A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

1999. június 6., vasárnap

Knight, Christopher - Lomas, Robert: A második Messiás (a templomos lovagok, a torinói lepel és a szabadkőművesség nagy titka)

Knight, Christopher - Lomas, Robert: A második Messiás (a templomos lovagok, a torinói lepel és a szabadkőművesség nagy titka)

Gold Book Kiadó, 1999, Debrecen

„...odavonszolták egy nagy faajtóhoz, ráállították egy zsámolyhoz hasonló valamire, jobb karját a feje fölé emelték és egy durva szöggel rögzítették, amelyet a csuklója fölött, az orsó- és a singcsontja közé vertek be. Bal karját oldalra feszítették ki és szintén szöget vertek bele. Ezt követően a zsámolyt kirúgták alóla, amelynek következtében a függőleges karra nehezedő teljes testsúlynak köszönhetően a jobb váll azonnal kiugrott a helyéről. Végül egy harmadik szöget vertek a jobb láb második és harmadik lábközépcsontja közé, behajlítva a térdet. A két talp az ajtón feküdt, egyik a másik fölött. A kifeszített ember, kétségbeesett próbálkozásában, hogy enyhítse a karjában érzett fájdalmat, megpróbált ráállni a vasszögre, azonban térdének tartása ezt a kis megkönnyebbülést is lehetetlenné tette. A tapasztalt inkvizítorok az ajtót egyszerre találták megfelelőnek és hatékonynak, mivel kiválóan tudták fokozni általa a szenvedést. Elég volt néha kinyitni és előre-hátra lengetni, vagy erősen becsapni az ajtót, hogy a fájdalomtól félőrült áldozat teste borzalmasokat remegjen.

...A szabadkőművesség titkos rituáléi nem hagynak kétségeket. Így szenvedett Jeruzsálem utolsó főpapja; az az ember, akit a második Messiásnak tartanak!”

Csaknem hét és fél évszázadon keresztül óriási tisztelet övezett egy anyagdarabot, mivel az a keresztrefeszített Krisztus képét hordozta magán, azonban egy 1988-ban elvégzett vizsgálat eredményei kimutatták, miszerint a lepel 1260-nál korábbról nem származhat. Az új bizonyíték egyértelműen igazolja, hogy bár a lepel nem hamis... a rajta látható kép nem Jézus Krisztusé. Christopher Knight és Robert Lomas pontosan megállapították, hol és mikor keletkezett a lepel, és megnevezték a vele kapcsolatban álló embereket. A legmodernebb tudományos módszerek alkalmazásával megmagyarázzák azokat a különös molekuláris folyamatokat, amelyek ezt az egyedülálló változást előidézték a leplen. A lepel háttereként szolgáló történet Jézus keresztrefeszítésével kezdődik, amikor, ahogyan az írók mondják, a titkos tanításait követők illegalitásba kényszerültek. A jeruzsálemi templom i. sz. 70-ben történt lerombolását és a zsidó nép lemészárlását követően Jeruzsálem füstölgő városából sikerült néhány főpapnak elmenekülnie, akik elindultak Európa felé, hogy ott várják ki a visszatérés pillanatát, ahogyan azt János apostol megjövendölte. Pontosan ezer évvel később vérbeli leszármazottaik meg is jelentek a szent városban, hogy visszaköveteljék ősi örökségüket és létrehozzák a templom papjainak új rendjét... a templomos lovagok rendjét. A romok alatt rábukkantak az elveszett tanításokra, és kifinomult, rejtett jelentésű Tarot kártyákat terveztek titkos kultuszuk védelmére. Titkukat azonban nem őrizhették örökké, és 1307-ben elfogták őket. Utolsó vezetőjüket Jézus keresztrefeszítésének bizarr paródiájaként végezték ki, és szenvedése lassan materializálódott a halotti leplen, amelybe később becsavarták. Amint a fekete halál végigsöpört Európán, az egyház léte legmélyebb pontjára süllyedt, és az régi idők óta jövendölt új megváltó gondolata egyre jobban megragadta az emberek elméjét. Kialakult bennük egy új megváltó, a Második Messiás képe. A lepel titkának megoldása mellett e könyv egy sokkal mélyebb rejtélyt is feltár: mégpedig azt, hogyan kapcsolódik ez a középkori lelet Jézushoz. Az őrzői megpróbálták elrejteni e nagy titkot a világtól, de még saját rendtársaiktól is. A bizonyítékot azonban elmulasztották elpusztítani... és ez a szabadkőművesség elfeledett rituáléiban lapul.


