A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2000. június 6., kedd

Kiszely Gábor: A leleplezett szabadkőművesség

Kiszely Gábor: A leleplezett szabadkőművesség

Korona Kiadó, Budapest, 2000.

A szerző A szabadkőművesség - história, titkok, szertartások c. munkája folytatásaként e titokzatosság övezte mozgalmat érő vádakat tárgyalja, igyekezvén felmutatni azok okait, forrásait, kialakulásukat, történelmi és lélektani összefüggéseiket. A könyv részletes ismeretekkel szolgál a női páholyokról, a szabadkőművességhez hasonló közösségek és titkos társaságok működéséről, elemzi a mozgalomnak a globalizációhoz, a Vatikánhoz, a zsidósághoz, a New Age-hez, a Hit Gyülekezetéhez és a sátánizmushoz fűződő viszonyát. A szerző történeti módszere alkalmas a szervezet valódi törekvéseinek, szellemi és intézményi jellemzőinek feltárására.

EAN : 9789639191488
ISBN : 963 9191 48 5
Megjelenés : 2000.
Kötésmód : cérnafűzött kötött
Oldalszám : 184
Méret [mm] : 205 x 270 x 13
Tömeg [g] : 670Fülszöveg

A szerző a Szabadkőművesség - história, titkok, szertartások című nagysikerű, néhány hét alatt második kiadást megért munkája folytatásaként e titkosság övezte mozgalmat érő vádakat tárgyalja, igyekezvén felmutatni azok okait, forrásait, kialakulásukat, történelmi és lélektani összefüggéseiket. A könyv részletes ismertekkel szolgál a női páholyokról, a szabadkőművességhez hasonló közösségek és titkos társaságok működéséről, elemzi a mozgalomnak a globalizációhoz, a Vatikánhoz, a zsidósághoz, a New Age-hez, a Hit Gyülekezetéhez és a sátánizmushoz fűződő viszonyát. A szerző történeti módszere alkalmas a szervezet valódi törekvéseinek, szellemi és intézményi jellemzőinek feltárására. S bár a tudományosság megköveteli tőle az elfogulatlan értékítélete, könyve mégis érdekes, izgalmas olvasmány. Kiszely Gábor Jeruzsálem-díjas, 1949-ben született Budapesten. Németországban politológiát, történelmet és színháztudományt tanult, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán teológiát végzett. Számos hazai és határainkon túli hetilapban, folyóiratban publikál, több német rádióállomás munkatársa. Eddig megjelent művei: Hallom, Izráel...(1996), melyért megkapta a szentföld fővárosának Pro Urbe-díját, Mi, rómaiak (1997), A szabadkőművesség - história, titkok, szertartások (1999).


Tartalom

A leleplezett szabadkőművesség 7
A szabadkőműves titok 9
Zártkörű testvériség 12
A megosztott szabadkőművesség 17
Jegyzetek 21

A misztikus szabadkőművesség - a magas fokok kialakulása 35
A Templomos Rend 35
Az újtemplomosok 42
Az Ősi és Elfogadott Skót Rítus 43
A Királyi Boltív és a Yorki Rítus 49
A Szigorú Obszervancia 50
Papi Kiválasztottak, Swedenborgi Rítus, Martinisták 50
A svéd rendszer 52
Az "egyiptomi" rítusok 53
A Keleti Templomos Rend 55
Az újmartinisták és modern rózsakeresztek 56
Az Arany Hajnalpír 58
A teozófia 59
Szabadkőművesség és sátánizmus 61
Odd Fellows: A Fura Legények Rendje 65
A női szabadkőművesség 66
A Szentély Rendje 69
B'nai B'rith 69
Az Orániaiak Társasága 70
Szabadkőműves együttműködés 71
Jegyzetek 73

Az antimaszonéria lélektana és módszerei 77
Az előítélet 77
Patologikus világkép 78
A démonizálás módszere 79
A kommunista szabadkőművesség kényszerképzete 82
A nemzetiszocialista szabadkőművesség rögeszméje 84
A Thule Társaság és az SS 85
Jegyzetek 87

Az összeesküvés-elmélet 89
Történelmi háttér 89
Az Illuminátusok Rendje 90
Veszélyben trón és oltár 94
Jegyzetek 97

Zsidók és szabadkőművesek 99
A vonzerő 99
A manipuláció 101
A zsidó-szabadkőműves összeesküvés alaptétele 102
Világimperializmus, világforradalom, világzsidóság 103
A magyar gyalázat 105
Modern követők 107
A téboly tetőzik: a Morgenthau-terv 109
A II. világháború és a globalizáció győztesei 111
Vita a manipulációval? 113
Jegyzetek 114

Az egyházpusztító szabadkőművesség 117
A római katolikus egyház aláaknázása 117
Opus Dei - Isten műve 120
Egy természetfölötti vállalkozás titkai 120
Magánszemélyek és pénzügyek 122
A kritika démonizálása 123
Behálózási praktikák 124
Önkéntes önsanyargatás? 125
Keresztény fundamentalizmus és maszonéria 127
A Hit Gyülekezete és a szabadkőművesség 129
Az Új Kor nem jött el - New Age 130
Isten lehet minden ember 131
Az abszolút relativitás 132
A bársonyos összeesküvés 133
Jegyzetek 136

Szabadkőműves erkölcsiség 141
Vallás és maszonéria 141
Ellentmondások 142
Keresztény páholyok 145
Kultusz és filozófia 145
Halál és túlvilág 147
A Világegyetem Nagy Építőmestere 147
Az emberkép 149
Szabadság - türelmesség - erkölcsiség 150
Objektív értékerend 151
Félreértett relativizmus 153
Az ellenállás és a lázadás joga 154
Jegyzetek 157

Az értékőrző szabadkővűvesség 159
Maszonéria és globalizáció 159
Szellemi szabadkőművesség 161
A jövő szabadkőművessége 164
Jegyzetek 166

Neves külföldi és magyar szabadkőművesek 167

Felhasznált és ajánlott irodalom 175

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum