot.com/2010/06/konyvbemutato-selmeczi-tibor-beavatas.html 

Kapcsolódó vélemény: http://hieratica.freeblog.hu/archives/2011/01/22/Selmeczi_Tibor_Beavatas/

2010. május 25., kedd

Debreczeni Attila és Gönczy Monika szerk.: Ragyogni és munkálni

Debreczeni Attila és Gönczy Monika szerk.: Ragyogni és munkálni

Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010, 486 oldal

Olvasható: http://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/2437/123206/1/file_up_Ragyogni.pdf

Tartalom:

...
Granasztói Olga: Kazinczy és a korai angol tájképi kertek Magyarországon 193 - 206.
---
Hász-Fehér Katalin: Szabadkőműves mintázatok Kazinczy Ferenc fogsága utáni kapcsolatrendszerében 371 - 389.
...
Kovács Ida: „Atyámfiai Apollóban”, Kazinczy Pálóczi Horváth Ádámnál tett látogatása 390 - 406.
...

2010. május 20., csütörtök

Zelnik József: A nagy szertartás

Zelnik József: A nagy szertartás, a bor csodája a mitikus időktől dionüszoszon keresztül az eucharisztiáig

Kairosz Könyvkiadó, Budapest, 2010, 200 oldal


ISBN: 9789636622756Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A szerző a Vízözön előtti időktől követi nyomon a bor misztikus-mágikus valóját a történelem során, érintve az egyiptomi, a zsidó, az iszlám kultúrában betöltött szerepét. Külön fejezet foglalkozik az Eucharisztiával, a bor Grál-létezésével, de az alkímiában és a szabadkőművességben megfigyelhető jelentőségével. A könyv végig színes, illusztrált, igazi ínyencség az olvasónak.


Tartalom

...
A szabadkőművesek és a bor 135 - 140.
...

2010. május 13., csütörtök

Gál Péter: A New Age keresztény szemmel

Gál Péter: A New Age keresztény szemmel

Szent István Társulat, Budapest, 2010, 476 oldal

ISBN: 9789632771861


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A kötet nagy felkészültséggel és irodalmi háttérrel mutatja be a New Age mozgalom gyökereit (gnoszticizmus, szabadkőművesség, jóga, okkultizmus, mágia és modern pszichológiai iskolák), majd teszi azt a józan ész és a Biblia mérlegére, végül pedig lexikonszerűen leírja a New Age mozgalom eszméit, iskoláit és különféle megjelenési formáit.


Tartalom

...
Gyökerek II.: A szabadkőművesség
...

Olvasható: http://www.ppek.hu/k407.htm

2010. május 10., hétfő

Szabadkőműves páholymunkák

-: Szabadkőműves páholymunkák

Oriens, Budapest, [2010], 175 oldal

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Olvasható részletek: http://szabadkomuvesseg.hu/ajanlott-irodalom/szabadkomuves-paholymunkak

Tartalom

Előszó 5
A beavatás 7
A beavatásról 8
A titok 12
Avatási élmény 15
Sötétből a világosság felé,szimbólumok estje 20
Mi történt velem? 22
Avatási élmények, találkozás önmagammal 24
Jó hírű szabad férfiak és a testvériség 26
A hallgatás szabadsága 31
Szimbolika 33
Szimbolikus munka: V.I.T.R.I.O.L. 34
A függőón és a szépség 37
A derékszög és a körző 42
A vízszintező 47
A kalapács és a véső szimbóluma 51
A három oszlop 55
Mozaikpadló, inas szőnyeg 59
A Lángoló Delta 66
Munkám címe a négy elem: A föld, a levegő, a tűz és a víz 69
A durva kő és a csiszolt kőkocka szimbolikus vonatkozásai 80
A Világegyetem Nagy Építőmesterének Dicsőségére 84
A hármas jelszó 89
A bor szimbolikája 94
Vándorlás - rítus - beavatás 102
Táblák 107
Szabadkőművesség és egyetemlegesség 108
Szabadkőműves szimbólumok Mozart "Varázsfuvola" című operájában 115
Hit - vallás - egyház 124
Hippokratész, avagy az orvosi etika a XX. század végén 134
Rendhagyó életrajz 139
Virtuális világ 143
Virtuális világ 144
Divat a halhatatlanság 148
Korszakváltás - virtuális világ 156
Virtuális világ 162
János halála 167

2010. május 1., szombat

Jacq, Christian: Mozart III. - A Tűz fivére

Jacq, Christian: Mozart III. - A Tűz fivére

Európa Könyvkiadó, Budapest, 2010, 328 oldal

ISBN: 978 963 07 8889 2
Fordító: Rácz Judit

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Christian Jacq négykötetes Mozart-ciklusának 1785-től folytatódó harmadik része is élvezetesen mesél Mozart viselt dolgairól, munkásságáról és a XVIII. század végi szabadkőműves-mozgalom rejtelmeiről.

Mozart, hű barátja, Thamos támogatásával lelkesen merül alá a szabadkőműves-rítusokban, boldog szerelemben él, egy kisfiú büszke apja, karrierje jól halad, özönlenek a felkérések, híres énekesnők kopogtatnak az ajtaján… mígnem újabb fenyegetések árnyékolják be a jövőjét.

Fenyegetnek a féltékeny muzsikusok – leginkább Salieri, a nagy intrikus –, akik igyekeznek megakadályozni, hogy két varázslatos operáját, a Figaro házasságá-t és a Don Giovanni-t előadják, sikerre vigyék, és mindent megtesznek azért, hogy anyagilag is tönkretegyék.

Ugyanakkor erősödik a hatalom fenyegetése, amely a szabadkőműves-páholyok túlzott befolyásától tartva rendőri felügyelet alá helyezi azokat, s besúgókkal figyelteti a páholyok tagjait. A veszély abban rejlik, fogalmazza meg a Birodalom-hű rendőrkopó, Joseph Anton, aki különös figyelemmel követi Mozart útját, hogy Mozart más, mint a többi muzsikus, mert az operáin keresztül képes közvetíteni a beavatás gondolatát, melynek varázslata még a hitetleneket is megérinti.

A jövő minden nappal sötétebbnek látszik: Ausztria a törökök elleni háborúra készül, a francia társadalom forrong, a monarchia épülete recseg-ropog, a figyelő tekintetek Párizs felé fordulnak, s nem kell nagy jóstehetség annak megjövendöléséhez, hogy földindulás közeleg.

Mozart alkot, küzd, figyel – látja a körülötte zajló, dúló csatákat, de nem sejti, hogy őt is komoly veszély fenyegeti…

Népszerű könyvek

Blogarchívum