A SZERZŐ(K)RŐL

Christopher Knight 1950-ben született és 1971-ben végzett reklámszakemberként és grafikusként. Mindig is nagyon érdekelte a szociális viselkedés és a hiedelemrendszer témája, és hosszú évekig fogyasztói-pszichológusként dolgozott, új termékek és azoknak eladásával foglalkozva. 1976-ban lett szabadkőművessé, és jelenleg egy marketing- és reklámügynökség ügyvezető igazgatója.

Dr. Robert Lomas 1947-ben született és villamosmérnökként végzett az egyetemen, mielőtt kutatásokkal kezdett volna foglalkozni a szilárdtestfizika terén. Később a nagy hatótávolságú rakéták irányítórendszerén dolgozott, és részt vett a személyi számítógép korai kifejlesztésében. Mindig is erősen érdeklődött a tudomány története iránt. Jelenleg a Bradford Egyetem management szakán oktat. 1986-ban lépett be a szabadkőművesekhez, és hamarosan kedvelt előadójává vált a nyugat-yorkshire-i szabadkőműves-páholyoknak.Eredeti cím : THE SECOND MESSIAH
Nyelv : magyar
EAN : 9789639248069
ISBN : 963 9248 06 1
Kötésmód : ragasztott kötött védőborítóval
Oldalszám : 318
Méret [mm] : 145 x 210 x 32
Tömeg [g] : 540
Regisztrálás : 2000.01.04.

Tartalom

Köszönetnyilvánítás 5
Bevezetés 11
Egy nemzet halála 15
A hiányzó évek 25
Rosslyn titka 40
Egy templomos kápolna 44
A tudás fonala 53
A babiloni hágó vörös keresztjének lovagjai 56
A kövek titka 63
Ami a szabadkőművesség történetéből kimaradt 69
A hatalom és a dicsőség 71
A korai évek 78
Skócia első szabadkőműves nagymestere 85
A rejtett rendfokozatok 90
Isten királyai visszatérnek 101
Az indíték lelepleződik 106
A rex deus hipotézis 114
A templomosok és a tarot 125
A templomosok szent grálja 141
A rejtett jelentés 147
A grál felemelkedése 152
A második messiás születése 160
IV. Fülöp gondjai 165
Az egyházi pénzügyiek csatája 169
A francia pápa 173
A templomosok utolsó nagymestere 178
A lepel rejtélye 188
A lepel története 189
Mi is ez a lepel? 191
Néhány eredetelmélet 197
A kép különlegessége 201
Az arc újraalkotása 205
Bizonyíték a vérben 208
A vér és a lángok 217
Vallatás a rendházban 221
Jacques de Molay vallomása 226
A végső tagadás 230
A második messiás kultusza 239
Ínség a keresztény világban 243
A szent képmás csatája 247
A túlélő templomosok 256
A szabadkőművesek nagy titka 261
A hiányzó szertartások 264
A nagy titok 285
Választ kaptunk kérdéseinkre 288
Megoldás a lepel rejtélyére 291
A múlt topológiája 293
Az időszalag 296
J. M. Larmenius: Az átörökítés chartája. Megfejtette és fordította J. S. M. Ward 305
Milyen reakció eredményeként jött létre a kép a torinói leplen? 310

Ismertetés: http://marlonbrandy.nolblog.hu/?post_id=20922

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum