A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

1999. június 6., vasárnap

Kiszely Gábor: A szabadkőművesség, História, titkok, szertartások

Kiszely Gábor: A szabadkőművesség

História, titkok, szertartások

Korona Kiadó, 1999.

Könyvében a szerző tudományos megalapozottsággal, tárgyilagosan közelítve kíséri végig a szabadkőművesség nemzetközi és hazai históriáját. Bemutatja az alapvető szertartásokat és szimbólumokat, hozzájárulva e mindmáig titkokkal övezett közösség eszmeiségének megértéséhez.

[Kivonat: http://hu.shvoong.com/humanities/h_history/1702398-szabadk%C5%91m%C5%B1vess%C3%A9g/]
Fülszöveg

A földkerekség 130 országának mintegy 40 000 páholyában csaknem 6 millió szabadkőműves munkálkodik, akik körül mindmáig nem szűnik a gyanakvás. Kiszely Gábor könyvében tudományos megalapozottsággal, tárgyilagosan s ugyanakkor irodalmi igényességgel közeledik e titkosnak minősülő, valójában azonban zárt körű közösséghez. Munkája széles társadalmi-történelmi hátteret vázol fel, végigkíséri a mozgalom működésének nemzetközi és hazai históriáját, bemutatja az alapvető szertartásokat és szimbólumokat, s elsőként szól magyar nyelven a magas fokú szabadkőművesség lényegéről. A szerző egyaránt taglalja a szabadkőművesség eszmeiségét, érdemeit s fejlődésének torzulásait, ezzel megkönnyítve a "titkok" megértését. Kiszely Gábor 1949-ben született Budapesten. Németországban politológiát, történelmet és színháztudományt tanult, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi karán teológiát végzett. 1996-ban megjelent Hallom, Izráel... című nagysikerű könyvéért megkapta a Szentföld fővárosának Pro Urbe-díját. A Mi, rómaiak című esszékötetét kulturális életünk nagy nyereségeként jellemezte a kritika. Számos hazai és határainkon túli hetilapban, folyóiratban publikál, több német rádióállomás munkatársa.


Tartalom

Fiat lux 9
Anglia és a szabadkőművesség 11
A történelmi háttér 11
Válságban a világkép 13
Felvilágosodás és okkultizmus 15
A szabadkőművesség megnyugvást kínál 17
Az első nagypáholy 18
A szabadkőművesség alkotmánya 20
Az ősi kötelmek 22
Az ősi határkövek 25
Az Angliai Egyesült Nagypáholy tekintélye 27
Jegyzetek 29
A szimbolikus szabadkőművesség - páholymunka, jelképek, fokok 31
A páholy és szimbólumai 31
Felvétel a szabadkőművességbe: az inas foka 39
A legény foka 46
A mesterfok 50
A katartikus titok 56
Páholylakoma és egyéb ünnepélyes alkalmak 57
A nagypáholy 59
Jegyzetek 59
A királyi boltív és a magas fokok 61
A magas fokok 64
Jegyzetek 70
Franciaország 71
A tékozló század 71
A felvilágosodás fényei 73
A hódító szabadkőművesség 75
Kuruzslók, szélhámosok a szabadkőművesek között 78
A Legfelsőbb Lény bukása, avagy a testvérek egymást gyilkolják 84
A császári szabadkőművesség 85
A restauráció után 86
A radikalizálódó szabadkőművesség 87
Száműzetik a Világegyetem Nagy Építőmestere. Harc az egyház ellen 88
A katasztrófa felé 89
Újjáéledés 89
Az Ősi és Elfogadott Skót Rítus 89
Jegyzetek 94
Németország 97
Improvizált felvilágosodás-filozófia 97
A Szigorú Obszervancia rendje és a sarlatánok 98
Maszonikus reformáció 99
A német szabadkőműves filozófia 100
Német nemzeti szabadkőművesség 102
A nemzeti szocializmus karmaiban 102
Az össznémet szabadkőművesség 103
Jegyzetek 105
Ausztria és Svájc 107
Mária Terézia, a pragmatikus 107
A szabadkőművesség II. József korában 107
Monarchia és köztársaság 109
Svájc 110
Jegyzetek 112
Magyarország 113
Nemzeti illuminátusok: a Draskovich-obszervancia 113
Maszonikus kavalkád - Martinovics összeesküvése 114
A magyar irodalom első szabadkőműves világosságai 115
Az emigráció maszonjai 116
A láng felélesztése - a magyar szabadkőművesség kamaszkora 117
A radikalizmus - Jászi Oszkár és harcai 118
A szabadkőművesség a felforgatott társadalomban 121
Non possumus 122
Az új világ lehetetlensége: 1945-1950 123
Az újjáéledés 127
Jegyzetek 127
A római katolikus egyház és a szabadkőművesség 131
Az első nem 131
A folytatás 131
Bonaparte Itáliában - "Magának mindegy, hol hal meg, pápa polgártárs!" 132
Tetőzik a harc 133
Sátáni komédia - Leo Taxil 135
A realitás tudatában 136
A párbeszéd előjelei 137
Lehetséges a dialógus 138
A megszakított párbeszéd 139
A közeledés lehetősége 140
...causa non finita 141
A kísértés 143
Jegyzetek 143
Itália 147
A szabadkőművesség és a karbonárók 147
A maszonéria és a függetlenségi mozgalom - Garibaldi 148
Rómában 149
A fasiszta diktatúra 149
A Propaganda 2 gyalázata 150
A szakadás 152
Útkeresés 152
Jegyzetek 154
A szabadkőművesség világszerte 155
Románia 155
Bulgária 156
Szerbia 156
Lengyelország 157
Csehország, Csehszlovákia 157
Oroszország 158
Spanyolország és Portugália 159
Az Amerikai Egyesült Államok 160
Jegyzetek 163
Et facta est lux 165
Neves külföldi és magyar szabadkőművesek 169
Felhasznált és ajánlott irodalom 173

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum